referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si alte bunuri

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Asigurarea joacă un rol important în protejarea bunurilor ( mobile ÅŸi imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile impuse de repararea sau de înlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. În asigurarea de bunuri, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat o despăgubire...

Varianta Printabila 


1

ASIGURAREA CLĂDIRILOR, CONSTRUCŢIILOR, ECHIPAMENTELOR

PRECUM SI A ALTOR BUNURI

 

 

         Asigurarea joacă un rol important n protejarea bunurilor ( mobile şi imobile ) de care cineva dispune. Asigurarea de bunuri compensează cheltuielile impuse de repararea sau de nlocuirea acelor bunuri care sunt avariate, distruse sau pierdute. n asigurarea de bunuri, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat o despăgubire.

            Interesul asigurabil este valoarea pecuniară a bunului, expus avariilor, distrugerii sau pierderii, sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat. Asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial asupra bunului asigurat, la fel şi beneficiarul asigurării ncheiate trebuie să aibă interes, dacă acesta nu este cel care efectuează asigurarea.

            Condiţiile esenţiale pentru existenţa unui interes asigurabil n cazul unui bun sunt :

          n cazul pierderii sau degradării bunului, asiguratul să sufere o daună, ce poate fi evaluată n bani,

          bunul menţionat să constituie obiectul asigurării,

          asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat, acesta trebuie să fie ntr-o relaţie directă, recunoscută legal, cu obiectul asigurării, astfel nct să aibă de suferit n urma distrugerii sau pierderi acestuia.

Regula de bază n asigurările de bunuri este ca interesul asigurabil să existe att n momentul ncheierii asigurării, ct şi n momentul producerii riscului asigurat.

Obiectul asigurării este bunul mobil sau imobil care poate fi asigurat mpotriva deteriorării sau pierderii şi care poate fi asigurat facultativ:

          bunurile aparţinnd persoanelor fizice şi juridice;

          bunurile primite n folosinţă sau aflate la acestea spre păstrare, reparare, prelucrare, curăţire, vopsire, vnzare ori spre a fi expuse n cadrul muzeelor sau expoziţiilor;

          bunurile care fac obiectul unor contracte de concesionare, nchiriere sau locaţiile de gestiune privind pensiile ocupaţionale

După cum se poate vedea mai sus, la bunurile ce se supun asigurării, interesul asigurabil nu este numai al proprietarului acestuia, ci şi alte persoane cum ar fi :

          Proprietate n comun o persoană care deţine n comun cu una sau mai multe persoane un bun sau o clădire, are dreptul legal de a asigura cădirea respectivă la ntreaga valoare. Acest lucru nu nseamnă că, n caz de distrugere totală a bunului sau clădirii asigurate, persoana respectivă va fi singura care va fi despăgubită. Acesta va putea beneficia de despăgubire numai n limita dreptului de proprietate, iar dacă ncasează valoarea totală a despăgubirii, va acţiona ca agent al celorlalţi proprietari, fiind obligat să le ofere acestora partea ce li se cuvine din despăgubire.

          Proprietate ipotecată n cazul unui contract de ipotecă, ambele părţi au un interes asigurabil, debitorul ipotecar  n calitate de proprietar şi societatea ipotecară n calitate de creditor. De obicei n asemenea cazuri se ncheie o asigurare n numele ambelor părţi.

          Proprietate nchiriată chiriaşul nu este obligat să ncheie un contract de asigurare a proprietăţii nchiriate, nsă, n cazul n care ncheie o astfel de asigurare, el o ncheie n numele şi folosul proprietarului, neputnd pretinde ncasarea despăgubirii n urma producerii unui risc asigurat, ci doar să pretindă proprietarului restituirea primelor de asigurare.

          Proprietate aflată n custodie custodele are un interes asigurabil n ceea ce priveşte proprietatea sau bunul pe care l deţine n custodie, deoarece este responsabil din punct de vedere legal, pentru orice daună produsă bunului respectiv.

          Asiguratul să facă parte din familia proprietarului persoanele din familia asiguratului pot utiliza obiectul asigurării, ceea ce determină existenţa unui interes asigurabil al acestora faţă de bunul respectiv.

Nu se pot asigura bunurile care, din cauza degradării, nu mai pot fi utilizate potrivit destinaţiei. Despăgubirile ce se plătesc de asigurător se stabilesc n funcţie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat.

Despăgubirile nu pot depăşi valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei şi nici suma la care s-a făcut asigurarea.

Aceasta valoare a bunului scade o dată cu trecerea timpului, datorită folosirii acestuia de către proprietar, a modului n care l-a ntreţinut, a uzurii morale care are o viteză din ce n ce mai mare, avnd in vedere că n ziua de azi apar noi materiale, produse, tehnologii noi ( a se vedea domeniul calculatoarelor) . Acestea au calităţi superioare, sunt mai fiabile, cu o durată mai mare de viaţa, sunt mai sigure. S-a observat totuşi că n perioada 1990 – 2005 valoarea imobilelor a crescut n continuu, chiar dacă acestea s-au nvechit, nu a apărut acea uzură morală şi aceasta s-a datorat cererii mari de locuinţe faţă de oferta slabă datorată faptului ca nu s-au mai construit. n prezent, datorită investiţiilor efectuate n domeniul construcţiilor, se constată că valoarea imobilelor stagnează.

n contractul de asigurare poate fi stipulată o clauză conform căreia asiguratul rămne propriul său asigurător pentru o franşiză sau o sumă determinată care nu se despăgubeşte de către asigurător

Bunurile se asigură pentru sumele declarate de asigurat şi care nu trebuie să depăşească valoarea lor la data asigurării, adică :

          la mijloacele fixe şi obiecte de inventar – valoarea din nou a acestora, din care s-a scăzut uzura n raport cu vechimea, ntrebuinţarea şi starea de ntreţinere a bunurilor respective.

          la materii prime, materiale, produse finite, mărfuri şi alte asemănătoare – preţul de cost al acestora.

          La obiectele de muzeu sau de expoziţie, precum şi la obiectele de artă pe sticlă, din sticlă ori pe plăci de marmură – sumele corespunzătoare valorii lor de circulaţie.

 

Obligaţiile asiguratului şi asigurătorului

    Asiguratul este obligat să ntreţină bunul asigurat n bune condiţii şi n conformitate cu dispoziţiile legale, n scopul prevenirii producerii riscului asigurat.

Asigurătorul are dreptul să verifice modul n care bunul asigurat este ntreţinut.

n cazurile stabilite prin contractul de asigurare, n asigurările de bunuri, asigurătorul nu datorează indemnizaţie, dacă riscul asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat sau de către beneficiar ori de către un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucrează n această calitate.

n cazurile prevăzute n condiţiile de asigurare, la producerea riscului, asiguratul este obligat să ia, pe seama asigurătorului şi n cadrul sumei la care s-a făcut asigurarea, potrivit cu mprejurările, măsuri pentru limitarea pagubelor.

            Asiguratului i revine obligaţia de a-i comunica asiguratorului, n scris, orice modificare faţă de asigurarea existentă la ncheierea asigurării, modificare ce poate agrava riscul asigurat, ca de exemplu:

          Mijloacele de siguranţă care existau la momentul cnd s-a făcut oferta sau au fost ulterior stipulate n poliţă sunt nlăturate sau reduse ca număr, dimensiune sau capacitate.

          Urmare a pierderii unei chei de la intrarea clădirii n care se află bunurile asigurate sau de la un seif sau tezaur, ncuietoarea nu este nlocuită cu una de aceeaşi calitate.

          n clădirea asigurată sau n care sunt bunurile asigurate ori ntr-o clădire nvecinată se desfăşoară lucrări de construcţie, se montează schele, instalaţii.

          ncăperile direct nvecinate cu cele n care se află bunurile asigurate, sau situate deasupra şi dedesuptul acestora, devin permanent sau permanent locuite.

          Activitatea este permanent sau temporar ntreruptă.

          Cladirea care de altfel este permanent ocupată, este nelocuită sau nesupravegheată mai mult de 30 de zile

Asiguratul are obligatia de a permite reprezentantului asiguratorului să efectueze inspectia de risc ori de cite ori este necesar şi să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului.

Deci atunci cnd riscul de producere a unui eveniment se măreşte atunci şi primele de asigurare se măresc proporţional. Aici s-ar mai putea comenta şi n sensul că atunci cnd invers, folosim mijloace de siguranţă mai bune dect atunci cnd am ncheiat contractul de asigurare, deci am mai micşorat riscul de producere a evenimentului asigurat, ar trebui ca aceste prime să scadă.

n cazul producerii unui risc asigurat, asiguratul este obligat :

          Să ia, pe seama asigurătorului şi n limita sumei asigurate, măsuri pentru limitarea pagubelor, prin protejarea, salvarea, transportarea, depozitarea şi păstrarea resturilor valorificabile n condiţii corespunzătoare specificului fiecăruia.

          Să nştiinţeze imediat, ncaz de incediu, explozie, furt, după caz, organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe de cercetare, cernd ntocmirea de acte cu privire la cauzele şi mprejurările producerii evenimentului asigurat şi la pagubele provocate.

          Să nştiinţeze imediat asigurătorul, personal sau printr-o altă persoană imputernicită, despre producerea pagubei. n nştiinţare trebuie precizate seria, numărul şi data emiterii poliţei de asigurare, felul bunurilor avariate sau distruse, locul, data, ora, cauzele, şi mprejurările producerii evenimentului asigurat, locul unde se află resturile avariate sau distruse, mărimea probabilă a pagubei.

          Să contribuie alături de asigurător la determinarea naturii şi cuantumului pagubei. El trebuie să furnizeze toate informaţiile şi probele documentare solicitate de asigurător şi să permită acestuia să facă toate investigaţiile necesare.

          Să conserve dreptul de regres al asigurătorului mpotriva celor vinovaţi de producerea daunei.

    Asigurătorii şi mputerniciţii lor au obligaţia de a pune la dispoziţia asiguraţilor sau contractanţilor asigurării informaţii n legătură cu contractele de asigurare, att naintea ncheierii, ct şi pe durata derulării acestora. Aceste informaţii vor fi prezentate n scris, n limba romnă, vor fi redactate ntr-o formă clară şi vor cuprinde cel puţin următoarele elemente:

    a) clauzele opţionale/suplimentare şi beneficiile rezultate din fructificarea rezervelor tehnice;

    b) momentul nceperii şi cel al ncetării contractului, inclusiv modalităţile de ncetare a acestuia;

    c) modalităţile şi termenele de plată a primelor de asigurare;

    d) elementele de calcul ale indemnizaţiilor de asigurare, cu indicarea sumelor de răscumpărare, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului pnă la care acestea sunt garantate;

    e) modalitatea de plată a indemnizaţiilor de asigurare;

    f) legea aplicabilă contractului de asigurare.

Problema asigurării bunurilor, este abordată diferit de la o societate la alta de asigurări, astfel că unele asigură bunurile indiferent de riscurile la care este supus bunul sau clădirea, pe cnd altele asigură bunurile doar la anumite riscuri.

 

Printre cele mai răspndite poliţe de asigurare a bunurilor şi cladirilor se numără :

 • Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora mpotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi.
 • Asigurarea maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor mpotriva avariilor accidentale.
 • Asigurarea lucrărilor de construcţii montaj si a răspunderii constructorului.
 • Asigurarea bunurilor şi a valorilor mpotriva furtului prin efracţie sau prin acte de tlhărie.
 • Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice
 •  

  A.                 Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora mpotriva pagubelor produse de incendiu şi alte calamităţi.

   

  Riscurile acoperite n mod frecvent de asigurători prin condiţiile cele mai cuprinzătoare sunt :

  o   incendiu, inundaţie, explozie, chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu, n caz de incendiu, se acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse prin afumarea, pătarea sau crăparea pereţilor,spargerea geamurilor sau diverse alte pagube cauzate de căldură sau fum, ca urmare a incendiului,

  o   cutremur, inundaţie, furtună, grindină, greve, tulburări civile, acţiuni ale unor grupuri rău voitoare, vandalism, terorism, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţilă sau uragan, greutatea zăpezii sau a gheţii, avalanşe, urmări ale spargerii conductelor, izbirea de către autovehicole.

  o   spargerea sau deteriorarea cu prilejul furtului prin efracţie sau tentativei de  furt prin efracţie a pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor şi duşumelelor.

  o   distrugeri sau stricăciuni pricinuite de măsurile de salvare n timpul producerii evenimentului asigurat.

  Printre excluderi se menţionează :

  o   riscuri cauzate de război, explozie atomică, radiaţii, poluare,

  o   confiscarea, exproprierea, naţionalizarea, rechiziţionarea, sechestrarea, distrugerea din ordinul autorităţilor,

  o   uzura, fermentaţia, oxidarea, coroziunea, căldura, precum şi afumarea, pătarea ori prlirea, provenite dintr-o sursă normală de căldură,

  o   cheltuielile legate de mbunătăţirea constructivă a clădirilor faţă de starea lor de dinainte de producerea evenimentului asigurat,

  o   cheltuieli pentru repararea unor avarii/distrugeri accidentale produse de cauze necuprinse n asigurare sau cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite,

  o   cheltuieli pricinuite ca urmare a pagubelor provocate de ngheţarea apei n rezervoare, conducte, vase din ncăperi sau clădiri nencălzite datorită neglijenţei asiguratului,

  o   pagube produse instalaţiilor electrice numai prin acţiunea curentului electric, dacă aceasta nu este urmată de incendiu.

  Nu se acordă despăgubiri n cazul n care se constată şi se dovedeşte că pagubele au fost produse de situaţii precum :

  o   prăbuşirea construcţilor ca urmare a defectelor de construcţie, a proastei ntreţineri, a vechimii sau stării lor de degradare, făra o legatură cu vreunul din riscurile asigurate;

  o   tasarea terenului de fundaţie, crăpături ale terenului de fundare, datorită variaţiei de volum a terenului;

  o   inundaţii produse n timpul formării unor lacuri de acumulare sau n timpul devierii artificiale a cursurilor de apă;

  o   ape subterane care fără a ieşii la suprafaţă, pătrund sau se infiltrează n interiorul clădirii, producnd umezirea pardoselilor şi a pereţilor;

  o   lucrări edilitare de orice fel n jurul clădirii care pot să afecteze locuinţa asigurată;

  o   lucrări de prospecţiuni, explorări sau exploatări de orice fel, la suprafaţă sau n profunzime;

  o   culpa asiguratului.

  Din 1995 de cnd nu mai este obligatorie asigurarea clădirilor, s-a constatat o scădere foarte mare a asigurărilor clădirilor, deşi aceasta nu este mai mare dect, să zicem, o asigurare CASCO la maşini noi de 10000 €, datorită probabilităţii mici a producerii unui risc asigurabil la acestea. Toate acestea s-au răsfrnt şi asupra economiei romneşti mai ales cnd au fost inundaţiile din 1995, n care sute de case au fost luate de ape. Dacă măcar o parte din acestea erau asigurate statul nu mai era nevoit sa aloce sume mari pentru ajutorarea celor care au pierdut case, maşini, bunuri etc. De aceea se ncearcă din nou, să se introducă asigurarea obligatorie pentru clădiri, cum sunt la asigurările obligatorii auto.

   

  B.                 Asigurarea maşinilor, utilajelor şi a instalaţiilor mpotriva avariilor accidentale.

   

  Dat fiind ca de mare interes este asigurarea instalaţiilor, utilajelor, maşinilor si echipamentelor, poliţele pentru asigurarea lor prevăd despăgubirea pentru avarierea sau distrugerea brusca si neprevăzuta a maşinilor si utilajelor asigurate sau a unor alte părţi din acestea din cauze ca:  material si turnare defectuoasă, greşeli de montare sau instalare, erori de proiectare, nepricepere, neglijenţa, insuficienţa apei din boilere, explozie, dezmembrare datorată forţei centrifuge, scurt circuit, furtună sau alte cauze care nu sunt n mod expres excluse, dar care fac necesară reparaţia, nlocuirea sau repararea bunului respectiv. Se va plăti despăgubire si pentru pagubele  materiale suferite, prin plata n numerar, nlocuire sau reparare, potrivit opţiunii asiguratului.

  In caz de dauna, despăgubirea plătita de asigurator va fi egala cu costul nlocuirii maşinilor noi de acelaşi fel, de aceeaşi capacitate (inclusiv costul de nlocuire), taxele vamale (in cazul in care ele provin din import) si costul montării. Daca instalaţiile pot fi reparate, se despăgubesc următoarele categorii de cheltuieli implicate de reparaţie :

  1.       cheltuieli efectuate pentru a readuce maşina sau instalaţia avariata la starea de folosinţa anterioara, plus costul demontării si montării in scopul efectuării reparaţiilor ;

  2.       cheltuielile obişnuite de transport la si de la atelierul de reparaţii ;

  3.       taxele vamale si alte impozite dacă au fost incluse n suma asigurată.

  Evident ca nu sunt despăgubite cheltuielile efectuate pentru modificări, adăugiri, mbunătăţiri sau alte reparaţii care nu aveau legătura cu paguba respectiva.

              n orice situaţie, asiguratul trebuie sa respecte, n mod riguros, condiţiile incluse n contract şi să aibă grijă de bunurile asigurate. Pentru a cointeresa asiguratul, n acest sens, poliţa prevede o sumă sau o cotă procentuală din suma asigurată (de regula pnă la 1% din suma asigurată la clădiri si conţinut si 5% din suma asigurata la maşini si instalaţii), respectiv franşiza, care nu se despăgubeşte, rămnnd pe seama asiguratului. Unele societăţi de asigurare nu practica acest sistem, despăgubind pierderea in ntregime.

              Ca riscuri specifice excluse din asigurarea maşinilor, instalaţiilor si utilajelor pot fi exemplificate:

    pagube la piesele ce pot fi schimbate, cum sunt matriţele, modelele, cilindrii gravaţi, prtile care prin ntrebuinţarea si/sau natura lor suferă un grad mai mare de uzura sau depreciere;

    pagube produse de incendiu, fulger direct, explozie chimică, stingere a unui incendiu sau demolare ulterioară, prăbuşire a clădirilor, inundaţie, cutremur, furt sau tentativa de furt, alunecare sau prăbuşire de pamnt, avalanşă sau alte catastrofe naturale similare. Toate aceste riscuri se găsesc n poliţa de incendiu pentru riscuri industriale şi comerciale.

    pagube pentru care, prin lege sau contractual, răspunde furnizorul, beneficiarul sau reparatorul ;

    pagube produse cu intenţie sau din neglijenta evidenta a asiguratului sau a reprezentanţilor săi;

    pagube apărute ca o consecinţa a influentei funcţionării continue (uzura normală, găurire, eroziune, coroziune, ruginire, depunere de piatră la cazane etc.);

    orice consecinţe ale unor evenimente cu caracter social-politic (război, invazie, război civil, revolta, greve de orice fel, acţiune a unui duşman extern, ostilităţi, indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu, insurecţie, tulburări civile, dictatura, conspiraţie, confiscare, rechiziţionare, putere militară sau uzurpare de putere, grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează n legătură cu orice organizaţie politică, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau a oricărei autorităţi politice) ;

    franşiza stabilită  care urmează sa fie suportata de Asigurat ; de obicei se stabileşte modul de calcul al acesteia n funcţie de risc ;

    cădere a aparatelor aeriene sau a unor obiecte din acestea, furt sau tentativa de furt, prăbuşire a clădirilor, uragan, furtuna, ciclon, erupţie vulcanică sau catastrofe naturale similare ;

    pagube produse de erori sau defecte existente la nceperea acestei poliţe, de care asiguratul sau reprezentanţii săi au cunoştinţa, indiferent daca aceste erori sau defecte erau cunoscute sau nu asiguratorului ;

    orice consecinţe ale reacţiilor nucleare, radiaţiilor nucleare sau contaminării radioactive ;

    pagube indirecte de orice fel, precum si pagube produse terţilor;

    vătămări corporale si prejudicii materiale suferite de personalul angajat al asiguratului ;

    erori sau defecte existente la momentul nceperii poliţei si cunoscute de asigurat ;

    avarii decurgnd din acte deliberate ale asiguratului.

  ntreţinerea utilajelor, maşinilor trebuie să se facă conform cărţilor tehnice a acestora, să se respecte perioadele de revizii tehnice, orele de funcţionare a acestora, parametrii n care trebuie să funcţioneze. Acestea vor fi folosite numai pentru realizarea lucrărilor pentru care au fost proiectate.

   

  C.      Asigurarea lucrărilor de construcţii montaj si a răspunderii constructorului.

   

  Asigurarea lucrărilor de construcţii si răspunderea constructorului acoperă pierderile ce se produc la lucrările de construcţii (industriale, civile, hidrotehnice, drumuri şi poduri), materialele şi lucrările temporare (de exemplu, barăcile din şantier si altele). Asiguratorii folosesc anumite poliţe standard care includ condiţiile minime de acoperire si care pot fi extinse, n funcţie de nevoile clientului si posibilităţile asiguratorului.

  n calitate de asigurat poate fi antreprenorul, beneficiarul lucrării sau amndoi, n funcţie de interesul asigurabil al fiecăruia dintre ei. n general, se foloseşte condiţia de asigurare  Toate riscurile  (All Risks) care acoperă pagubele produse din orice motiv, mai puţin unele excepţii.

  Astfel, ca regulă, asigurătorul nu va acorda despăgubiri pentru pierderea, avarierea sau răspunderea cauzată, produsă sau agravată direct sau indirect, de :

  v  război, invazie, acţiune a unui duşman extern, ostilităţi (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), război civil, revoltă revoluţie, insurecţie, grevă, greva patronală, tulburări civile, putere (dictatura) militara sau uzurpare de putere, grup de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează n legătură cu orice organizaţie politică, confiscare, conspiraţie, rechiziţionare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau de orice autoritate politica ;

  1

  v  reacţii nucleare, radiaţii nucleare sau contaminarea radioactivă ;

  v  acţiunea voită sau neglijentă intenţionată a asiguratului sau reprezentanţilor săi;

  v  ncetarea totală sau parţială a lucrului.

              In orice acţiune sau altă procedură judecătorească  n care asiguratorul considera ca, potrivit excluderilor de mai sus, o pierdere, o daună, o distrugere sau o răspundere nu este acoperita de poliţa, obligaţia de a dovedi că o astfel de pierdere, daună, distrugere sau răspundere este acoperită revine asiguratului.

              Dat fiind natura asigurării si valoarea riscului, asiguratul este obligat ca, pe cheltuiala sa, să ia toate măsurile uzuale, rezonabile, de management al riscului recomandate de asigurător. Asiguratul nu are dreptul sa facă sau sa admită modificări care ar duce la agravarea riscului, cu excepţia cazului n care, n această situaţie, continuarea asigurării este confirmată, n scris, de asigurător.

              In cazul producerii unui eveniment asigurat care poate duce la solicitarea unei pretenţii de despăgubire n baza poliţei de asigurare, asiguratul este obligat sa l nştiinţeze pe asigurător asupra naturii pagubei, sa ia masurile posibile pentru limitarea pagubei, sa conserve părţile afectate si sa le pună la dispoziţia reprezentantului asiguratorului sau a unui expert al acestuia pentru inspecţie, să furnizeze asiguratorului toate informaţiile si să-i pună la dispoziţie toate documentele pe care le solicită si să nştiinţeze organele de poliţie n cazul n care pierderea sau avarierea s-a produs datorită furtului prin efracţie sau actelor de tlhărie.

              De obicei, poliţa de asigurare conţine acoperirea pentru pagube materiale si răspunderea civila fata de terţi.

              Pagubele materiale sunt cele cauzate prin avarierea sau distrugerea bruscă şi neprevăzută, a bunurilor menţionate sau părţi ale acestora, n orice cauză (mai puţin cele excluse n mod expres, care fac necesară reparaţia sau nlocuirea bunului respectiv). Ele vor fi despăgubite n funcţie de gradul de distrugere, prin nlocuire sau reparare, potrivit opţiunii sale. Se vor despăgubi si cheltuielile de curăţire a locului sau de nlăturare a resturilor ramase n urma unei pagube asigurate, n limita sumei prevăzute pentru aceasta.

              Pentru pagubele materiale, poliţa prevede, de cele mai multe ori, anumite excluderi speciale care se adăuga celor cu caracter general anterior descrise. Acestea se referă n mod deosebit la :

  v  franşiza stabilită pentru fiecare eveniment, care se află n sarcina asiguratului ;

  v  pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizări ca urmare a nerespectării termenelor de execuţie, altor obligaţii contractuale sau pierderii contractului ;

  v  pierderi sau pagube datorate greşelilor de proiectare ;

  v  costul nlocuirii, reparării sau remedierii ca urmare a distrugerii sau avarierii bunurilor asigurate defectelor de material si/sau execuţiei ; aceasta excludere se aplica numai bunurilor nemijlocit afectate, nefiind exclusa pierderea sau avarierea bunurilor corect executate ;

  v  uzura normala, coroziunea, oxidarea, deteriorarea datorate nefolosirii, precum si condiţiilor atmosferice normale ;

  v  pierderi sau stricăciuni datorate avariilor, defecţiunilor, penelor sau deranjamentelor electrice sau mecanice, ngheţării lichidului de răcire sau a altui fluid, ungerii defectuoase sau lipsei lichidului de ungere sau de răcire, dar, daca astfel de defecţiuni sau deranjamente provoacă un accident care cauzează pagube externe, pagubele indirecte vor fi despăgubite;

  v  pagube produse autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor sau aeronavelor ;

  v  pagube produse prin distrugerea sau avarierea dosarelor, desenelor, documentelor contabile, chitanţelor, banilor, timbrelor, actelor, evidentei debitorilor, notelor, garanţiilor, cecurilor ;

  v  pagube cauzate de dispariţia unor bunuri, dacă aceasta a fost constatată numai cu prilejul inventarierii periodice.

  Privind răspunderea legala fata de terţi, asigurătorul l va despăgubi pe asigurat, pnă la limitele valorice stabilite n contract, pentru prejudiciile de care asiguratul răspunde n baza legii fată de terţe persoane şi pentru care este obligat sa plătească sume cu titlu de dezdăunare, ca urmare a :

  v  vătămării corporale accidentale sau mbolnăvirii (urmata sau nu de deces) ;

  v  pierderii sau avarierii accidentale a bunurilor acestora ntmplate n perioada de valabilitate a contractului, n legătură directă cu construcţia-montajul  asigurat pe şantier sau n imediata vecinătate ;

  v  cheltuielile de judecată  pe care asiguratul trebuie sa le plătească reclamantului ;

  v  cheltuielile efectuate  cu consimţămntul scris al asigurătorului ca urmare a unui prejudiciu care urmează a fi despăgubit n baza acestei poliţe de asigurare şi cu condiţia ca răspunderea sa asumată prin această secţiune sa nu depăşească limitele prevăzute.

  Şi la această categorie există anumite excluderi speciale pentru care asigurătorul nu va acorda despăgubiri. Printre acestea pot fi menţionate :

  v  franşiza prevăzută, suportată de asigurat pentru fiecare eveniment ;

  v  cheltuielile efectuate pentru refacerea, repararea sau nlocuirea a ceea ce este asigurat sau asigurabil ;

  v  daunele produse bunurilor, terenului, clădirilor de vibraţii, mutări sau slăbiri ale sprijinelor (suporturilor), vătămări ori daune produse persoanelor sau bunurilor provocate de, ori rezultate din vibraţii, precum si cele provocate cablurilor, conductelor subterane sau altor asemenea facilităţi ;

  v  răspunderea ca rezultat al vătămărilor corporale sau mbolnăvirilor persoanelor care lucrează pentru constructor, beneficiar sau oricare firmă care are legătură cu construcţia – montajul asigurat, parţial sau total – sau membrii ai familiilor lor;

  v  răspunderea ca rezultat al pagubelor produse unor bunuri aparţinnd sau aflate n grija, custodia sau controlul constructorului, beneficiarului sau altei firme care are legătură cu construcţia-montajul asigurat – total sau parţial – sau unei persoane care lucrează pentru cei menţionaţi mai sus;

  v  răspunderea ca rezultat al pagubelor care rezultă din accidente ale autovehiculelor autorizate sa circule pe drumurile publice, navelor, aeronavelor;

  v  răspunderea ca rezultat al pretenţiilor de despăgubire formulate pentru pagube de care răspunde asiguratul n baza unei nţelegeri ncheiate care are ca efect stabilirea n sarcina lui a unor răspunderi.

  n mod deosebit, pentru asigurarea de răspundere fată de terţi există anumite condiţii speciale, legate de asigurat, care nu şi va asuma nici o obligaţie, nu va face nici o promisiune sau plata, nu va acorda nici o despăgubire, direct sau prin reprezentanţii săi, fără acordul asiguratorului.

              Pe tot timpul efectuării lucrărilor de construcţii, riscul de producere a unor evenimente asigurate este destul de mare, datorită manipulării materialelor cu volum şi greutate mare care pot produce pagube prin căderea lor, la cele de volum şi greutate mai mică apare riscul furtului. Pentru aceasta, aceste materiale se aprovizionează n cantităţi mici, suficiente  pentru derularea proceselor tehnologice, şi se depozitează n locuri astfel nct să nu şi piardă din proprietăţi şi să fie păzite. De aceea constructorul de multe ori vine el către asigurător pentru a se asigura mpotriva acestor riscuri. Personalul muncitor trebuie să respecte şi să aplice ntocmai normele de securitate şi sănătate n muncă pentru a evita evntualele accidente de muncă. Angajaţii se pot asigura singuri mpotriva accidentelor care le pot avea.

   

  A.      Asigurarea bunurilor şi a valorilor mpotriva furtului prin efracţie sau prin acte de tlhărie.

   

  Asigurarea bunurilor mpotriva furtului poate fi ncheiată att cu persoane fizice, ct si cu persoane juridice. Astfel de contracte de asigurare se ncheie pentru protejarea mpotriva sustragerii prin furt sau tlhărieatt a bunurilor din locuinţe şi birouri (riscuri civile), ct şi a celor din unităţi de producţie şi comercializare (riscuri comerciale şi industriale). Unele societăţi acoperă prin asigurare att riscurile civile ct şi cele comerciale sau industriale, n timp ce altele acceptă asigurări fie pentru acoperirea riscurilor civile, fie pentru acoperirea riscurilor comerciale sau industriale.

  n ceea ce priveşte furtul şi tlhăria, unele societăţi de asigurare le tratează ca riscuri de sine stătătoare, n timp ce alte societăţi le consideră evenimente asigurate, pe care asiguraţii le acceptăn mod complementar sau le refuză.

  n continuare vor fi prezentate diferite tipuri ale acestei asigurări, menite să protejeze asiguraţii mpotriva celor două genuri de riscuri :

  a)      Asigurarea de furt sau tlhărie pentru locuinţe şi birouri.

  b)      Asigurarea de furt sau tlhărie pentru riscuri comerciale sau industriale.

  c)      Asigurarea de furt sau tlhărie limitată la anumite bunuri şi valori.

   

  a)  Asigurarea de furt sau tlhărie pentru locuinţe şi birouri.

  n această asigurare sunt cuprinse bunuri ca :

    aparatură electrică, electronică, electrocasnică, audio vizuală;

    mobilier, tablouri, obiecte de artă, colecţii, ustensile, etc.;

    alte bunuri de uz casnic şi personal, decoraţiuni interioare, mijloace de nchidere, tapiserii etc;

    obiecte de mbrăcăminte, blănuri, obiecte preţioase, cărţi etc.

  Suma asigurată se stabileşte n funcţie de o serie de criterii ca : structura, valoarea de nlocuire, starea de folosinţă a bunului .

  Ca urmare a ncheierii unei astfel de poliţe, asiguratul poate fi despăgubit pentru pagube materiale cauzate de pierderea sau deteriorarea bunurilor, asigurate ca urmare a :

    furtului comis ca urmare a pătrunderii n locuinţă,

    tlhăriei n locuinţă,

    actelor de vandalism şi daunelor produse cu ocazia furtului sau tlhăriei.

   

  b)  Asigurarea de furt şi tlhărie pentru riscuri comerciale şi industriale.

  n această asigurare sunt cuprinse bunuri ale unităţilor economice, cum ar fi:

    marfuri (produse finite, semifabricate, ambalaje, materii prime, ingrediente, produse n curs de fabricaţie, materiale de consum).

    utilaje, echipamente, maşini, vehicule, maşini de birou etc.

    metale şi pietre preţioase, metale rare de uz industrial etc.

    documente, registre, formulare, sisteme electronice de elaborare a datelor, medii de stocare a datelor.

  Asigurătorul l va despăgubi pe asigurat pentru daunele cauzate prin :

    furt comis prin spargerea mijloacelor de protecţie, utilizarea de chei false, utilizarea de chei adevărate pierdute sau sustrase asiguratului;

    tlhărie produsă n localurile de desfaşurare a activităţii;

    acte de vandalism şi daune produse cu ocazia furtului, tlhariei sau tentativei de comitere a acestora.

   

  c) Asigurarea de furt sau tlhărie limitată la anumite bunuri şi valori.

  O asemenea asigurare se ncheie cu persoane juridice si poate avea două forme:

  a)      asigurarea bunurilor sau valorilor aflate n localul asiguratului;

  b)      asigurarea valorilor pentru furt prin acte de tlhărie asupra curierilor.

   

  a) Asigurarea bunurilor sau valorilor aflate n localul asiguratului. Prin această asigurare se acoperă pagubele produse prin :

    furt prin efracţie al bunurilor sau valorilor nscrise n contractul de asigurare, aflate n localul prevăzut n contract, cu condiţia să fie ndeplinite anumite măsuri de siguranţă şi pază;

    spargere sau deteriorare- cu prilejul furtului sau a tentativei de furt prin efracţie – a pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor şi duşumelelor la clădiri sau alte construcţii aparţinnd asiguratului, precum şi a mobilierului şi a sistemului de alarmă;

    furt prin efracţie al bunurilor sau valorilor nscrise n contractul de asigurare, aflate n localul prevăzut n contract, dacă acestea s-au săvrşit n localul menţionat n contractul de asigurare, prin violenţă sau ameninţări, n condiţiile prevăzute de codul penal, asupra uneia sau mai multor persoane din conducerea sau din serviciul asiguratului.

    furt prin efracţie a bunurilor sau valorilor n scrise n contractul de asigurare, aflate n localul prevăzut n contract, ntrebuinţarea cheilor originale, dar numai dacă acestea au fost obţinute prin acte de tlhărie comise n condiţiile de mai sus, n localul prevăzut n contractul de asigurare.

   

  b)  Asigurarea valorilor pentru furt prin acte de tlhărie asupra curierilor. Aceasta se poate ncheia fie cu indicarea fiecărui curier şi a sumelor la care se face asigurarea pentru fiecare curier, fie cu indicarea numai a numărului curierilor şi a unei sume globale la care se face asigurarea. Primele de asigurare sunt diferenţiate n funcţie de locul unde se săvrşeşte furtul şi de felul bunurilor sau valorilor. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse prin furtul săvrşit prin acte de violenţă sau ameninţări, n condiţiile prevăzute

  asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice

   

  B.      Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice.

   

  n practica asigurărilor din ţara noastră există o asigurare complexă a gospodăriilor persoanelor fizice. Aceasta se numeşte complexă deoarece include trei tipuri de asigurare, şi anume :

  a)      de bunuri;

  b)      de persoane;

  c)      de răspundere civilă

   

  a)  Asigurarea de bunuri.

   

  Această asigurare se referă la următoarele categorii de bunuri aparţinnd persoanelor fizice :

    mobilier şi obiecte casnice;

    mbrăcăminte, ncălţăminte, saltele, perne, lenjerie etc.;

    produse agricole, viticole, pomicole, animaliere şi alimente;

    unelte agricole, viticole, pomicole, apicole şi pentru deservire animală, stupi de albine, mijloace de transport şi tracţiune animală, motociclete şi biciclete, harnaşamente, combustili, materiale de construcţii pentru uzul gospodăresc, produse din lemn etc.;

    furaje.

  Este vorba att de bunurile asiguratului ct şi cele aparţinnd oricărei persoane fizice care, n mod statornic, locuieşte şi gospodăreşte mpreună cu asiguratul, sunt protejate prin această asigurare bunurile aflate la domiciliul asiguratului, cele aflate la locul unde asiguratul deţine cu titlu de proprietate personală clădiri sau alte construcţii, n cadrul unor gospodării anexe, la locul de muncă, n timpul transportului către aceste locuri sau n alte locuri.

  Nu sunt cuprinse n această asigurare, următoarele categorii de bunuri :

    maşinile, instalaţiile, uneltele, aparatele, instrumentele şi alte bunuri din ateliere, motoarele şi electromotoarele destinate producţiei, cazanele de ţuică, mărfurile, materialele şi alte bunuri din prăvălii, frizerii etc. ;

    produse agricole, viticole, pomicole, animaliere obţinut de asigurat n gospodăria sa şi care urmează a fi valorificate, inclusiv prin unităţi specializate pe baza contractului ncheiat cu acestea;

    banii, hrtiile de valoare, actele, documentele, manuscrisele, bijuteriile, pietrele scumpe, obiectele de platină, aur sau argint, mărcile poştale şi timbrele, plantele decorative, fotografiile, etc.;

    autovehiculele ( cu excepţia motocicletelor) şi ambarcaţiunile de orice fel;

    bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinaţia lor din cauza degradării.

  Se acordă despăgubiri pentru următoarele evnimente care s-au produs prin :

    riscurile generale;

    carbonizare ori topire a bunurilor, de avarii accidentale la instalaţiile de gaze, apă, canal sau ncălzire centrală, de dărmare, demontare sau mutare n alt loc al clădirii sau a altor construcţii, n care se aflau bunurile asigurate, pentru a se opri ntinderea unui incendiu sau la o ameniţare bruscă de inundaţie, de prăbuşire sau alunecare de teren, de distrugere sau avariere de către un risc asigurat al clădirilor sau altor construcţii, n care se aflau bunurile respective, de pierdere sau dispariţie a bunurilor provocate de riscurile asigurate.

    de furt prin efracţie, etc.

  Se mai acordă despăgubiri şi pentru pagubele produse bunurilor asigurate de avarieiri sau distrugeri prilejuite de măsurile de salvare luate n timpul producerii evenimentului asigurat, precum şi pentru cheltuielile făcute pentru limitarea pagubelor.

  Nu se acordă despăgubiri pentru pagubele produse de riscurile necuprinse n asigurare, de exploziile organizate n scop lucrativ, de inundaţiile care au loc n timpul formării unor lacuri de acumulare sau al schimbării artificiale a cursului de ape, de comitere a furtului prin efracţie, dacă la aceasta au luat parte persoane care locuiesc n acelaşi apartament cu asiguratul sau aflate n serviciul acestuia, de operaţiuni militare n timp de război, etc.

  n asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice, pe lngă bunurile arătate mai sus, mai sunt cuprinse, fără nici un adaos de primă, şi asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces produse la domiciliul asiguratului, precum şi asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse la domiciliul asiguratului.

  b)  Asigurarea de invaliditate permanentă şi de deces.

  n asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă şi de deces sunt cuprinşi asiguratul şi soţia (soţul) acestuia, precum şi părinţii şi copiii acestora, dacă n mod statornic, locuiesc şi gospodăresc mpreună cu asiguratul.

  Sumele asigurate se plătesc n cazurile n care invaliditatea permanentă, respectiv decesul, s-au produs de evenimente subite, fără voinţa asiguratului, la domiciliul acestuia. Este vorba de evenimentele prevăzute n condiţiile generale ale asigurării facultative de persoane.

  Suma asigurată n baza asigurării complexe a gospodăriilor persoanelor fizice se plăteşte independent de alte sume asigurate ce se plătesc pe baza asigurărilor pentru cazurile de accidente, precum şi de drepturile de pensie şi ajutoare acordate pe linia asigurărilor sociale.

  Răspunderea asigurătorului la asigurarea pentru cazurile de invaliditate permanentă si de deces, incepe şi ncetează la aceleaşi termene cu cele prevăzute ncontractul cu privire la asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice.

  La această asigurare se aplică toate prevederile din „Condiţiile generale de asigurare facultativă de persoane”.

  c)  Asigurarea de răspundere civilă.

  La asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse la domiciliul asiguratului se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul şi soţia (soţul) acestuia sau persoane care se află n ntreţinerea asiguratorului, sunt obligaţi să le plătească cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care răspund n baza legii:

    proprietarului imobilului n care se află bunurile asigurate, pentru pagubele datorate n calitate de locatar produse de incendiu sau explozie;

    terţilor, pentru accidentarea persoanelor si avarierea bunurilor, la domiciliul asiguratului. Este de precizat că pagubele şi accidentele produse cu autovehiculele cad sub incidenţa asigurării de răspundere civilă auto;

    locatarului imobilului nvecinat, situat la acelaşi nivel, la un nivel inferior sau superior, pentru pagubele la bunurile asigurabile ori la pereţi, planşeele, tavanele, pardoselile, instalaţiile electrice, uşile şi ferestrele apartamentului, cauzate de o inundaţie produsă n apartamentul n care se află bunurile asigurate, inclusiv ca urmare a infiltrării apei provenite din inundaţia respectivă.

  Asiguratorul acordă de spăgubiri şi pentru cheltuielile făcute n procesul civil de asigurat şi de soţia (soţul) acestuia ori de persoane aflate n ntreţinerea acestuia, dacă au fost obligaţi la desdăunări.

  Nu se acordă despăgubiri pentru sumele menţionate la literele a), b) şi c) de mai sus, n cazul n care paguba a fost produsă cu intenţie de asigurat, soţia (soţul) asiguratului ori de persoane fizice majore aflate n ntreţinerea asiguratului sau de presupuşii acestuia. La fel se procedează şi cu amenzile şi cheltuielile penale la care a fost condamnat asiguratul (soţia asiguratului ) ori alte persoane aflate n ntreţinerea acestuia, adică nu se acoperă de asigurător.

   

  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica