1

1. Cadrul juridic al infracţiunilor contra patrimoniului

 

Infracţiunile contra patrimoniului sunt acele infracţiuni care au ca obiect juridic relaţii sociale de ordin patrimonial. Desfăşurarea normală a relaţiilor sociale de ordin patrimonial, oricare ar fi acestea, constituie o condiţie de existentă a societăţii, de aceea faptele prin care se vatamă ori se pun in pericol aceste relaţii sunt fapte socialmente periculoase, īmpotriva cărora este necesară acţiunea represivă.

                    Legea penală apără, īn general, toate relaţiile de ordin patrimonial, incriminānd şi sancţionānd faptele īndreptate īmpotriva acestora, prevăzānd un regim sancţionator sever.

                    Toate aceste infracţiuni constau īn diferite atingeri aduse patrimoniului unei persoane şi anume īn diferite schimbări ale situaţiei ori stări de fapt a bunurilor produse prin sustragerea, īnsuşirea, distrugerea, risipirea sau īmpiedicarea folosirii lor. Ele īmpiedică realizarea drepturilor subiective care au ca obiect bunurile a căror situaţie de fapt a fost schimbată şi, prin săvārşirea lor, tulbură, īmpiedică sau chiar zădărnicesc desfăşurarea normală a relaţiilor de ordin patrimonial. De aici, rezultă şi necesitatea ocrotirii penale a patrimoniului.

 Īn īncriminarea atingerilor aduse patrimoniului, legea ţine seama de caracterul ilicit al acţiunilor făptuitorului, iar nu de poziţia juridică a victimei, scopul incriminării fiind apărarea situaţiilor, de fapt ale bunurilor īn sfera patrimonială.

                   Toate infracţiunile contra patrimoniului cuprind īn structura lor o situaţie preexistentă pe care se grefează comiterea faptei. Aceasta constă īntr-o anumită situaţie de fapt īn care se gaseşte bunul, situaţie care este modificată prin comiterea infracţiunii.

Infracţiunile contra patrimoniului sunt prevăzute īn Codul Penal, īn Titlul al III-lea, denumit" Infracţiuni contra patrimoniului" art. 208-2221. Infracţiunile contra patrimoniului, cu toate că au fost tratate īn mod separat īn funcţie de calitatea persoanei vătămate īn Titlul III şi IV al Codului Penal (Titlul IV fiind abrogat prin Legea 14011 996), termenul de "obştesc" a fost īnlocuit cu cel "public" prin modificarea art. 145 din Codul Penal, dāndu-se şi o nouă titulatură.

           Īn acest context, infracţiunea de tālhărie, ca infracţiune patrimonială, este prevăzută la art. 211 Cod Penal.

          Infracţiunea de tālhărie este privită de legea penală ca o infracţiune contra patrimoniului.  

        Ca infracţiune contra patrimoniului, tālhăria constituie cea mai gravă formă sub care se poate comite fapta de furt. Elementul circumstanţial de calificare este īndreptat īmpotriva persoanei, această interferenţă īntre relaţii sociale diferite – pe de o parte, relaţii privind patrimoniul, iar pe de altă parte relaţii referitoare la persoană - crează anumite implicaţii īn sfera altor

infracţiuni, fapt ce a determinat incriminarea tālhăriei ca infracţiune

___________________________________________

1. Prin Legea 1-10/1996 privind modificarea şi completarea Codului Penal- a fost abrogat titlul IV din Cod Penal

intitulată.Infracţiunea  contra  avutului obştesc" orI. 223-235

distinctă, de sine stătătoare.

                    Prin Constituţia Romāniei din 1991 s-a instituit un cadru juridic general nou al infracţiunilor contra patrimoniului.

                    Constituţia Romāniei prevede īn conţinutul său şi norme cu caracter de principii constituţionale referitoare la proprietate. Astfel, sunt stabilite norme fundamentale de proprietate, şi anume, proprietatea publică şi proprietatea privată. De asemenea, sunt menţionaţi cei cărora le aparţin bunurile făcānd parte din fiecare normă de proprietate: astfel că proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrative teritoriale.2

1

2.      Patrimoniul - obiect al ocrotirii penale

 

 

Patrimoniul, din punct de vedere juridic, este apărat prin numeroase şi variate dispoziţii cuprinse īn legile extra penale (civile si administrative).

Patrimoniul are īnsă nevoie şi de apărarea complementară a legii penale, care prin acţiunea de prevenţie generală a dispoziţiilor sale crează condiţii favorabile formării, dezvoltării şi īntăririi relaţiilor sociale de ordin patrimonial īn rāndul membrilor colectivităţii.

Īn incriminările sale privind patrimoniul, legea penală are īn vedere acţiunea ilicită a făptuitorului, iar nu poziţia juridică a victimei; infractorul trebuie să-şi justifice fapta pe care legea penală o prevede ca infracţiune, pe cānd victima nu este ţinută să dovedească că ar fi proprietar sau că ar poseda legitim ori că ar avea alt drept asupra bunului care i-a fost sustras, īnsuşit sau distrus prin comiterea infracţiunii.

Pentru asigurarea drepturilor patrimoniale, legea penală apără situaţii existente, modificarea lor făcānd mult prea anevoioasă ocrotirea penală a entităţilor patrimoniale de drept subiectiv.

                    Relaţiile sociale de ordin patrimonial a căror formare, dezvoltare şi desfăşurare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului constituie generic al ocrotirii īmpotriva infracţiunilor contra patrimoniului obiectul juridic.

Pentru a intra sub incidenţa legii penale, este suficient să se constate că s-a comis o infracţiune asupra patrimoniului, fără să mai fie necesar să se facă dovada că s-a adus o vătămare unui raport patrimonial.

 

                    A. Noţiunea de patrimoniu

 

S-ar putea susţine ca patrimoniul privit ca o universalitate este o noţiune abstractă, care nu poate fi atins prin faptele concrete ale unei persoane, infracţiunea putānd fi īndreptată numai contra unui bun patrimonial, adică asupra unei valori care face parte efectiv din activul patrimoniului unei persoane (bun, valoare economică pe care făptuitorul să şi-o apropie). Pasivul patrimoniului, adică datoriile unei persoane, nu prezintă, de regulă, nici un interes pentru cei care se dedau la fapte de īncălcarea patrimoniului, chiar dacă pasivul face parte din patrimoniu şi este cuprins īn această noţiune.

         In terminologia legii penale, noţiunea de "patrimoniu" nu are acelaşi īnţeles ca īn dreptul civil. Sub aspect civil, patrimoniul īnseamnă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are o persoană şi care au valoare economică, adică pot fi evaluate īn bani, sau cu alte cuvinte, totalitatea drepturilor şi datoriilor actuale şi viitoare ale unei persoane.

                    Patrimoniul este un concept juridic care exprimă ansamblul de drepturi şi obligaţii ale unei persoane private ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunurile cuprinse la un moment dat īn patrimoniu; fie că īl privim ca o entitate strāns legată de persoana subiectului, fie ca o universalitate de drepturi, el există obligatoriu la orice subiect de drept (chiar cānd pasivul depaşeşte activul); el nu se poate niciodată īnstrăina, ci se transmite numai la moartea subiectului, īn momentul cānd voinţa acestuia - care īi dă caracterul de unitate - se stinge.

Noţiunea de patrimoniu, īn dreptul penal, se referă la bunuri īn individualitatea lor, susceptibile a fi apropiate de făptuitor prin mijloace

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro