referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Procedeele metodei contabilitatii

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Calculatia
- presupune stabilirea in expresie baneasca a marimii cheltuielilor ce revin pe unitatea de produs, pe serviciul prestat sau lucrarea executata, pe baza carora urmeaza sa se evalueze costul acestora.
in contabilitate ea include: calcularea simpla a datelor din documentele primare, si indicatorii economico-financiari prin care se apreciaza activitatea intreprinderii...

Varianta Printabila 


1

In scopul obtinerii de informatii referitoare la procesele si fenomenele economice care au loc in intreprinderi, si deci al realizarii obiectului contabilitatii, se folosesc procedee

generale, comune si specifice metodei contabilitatii.

 

Procedeele generale tuturor stiintelor

 

Metoda contabilitatii utilizeaza: observatia, rationamentul, comparatia, clasificarea, analiza si sinteza dintre procedeele generale ce pot fi aplicae oricarei stiinte exacte.

 

Observatia

- este prima faza a cercetarii obiectului de studiu al unei discipline

- ea permite cunoasterea proceselor si fenomenelor economice ce se pot exprima valoric si care au fost consemnate in documente

 

Rationamentul

-are la baza judecati logice care permit obtinerea de concluzii cu privire la fenomenele si procesele studiate

-permite determinarea exacta a modificarii elementelor patrimoniale ca urmare a activitatilor desfasurate in unitate

-ajuta la reflectarea operatiilor in conturi, la stabilirea anumitor indicatori, etc.

 

Comparatia

- procedeu prin care se stabilesc asemanarile si deosebirile dintre fenomenele si procesele economice, se fixeaza anumite obiective si se pot trage anumite concluzii

-comparand veniturile cu cheltuielile, se stabilesc rezultatele finale, respectiv profitul sau pierderea, si se iau de catre factorii de conducere ai intreprinderii deciziile corespunzatoare.

 

Clasificarea

- inseamna repartizarea, gruparea, distribuirea obiectelor si fenomenelor in clase, domenii, subdomenii, in functie de criteriul de referinta ales.

 

Analiza - consta in cercetarea amanuntita a unui fenomen, proces, prin studierea sistematica a fiecarei parti componente a acestuia.

 

Sinteza

 - se refera la trecerea de la simplu la complex, de la particular la general, la gruparea si centralizarea datelor, in scopul generalizarii concluziilor ce decurg din analiza acestora.

 

Procedeele comune si altor discipline economice

Aceasta grupa ajuta la cunoasterea si realizarea obiectivelor contabilitatii.Aici se cuprind: documentarea, evaluarea, calculatia, inventarierea

 

Documentarea

- orice operatie economica si financiara desfasurata in unitatea patrimoniala trebuie sa fie consemnata intr-un document care sa ateste infaptuirea ei.

- intocmirea documentelor pentru fiecare operatie in parte constituie o cerinta necesara pentru cunoasterea si conducerea reala a activitatii, a modului de gestionare a patrimoniului

- documentele au o importanta deosebita pentru contabilitate, deoarece cu ajutorul lor se verifica justetea operatiilor economico-financiare.

 

Evaluarea - este procedeul de transformare a unitatilor naturale in unitati valorice cu ajutorul monedei

- permite sintetizarea si generalizarea informatiilor generate de existenta, miscarea si transformarea elementelor patrimoniale.

 

Calculatia

- presupune stabilirea in expresie baneasca a marimii cheltuielilor ce revin pe unitatea de produs, pe serviciul prestat sau lucrarea executata, pe baza carora urmeaza sa se evalueze costul acestora.

in contabilitate ea include: calcularea simpla a datelor din documentele primare, si  indicatorii economico-financiari prin care se apreciaza activitatea intreprinderii.

 

1

Inventarierea

- reprezinta operatiunea de constatare faptica si inscriere in listele de inventar a patrimoniului unei persoane fizice sau juridice.

- este un complex de fapte realizate periodic prin care se poate valorifica situatia scriptica oferita de contabilitate si se determina valoarea reala a documentelor patrimoniale existente.

 

 

 Procedeele specifice contabilitatii : contul , balanta de verificare si bilantul contabil.

 

Contul este un procedeu reprezentativ al metodei contabilitatii, de o forma speciala, folosit pentru gruparea si sistematizarea informatiilor, pentru evidenta si calculatia scrisa, valoric, in ordine sistematica si cronologica.

-Sistemul conturilor reflecta atat situatia la un moment dat, cat si cresterile si micsorarile elementelor patrimoniale.

-reprezinta cel mai important mijloc de lucru al contabilitatii ce asigura reflectarea distincta a fiecarui element in parte

 

Balanta de verificare

Reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se asigura gruparea, centralizarea si verificarea exactitatii datelor din conturi, controlul egalitatii bilantiere, legatura dintre bilantul initial si conturi, si intre conturi si bilantul final.

- are rol important in analiza situatiei economico-financiare, intrucat reprezinta instrumentul de centralizarea a activitatii intreprinderii.

 

 Bilantul contabil este un procedeu de lucru specific metodei contabilitatii, prin care se prezinta generalizat activul si pasivul unitatii patrimoniale in etalon banesc, precum si rezulatele obtinute de o intreprindere la un moment dat.

Este document oficial de gestiuneal unitatii patrimoniale, care se intocmeste obligatoriu anual.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica