referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Contract de inchiriere

Categoria: Referat Economie

Descriere:

I.Obiectul contractului:

Inchirierea imobilului (apartamentului\terenului) inscris in C.F. ...................................... din localitatea ................................., adresa ..........................................................................................
(ne)mobilat, conform inventarului anexat.

II. Obligatiile partilor contractante:

Varianta Printabila 


1

Contract de inchiriere

Incheiat astazi .........................

 

 

            Prezentul contract se incheie intre domnul .................................. in calitate de proprietar, avand domiciliul in ................................................, judetul .......................... posesor al documentului de identitate ............. seria ......... nr. ...................... si domnul ........................................ in calitate de chirias avand domiciliul in .................................................................................................................... judetul ......................... posesor al documentului de identitate .......... seria .........  nr........................... pe de cealalta parte.

 

            I.Obiectul contractului:

           
Inchirierea imobilului (apartamentului\terenului) inscris in C.F. ...................................... din localitatea ................................., adresa ..........................................................................................

(ne)mobilat, conform inventarului anexat.

                                                                                                                                                  

            II. Obligatiile partilor contractante:

 

            Obligatiile chiriasilor:

-         sa pastreze in buna stare imobilul si bunurile mobile;

-         sa anunte cu cel putin 30 de zile inainte proprietarul daca doreste sa rezilieze contractul;

-         sa plateasca cheltuielile de intretinere ale imobilului pe durata valabilitatii contractului;

-         sa plateasca toate cheltuielile aferente postului telefonic cu nr. .............................. din momentul incheierii contractului si pana in momentul rezilierii lui.

 

            Obligatiile proprietarului:

-         sa predea chiriasilor imobilul ce face obiectul prezentului contract in stare buna;

-         sa anunte in prealabil cu cel putin 30 de zile chiriasul daca doreste rezilierea contractului;

 

            III. Durata contractului:

 

            Prezentul contract este valabil pe o perioada de .......... luni, cu posiblitatea de prelungire prin acordul ambelor parti si intra in vigoare la data semnarii.

 

            IV. Modalitati de plata:

 

            Chiria stabilita este de ...........  euro/luna, platibil in lei la cursul euro din ziua emiterii facturii respective pe luna in curs.

            Chiria se plateste anticipat pe o perioada de ........... luni, urmand ca ulterior partile sa se inteleaga in ceea ce priveste plata chiriei.

 

            V. Clauze  finale:

 

            Forta majora exonereaza de raspundere partile contractante.

            Prezentul contract s-a incheiat astazi ............................. in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

 

 

Proprietar                                           Martor                                      Chirias        

 

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica