referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Managementul deseurilor

Categoria: Referat Economie

Descriere:

În prezent, ca ÅŸi în viitor accentul se mută de la luarea în calcul doar a indicatorilor financiari sau a profitabilităţii care constituia apanajul eficienÅ£ei economice în sens clasic, la un nou mod de a privi lucrurile, desigur foarte diferit de cel clasic, reprezentat de eco - eficienţă care defineÅŸte beneficiile, cât ÅŸi costurile într-un sens mai larg ce include beneficiile ÅŸi costurile de mediu...

Varianta Printabila 


1

Managementul  deseurilor 

Reactualizat 1 apr 2009

 

 

MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR

Se defineşte  ca ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi gestiune a deşeurilor

ELEMENTE  DE STRATEGIA DE MANAGEMENT A  DEŞEURILOR

Printre primele documente de politică sectorială elaborate de Comisia Europeană se numără Strategia de Management a Deşeurilor

       Această strategie cuprinde o serie de recomandări referitoare la:

1.      prevenirea generării de deşeuri prin mbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie

2.      reciclarea şi reutilizarea deşeurilor

3.      optimizarea eliminării finale a deşeurilor

4.      reglementarea transportului  deşeurilor

5.      acţiuni de remediere a contaminării produse ca urmare a gestionării necorespunzătoare a deşeurilor

Analiznd relaţia dezvoltare economică - mediu nconjurător, se remarcă cinci factori esenţiali cu contribuţii diferite la scăderea sau creşterea nivelului de degradare a mediului ambiant, inclusiv a resurselor naturale:

- nivelul activităţii economice sau mărimea economiei,

- structura sectorială a economiei,

- nivelul tehnologic existent,

- cererea de reglementări n privinţa mediului,

- politica şi cheltuielile de conservare şi protejare a mediului ambiant.

Deoarece dezvoltarea economică reprezintă o cauză principală a degradării mediului, n virtutea principiului dezvoltării durabile este necesar de a reconcilia obiectivul creşterii competitivităţii cu cel al protejării mediului.

Acest fapt este posibil, n acest sens Comisia Europei stabilind patru principii organizatorice pe care să se bazeze viitoarele iniţiative n domeniul protecţiei mediului:

- predictibilitatea,

- integrarea,

- flexibilitatea,

- raportul optim costuri - efecte

Se apreciază că faţă de ncercarea de a identifica şi remedia ceea ce s-a deteriorat este preferabilă introducerea unor procese industriale nepoluante.

Piaţa Unică Internă joacă un rol central n răspndirea noilor tehnologii ecologice la scară europeană.

Răspunsul societăţii umane la actuala criză ambientală ale cărei componente de bază sunt suprapopularea, epuizarea resurselor şi poluarea este dat de dezvoltarea durabilă care se propune a fi modelul de dezvoltare a omenirii n viitor.

Aceasta trebuie să corespundă necesităţilor prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim al interacţiunii dintre patru sisteme:

- economic

- uman

- ambiental

- tehnologic.

Nivelul optim corespunde acelei dezvoltări de lungă durată, care poate fi susţinută de către cele patru sisteme.

Strategia dezvoltării durabile şi propune să găsească criteriile cele mai adecvate de optimizare a raportului nevoi - resurse, obiectivele de atins şi mijloacele necesare, pe baza compatibilităţii lor reciproce, n timp şi spaţiu.

n ceea ce priveşte Romnia, dezvoltarea durabilă a acesteia nseamnă, n primul rnd, stabilitatea pe termen lung a următoarelor componente de bază ale sale:

-  creşterea economică n ritmuri susţinute;

- mbunătăţirea continuă a standardului de viaţă şi a bunăstării  

   sociale;

- menţinerea echilibrului ecologic,

- prevenirea poluării şi ameliorarea calităţii factorilor de mediu.

Strategia de protecţie a mediului nconjurător n Romnia, prin obiectivele generale şi direcţiile stabilite, se subordonează realizării dezvoltării durabile n ţara noastră.

Obiectivele strategiei de protecţie a mediului nconjurător (pe termen scurt, mediu şi lung) ce vizează restructurarea industriei se referă la:

legislaţie,

instrumente folosite,

resurse,

management.

Strategia protecţiei mediului din Romnia se confruntă cu discrepanţa dintre volumul mare al nevoilor de finanţare a investiţiilor, al celorlalte cheltuieli necesare şi resursele financiare modeste de care dispunem.

Pentru a rezolva această problemă trebuie să producem ct mai mult şi mai bun cu un consum ct mai redus de resurse naturale, umane şi financiare.

 Un sprijin substanţial n acest sens l poate aduce cercetarea ştiinţifică şi progresul tehnologic, prin soluţii noi, mai eficiente de folosire a resurselor disponibile, n care eco - eficienţa trebuie să joace un rol major.

Cu tehnologii moderne putem să reducem att gradul de poluare, ct şi consumul de resurse.

O politică de restructurare economică corectă trebuie să folosească concomitent att scoaterile din funcţiune, ct şi investiţiile.

Integrarea organică a Strategiei protecţiei mediului n cadrul Strategiei de aderare a ţării noastre la Uniunea Europeană este impusă de particularităţile tranziţiei n domeniul mediului şi opţiunile politico - economice şi militare ale Romniei.

n  prezent, ca şi n viitor accentul se mută de la luarea n calcul doar a indicatorilor financiari sau a profitabilităţii care constituia apanajul eficienţei economice n sens clasic, la un nou mod de a privi lucrurile, desigur foarte diferit de cel clasic, reprezentat de eco - eficienţă care defineşte beneficiile, ct şi costurile ntr-un sens mai larg ce include beneficiile şi costurile de mediu.

 Pentru ca eficienţa economică să joace un adevărat rol dinamizator al creşterii economice a Romniei, este nevoie de a elabora şi aplica un ansamblu de măsuri la nivelul fiecărei componente a industriei naţionale, care să ducă la creşterea produsului naţional brut şi a calităţii vieţii.

Astfel, pentru a-şi mbunătăţi indicatorii economici şi a creşte competitivitatea se impune accelerarea ajustărilor structurale şi modernizarea unor echipamente şi instalaţii depăşite din punct de vedere tehnic şi moral, care generează consumuri ridicate de materiale şi energie, precum şi costuri ridicate de ntreţinere şi operare.

De asemenea, unele investiţii din domeniul mediului pot să conducă la beneficii care să nu fie legate direct de mediu.

De exemplu, acestea pot să mbunătăţească eficienţa economică şi să stimuleze productivitatea, prin facilitarea introducerii tehnologiei moderne, ducnd la scăderea costurilor de producţie şi de mentenanţă pentru companii, printr-o calitate mai bună a apei şi prin furnizarea de economii datorate unui management al deşeurilor mai eficient.

Pentru prima dată se conturează n mod articulat, ntr-un document cu vocaţie comunitară, obiective precum:

conservarea, protejarea şi mbunătăţirea calităţii vieţii;

contribuţia la sănătatea colectivităţilor umane;

asigurarea unei utilizări raţionale a resurselor naturale.

Pentru punerea n aplicare a acestor obiective, acţiunile ntreprinse au la bază cele trei principii:

 -   prevenirea este mai bună dect tratarea;

- trebuie combătut la nivelul sursei orice prejudiciază mediul nconjurător;

-  poluatorul va trebui să plătească pentru repararea oricărui prejudiciu pe care l produce şi curăţirea mediului.

Soluţia  de protejare a mediului nconjurător o reprezintă dezvoltarea eco - industriei şi a tehnologiilor curate.

Rezolvarea problemei poluării prin angajarea celor mai bune tehnologii disponibile (B.A.T. - Best Available Technique) este una dintre soluţiile de protejare a mediului nconjurător.

Eco - industria este un sector industrial relativ nou, caracterizat prin pieţe fragmentate şi coordonare limitată, al cărui rol este nu numai de a asigura protecţia mediului ambiant, ci şi de a contribui la mbunătăţirea performanţelor altor sectoare industriale.

Factorii care influenţează piaţa eco - industriei, măsurabili prin indicatori sunt:

- nivelul dezvoltării economice (exprimat prin produsul intern brut pe cap de locuitor)

- mărimea populaţiei,

- volumul poluanţilor emişi (exprimat prin emisiile de dioxid de carbon şi prin volumul deşeurilor industriale)

- randamentul tehnologic (exprimat prin intensitatea energetică).

Pentru ţările aflate n perioada de tranziţie există trei căi principale de a intra pe piaţa eco - industriilor, diferenţiate prin condiţiile specifice, prin importanţa mijloacelor de cercetare - dezvoltare angajate şi prin dimensiunea pieţelor vizate 

- introducerea de noi tehnologii şi procedee;

- transferul internaţional de tehnologie şi “know - how”;

- ameliorarea filierelor existente.

Progresul tehnic n domeniul protecţiei mediului include tehnologiile „curate”.

MANAGEMENTUL  DEŞEURILOR

Conceptul de managementul deşeurilor cuprinde totalitatea activităţilor de:

 • limitarea producerii de deşeuri
 • valorificarea deşeurilor
 • ndepărtarea (ecologică) a deşeurilor
 • Liniile directoare ale managementului deşeurilor:

 • Implementarea de măsuri concrete de salubrizare:
 • colectarea selectivă
 • ndepărtarea ecologică a deşeurilor periculoase
 • siguranţa ndepărtării deşeurilor
 • Coordonarea şi ordonarea măsurilor de salubrizare:
 • alegerea formei legale potrivite pentru implementarea managementului deşeurilor
 • identificarea unor agenţi privaţi adecvaţi pentru ndeplinirea unor operaţiiprivind evacuarea deşeurilor
 • sprijinirea şi coordonarea măsurilor pentru comercializarea şi păstrarea n siguranţă a componentei de materiale valorificabile
 • Controlul prestării serviciului de salubritate:
 • elaborarea unor bilanţuri asupra  cantităţilor şi materialelor
 • examinarea costurilor ca bază pentru o eventuală continuarea sau schimbare, respectiv, mbunătăţire a obiectivelor de management a deşeurilor
 • Informarea şi consilierea producătorilor de deşeuri, n vederea micşorării cantităţii de deşeuri generate, ca şi ncurajarea măsurilro de valorificare
 • Conceperea şi emiterea unor prevederi locale considerate ca fiind cea mai importantă bază legală pentru realizarea ndepărtării deşeurilor
 •  

  PRIORITĂŢILE  managementului deşeurilor:

 • mpiedicarea formării deşeurilor
 • valorificarea deşeurilor
 • depozitarea ecologică a acestora
 • Pentru atingerea obiectivelor managementului deşeurilor de mai sus, se impune necesitatea elaborării unor startegii şi măsuri care să ducă la:

 • reducerea consumului de resurse materiale şi energie
 • reducerea poluării
 • Ca atare trebuie mpiedicată sau diminuată formarea de deşeuri ncă de la sursă (producător)

  Cea mai eficientă cale de acţiune este prevenirea formării deşeurilor, deoarece n lipsa acestora se elimină şi ameninţările la adresa mediului ambiant.

  Valorificarea deşeurilor presupune prelucrarea unui deşeu, căreia dorim să-i creştem durata de viaţă n circuitul economic

  Att evitarea formării de deşeuri, ct şi valorificarea lor, conduce la o reducere a cantităţii de deşeuri finale, măsurile fiind complementare

  Pe de altă parte trebuie remarcat faptul că valorificarea deşeurilor necesită consum de energie, poluează mediul, implică costuri de colectare selectivă, transport, prelucrare (recuperare), pe cnd evitarea formării deşeurilor nu introduce astfel de costuri, fiind din acest motiv calea preferată

  PLANUL de management al deşeurilor trebuie să evidenţieze:

 • tipul deşeurilor
 • cantitatea de deşeuri
 • originea deşeurilor
 • instrucţiuni tehnice
 • suprafeţele instalaţiilor de salubizare
 • Principiul de bază al managementului deşeurilor:

  Evitarea formării deşeurilor naintea valorificării deşeurilor naintea ndepărtării deşeurilor

  STAREA actuală a managementului deşeurilor n Romnia este caracterizată de:

  1.      creşterea cantităţii de deşeuri generate

  2.      insuficienţa echipamentului necesar pentru colctarea (selectivă) şi transportul deşeurilor

  3.      infrastructura de depozitare necorespunzător dezvoltată

  4.      infrastructura de valorificare insufucient dezvoltată

  Situaţia financiară precară a ţării nu permite implementarea soluţiilor tehnice şi a strategiei moderne de management a deşeurilor

  Investiţiile estimate pentru crearea infrastructurii unei gestiuni moderne a deşurilor depăşesc cu mult bugetele localităţilor sau societăţilor economice

  Trebuie avut n vedere că n fiecare regiune există o problematică diferenţiată a deşeurilor, dup tip şi conţinut, care necesită o rezolvare specifică

  Din multiplele variante posibile de planificare a salubrizării trebuie aleasă de fiecare dată soluţia optimă, care trebuie să satisfacă anumite criterii:

                                     - siguranţa salubrizării

  - impactul asupra mediului

                                     - cota de reducere a deşeurilor şi a cantităţii de deşeuri

                                       rămase

  - situaţia existentă pe piaţa materialelor valorificabile

  - rentabilitatea

  - gradul de acceptare al populaţiei

  - efortul organizatoric

  Elaborarea conceptului de management al deşeurilor conduce n final către o soluţie aleasă n vederea planificării pentru regiunea respectivă, care trebuie să fie susţinută prin hotărri ale administraţiei şi ale forurilor politice, care constituie baza realizării măsurilor concrete de gospodărire a deşeurilor

  Implementarea fiecărei etape n parte se realizează pas cu pas, de aceea se recomandă stabilirea unor priorităţi, ca şi conceperea unei planificări n timp

  Pentru a cuprinde dezvoltările şi noile cunoştinţe nsuşite dar şi facilitarea achiziţionării de noi echipamente, conceptele de management trebuie să fie reactualizate permanent, n totalitatea lor sau parţial, mai ales atunci cnd:

                          - se realizează o nouă instalaţie de tratare sau de eliminare a

                      deşeurilor

  - tehnica n domeniu a progresat semnificativ

  - cantitatea sau compoziţia deşeurilor s-a modificat ntr-o

    măsură importantă

  MANAGEMENTUL  INTEGRAT  AL  DEŞEURILOR (MID)

  Reprezintă un concept care ia n considerare toate opţiunile de gestionare a deşeurilor din punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric

  NECESITATEA elaborării MID rezidă din faptul că pe zi ce trece problemele legate de deşeuri devin tot mai complexe şi rezolvarea lor solicită soluţii diferenţiate

  Conceptul de  MID trebuie să furnizeze o imagine de ansamblu asupra situaţiei gestionării deşeurilor la nivel naţional şi regional

  De asemenea, MID trebuie să indice perspectivele şi acţiunile necesare

   M I D  este un concept care conţine toate principiile referitoare la:

  1.      limitarea producţiei de deşeuri

  1

  1.      valorificarea deşeurilor

  2.      eliminarea deşeurilor

  OBIECTIVELE  principale ale M I D sunt:

 • de a reduce ct mai mult posibil cantitatea de deşeuri
 • de a le trata şi depozita conform unor tehnici ecologice
 • LINIILE  DIRECTOARE ale MID:

  1.       Implementarea  de măsuri concrete de salubrizare, ca de exemplu:

  a.        colectarea selectivă

  b.      ndepărtarea ecologică a deşeurilor periculoase

  c.       Siguranţa ndepărtării deşeurilor

  2.       Coordonarea şi ordonarea măsurilor de salubrizare, ca de exemplu:

  a.       alegerea unei forme legale adecvate pentru implementarea managementului deşeurilor

  b.      căutarea şi găsirea (identificarea) unor agenţi privaţi apţi să ndeplinească cerinţele impuse de operaţiile de evacuare a deşeurilor, comercializarea şi păstrarea n siguranţă a componentelor valorificabile selectate din deşeuri

  3.       Controlul prestării serviciului de salubritate, ca de exemplu:

  a.       elaborarea de bilanţuri referitoare la cantităţile de componente valorificabile

  b.      examinarea costurilor pentru a realiza mbunătăţirea obiectivelor de management al deşeurilor

  4.       Informarea şi consilierea producătorilor de deşeuri, n vederea micşorării cantităţii de deşeuri generate, pentru ncurajarea măsurilor de valorificare

  5.       Conceperea şi emiterea unor preevderi locale (hotărri ale Consiliului local, norme, regulamente) pentru realizarea ndepărtării deşeurilor

  Se are n vedere şi modificarea comportamentului cetăţenilor n spiritul micşorării cantităţii de deşeuri  generate, precum şi formarea unei conştiinţe n spiritul unei salubrizări sigure şi ecologice

   

  PLANUL DE  MANAGEMENT  AL DEŞEURILOR

  Att Directiva UE cu privire la regimul deşeurilor, ct şi transpunerea ei n legislaţia naţională (Legea 426/2001) solicită elaborarea de către autorităţile responsabile a unor Planuri De Management al Deşeurilor (PMD)

  P M D trebuie să conţină date referitoare la:

                          - tipul deşeurilor

                          - cantitatea de deşeuri generate

                          - originea deşeurilor

                          - suprafeţele ocupate de instalaţiile de salubizare

  ŢINTELE ce trebuie atinse prin implementarea MID:

  1.      Epuizarea tuturor posibilităţilor de evitare a formării deşeurilor şi reducere a cantităţii de deşeuri, n cooperare cu populaţia şi cu sectorul economic

  2.      Sortarea, colectarea şi valorificarea deşeurilor menajere trebuie realizate cu respectarea normelor ecologice şi economice

  3.      Eliminarea presiunii asupra rampelor de depozitare, prin folosirea  metodei clasice de valorificare, care este compostarea, ca şi prin pretratarea resturilor ce trebuie depozitată, după valorificare

  4.      Folosirea optimă a energiei, eliminarea corectă, din punct de vedere tehnic, a materialelor periculoase

  5.      Stabilirea conceptelor de amnagement al deşeurilor la nivel local, n scopul sistematizării şi organizării teritoriale, dar şi al satisfacerii intereselor regionale sau naţionale

  6.      Siguranţa maximă a salubrizării prin crearea unui sistem regional de asociaţii, ecologic şi reprezentativ din punct de vedere economic, care să permită efectuarea reciclării unor componente ale deşeurilor prin compostare şi /sau valorificare energetică, respectiv depozitare controlată, n condiţii ecologice, a deşeului final, imposibil de valorificat

  Elaborarea unui Plan de Management al Deşeurilor, pe baza conceptului de MID, pentru o anumită regiune, realizează dimensionarea neecsităţilor de salubrizare pe o perioadă de timp definită, de regulă 10 ani

  ETAPELE de lucru n elaborarea Planului de Management Integrat al Deşeurilor

  A.     Inventarierea situaţiei existente n zona de salubrizare:

 • mărimea regiunii de salubizare
 • numărul, densitatea, evoluţia populaţiei
 • numărul gospodăriilor
 • structura şi dezvoltarea industriei
 • planul de construcţii şi folosinţă a suprafeţelor
 • infrastructura traficului
 • infrastructura şi capacităţile de salubrizare
 • sisteme şi instalaţii de tratare, valorificare şi depozitare a deşeurilor
 • date despre deşeuri: tipuri, diferenţe pe anotimp, cantitate, compoziţie
 • 10.date despre materialele valorificabile

  11.planuri disponibile

  12.metoda deja implementate pentru minimizare şi valorificare

  13.structuri legale, ca forme existente de organizare

  14.costurile salubrizării, structura taxelor

  15. evidenţierea punctelor slabe

  B.      Dezvoltare/Prognoză

  1.          estimarea cantităţii de resturi şi materiale revalorificabile, cu urmărirea eficienţei instrumentelor şi a strategiilor de acţiune, n vederea ncurajării evitării formării deşeurilor şi valorificării lor

  2.          conceperea de scenarii (minime, maxime, tendinţe)

  C.      Prelucrarea obiectivelor

  Concretizarea obiectivelor stipulate n lege privind mpiedicarea formării deşeurilor nainte de valorificare, nainte de ndepăratre, presupune:

  1.      determinarea posibilităţii de mpiedicare a formării deşeurilor n industrie prin creşterea colectării selective a dieferitelor fracţiuni de deşeu

  2.      informarea adecvată a producătorilor de deşeuri, respectiv implementarea ofertelor de consiliere n domeniul gestiunii deşeurilor

  3.      creşterea gradului de acceptare a producătorilor de deşeuri faţă de colectarea selectivă

  4.      creşterea participării cetăţenilor la colectarea  seelctivă

  5.      definirea indicatorilor pentru măsurarea ndeplinirii obiectivelor (indice de reciclare, indice de colectare per capita etc)

  D.     Documentare asupra diferitelor tehnologii şi procedee

  1.      procedee de tratare şi ndepărtare a deşeurilor

  2.      sisteme de colectare

  3.      posibilităţi şi procedee de valorificare

  4.      utilitatea ecologică a valorificării

  5.      procentul de material valorificabil

  E.      Conceptul  de Management al Deşeurilor pentru perioada viitoare

  1.      elaborarea diferitelor variante de lucru

  2.      analiza concretă şi comparativă din punct de vedere al:

  - cantităţii şi calităţii materialelor valorificabile

  - costurilor

  - cererii de locuri de muncă

  - emisiilor

  - necesarului de suprafeţe

  - reducerii deşeurilor

  - cantităţii de deşeuri de tratat

  - cantităţii de deşeuri de depozitate

  - cantităţii de material valorificabil

               3. prezentarea măsurilor organizatorice, financiare şi legale (ca de ex constituirea legislaţiei şi a taxelor, structurile de organizaţie, relaţiile publice, consilierea)

               4. planificarea n timp

  Evitarea producerii deşeurilor

  Cantitatae de deşeuri produse de populaţie a crescut cu peste 50 % n ultimii 30 de ani

  Cel mai eficient mod prin care se poate preveni apariţia unor cantităţi inutile de noi deşeuri este reducerea la sursă

  Prevenirea apariţiei deşeurilor sau reducerea la sursă nseamnă utilizarea şi aruncarea a ctor mai puţine produse şi ambalaje

  Reducerea la sursă conservă resursele naturale şi reduce poluarea, inclusiv volumul gazelor cu efect de seră, una din cauzele ncălzirii globale

  Reducerea la sursă include:

  -  cumpărarea de bunuri durabile, de folosinţă ndelungată

  - alegerea produselor şi ambalajelor care nu conţin, pe ct posibil, materiale toxice

  - folosirea produselor biodegradabile

  Reducerea la sursă previne n mod direct generarea de noi deşeuri, fiind, prin urmare, metoda cea mai preferată  de management al deşeurilor, protejnd pe termen lung mediul nconjurător

  Reutilizarea produselor, separarea sau  vinderea lor diminuează cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitate la groapa de gunoi

  Evitarea producerii deşeurilor cuprinde acel set de posibilităţi de acţiune care conduce la mpiedicarea producerii de deşeuri sau la reducerea  formării lor, ncă din faza de producţie a bunurilor pnă la consum, trecnd prin depozitare şi distribuţie

  Evitarea producerii de deşeuri este prima etapă importantă n realizarea unui concept integrat de gospodărire a deşeurilor

  Conceptul de evitare a formării deşeurilor nu este clar definit şi este folosit echivoc

  De cele ami multe ori prin evitarea producerii deşeurilor se nţelege reducerea cantităţii de deşeuri ca urmare a aplicării unor măsuri de valorificare a acestora

  Diminuarea cantităţii de deşeuri presupune att evitarea formării lor n faza de producere a bunurilor, ct şi pe cea de valorificare a deşeurilor rezultate n urma folosinţei bunurilor respective

  Evitarea calitativă  are ac scop reducerea poluării mediului (apă, sol, aer) n toate fazele: producţie, comercializare, utilizare, salubizare

  Un exemplu clasic n acest sens l reprezintă substituţia recipienţilor de unică folosinţă din PVC cu cei din sticlă, pentru că buteliile din PVC la incinerare dau naştere la emisii dăunătoaremediului (dioxină)

  Valorificarea deşeurilor presupune costuri datorate consumului de energie implicat, realizării colectării selective, transportului, depozitării tempoarre, pretratării etc şi, totodată, poate fi uneori poluantă

  Este evident că evitarea formării deşeurilor este preferabilă valorificării acestora

  Un exemplu concludent de evitare a formării deşeurilor şi de valorificare a acestora este folosirea deşeurilor organice pentru producerea de compost n gospodăriile individuale

  n acest fel se realizează:

 • protejarea resurselor
 • economisirea de energie
 • diminuarea emisiilor de substanţe toxice
 • depoluarea salubizării prin diminuarea cantităţii de deşeuri şi prin reducerea toxicităţii lor
 • Schimbarea politică şi economică din deecmbrie 1989 a condus la o creştere a consumului şi la o restructurare a industriei şi comerţului

  La ora actuală există o paletă  mai largă de oferte, ambalaje mai scumpe şi n cantitate mai mare, ca şi multe bunuri cu viaţă scurtă, deci mai multe deşeuri

  Ca urmare este necesar să se acorde o mai mare importanţă strategiilor de evitare a formării deşeurilor şi implementării măsurilor de stimulare a impiedicării generării lor

  Strategiile rprezintă un set de obiective pentru evitarea producerii deşeurilor

  Strategiile de evitare a producerii de deşeuri şi instrumentele administrative care promovează evitarea producerii de deşeuri:

 • proiectarea şi realizarea de produse care să genereze puţine deşeuri, să aibă o viaţă lungă şi să poată fi reparate uşor
 • folosirea de tehnologii performante pentru producerea de bunuri, care generează puţine deşeuri
 • folosirea de materiale rezistente pentru producerea de bunuri
 • folosirea economicoasă şi ecologică a materiilor prime n procesul de producţie
 • sisteme de ambalaje care produc puţine deşeuri la mpachetarea produselor
 • educarea populaţiei n vederea adoptării conştiente a deciziei n alegerea de produse care generează puţine deşeuri, cu o viaţă lungă şi care pot fi reparate uşor
 • utilizarea economicoasă a produselor şi renunţarea la folosirea anumitor produse
 • utilizarea ndelungată, repararea şi ntreţinerae bunurilor
 • utilizarea n comun a unor produse
 • 10.revalorificarea bunurilor folosite

  INSTRUMENTELE  de ncurajare a evitării formării deşeurilor:

  1.      prevederile legale

  2.      stimulentele economice

  3.      cooperarea

  4.      relaţiile publice

  5.      măsurile preventive

  Folosirea simultană a mai multor instrumente poate să conducă la atingerea mai uşoară a scopurilor concrete

  Componentele principale ale managementului deşeurilor pot fi cuprinse ntr-o piramidă răsturnată:

  Prevenire/minimizaregenerare deşeuri

  Recuperare/ reciclare

  Valorificare

  energetică

  sau

  materială

  Eliminare

   

  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica