1

Partenerii Băncii Europene pentru Investiţii

 

Legăturile de cooperare ale B.E.I (ca instituţie europeană si bancară) cu instituţiile Uniunii, şi cu comunitatea bancară europeană îi permit asigurarea unei sinergii între creditele sale şi instrumentele bugetare ale Uniunii şi catalizarea resursele bancare solide în jurul proiectelor pe care ea le susţine în interesul obiectivelor economice ale Uniunii.

Dintre partenerii B.E.I. putem aminti:

      colectivitatea bancară;

      Instituţii ale Uniunii Europene ;

      băncile multilaterale de dezvoltare.

B.E.I. construieşte de mai mulţi ani un parteneriat cu colectivitatea bancară europeană (180 bănci şi instituţii financiare în statele UE). Această cooperare, care combină puterea financiară a BEI şi specificul sectorului bancar, oferă numeroase avantaje: ea permite BEI să optimizeze activitatea sa asupra pieţelor de capitaluri asigurându-se succesul plasamentului şi tranzacţionarea obligaţiunilor sale pe piaţa secundară cu ajutorul specialiştilor; apoi, asistăm la finanţarea proiectelor mari prin stabilirea de pachete ajustate exigenţelor proiectului sub forma cofinanţării sau a creditelor medii; în final, se asigură faptul că beneficiile liniilor de credit stabilite de către Bancă pentru acţiuni de finanţare la scară redusă trec la autorităţile locale şi că micile afaceri sunt multiplicate.

B.E.I. menţine legături de lucru foarte puternice cu alţi membri ai familiei instituţiilor comunitare pentru îndeplinirea obiectivelor comunitare, precum: facilitarea integrării europene şi dezvoltarea echilibrată a Uniunii, dezvoltarea Uniunii şi a politicilor de cooperare cu 140 de ţări ale lumii. Acest tip de cooperare dă Băncii capacitatea de coordonare a operaţiilor sale cu cele ale altor instituţii, în timp ce ele îşi păstrează independenţa şi propriile proceduri decizionale aşa cum sunt prezentate în Tratatele Europene. Aceasta menţine eficacitatea diferitelor instrumente comunitare care oferă credite pentru susţinerea investiţiilor substanţiale de capitaluri, în interiorul şi în exteriorul UE. În acest mod, ea colaborează cu: Parlamentul, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social European precum şi cu CJCE şi Curtea Europeană a Auditorilor.

 B.E.I. participă la reuniunile Consiliului şi ale corpurilor pregătitoare (EPC) ale Ecofin (afaceri bugetare, economice şi financiare) comunicând expertiza sa asupra problemelor economice şi finanţării investiţiilor de capital. În plus, Consiliul European cere în mod frecvent BEI să implementeze noi iniţiative comunitare care solicită instrumente bancare sau financiare. Membrii Ecofin sunt, ca regulă generală, de asemenea, membri ai Consiliului Guvernatorilor Băncii. Consiliul European trasează liniile pentru politicile interne şi externe ale Uniunii, Banca ajută Consiliul să pregătească lucrările sale şi informează asupra contribuţiei sale la obiectivele comunitare şi asupra posibilei expansiuni în conformitate cu nevoile economice. De-a lungul ultimilor ani, Consiliul European a contat pe capacitatea BEI de a iniţia operaţiuni inovatorii pentru a apela la o varietate de măsuri care să contribuie la dezvoltarea echilibrată a Uniunii.

1

Cooperarea strânsă cu Comisia este prevăzută, de asemenea, de Statutul Băncii. Banca păstrează legături operaţionale puternice cu Comisia, atât ca iniţiator cât şi ca un Corp executiv pentru numeroase domenii ale politicilor UE relevante pentru Bancă. Aceasta se aplică în special consolidării dezvoltării regionale şi coeziunii economice şi sociale în UE - prioritate operaţională principală, apoi pregătirii accesului ţărilor la UE. Comisia este invitată la reuniunile Consiliului Guvernatorilor Băncii.

BEI colaborează, de asemenea, cu Comitetul Economic si Social European, pentru că ea necesită opiniile acestuia pentru strategiile sale de finanţare. Acest Comitet este un corp de consiliere care asigură faptul că interesele economice şi sociale de grup să fie reprezentate într-un cadru instituţional de lucru al UE. Prin opiniile sale, Comitetul contribuie la definirea şi implementarea politicilor UE.

În ceea ce priveşte băncile multilaterale de dezvoltare (BMD), acestea sunt instituţii supranaţionale ale căror acţionari sunt Statele suverane. Ele au sarcina comună de a susţine progresul economic şi social în ţările în curs de dezvoltare prin finanţarea proiectelor, realizarea investiţiilor şi angajarea capitalului. Aceste bănci au jucat un rol major pe pieţele internaţionale de capitaluri, prin colectarea anuală a unei sume mari de fonduri cerute pentru finanţarea împrumuturilor lor. BMD menţin legături operaţionale şi instituţionale de cooperare cu BEI pentru a asigura intrări eficiente reciproce în domeniul lor de activitate. Pentru operaţiile sale în afara Uniunii, BEI se găseşte în contact cu Banca Mondială şi cu bănci multilaterale regionale (în special B.E.R.D. care lucrează în Europa Centrală şi de Est). Cooperarea între B.E.I. şi B.M.D. platforma schimbului de informaţii asupra priorităţilor lor şi planurilor lor de acţiune. Deciziile de cofinanţare referitoare la un număr crescut de proiecte dau expresia practică a acestor legături de cooperare. B.E.I. participă la reuniunile generale, anuale alţi altor B.M.D. (Banca Mondială, B.E.R.D.); ea este, de asemenea, acţionară a B.E.R.D. din partea U.E.

Evident, există diferenţe între aceste bănci şi B.E.I. Din punctul de vedere al volumului creditelor şi al împrumuturilor, B.E.I. este descrisă ca fiind B.M.D. principală;  bineînţeles, există limite ale acestei afirmaţii datorate în special naturii B.E.I.: în calitate de instituţie financiară a UE, BEI concentrează majoritatea activităţilor sale asupra promovării dezvoltării echilibrate şi integrării UE prin finanţarea proiectelor situate în ţări cu o economie puternică.

Operaţiile de finanţare ale BEI în afara Uniunii sunt adaptate priorităţilor definite de către UE şi de ţările beneficiare în acord cu criteriile pentru dirijarea politicilor externe ale UE stabilite de către Consiliul European. Banca acordă credite acestor ţări şi are drept scop un număr limitat de domenii (infrastructura de bază, comunicaţii şi industrie).

Alte exigenţe ale dezvoltării sunt acoperite prin programele Comisiei finanţate prin fonduri bugetare, în fine, cele mai cunoscute B.D.M. sunt: Banca Mondială, BEI, Banca Nordică de Investiţii (BNF) şi băncile regionale de dezvoltare: BERD, Banca Inter-Americană de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare şi Banca Asiatică de Dezvoltare.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro