referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Act constitutiv

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Societatea comerciala "Nova-net S.R.L", persoana juridica cu sediul in localitatea Galati str Tecuci nr 208 bl O1 scII ap26 inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub nr J48/12571/97 reprezentata prin domnul Stratulat Bogdan in calitate de administrator...

Varianta Printabila 


1

ACT  CONSTITUTIV

 

CONTRACT DE

SOCIETATE COMERCIALA

CU RASPUNDERE  LIMITATA

MODERN S.R.L.

 

                Intre subsemnatii:

-Lache Robert Cristian , nascut in Galati la 10 oct  1982 , de cetatenie romana, domiciliat in Galati,  Str.Siderurgistilor,Bl.A2,ap.132, posesor al buletinului de identitate seria G.T.. nr. 940512, eliberat de Politia Municipiului Galati la data de 15 iunie 1996 si

-Stratulat Valerica, nascut in Galati la data de 10 oct.1959, cetatean roman, domiciliat in Galati , str. Silozului  bl.O1,ap.12, posesor al buletinului de identitate seria G.B. nr.  940989 , eliberat de Politia municipiului Galati la data de 15 .12.199l , a intervenit prezentul contract de societate, convenind astfel sa ne asociem si sa infiintam societatea comerciala cu raspundere limitata denumita ,, MODERN  S.R.L. “, desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA.

               

                Capitolul I-Denumirea , emblema si  forma juridica, sediul, durata

               

                Art.1.-Partile contractante convin sa infiinteze o  societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana denumita ,, MODERN S.R.L. “ . In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului , codul fiscal si capitalul social.

                Art.2-Emblema societatii este formata dintr-un desen reprezentand un computer stilizat alaturat unei pensule pe fond albastru  si pe fundalul unei grile nelimitate, in continuarea careia apare sintagma scrisa cu majuscule de mana MODERN S.R.L.

                Art.3.-Forma juridica a SOCIETATII este societate cu raspundere limitata cu capital integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.32/1997.

                Art.4- -SOCIETATEA va avea sediul in Galati, str.Domneasca nr.50 Bl.P2, sc.1, ap 12 .

                In baza hotararii adunarii generale a asociatilor , SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale , reprezentante , agentii sau alte sedii secundare in Galati sau in alte orase din tara sau din strainatate.

                Art.5-SOCIETATEA va  functiona pe o durata de timp nedeterminata , cu exeptia cazului cand adunarea generala a asociatilor stabileste altfel.

               

                               Capitolul  II-Obiectul de activitate

               

                Art.6-Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele :

                1.Productie

a)       productie de bunuri alimentare si nealimentare, agroalimentare, agricole, industriale, imbuteliere  ,ambalare si desfacere de bauturi racoritoare, produse de cofetarie, lactate conserve de orice fel, preparate din carne, peste;

b)       confectii ,marochinarie, incaltaminte, produse de creatie vestimentara (barbati, femei,copii), tricotaje, tesaturi ;

c)       asamblarea produselor electronice si electrocasnice, computere,birotica;

d)       agricultura , cultura vegetala , cresterea animalelor, activitati mixte, servicii auxiliare.

2. Comert

-comerializare cu ridicata si cu amanuntul de bunuri de larg consum: produse alimentare, industriale, electrocasnice, electronice, electrice, electrotehnice, casete audio si casete video , instalatii sanitare, articole de menaj, fierarie, articole foto , mobila , produse agricole, produse agro-alimentare, detergenti, vopseluri, uleiuri , produse chimice si petroliere cu exceptia celor interzise de lege , materiale de constructii, produse de panificatie, legume-fructe, semipreparate.

Comercializarea tuturor bunurilor si produselor provenite din productia proprie sau de la terti se face en-gros si /sau  en-detail prin magazine proprii sau inchiriate in Galati si alte localitati din tara.

3. Import-export

                -import-export en-gros si en-detail al tuturor bunurilor mentionate in aliniatul precedent, cu respectarea conditiilor prevazute de legea romana

                4. Prestari de servicii

a)       servicii de depozit si consignatie, de transport de marfuri si de persoane in  trafic intern si international cu mijloace proprii sau inchiriate , expeditii de bunuri la domiciliul clientului, taximetrie, consignatie auto, service auto–moto-velo, vulcanizare, spalatorie auto, tinichigerie, vopsitorie electrica;

b)       servicii de montari, demontari , intretinere, reparatii si asistenta tehnica, pentru produsele ce fac obiectul activitatilor de productie  si de comert ale societatii, reparatii obiecte de uz casnic;

c)       casa de moda , design vestimentar si ambiental , croitorie, organizare de expoziti, reclame si publicitate;

d)       xerox , dactilografiere, traduceri , tiparire, tehnoredactare. anticariat;

e)       alimentatie publica, sifonarie, morarit;

f)        comisionari imobile si mobile cu exceptia titlurilor de valoare;

g)       tranzactii imobiliare, inchirierea masinilor, echipamentelor fara operator si a bunurilor persoanle si gospodaresti;

h)       informatica si activitati conexe;

i)         publicitate;

j)        montari-demontari reparatii si intretinere consolidari, restaurari si fabricare de mobilier,tamplarie,decoratiuni interioare;

k)       intermedieri in afaceri prin contracte de comision ; reprezentare prin contracte de mandat si agent in numele si pe seama altor persoane juridice si/sau fizice, ori in numele si pe seama altor persoane juridice si/sau fizice ori in nume propriu si pe seama/socoteala reprezentantului; studii de marcketing , management, etc.si orice activitati conexe (auxiliare)              cu obiectul societatii , inclusiv publicitate  pentru promovarea imaginii societatii pe piata.

In realizarea obiectului sau , societatea va putea incheia contracte de colaborare sau / si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice romane si straine.

               Art.7.-Obiectul principal al SOCIETATII.

               Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala MODERN S.R.L. o constituie prestarea de servicii sub forma de productie  software si activitati conexe in domeniul informaticii..

 

                               Capitolul III—Capitalul social si partile sociale

               Art.8-Capitalul social

               Societatea se constituie cu un capital social in numerar de 3.000.000 lei , divizat in 30 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 100.000 lei.

               Participarea  asociatilor fondatori la constituirea capitalului se stabileste astfel :

-domnul Lache Robert Cristian 1.800.000 lei,18 parti sociale , deci un procent de 60% din capitalul social;

-domnul Statulat Valerica cu un aport de1.200.000 lei adica 12 parti sociale, deci un procent de 40% din capitalul social.

                Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii.

                Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor cu respectarea dispozitiilor legale.

                Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

                Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele modificari ulterioare.

                Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

                Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asoiatilor.

                Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se

 va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

                Art,.9.-Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

                Asociatii au dreptul de cesiune asupra  partilor lor sociale cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv .

                Transmiterea  partiala sau totala a partilor sociale , se va face atat intre asociati , cat si fata de tertele persoane daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin din capitalul social cu respetarea dreptului de preferinta  recunoscut celuilalt asociat.

                Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

                Art.10-Majorarea si reducerea capitalului social

                Majorarea capitalului social se va face  prin cooptarea de noi asociati ( persoane juridice sau fizice) individual si succesiv , noi aporturi ale asociatilor , din rezerve, etc.

                Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori , iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat fondator .Pentru  urmatoarele cooptari de noi asociati, adunarea generala a asociatilor poate hotari modificari in prezentul act constitutiv.

In cazul majorarii capitalului social , cheltuielile aferente modificarii revin integral noului asociat .

                Reducerea capitalului social se hotaraste in adunarea generala a asociatilor pana la limita minima admisa de lege.

                Art.,11-Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea partilor sociale

                Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere , dreptul de participa la distribuirea profitului a activului social , la dizolvarea societatii , conform prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale.

                Asociatii vor participa la beneficii si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social.

               

Capitolul IV-Excluderea si retragerea din societate

 

Art.12-In cazul excluderii sau retragerii unuia dintre asociati din societate , cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.

Exluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege .

 

Capitolul V.-Conducerea, administrarea si controlul societatii

 

Art.13 Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor.

Administratorul societatii va avea calitatea de angajat, scop in care se va inheia un contract de munca intre societate si acesta.

Toate actele care angajeaza patrimoniul societatii vor fi semnate de administratorul societatii.

Art.14-Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre asociatul  Stratulat Valerica , puterile lui fiind nelimitate.

Mandatul administratorului este pe o durata de 4 ani de la data constituirii societatii, mandat care poate fi prelungit de adunarea generala a asociatilor , in mod expres sau tacit .

Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociatilor ori de cate ori   acesta nu-si indeplineste atributiile ori le indeplineste necorespunzator.

Partile contractante convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de asociati si, la nevoie de un cenzor desemnat de adunarea generala a asociatilor  .

 

Capitolul VI- Participarea la profit si pierderi

Art.15- Societatea isi va deschide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania ,  conturi asupra carora are drept liber de dispozitie .

Persoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru  operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea.

Evidenta contabila  bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si statutului societatii.

Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu metodologia stabilita de Ministerul Finantelor.

Administratorul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si se supune spre aprobare adunarii generale a asociatilor.

Profitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor in proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza bilantului anual.

Determinarea profitului net se face conform dispozitiilor legale si a prevederilor din statut.

Repartitia si incasarea dividendelor se va face la incheierea exercitiului economio-financiar , dar si pe parcursul anului in functie de rezultatele finaniare ale societatii.

 

Capitolul VII- Forta de munca

 

Art,.16-Personalul societatii

 

Partile contractante convin ca angajarea personalului societatii sa se faca de administratorul societatii pe baza de contract individual de munca sau de colaborare in conditiile Codului Munmcii si  a Legii nr.83/1995.

Asociatii convin ca activitatea societatii se poate realiza si prin aportul lor nemijloit , existand posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa. In aceasta situatie, intre societate si persoanele in cauza se va incheia un contract de munca cu respectarea legislatiei din Romania.

Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal   annual si asupra nivelului general de salarizare.

Adunarea generala poate hotari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor.

 

Capitolul VIII -Amortizarea fondurilor fixe

Art.17- Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de adunarea generala. Duratele de amortizare nu vor depasi duratele de serviciu stabilite de legislatia romana pe categorii de mijloace fixe.

 

Capitolul IX-Forta majora

 

Art.18-Prin forta majora se inteleg situatiile survenite dupa incheierea prezentului contract, imprevizibile si insurmontabile , cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile , cutremurele, catastrofele, sau alte cazuri similare.

Prin notificarea fortei majore catre cealalta parte, in termen de cinci zile, partea afectata va fi exonerata de raspundere numai in masura si pentru perioada in care executarea obligatiilor sale este dependenta de forta majora invocata.

 

Capitolul X-Litigii

 

Art. 19- Solutionarea litigiilor

Eventualele litigii dintre parti (asociati ) se vor rezolva pe cale amiabila si doar in subsidiar , pe cale judiciara.

Litigiile dintre societate si personalul angajat vor fi solutionate conform prevederilor legislatiei in vigoare.

 

Capitolul XI-Dizolvarea, lichidarea

 

Art.20- SOCIETATEA se dizolva in   urmatoarele situatii:

-imposibilitatea realizarii obiectului social;

-incapacitatea de plata;

-incapaitatea ,excluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua  activitatea cu asociat unic.  Moartea unui asociat nu este cauza de dizolvare a societatii caci activitatea se va continua cu mostenitorii celui decedat, daca acestia vor accepta mostenirea.

-pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor;

–in orice alte situatii prevazute de lege.

Conditiile de dizolvare si procedura de lichidare a societatii sunt prevazute in statutul societatii cu raspundere limitata.

 

               Capitolul XII- Dispozitii finale

 

Art.21- Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare.

Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate.

Partile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comerciale MODERN S.R.L. , care face parte integranta din contract.

Subsemnatii asociati adoptam si semnam prezentul contract redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi astazi , data autentificarii, intr-un numar de 7(sapte) exemplare, dintre care 6(sase) exemplare s-au remis partilor , astazi , data autentificarii.

 

 

ASOCIATI FONDATORI,

 

-LACHE ROBERT CRISTIAN…………………

 -STRATULAT VALERICA……………………

1

ACT CONSTITUTIV

 

CONTRACTUL DE SOCIETATE AL

SOCIETATII COMERCIALE

MODERN S.A

 

Se constituie prin prezentul act societatea comerciala pe actiuni “Modern S.A”, avand ca asociati

                1. Societatea comerciala “Millenium”S.A , persoana juridica romana, cu sediul social in Galati, str siderurgistrilor nr.26 blocA2 scII etaj 2 ap 32 inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub nrJ48/13921

/92 reprezentata prin domnul Lache Robert Cristian in calitate de director general.

                2. Societatea comerciala “Nova-net S.R.L”, persoana juridica cu sediul in localitatea Galati str Tecuci nr 208 bl O1 scII ap26 inregistrata  la Oficiul Registrului comertului sub nr J48/12571/97 reprezentata prin domnul Stratulat Bogdan in calitate de  administrator

                3. Societatea comerciala “Aladin S.R.L. persoana juridica , cu sediul in Galati , str. Brailei  nr.5, inmatriculata la Oficiul Registrului comertului sub nr.J48/ 6458 /1997 , reprezentata  prin d-na Lache Emilia in calitate de asociat unic .

                4. Stratulat Georgeta , cetatean roman , nascuta la data de 22.oct.1968 in Galati , domiciliata in Galati , str. Libertatii nr.52 , posesoare a buletinului de identitate seria G.T. nr. 523816 eliberat de Politia municipiului Galati la data de 15.02.1996 .

                5. Tasca  Vasile , cetatean roman , nascut la data de 29 mai 1962 in Galati , domiciliat in Galati,  Tig.I, Str.Partizanilor ,Bl. C 12 , ap 52 , posesor al buletinului  de identitate seria B.G. nr. 523615 eliberat  de Politia municipiului Galati la  data de 12.06.1991 in calitate de actionari fondatori am convenit sa infiintam societatea comeriala sub forma  ,, societate pe actiuni” denumita  MODERN S.A.  , desemnata in cele ce urmeaza SOCIETATEA .

                Societatea astfel constituita este persoana juridica romana si va functiona potrivit reglementarilor legale privind societatile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 , astfel um a fost modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.32/1997.

                              

Capitolul I.- Denumirea, emblema  si  forma juridica a societatii

               

Art.I. -Societatea va purta denumirea soceitatea comerciala MODERN S.A. .

                In orice act, scrisoare sau publicatie care provine de la SOCIETATE , trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul  social, nr. de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal.

                Art.2.-Emblema societatii este formata dintr-un desen conform desenului  din anexa la contract.

                Art.3.- Partile contractante convin sa constituie o societate comerciala  avand forma juridica de societate pe actiuni.

                              

Capitolul II.- Sediul , durata societatii

               

Art.4.-Sediul  social al societatii este in Romania, Galati, str. Domneasca nr. 50 .

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate pe baza hotararii Adunarii generale a actionarilor.

                Societatea poate infiinta filiale , sucursale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara sau din strainatate.

                Art.5.-Durata de functionare a societatii este convenita la 5 ani, putand fi prelungita pe aceiasi durata , daca nu este dizolvata  inainte de expirarea termenului.

                              

Capitolul III . -Obiectul de activitate

               

Art.6.-Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in urmatoarele:

Producerea de mobila , cherestea, pal si alte produse din lemn;

Comercializarea in tara si in strainatate a produselor enumerate la pct. a )prin depozite si magazine proprii sau ale unor persoane en-gros si en-detail , inclusiv in targuri, expozitii, piete special amenajate, cu respectarea legislatiei in vigoare .

Prestari de servicii demontare mobilier, service , asigurarea bazei materiale din tara si import;

Operatiuni de reprezentare comerciala si intermediere pe cont propriu si /sau pe contul tertilor, in Romania si in strainatate , prin contracte de : vanzare –cumparare , mandat, agent, comision, depozit, consignatie;

Executare de l.ucrari privind intretinerea si repararea utilajelor necesare fabricarii mobilei si a celorlalte produse din orice operatiuni accesorii sau conexe necesare obiectului de activitate, inclusiv publicitate pentru promovarea imaginii societatii pe piata.

                Art.7- Domeniul si activitatea  principala .

Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala MODERN S.A.o costituie productia de masini pentru industria mobilei si productia de mobila.

                              

Capitolul IV. –Capitalul social si actiunile

               

Art.8.- Capitalul social subscris consta in numerar si este in valoare totala de 25.000.000 lei , varsat integral la data  constituirii societatii.

Capitalul social subscris este divizat in actiuni nominative, in valoare egala de 100.000 lei fiecare.

                Art.9-Aportul la capitalul social si cota de participare pentru fiecare actionar se cifreaza dupa cum urmeaza:

                -Societatea Comerciala Millenium S.A. , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul social.

                -Societatea Comerciala Nova-net S.R.L. , un aport in valoare de 5.000.000 lei, reprezentand 20% din capitalul social:

                -Societatea comerciala Aladin S.R.L. , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul social;

                D-na Stratulat Georgeta , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul soial;

                D-nul Tasca Vasile , un aport in valoare de 5.000.000 lei reprezentand 20% din capitalul social.

                Art.10 – Actiunile se repartizeaza intre actionari proportional cu aportul subscris, dupa cum urmeaza:

Societatii Comerciale Millenium S.A. ii revin 50 actiuni nominative numerotate de la 1 la 50 reprezentand 20% din capitalul subscris.

Societatii Comerciale Nova-net S.R.L. ii revin 50 actiuni nominative numerotate de la 51 la 100 , reprezentand 20% din capitalul subscris;

Societatii Comerciale Aladin S.R.L. ii revin 50 actiuni nominative , numerotate de la 101 la 150 , reprezentand 20% din capitalul subscris.

D-nei Stratulat Georgeta ii revin 50 actiuni nominative, numerotate de la 151 la 200 , reprezentand 20% din capitalul subscris.

Capitalul social subscris a fost varsat integral la data constituirii societatii.

Certificatele pentru dovedirea actiunilor se emit de societate prin reprezentantii sai legali, corespunzator numarului de actiuni al fiecarui actionar.

 Dupa constituire , societatea va emite actiuni care vor cuprinde urmatoarele date:numele , prenumele si domiciliul actionarului sau denumirea si sediul acestuia , denumirea si durata societatii ,  data contractului de societate , numarul din Oficiul Registrului comertului sub care se afla inmatriculata societatea si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea, capitalul social , numarul actiunilor detinute, numarul de ordine si valoarea nominala a acestora , varsamintele efectuate.

                Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru al actionarilor care se pastreaza la sediul societatii.

                Art.11.-Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in registrul de actiuni al emitentului, subscrisa de cedent si de cesionar sau mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune semnata de unul dintre membrii consiliului de administratie.Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata integrala a actiunilor timp de 3 ani , socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transcriere in registrul societatii.

                Art.12.-Reducerea sau marirea capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare , in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

                               

Capitolul V.-Conducerea si administrarea societatii

               

Art.13-Partile contractante au convenit ca societatea sa aiba urmatoarele organe de conducere:

                -Adunarea generala a actionarilor , care este organul suprem de conducere.Modul de organizare si de functionare va fi prevazut in statutul societatii .

                -Consiliul de Administratie , cu atributiile si raspunderile care vor fi modificate si completate de Adunarea generala a actionarilor si se vor stabili prin statutul de organizare si functionare a societatii, este organul de conducere operativa a societatii.

                              

Capitolul VI-Controlul activitatii societatii

               

Art.14-Partile contractante convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de actionari in mod direct, in conditiile legii si statutului , precum si de un numar de 3 cenzori. Cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil.

                Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor , in conformitate cu prevederile art.114-117 din Legea nr.31/1990 si cu statutul societatii.

                              

Capitolul VII- Amortizarea mijloacelor fixe .

 

Art.15- Cotele de amortizare a mijloacelor fixe apartinand societatii se vor stabili pe baza duratelor de amortizare formate in conformitate cu limitele prevazute de legislatia romana in vigoare.

                Adunarea generala poate stabili pentru anumite mijloace fixe durate de amortizare mai mici decat duratele de amortizare normate.

                Destinarea sumelor rezultate din cotele de amortizare se stabileste potrivit prevederilor legislatiei romane in vigoare.

               

Capitolul VIII. –Evidenta activitatii economico-financiare

               

Art.16 –Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.

                Societatea intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu repartizarea trimestriala , precum si bilanturi anuale si trimestriale pentru intreaga activitate desfasurata de societate.

                Art.17- Repartizarea profitului net

                Partile contractante convin ca, dupa plata impozitelor legale , profitul net sa fie distribuit actionarilor sub forma de dividende anuale proportional cu cota de participare la capitalul social , dupa prelucrarea in conditiile legii a cotei de 5% pentru formarea fondului de rezerva si a 6% cuvenita membrilor fondatori.

               

Capitolul IX-Forta de munca

               

Art.18-Angajarea personalului societatii se va face de directorul acesteia pe baza de contract individual de munca cu respectarea contractului colectiv de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile salariatilor in raporturi de societate si a legislatiei in vigoare .

                Salarizarea personalului angajat se  va face in conformitate cu sistemul de salarizare propriu al societatii.

                Totodata , societatea va putea incheia contracte civile de colaborare ( prestare de servicii) cu persoane fizice, in vederea realizarii obiectului de activitate.

                              

Capitolul X- Forta majora

               

Art.19- Partile au convenit ca sunt exonerate de rapsundere pentru neindeplinirea obligatiilor , in caz de forta majora.

                Partea pentru care a intervenit imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale, ca urmare a aparitiei unor obiective de forta majora, va comunica in scris celeilalte parti , de indata , atat producerea acestor imprejurari, cat si incetarea acestora.

               

Capitolul XI- Dizolvarea societatii

               

Art.20- In conformitate cu prevederile statulului , societatea se dizolva urmand procedura prevazuta de lege in urmatoarele cazuri:

                -imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate al societatii;

                -reducerea capitalului social sub limita minima prevazuta de lege, daca nu se dispune de catre adunarea generala a actionarilor completarea lui;

                -scaderea numarului asociatilor sub limita minima prevazuta de lege;

                -in  orice alte situatii , pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

               

Capitolul XII-Solutionarea litigiilor

               

Art.21-Toate diferendele ce ar putea sa apara intre partile contractante in  legatura cu executarea prezentului ontract de societate vor fi solutionate de catre parti, direct, pe cale amiabila.

                In cazul cand partile nu ajung la un rezultant reciproc favorabil, litigiul de va solutiona de catre instantele judecatoresti competente , potrivit legislatiei romane.

               

Capitolul XIII. Dispozitii finale

               

Art.22-Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comercile MODERN S.A. care face parte integranta din   contract.

               Subsemnatii actionari-fondatori redactam, dactilografiem, adoptam si semnam prezentul ontract, redactat si dactilografiat in limba romana de catre noi, astazi , data autentificarii, intr-un numar de 7(sapte) exemplare, dintre care 6(sase) exemplare sau remis partii, astazi , data autentificarii.

                Deasemenea convenim ca eventualele modificari ale prezentului contract sa fie materializate sub forma unor  acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

       

ACTIONARI  FONDATORI,

 

S.C. MILLENIUM S.A-Director general-Lache Robert……………

S.C.NOVA-NET S.R.L.-Administrator-Stratulat Bogdan…………

S.C.  ALADIN S.R.L.-Asociat unic-Lache  Emilia……………….

Stratulat Georgeta-------------------

Tasca Vasile……………………..

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica