referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Organizarea si conducerea institutilor de credit

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Pe parcursul derulării activităţilor specifice, fiecare bancă acÅ£ionează ca un sistem (fiind la rândul ei componentă a sistemului bancar), în cadrul căruia diferitele componente (directiile/
departamentele) intra în legătură unele cu altele, furnizănduÅŸi reciproc informaÅ£ii sau conlucrând în vederea finalizării diferitelor tranzacÅ£ii ÅŸi realizării atribuÅ£ilor specifice...

Varianta Printabila 


1

 

Cuprins

 

 

 

 

Capitolul I. Structura organizatorică a instituţiilor de credit.........................2

 

          1.1. Organizarea instituţiilor de credit.........................................................2

          1.2. Centrala Băncii.....................................................................................3

          1.3. Structura organizatorică a filialelor, sucursalelor şi agentiilor...........10

 

Capitolul II. Conducerea societăţii bancare...................................................14

 

          2.1. Cine poate fi conducător al băncii?....................................................14

          2.2. Adunarea generală a asociaţilor..........................................................15

          2.3. Consiliul de Administraţie..................................................................16

          2.4. Comisia de cenzori.............................................................................17

          2.5. Comitetul executiv..............................................................................18

          2.6. Conducerea curentă............................................................................19

    2.7. Conducerea sucursalelor, filialelor, şi agenţiilor şi punctelor de lucru.. 

                   ..........................................................................................................19

        

Capitolul III .Sistemul informaţional bancar.................................................20

 

          3.1.  Trăsăturile sistemului informaţional bancar......................................21

 

Bibliografie.........................................................................................................25

 


 

 

Capitolul I

Structura organizatorică

a instituţilor de credit

 

1.1Organizarea instituţilor de credit

 

Fiecare bancă este persoană juridică, fiind organizată ca societate comercială bancară pe acţiuni.

n  toate actele ei oficiale, banca trebuie să se identifice in mod clar printr-un minim de date: firma sub care banca este nmatriculată n registrul comerţului, capitalul social, adresa sediului principal, numărul şi data nmatriculării n registrul comerţului, numărul şi data namtriculării n registrul bancar.

Banca este angajată prin semnătura  a cel puţin doi conducători, sau a cel puţin două persoane mputernicite de către aceştia, n conformitate cu reglementarile emise de Banca Naţională a Romniei n acest sens.

Fiecare instituţie de credit va avea un REGULAMENT PROPRIU DE FUNCŢIONARE, aprobat de organele statutare,  prin care se va stabili cel puţin:

a)    Structura organizatorică a instituţiei de credit;

b)   Atribuţiile fiecărui compartiment al  băncii şi relaţiile dintre acestea;

c)    Atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale instituţiei de credit;

d)   Atribuţiile comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor şi pasivelor, comitetului de credite; nfiinţarea acestor comitete este obligatorie n desfăşurarea  activităţii băncii;

e)    Competenţele şi răspunderea conducătorilor băncii, directorilor executivi, şefilor sucursalelor şi ai altor sedii secundare ale instituţiei de credit şi ale altor salariaţi care se angajează n operaţiuni financiare n numele şi n contul instituţiei;

f)    Sistemul de control intern al instituţiei de credit.

n Romănia, procesul de dezvoltare a reţelei de unităţi teritoriale bancare a ţinut seama de structura administrativ teritorială a ţării, respectiv mpărţirea pe judeţe. n prinipiu, băncile şi-au structurat reţeaua teritorială n funcţie de aceste nuclee, aproape la nivelul fiecărui judeţ existnd unităşi care coordoneaza activitatea din zonă.

Structura organizatorică a băncilor care şi-au organizat activitatea n teritoriu după principiul npărţirii administrativ-teritoriale a ţării este:

      Centrala băncii;

      Sucursalele judeţene, respectiv sucursala municipiului Bucureşti;

      Filiale (subordonate organizatoric şi funcţional sucursalelor) n unele oraşe ale ţarii şi, n unele cazuri, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti;

      Agenţii subordonate organizatoric şi funcţional filialelor sau, n unele cazuri, chiar sucursalelor ;

      Puncte de lucru suvordonate filialelor sau agenţiilor.

Sucursalele, agenţiile, filialele şi punctele de lucru sunt unităţi cu sarcini operative, ele neavnd personalitate juridică. Aceste execută operaţiuni bancare specifice societaţilor 1

bancare reglementate prin lege, n limita competenţelor stabilite  de centrala băncii şi funcţioneaza pe baza aprobării Consiliului de Administraţie al băncii respective.

Sucursalele, filialele si agentiile au relaţii directe cu clienţii din raza lor de activitate (att persoane fizice ct si juridice).

 

 

1.2. Centrala băncii

 

Societaţile bancare, prin centalele lor, ndeplinesc funcţia de coordonare pentru toate activitaţile ce se desfaşoara n sucursale, filiale, agenţii şi puncte de lucru, asigurnd aplicarea corectă a legilor, hotărrilor şi a actelor normative ce guvernează activitatea bancară. n acest sens, centralele societăţilor bancare elaborează norme specifice ce trebuie respectate de unitaţile din subordine. n acelaşi timp, centralele sunt răspunzătoare de activitateta sucursalelor, filialelor, agenţiilor şi punctelor de lucru din subordine (acestea neavnd personalitate juridică).

Activitatea, n cadrul centralelor societăţilor bancare, se desfăşoara pe direcţii, departamente, servivii, birouri, oficii specializate. Fiecare bancă, n funcţie de activitatea desfăşurată şi gama de operaţiuni efectuate, şi organizaeză n mod specific, structura funcţională din cadrul centralei. Cu toate acestea, există o serie de componente organizatorice care se regăsesc, sub diferite forme n majoritatea băncilor comerciale şi aceasta datorită faptului că toate băncile comerciale (fiind prin lege bănci universale) desfăşoară acelaşi tip de operaţiuni bancare. n general, n cadrul centralei, activitatea este organizată pe direccţii de specialitate sau departamente, care la rndul lor, au n subordine diferite servicii.

Astfel, in cadrul unei bănci, prin structura organizatorică adoptată, anumite activitaţi pot fi desfăşurate n cadrul unei direcţii, n timp ce, n cadrul altei (altor) bănci, acelaşi tip de activitaţi se desfăşoară n departamente/servicii/birouri specializate. Structura organizatorică este flexibilă şi diferă de la bancă la bancă; chiar pentru aceeaşi bancă ea se poate modifica n timp, n funcţie de tipul şi strategia băncii,  natura şi volumul activităţilor desfăşurate.

Pe parcursul derulării activităţilor specifice, fiecare bancă acţionează ca un sistem (fiind la rndul ei componentă a sistemului bancar), n cadrul căruia diferitele componente (directiile/departamentele)  intra n legătură unele cu altele, furnizănduşi reciproc informaţii sau conlucrnd n vederea finalizării diferitelor tranzacţii şi realizării atribuţilor specifice.

Totodată, pe lngă conlucrarea, n cadrul băncii, ntre diversele direcţii/departamente, fiecare societate bancară colaborează, pentru realizarea diverselor activităţi specifice, cu Banca Natională a Romniei, cu Ministerul Finanţelor Publice, cu celelalte societăţi bancare, cu instituţii financiare sau centrale din aparatul de stat.

O schemă organizatorică simplificată a centralei, avnd  la bază criteriul administrativ este redată n figura următoare:


 

Fig. 1.1.  Schema organizatorică simplificată a centralei unei bănci bazată pe principiul eficenţei produsului

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica