referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Principii si probleme ale rezolvarii statistice

Categoria: Referat Economie

Descriere:

În condiÅ£iile sistemului informaÅ£ional modern a apărut ÅŸi se dezvoltă o nouă sursă de date, ÅŸi anume, băncile de date, gestionate la nivelul diferitelor verigi ale sistemului informatic naÅ£ional. Băncile de date sunt ansambluri constituite dintr-o bază de metadate statistice ÅŸi o bază de date statistice. Băncile de date sunt astfel gestionate încât să asigure accesul la date, cu viteză maximă ÅŸi în mod repetat, ori de câte ori este nevoie, precum ÅŸi memorarea datelor agregate periodic în baza de date statistice primare...

Varianta Printabila 


1

Principii şi probleme ale observării statistice

 

 

            Observarea statistică (culegerea datelor statistice), constituie prima etapă a demersului metodologic al statisticii; reprezintă un proces complex de identificare, măsurare şi nregistrare a fenomenelor de masă, de tip colectiv, n forma lor individuală şi concretă de manifestare. Datele individuale obţinute prin observare statistică sunt supuse, apoi, prelucrării statistice, proces prin care şi pierd individualitatea, regăsindu-se doar prin trăsăturile lor esenţiale cristalizate, prin generalizare şi abstractizare, n informaţii statistice.

            Cunoaşterea şi stăpnirea fenomenelor şi proceselor economico-sociale depinde de informaţia de care dispunem. Pe informaţie se fundamentează decizia n orice obiect de activitate. O decizie bună este posibilă numai dacă dispunem, pentru fundamentarea ei, de o informaţie adecvată, autentică care să descrie profund şi complex fenomenele şi legăturile dintre ele.

 

1.   Principii de bază ale observării statistice

 

Formarea informaţiei statistice are ca punct de plecare observarea statistică.

Realizarea unei observări statistice presupune respectarea unor principii riguros urmărite, dintre care subliniem n mod deosebit asigurarea autenticităţii datelor şi eficienţa procesului de observare.

         asigurarea autenticităţii datelor reprezintă principiul de bază al observării statistice; de respectarea acestui principiu depinde autenticitatea informaţiei statistice şi, implicit, calitatea deciziei. Respectarea acestui principiu presupune asigurarea concordanţei dintre datele nregistrate şi dimensiunea reală a fenomenului observat şi cere ndeplinirea condiţiei de volum şi a condiţiei de calitate pentru toate datele obţinute prin observare statistică.

         ndeplinirea condiţiei de volum asigură intrarea n acţiune a legii numerelor mari; o informaţie insuficientă ca volum nu va permite manifestarea legii numerelor mari pe seama căreia să aibă loc compensarea influienţei factorilor aleatori, iar prelucrarea datelor nu va duce la descoperirea legităţilor obiective.

         condiţia de calitate cere obţinerea unei informaţii cu un conţinut real, care să reflecte realitatea aşa cum este; nerespectarea acestei condiţii conduce la erori de nregistrare.

         obţinerea informaţiei n timp util; obţinută cu ntrziere, o informaţie, deşi corespunzătoare ca volum şi calitate, nu mai poate fundamenta o decizie care să asigure conducerea şi orientarea eficientă a unei activităţi.

         eficienţa procesului de observare; presupune culegerea numai acelor date care să ducă la obţinerea informaţiei necesare asupra colectivităţii observate. Datele inutile fac ineficient procesul observării care, chiar n condiţiile unei nregistrări selective a unei colectivităţi, solicită forţe umane mari şi cheltuieli materiale şi băneşti apreciabile.

 

 

 

2.   Surse de date statistice

 

Producerea şi gestionarea informaţiei statistice oficiale se realizează prin

intermediul sistemului informaţional statistic (S.I.S.) – subsistem al sistemului informaţional economico-social.

            S.I.S. cuprinde, n sens larg, ansamblul mijloacelor şi procedeelor necesare realizării culegerii, validării, transmiterii, prelucrării, memorării, regăsirii şi analizei informaţiei statistice. n sens strict, se compune din ansamblul datelor statistice nscrise, respectiv, păstrate pe suporturi de informaţie de tip document şi/sau magnetice şi informaţia de descriere a datelor statistice şi a fluxurilor informaţionale statistice. Ansamblul informaţiilor de descriere a datelor statistice şi a fluxurilor informaţionale statistice este denumit sistem metainformaţional statistic şi cuprinde: clasificări statistice, nomenclatoare statistice, norme metodologice statistice, norme tehnice statistice, documentaţie de prelucrare statistică. Partea principală a sistemului informaţional statistic o constituie ansamblul datelor statistice. Acestea se obţin folosind ca surse de date: sistemul informaţional curent şi observări statistice special organizate, precum şi publicaţii statistice şi bănci de date statistice.

            Prin sistemul informaţional curent se culeg, n mod curent, continuu, prin rapoarte statistice, date nscrise n documentele de evidenţă primară tehnico-operativă, contabilă şi statistică.

            n condiţiile sistemului informaţional modern a apărut şi se dezvoltă o nouă sursă de date, şi anume, băncile de date, gestionate la nivelul diferitelor verigi ale sistemului informatic naţional. Băncile de date sunt ansambluri constituite dintr-o bază de metadate statistice şi o bază de date statistice. Băncile de date sunt astfel gestionate nct să asigure accesul la date, cu viteză maximă şi n mod repetat, ori de cte ori este nevoie, precum şi memorarea datelor agregate periodic n baza de date statistice primare.

            Cnd necesităţile unei cercetări o impun, se pot folosi, ca sursă de date, publicaţii statistice.

            Cnd datele necesare nu se găsesc n sursele prezentate se recurge la observări special organizate cum ar fi recensămntul sau observările realizate prin sondaje statistice.

            Datele culese din documentele existente n sistemul informaţional sau din publicaţii formează materialul faptic vechi, n sensul de existent, nregistrat deja. Datele nregistrate prin observări special organizate se constituie ca material faptic nou.

            Materialul faptic, indiferent din ce sursă se culege, se prezintă sub formă brută, primară. Pentru a deveni informaţie statistică, materialul faptic – datele statistice – este supus proceselor de prelucrare şi analiză statistică.

            Formele de organizare ale S.I.S. Un S.I.S. poate fi organizat ca sistem centralizat sau descentralizat. Ca sistem centralizat a fost organizat n Romnia anilor 1952-1989, prin Direcţia Centrală de Statistică sau n Germania prin Statisstiches Bundesamt care dispune de un quasimonopol. Ca sistem relativ deconcentrat este cunoscut sistemul englez reprezentat de Central Statistical Office care este un organism foarte lejer.

1

n Romnia, după 1989, se nregistrează o deconcentrare a S.I.S. Acesta este organizat n cadrul Comisiei Naţionale pentru Statistică, al Direcţiilor Judeţene pentru Statistică şi al departamentelor şi organismelor de sinteză.

 

3.   Programul unei observări statistice

 

Programul unei observări statistice cuprinde metodologia şi modul de organizare a

procesului de culegere a materialului faptic nou. Programul unei observări statistice vizează toate cele trei momente ale procesului de observare unite ntr-un ntreg şi anume:

i.  identificarea elementelor, unităţilor concrete din colectivitatea ce urmează a fi nregistrată;

ii. măsurarea caracteristicilor cuprinse n cercetare pentru fiecare unitate a colectivităţii observate;

iii.       nregistrarea fiecărei unităţi din colectivitatea considerată cu valoare numerică sau atributivă a caracteristicilor statistice incluse n programul observării.

Elaborarea programului unei observări statistice este impusă de necesitatea de a

realiza o observare statistică prin care să se obţină date care să corespundă cerinţei de autenticitate, de continuitate şi de comparabilitate, n timp şi n spaţiu şi din punct de vedere metodologic. Asigurarea acestor cerinţe presupune să se găsească soluţii pentru o serie de probleme metodologice, precum şi pentru o serie de probleme cu caracter organizatoric.

 

         Probleme metodologice ale programului unei observări statistice

 

Această categorie de probleme vizează: delimitarea colectivităţii statistice,

definirea unităţilor statistice, alegerea caracteristicilor ce urmează a fi nregistrate, elaborarea formularelor necesare nregistrării, alegerea timpului şi locului de nregistrare.

            Delimitarea colectivităţii. Colectivitatea statistică care urmează a fi studiată, fiind finită, trebuie delimitată n timp şi spaţiu, pentru a nu se ajunge la situaţii neclare n operaţia de nregistrare. n acest scop se apelează la nomenclatoarele şi clasificările existente sau se stabilesc criterii care permit delimitarea colectivităţii supuse observării.

            Definirea unităţilor statistice. Unităţile statistice sunt elementele componente ale unei coletivităţi, sunt elementul de observare şi de nregistrare statistică a colectivităţii. Prin nsumarea lor se obţine volumul colectivităţii. De aici necesitatea de a nu omite o parte din unităţi, n cazul observării totale, sau a unor unităţi reprezentative, n cazul observării prin sondaj statistic. n cazul unităţilor complexe se fac delimitări şi n interiorul acestor unităţi n scopul precizării tipurilor şi elementelor ce pot fi diferenţiate n cadrul lor.

            Alegerea caracteristicilor ce urmează a fi nregistrate. Caracteristicile exprimă trăsăturile, aspectele sub care există şi se manifestă unităţile unei colectivităţi. n mod practic, ntr-o nregistrare statistică nu pot fi cuprinse toate caracteristicile pe care le posedă unităţile unei colectivităţi. Se aleg numai acele caracteristici care concordă cu scopul cercetării. n acest scop, se ntocmeşte un program al nregistrării, respectiv o listă n care se enumeră şi se precizează ştiinţific caracteristicile ce urmează a fi nregistrate pentru fiecare unitate de observare. n program sunt precizate nivelurile cifrice sau variantele calitative (modalităţile) sub care se pot nregistra caracteristicile unităţilor care compun colectivitatea.

            Formulare statistice. Sunt elaborate n scopul observării. Formularele folosite n practica observării pot fi de tip fişă sau de tip listă. Fişa este un formular pentru nregistrarea unei singure unităţi de observare şi se foloseşte cnd programul de observare este bogat sau cnd unităţile statistice sunt dispersate n spaţiu. Lista este un formular pentru nregistrarea caracteristicilor pentru mai multe unităţi la un loc.

            Formularele de nregistrare reprezintă instrumentul tehnic prin care se efectuează culegerea datelor noi. Cuprind un sistem de indicatori ce urmează a fi completaţi, cazul rapoartelor statistice, sau un set de ntrebări, cazul chestionarului. Pentru a se realiza o nţelegere unitară a modului de completare a lor, formularele sunt nsoţite de norme metodologice şi tehnice prin care se precizează metodologia de efectuare a nregistrării.

            Completarea formularelor se efectuează pe baza datelor obţinute din evidenţa primară curentă sau a datelor obţinute prin observări directe ale persoanelor care efectuează nregistrarea sau pe baza declaraţiilor făcute de persoanele care sunt chemate, n cadrul unei cercetări statistice, să răspundă la ntrebări. Formularele completate cu date statistice devin purtători de informaţii. Cu acest conţinut, ele reprezintă punctul de plecare n prelucrarea statistică.

            Timpul observării. Acesta vizează două aspecte: pe de o parte, timpul la care se referă datele, pe de altă parte, timpul nregistrării.

            Timpul la care se referă datele este timpul n care există, se manifestă, respectiv se defineşte n timp colectivitatea studiată.Timpul nregistării este timpul n care se face efectiv nregistrarea. De exemplu, la recensămntul populaţiei Romniei din 7 ianuarie 1992, momentul critic a fost ora zero dintre 6 şi 7 ianuarie, iar timpul nregistrării a durat 8 zile, ntre 7 - 14 ianuarie.

            Timpul la care se referă observarea se alege n aşa fel nct fenomenul observat să fie surprins ntr-o stare normală, caracteristică. Timpul n care se face nregistrarea se precizează n programul observării şi trebuie să fie ct mai scurt pentru a asigura operativitatea datelor. Se alege ntr-o perioadă n care fenomenul poate fi nregistrat n cele mai bune condiţii.

            Locul observării coincide cu locul de existenţă al fenomenului.

 

Bibliografie:

Jaba, E., "Statistica" – Editura Economica

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica