1

NORME DE MUNCA PENTRU DISTRIBUITOARE PRODUSE DE FIRMA

S.C. “X” S.R.L.

 

 

 

            Scopul respectării acestor norme este să contribuie la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi la înlăturarea cauzelor care pot produce accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, prin aplicarea de procedee tehnice  moderne.

1.                  Utilajele şi maşinile vor fi astfel amplasate încât distanţele minime dintre gabaritul lor funcţional maxim şi celelalte elemente înconjurătoare să respecte normele în vigoare.

2.                  Maşinile de frezat trebuie să fie astfel concepute încât roţile de mână cu mâner ale avansurilor să nu se rotească în timpul avansului rapid.

3.                  Înainte de montarea frezei se va verifica ascuţirea acesteia, dacă aceasta corespunde materialului ce urmează sa să prelucreze, precum şi regimul de lucru indicat în fişa de operaţii.

4.                  Montarea şi demontarea frezei se vor face cu mâinile protejate.

5.                  Dispozitivul de fixare al piesei trebuie să fie de construcţie rigidă, astfel ca la regimurile rapide de frezare să nu se smulgă piesa.

6.                  Verificarea cotelor pieselor fixate pe masa maşinii, precum şi a calităţii suprafeţei prelucrate se va face numai după oprirea maşinii.

7.                  La maşinile de găurit, înaintea fixării piesei pe masa maşinii se vor curăţa masa şi canalele ei.

8.                  Prinderea piesei pe masa maşinii şi desprinderea ei se vor face numai după ce axul principal s-a oprit complet.

9.                  Fixarea piesei pe masa maşini se va face în cel puţin două puncte , fie cu ajutorul unor dispozitive de fixare, fie cu ajutorul menghinei.

10.              Mandrinele de prindere se vor strânge  şi desface numai cu chei adecvate, care se vor scoate înainte de pornirea maşinii.

11.              Burghiul sau alezorul introdus în axul principal sau în mandrina de prindere trebuie să fie bine centrat şi fixat.

12.              Se interzice folosirea burghielor necorespunzătoare sau prost ascuţite.

1

1.                  Se interzice folosirea burghielor , alezoarelor sau conurilor cu cozi uzate care prezintă crestături, urme de ciocan.

2.                  Se interzice frânarea cu mâna a axului port-mandarină la oprirea maşinii.

3.                  La prelucrarea materialelor casante , muncitorul va purta  ochelari de protecţie.

4.                  La maşinile de  rectificat trebuie să existe carcase  de protecţie pentru asigurarea protecţiei lucrătorului în cazul spargerii accidentale a corpului abraziv.

5.                  Pe toate maşinile care utilizează corpuri abrazive se vor marca vizibil şi durabil: sensul de rotire al corpului abraziv (printr-o săgeată), turaţiile sau vitezele de lucru ale acestuia.

6.                  Mesele maşinilor de rectificat plan trebuie să fie prevăzute cu îngrădire pentru reţinerea pieselor în cazul desprinderii lor.

7.                  Mesele maşinilor cu platou electromagnetic trebuie să fie prevăzute cu sisteme de interblocare care:

-                     să permită cuplarea avansului numai după conectarea platoului electromagnetic;

-                     să oprească mişcarea mesei în momentul întreruperii curentului electric de alimentare.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro