referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Pasive

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Capitalul are un caracter stabil in sensul ca asigura finantarea activitatii agentului economic pe o perioada mai mare de un an. Capitalul se formeza la inceputul activitaii agentilor economici, se modifica prin cresterea sau diminuarea lui pe parcursul desfasurarii activitatii se se lichideaza la incetarea existentei unitatii...

Varianta Printabila 


1

Pasiv

 

Pasivul reprezinta sursele de finantare a bunurilor economice.

Elementele de activ se structureaza dupa criteriile bilantiere-natura,provenienta si exgibilitate:

1.      datorii

2.      provizioane pt riscuri si cheltuieli

3.      venituri in avans

4.      capital si rezerve.

1) O datorie reprez o obilgatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse(plati).

Datoriile se concretizeaza in resurse straine atrase temporar in circuitul economico-financiar al agentului economic.ele reprez mijloace banesti sau materiale primite de la terti (banci, furnizori, creditori).

In functie de scadenta stabilita datoriile pot fi:

         datorii curente

         datorii nencurente

Potrivit destinatiei lor,datoriile cuprind urmatoarele structuri:

                  -datorii financiare

                  -datorii comerciale

                  -datorii fiscale

                  -datorii salariale

                  -datorii sociale

                  -datorii fata de actionari sau asociati

                  -creditori diversi

3) Venituri in avans sunt veniturile care se incaseaza in exercitiul financiar curent dar care se refera la un exercitiu financiar ulterior .

4) Capital si rezerve

Capitalul reprezinta expresia baneasca a valorii economice investite pt producerea de noi valori economice, cu scopul  de a obtine profit.

Capitalul are un caracter stabil in sensul ca asigura  finantarea activitatii agentului economic pe o perioada mai mare de un an. Capitalul se formeza la inceputul activitaii agentilor economici, se modifica prin cresterea sau diminuarea lui pe parcursul desfasurarii activitatii se se lichideaza la incetarea existentei unitatii.

Capitalul propriu reprez dreptul actionarilorasupra activelorunei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor.

1.      Capitalul social are caracetr avansabil si exprima finantarea unitaii din aporturile in bani si natura ale proprietarilor.

Capiatul social se diferentiaza in:

         Capital subscris

         Capiatl sunbscrisvarsat

         Capital subscris nevarsat

2.      Primele de capital sunt determinate de operatiunile de cresterea capitalului prin noi aporturi sau prin fuziuni.

3.      Rezervele din reevaluare reprez plusul sau minusul de valoare creat prin reevaluare elementelor de activ.

4.      Rezervele se constituie in scopul conservarii capitalului cand activitatea intreprinderii.

5.      Rezultatul exercitiului.Pt stabilireaavantaluluiadus de activitatea ecomonica se compara cheltuielile(C) cu veniturile(V) in vederea rezultatului(R).de aici rezulta:

Profit =V-C                                    Pierdere =C-V

6.      Profitul nerepartizat sau pirderea neacoperita se inregistreaza la rezultatul reportat, care reprez rezultatele anilor precedenti .

Capitalul propiu impreuna cu datoriile pe termen lung si cu provizioanele pt riscuri si cheltuieli  formeaza capitalul permanent.

CAPITALUL PEMANENT =CAPITAL PROPRIU+DATORII PE TERMEN LUNG+PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI

Si

CAPITAL TOTAL EXISTANT =CAPITAL PERMANENT+DATORII PE TERMEN SCURT

Elementele patrimoniale mai pot fi stucturate duap natura elementelor evaluate in:

         Elemente monetare

-disponibilitati

-clienti

-datorii

         Elemente nemonetare

-imobilizari

-stocuri

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica