1
Studiul geografic al populatiei si asezarilor umane din bazinul hidrografic al Trotusului


    Orice călător dornic să vadă ceva măreţ, odată ce păşeşte pe aceste meleaguri , ale bazinului hidrografic al Trotuşului, e încântat de ceea ce vede : falnicii străjeri formând o perdea de conifere stau de veghe de-a pururi dând dovadă de vechimea aşezărilor, iar panglica şerpuitoare a Trotuşului brăzdează zona , astfel încât ochiul poate zări o zonă mirifică , de neuitat.
              
    Am ales ca temă de doctorat : „ Studiul geografic al populaţiei şi aşezărilor umane din bazinul hidrografic al Trotuşului”, pentru a aduce noi informaţii şi detalii despre aşezările rurale şi urbane şi despre continuitatea locuirii din vechime a acestor teritorii. Locuind în oraşul Comăneşti îmi este mai uşor să obţin informaţiile necesare , să fac studiul de teren pentru a face cunoscută „ Prahova Bacăului” , după cum numea Alexandru Vlahuţă – Valea Trotuşului”.
                
    Elemente importante ale peisajului geografic, aşezările umane oglindesc modul cum acestea şi-au adaptat mediul înconjurător în vederea satisfacerii nevoilor vieţii materiale.
                 
    Aşezările umane nu reprezintă numai o simplă adaptare la mediul înconjurător , ci ele reflectă şi influenţele factorilor sociali, economici şi istorici. Satele au o origine veche în cadrul zonei studiate.
                 
    După afirmaţia prof. univ. Vasile Cucu, satele reprezintă : „ forme străvechi de organizare social- economică, a întregului teritoriu , deţinut de acestea, au cea mai mare răspândire”. ( V. Cucu- Sistematizarea localităţilor şi a teritoriului din România, 1977, pag. 31).
               
     Înscriindu-se direcţiei  de cercetare complexă a unităţilor geografice din ţara noastră, lucrarea propune să realizeze o un studiu al populaţiei  şi aşezărilor umane , ca rezultat al adaptării la mediul înconjurător.
               
     Bazinul hidrografic al Trotuşului se află în zonă  carpatică, subcarpatică şi de podiş, între satul Făgeţel şi oraşul Adjud impresionând ochiul călătorului atât prin sectoare înguste , lipsite de terase, cât şi prin sectoare cu albii largi ce au permis apariţia şi răspândirea aşezărilor umane din cele mai vechi perioade, urmărindu-se continuitatea şi permanenţa locuirii acestor areale.

    Este important de urmărit răspândirea populaţiei şi a aşezărilor umane în altitudine de la 1050m în zona carpatică până la 20-50m în sectorul inferior.  
    De remarcat faptul că în cadrul arealului aflat în studiu convieţuiesc alături de români, secui şi ceangăi ce au fost localizaţi la fosta graniţă dintre Moldova şi Transilvania , legătură facilitată  de  pasul Ghimeş prin intermediul căii ferate Adjud – Ciceu şi a şoselei 12 A Adjud – Miercurea Ciuc.   

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ    

    Baibly, A., Beguin, H. (1990) – Introduction á la geographic humaine, Masson, Paris
    Cândea, Melinda, Erdeli G. (1981)  Consideraţii geografice asupra spaţiului urban în România ŞCGGG., Geografie XXVIII, Bucureşti
    Cândea, Melinda , Erdeli G. (1984), Aşezarea rurală + componenta principală a peisajului geografic românesc, BSSSG., serie nouă, VII, Bucureşti
    Conea, I. (1973), Geografia satului românesc. Aşezare, formă, structură. În Sociologia românească, An II, nr 23, Bucureşti
    Erdeli, G. şi colab. (1999). Dicţionar de geografie umană, Edit. Corint, Bucureşti
    Xxx (2000-2003), Amarul Statistic al României, INS, Bucureşti
    Xxx (1993), Satul românesc contemporan, Centrul de Informare şi Documentare economică, Bucureşti
    Xxx 1984, Geog. Rom., G. umană şi economică II, Edit. Academiei RSR, Bucureşti
    Xxx 1987, 6. Rom, vol. III, Carp. Româneşti şi Depres Transilv., Ed. Academici, Bucureşti
    Xxx OUG. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Melinda Cândea, Florin Bian, Irina Cimpoeru (2006)
    Organiz, amenajarea şi, dezv. durabilă a spaţiului geografic, ed. Universitară
    Ianoş I., Tălăngă, C. (1994), Oraşul şi sistemul urban românesc în condiţiile economiei de piaţă, Institutul de Geografie, Buc.
    Cucu V., (2000), Geogr. Aşezărilor rurale, Ed. Domino, Târgovişte
    Lupu N, Văcăraşu Iulia, Brânduş, C., Judeţul Bacău, col. „Judeţele patriei”, Ed. Acad. R.S.R. Bucureşti, 1972

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro