1

Tratamentul penal al minorilor

                 īn dreptul penal comparat

                          

 

      1. Tratamentul penal al minorilor īn legislaţia statelor din sistemul  de

             drept continental.

      La familia de drept continentală se referă sistemele juridice ce s-au format īn baza tradiţiilor juridice romane canonice şi locale. Caracteristic pentru acestă familie de drept este faptul că este un drept scris, are o lege fundamentală- Constituţia, are un sistem ierarhic al izvoarelor, normele sunt codificate...

      Printre ţările care aparţin acestei familii de drept sunt: Franţa, Germania, Romānia, Rusia.

      Īn Germania, īncă de la īnceputul secolului XX, s-a adoptat un regim special al delicventului minor faţă de cel major. Īn Germania, regimul penal al minorilor este integrat īnt-un ansamblu de acte normative care alcătuiesc un sistem complex de măsuri cu caracter social-educativ şi de protecţie, īn care aspectele represive constituie o excepţie cu reguli stabile pentru o legislaţie bine diferenţiată şi adaptată specificului acestei grupe de vīrstă. Īn acest sens, de menţionat că Germania este una din puţinele ţări din lume īn care există o Lege privind bunăstarea tineretului (Jugendwohlfahrtgesetz),care constituie un act de referinţă īn domeniul tratamentului social şi al măsurilor care trebuie luate īn vederea asigurării unor condiţii normale de viaţă copiilor şi tinerilor.

      Considerăm oportună adoptarea unei legi similare de către Parlamentul Republicii Moldova īn vederea asigurării condiţiilor optime de instruire, de activitate a tinerilor īn ţara noastră şi implicit a stopării procesului migraţional.

      Regimul penal al minorului şi ,, tīnărului adult” ( Herranwachsende) este prevăzut īn Legea tribunalului pentru tineret ( Jugendgerichtsgesetzbuch) din 1923 cu modificările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului Penal. Germania este una din ţările care au o legislaţie penală separată pentru minori īn ceea ce priveşte partea generală.

      Conform Codului Penal german, subiect al infracţiunii se consideră persoana care la momentul comiterii faptei a atins vīrsta de 14 ani şi este responsabilă.      Conform Legii despre judecătoriile pe cauzele minorilor (1953), se consideră  minore persoane cele īn vīrstă de 14-18 ani şi adolescente cele īn vīrstă de 18-21 ani. Astfel, art. 3 al legii prevede: ,, Minorii sunt supuşi răspunderii penale, dacă īn

timpul săvīrşirii faptei erau conştienţi de urmările ce vor surveni şi totuşi au acceptat survenirea lor”. Judecata poate numi acestor minori un apărător sau un tutore. Pedeapsa aplicată minorilor nu poate depăşi termenul de 10 ani pentru sentinţele determinate şi 4 ani pentru cele nedeterminate.

      Minorul īn vīrstă de pīnă la 14 ani este considerat iresponsabil şi faţă de el nu se poate lua decīt o măsură cu caracter social-educativ, de ocrotire şi asistenţă, a cărei executare este dată īn competenţa diferitor instituţii şi organisme autorizate sau īnfiinţate de ,, oficiile de tineret” locale (Jugendamnt). Minorul īntre 14 şi 18 ani este considerat răspunzător, dacă īn momentul săvīrşirii faptei avea un nivel de dezvoltare moral şi intelectual care să-i permită să conştientizeze caracterul ilicit al conduitei sale. Faţă de minorul pentru care se dovedeşte că nu are acest grad de maturitate se pot lua numai măsuri cu caracter educativ şi de ocrotire. Cu alte cuvinte, minorul īntre 14 şi 18 ani beneficiază de o prezumţie relativă de iresponsabilitate, care poate fi īnlăturată prin dovedirea maturităţii sale morale şi a

capacităţii de īnţelegere a caracterului ilicit al faptei săvīrşite. Acest lucru este binevenit deoarece sunt minori care se dezvoltă mai devreme, atīt fizic cīt şi psihic, lucru care le permite să conştientizeze caracterul prejudiciabil al faptelor sale. Faţă de minorul care a săvīrşit o infracţiune se poate lua īn principiu numai măsuri educative. Atunci cīnd acestea sunt considerate insuficiente, minorul este sancţionat cu măsuri de corecţie sau cu o pedeapsă. Dacă judecătorul de minori consideră necesar, poate dispune ca īn locul măsurilor de corecţie sau a pedepsei, minorul să fie internat īntr-un spital de psihiatrie sau īntr-o instituţie privativă de libertate.

Faţă de delicvenţi minori se pot lua, deasemenea anumite măsuri de siguranţă şi de „ īndreptare” cu caracter de prevenire, prevăzute de dreptul comun, şi anume, internarea īntr-un  spital de psihiatrie, trimiterea īntr-o instituţie cu regim privativ de libertate sau supravegherea conduitei, precum şi retragerea permisului de a exercita o anumită īndeletnicire, cum ar fi, de pildă, conducerea unui vehicul.

      Măsurile de siguranţă pot rămīne īn vigoare şi după īmplinirea majoratului. De

asemenea, judecătorul poate dispune faţă de delicventul minor mai multe măsuri educative sau de corecţie, precum şi măsuri educative asociate cu măsuri coercitive. Arestul pentru minori nu poate fi cumulat cu măsura educativă a asistenţei educative ( Fursorgeerziehung). Ca măsuri educative se aplică ,,īndrumări de comportare”- sunt nişte indicaţii şi interdicţii dispuse de judecătorul de minori cu privire la modul cum trebuie să fie organizată viaţa minorului şi să se desfăşoare educaţia lui, ,,asistenţa educativă şi plasamentul pentru īngrijire”.  Acesta este un lucru mai greu realizabil de către instanţele de drept comun care ar judeca astfel de cazuri, ca īn Republica Moldova, deoarece judecătorii nu īntotdeauna dispun de cunoştinţe suficiente din domeniul psihologiei minorilor.  Măsuri de corecţie se aplică sub forma de avertisment, obligarea reparării prejudiciului şi plata unei contribuţii băneşti către o colectivitate de interes public.

Atunci cīnd judecătorul consideră că măsurile educative şi cele coercitive nu sunt

de ajuns se aplică pedeapsa cu īnchisoarea. Pedeapsa cu īnchisoarea poate fi pe o perioadă determinată sau nedeterminată.  Īn cazul pedepselor privative de libertate cu o durată determinată, termenul minim este de 6 luni, iar cel maxim de 5 ani. Dacă pentru infracţiunea săvīrşită legea penală prevede o pedeapsă mai mare de 10 ani, atunci pedeapsa maximă la care minorul poate fi condamnat este de 10 ani. Pedeapsa pe o durată nedeterminată nu poate depăşi 4 ani, stabilindu-se īn momentul pronunţării şi durata sa minimă. Intervalul dintre limitele pedepsei nu poate fi mai mic de doi ani. Pedeapsa pe o durată nedeterminată poate fi prelungită sau redusă de instanţa de judecată īn timpul executării sau poate fi transformată īn pedeapsă pe o durată determinată. Legea instanţelor pentru minori prevede īn mod distinct pentru această categorie de făptuitori posibilitatea “suspendării executării

cu punerea sub supraveghere” şi “suspendarea pronunţării hotărārii cu punerea sub supraveghere” a minorului. Suspendarea executării cu punerea sub supraveghere se poate dispune īn cazul īn care pedeapsa pronunţată nu depăşeşte un an şi dacă judecătorul apreciază că judecarea cauzei şi aplicarea pedepsei constituie un

avertisment care face ca executarea sancţiunii de către minor să fie necesară. O altă posibilitate este suspendarea pronunţării hotărīrii cu punerea sub supraveghere.

      Judecătorul poate amīna pronunţarea hotărīrii, dacă nu are certitudinea că pedeapsa constituie mijlocul cel mai eficace de īndreptare a conduitei minorului. Īn acest caz, el dispune punerea minorului sub supraveghere pe o perioadă de minimum 1 an şi de maximum 2 ani, stabilind reguli de comportare a minorului şi o serie de obligaţii pe care acesta trebuie să le execute. Această instituţie este asemănătoare cu posibilitatea acordată procurorilor īn Republica Moldova care pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, săvīrşită pentru  prima oară, de către o persoană fără antecedente penale şi care a reparat paguba materială produsă ca rezultat al infracţiunii, poate lăsa această persoană īn libertate cu stabilirea unui

termen de īncercare de un an. Instanţele pentru minori sunt: judecătorul de minori, Curtea de Juri pentru minori şi Camera Penală pentru Minori. Pe līngă fiecare dintre aceste ultimele două instanţe funcţionează procurori pentru minori. Curtea de Juri este formată dintr-un judecător pentru minori, ca preşedinte, şi doi asesori (juraţi), care trebuie să fie un bărbat şi o femeie. Camera Penală pentru Minori este formată din 3 judecători de profesie şi 2 asesori (juraţi). Asesorii sunt aleşi de instanţă pentru o perioadă de 4 ani, din listele de asesori propuşi de consiliile locale pentru bunăstarea tineretului. Şedinţele de judecată nu sunt publice şi se desfăşoară, de regulă, īn clădiri separate de cele īn care sunt judecaţi infractorii majori.

      Este salutabil hotărārea legiuitorului german de a aplica faţă de minorul care a săvārşit o infracţiune doar măsuri educative, precum şi de a structura măsurile luate faţă de minori īn măsuri educative, de corecţie şi pedepse. Şi īn acest context venim cu propunerea ca legiuitorul din ţara noastră să pună accentul īn mod special pe măsurile preventive, şi nu pe cele represive.  Deasemenea ar fi binevenit īnfiinţarea instituţiilor judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor pentru minori.

      Īn dreptul penal francez categoria subiecţilor răspunderii penale se caracterizează prin aceea că pot fi trase la răspundere atīt persoanele fizice, cīt şi persoanele juridice.

      Conform articolului 122 punctul 8 din Codul Penal Francez din 1994, persoana fizică va fi tras la răspundere penală, dacă la momentul săvīrşirii infracţiunii a

īmplinit vīrsta de 13 ani.

      Minorii vor fi supuşi răspunderii penale, luīndu-se īn considerare principiile:

 -  nu va fi supusă răspunderii penale persoana care nu a atins vīrsta de 13 ani;

      -  aplicarea unei pedepse penale mai blīnde persoanelor de la 13 la 18 ani;

-  stabilirea unui regim de detenţie mai blīnd pentru minori.

      Legislaţia franceză referitoare la infractorul minor are o notă de particularitate, sediul materiei constituindu-l un act normativ distinct, şi nu Codul penal şi Codul

de Procedură penală.

      Aşadar fundamental juridic īl constituie Ordonanţa din 2 februarie 1945, care este un veritabil Cod al delincvenţei juvenile, acest act normativ fiind modificat şi completat de mai multe ori, ultimele modificări ( aduse prin Legile din 4 ianuarie 1993, din 24 august 1993 şi din 1 februarie 1994) fiind şi cele mai importante. Prin acest act normativ a fost suprimată problema vizīnd discernămāntul pentru toţi minorii care nu au īmplinit vīrsta de 18 ani. Mai mult ca atīt, a fost extins beneficiul regimului sancţionator atenuat şi pentru minorii cu vīrsta īntre 16 şi 18 ani, lăsānd totuşi judecătorului posibilitatea ca, īn anumite cazuri convenţionale de excepţie, să nu recurgă la diminuarea pedepsei, arătīnd īn hotărīre acele motive speciale care l-au determinat să o ia. Conform aceleiaşi Ordonanţe din 1945, a fost legiferată prezumţia de iresponsabilitate a minorului pīnă la īmplinirea vīrstei de18 ani. Referitor la minorii de 13 ani, prezumţia are un caracter absolut, prin urmare, nu poate fi īnlăturată prin nici un mijloc de probă. Faţă de aceşti minori pot fi luate măsuri educative (asistenţă, supraveghere, educaţie), iar īn caz de contravenţie ei pot fi doar mustraţi de “tribunalul de poliţie”. Īn 1975 īn Franţa este adoptată Legea conform căreia minorul care nu a īmplinit 16 ani poate fi “pus sub protecţie judiciară” pe o durată de cel mult 5 ani, adica pānă la vīrsta care corespundea īn trecut majoratului civil. Īn mod excepţional, minorii īntre 13 şi 18 ani pot fi condamnaţi la o pedeapsă cu īnchisoarea dacă trăsăturile lor de

personalitate fac necesară aplicarea unei asemenea sancţiuni ori dacă se sustrag īn

mod sistematic de la executarea unei măsuri de reeducare. Īn acest ultim caz se

aplică īn mod obişnuit o suspendare condiţionată a executării pedepsei cu punerea la īncercare şi se dispune trimiterea minorului īntr-un “centru de găzduire” pentru supravegherea conduitei sale īn perioada de īncercare. Īn cazul contravenţiilor, minorul nu poate fi condamnat decāt la o amendă, care nu poate fi īnlocuită, īn caz

de neexecutare, cu īnchisoarea. Īn cazul contravenţiilor de clasa a V-a (al delictelor

 şi crimelor), minorul de 13-18 ani poate fi pedepsit cu īnchisoarea, beneficiind de o reducere la ½ a duratei prevăzute pentru infracţiunea dată.  Reducerea pedepsei are un caracter de principiu, deoarece judecătorul are dreptul ca, printr-o hotărāre special motivată şi īn cazuri de excepţie, să aplice minorului īntre 16 şi 18 ani aceeaşi pedeapsă ca şi cea prevăzută pentru infractorii majori.

Īn funcţie de gravitatea faptei săvārşite şi de felul pedepsei prevăzute de lege, regimul sancţionator se prezintă astfel:

- īn cazul crimelor pedepsite cu moartea (pedeapsa cu moartea fiind abolită prin Legea din 9 octombrie 1981), cu recluziunea criminală sau cu detenţia pe viaţă, pedepsele pentru minori sunt īnlocuite cu īnchisoarea de la 10 la 20 de ani;

- īn cazul infracţiunilor sancţionate cu recluziune sau detenţie de la 10 la 20 de ani ori de la 5 la 10 ani, pedeapsa pentru minori o constituie privarea de libertate executată īn penitenciar pe o durată care nu poate depăşi ½ din termenul maxim prevăzut de lege pentru infractorii majori. Atenţionăm că nu este vorba despre un sistem derivat al pedepselor pentru minori, deoarece īn cazul aplicării circumstanţelor atenuante instanţa trebuie să ia īn considerare pedeapsa aplicabilă

infractorului major, pentru ca ulterior să opereze reducerea la ½ a termenului prevăzut pentru delincventul minor;

- īn cazul infracţiunilor sancţionate cu alte pedepse, acestea sunt īnlocuite cu pedeapsa īnchisorii de cel mult 2 ani; dacă minorul a săvārşit un delict corecţional

sau o contravenţie din cele prevăzute de clasa a V-a, durata pedepsei pentru minori nu poate depăşi ½ din cea care i s-ar fi aplicat unui infractor major.

      Īn cazul considerat ca fiind situaţie de excepţie, īn care un minor este acţionat

cu o pedeapsă de jurisdicţia competentă (Curtea cu juri sau tribunalul pentru minori), instanţa poate pronunţa suspendarea executării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei cu punerea la īncercare, iar din 1983 minorul īntre 16 şi 18 ani poate fi condamnat la prestarea muncii de interes general īn beneficiul unei instituţii publice sau al unei asociaţii cu scop de binefacere, dar nu mai mult de 120

de ore, ce urmează a fi efectuate īn maximum un an de la pronunţare. Oricare īnsă ar fi pedeapsa aplicată minorului, ea poate fi completată cu măsura “libertăţii supravegheate” sau cu o măsură de siguranţă.

Delincvenţii minori sunt de competenţa unei jurisdicţii speciale, cu excepţia celor care au comis anumite contravenţii īncadrate īn clasa a IV-a şi care sunt de competenţa instanţelor de drept comun. Jurisdicţia specială este formată din judecătorul de minori, tribunalul pentru minori, Camera specială a Curţii de Apel şi Curtea de Juri pentru minori.

1. Judecătorul pentru minori este ales dintre judecătorii de la tribunalul unde īşi are sediul şi tribunalul pentru minori şi este delegat īn această funcţie pe o durată determinată (3 ani), după o pregătire specială īntr-un centru de formaţie profesională al Ministerului Justiţiei, acesta fiind competent să judece contravenţiile de clasa a V-a, precum şi delincvenţele, cu excepţia celor comise īmpreună cu majorii şi īndreptate contra siguranţei statului. Judecătorul pentru minori efectuează şi cercetarea penală, īn acest caz fiind īn drept să pronunţe numai o măsură educativă sau de supraveghere, care īnsă nu constă īn internarea sau trimiterea minorului īntr-o instituţie publică sau privată de libertate supravegheată. Īn celelalte cazuri, dosarul urmează a fi trimis īn faţa tribunalului

pentru minori.

2. Tribunalul pentru minori constituie o instanţă compusă din judecătorul pentru

minori şi doi asesori desemnaţi pe o perioadă determinată de Ministerul Justiţiei, la propunerea preşedintelui Curţii de Apel. Asesorii urmează a fi aleşi dintre persoanele care nu depăşesc vārsta de 30 de ani şi care s-au remarcat prin interesul pe care-l manifestă pentru problemele copilăriei şi adolescenţei. Tribunalul este competent să judece anumite contravenţii, precum şi toate delictele (cu excepţia celor contra siguranţei statului īmpreună cu majori) şi chiar crimele săvārşite de

minori īntre 13 şi 16 ani. Spre deosebire de judecătorul pentru minori, tribunalul pentru minori este competent să aplice orice măsură educativă şi de supraveghere sau o pedeapsă privativă de libertate redusă, conform criteriului arătat.

3. Hotărārile judecătorului şi ale tribunalului pentru minori pot fi atacate īn faţa Camerei Speciale a Curţii de Apel compusă din trei magistraţi, dintre care unul are calitatea de delegat cu ocrotirea copiilor şi adolescenţilor.

4. Curtea de Juri pentru minori a fost īnfiinţată conform legii din 1951 şi este compusă dintr-un magistrat de la Curtea de Apel, căruia īi revine rolul de preşedinte, din doi asesori aleşi dintre judecătorii de minori şi din 9 juraţi desemnaţi dintre simplii cetăţeni, prin tragere la sorţi. Curtea de Juri este competentă să judece numai crimele comise de minorii cu vārsta cuprinsă īntre 16 şi 18 ani, cu excepţia crimelor contra siguranţei statului, pentru care este competentă Curtea de Siguranţă a Statului.

      Īn dreptul penal romān categoriile de subiecţi se divizează īn subiecţi activi şi subiecţi pasivi. Aceasta se deosebeşte de dreptul penal al Republicii Moldova, unde subiectului pasiv īi corespunde noţiunea de victimă.

Subiectul activ este persoana care săvīrşeşte infracţiunea īn mod nemijlocit. Subiectul trebuie să fie persoană fizică şi să īndeplinească cumulative următoarele condiţii:

-          să aibă vīrsta minimă cerută de lege ( peste 14 ani);

-          să fie responsabil;

-          să aibă libertate de decizie şi acţiune.

Nu răspunde penal minorul care a īmplinit 14 ani, precum şi minorul īnte 14 şi

16 ani, care īn momentul săvīrşirii infracţiunii a acţionat fără discernămīnt. Pīnă la 14 ani lipsa dicernămīntului este  o prezumţie absolută, iar īntre 14-16 ani este o prezumţie relativă, urmīnd a fi stabilită printr-o expertiză mrdicală. Minorul beneficiază de un regim special al sancţiunilor penale: limitelor pedepselor se reduce la jumătate; nu i se pot aplica pedepse complementare.

      Regimul penal al minorului este prevăzut īn titlul IV al CP al Romāniei, denumit “Minoritatea”, fiind modificat prin Decretul nr. 218/1977, care abroga implicit sistemul de sancţionare a infractorilor minori prevăzut de CP adoptat la 21.06.1968. Prin Legea nr. 104/1992 a fost abrogat Decretul nr. 218/1977 şi a reintrat īn vigoare Titlul IV al Părţii generale a CP cu unele modificări.

      Īn opinia noastră, prezintă interes, sub aspect comparativ, prevederile CP al Romāniei de la 1936, care au determinat īnăsprirea represiunii nu numai īn schimbarea prin legea din 24.09.1938 a intervalului de vīrstă al minorităţii penale de la 14 ani la 12-18, deşi vārsta majoratului civil a rămas nemodificată (21 ani), ci au afectat şi alte dispoziţii referitoare la profilaxia şi combaterea delincvenţei juvenile prin mijloace de drept penal. Astfel, prin aceeaşi lege a fost prevăzută posibilitatea ca, īn cazul minorilor fără discernămānt care au săvīrşit fapta īn stare de ebrietate, părinţii acestora să fie pedepsiţi contravenţional, fiind consideraţi infractori. De asemenea, printr-o completare adusă art.114 Cod penal la 7.10.1939,

minorul de 15 ani īmpliniţi care săvīrşea o infracţiune ce “interesa ordinea publică sau siguranţa interioară sau exterioară a statului” era pedepsit ca şi majorul.

Modificarea din 24.09.1938 a redus de la 16 la 15 ani vīrsta de la care minorul putea fi sancţionat īn cazul unei fapte calificate drept crimă cu pedeapsă de maximum 10 ani. Īncepānd cu 7.10.1939, minorul de la 12 la 15 ani care săvārşea cu discernămānt un atentat contra Suveranului, familiei regale, şefilor statelor

străine şi demnitarilor statului, din motive care prevedeau exercitarea funcţiilor īncredinţate acestor persoane, sau săvārşea o tīlhărie cu omor sau un asasinat politic era pedepsit cu īnchisoare corecţională de la 5 la 20 de ani. Ca urmare amodificărilor intervenite prin legea din 26.01.1939, competenţa instanţelor pentru minori (care pānă la acel moment judecau crimele, delictele şi contravenţiile comise de minori īn vārsta de pānă la 19 ani) a fost restrānsă numai la minorii infractori sub 15 ani, urmānd ca cei care au depăşit această vārstă să fie judecaţi de

instanţele ordinare de drept comun.

     Prin urmare, drept element novator al legislaţiei penale din 1969 īl constituie scoaterea minorului care nu a īmplinit vārsta de 14 ani şi a celui care a acţionat fără discernămānt de sub incidenţa legii penale.

      Īn conformitate cu art. 114 al CP al Romāniei, faţă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancţiunii se ţine seama de gravitatea faptei săvīrşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiţiile īn care a fost crescut şi īn care a trăit şi de orice alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului.

      Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru īndreptarea minorului.

      Articolul 139 al Codului penal din 1936 obligă instanţa de a dispune culegerea

informaţiilor despre starea morală a minorului, precum şi despre condiţiile īn care acesta a crescut şi a trăit. Aceeaşi dispoziţie este preluată de art. 482 al Codului de procedură penală din 1969 sub denumirea “Obligativitatea efectuării anchetei sociale”, subordonānd-o exclusiv scopului individualizării judiciare a măsurii educative sau a pedepsei.

       Sistemul sancţionar, prevăzut pentru minorii infractori īn legislaţia penală din

1969, stipulează divizarea acestuia īn sancţiuni de drept penal (măsuri educative) şi sancţiuni penale (pedepse).

      Legislaţia penală actuală consideră măsurile educative drept principala modalitate de reacţie socială faţă de minorul infractor, pedepsele constituind doar o formă subsidiară, condiţionată de aprecierea dată de instanţa de judecată că luarea unei măsuri educative “nu este suficientă pentru īndreptarea minorului”.

      Aşadar, conform art.115 CP, faţă de minori se pot lua următoarele măsuri educative:

      a) mustrarea;

      b) libertatea sub supraveghere;

      c) libertatea sub supraveghere severă;

      d) internarea īntr-un centru de reeducare;

      e) internarea īntr-o instituţie medical-educativă.

      Menţionăm că, sub aspect comparativ, libertatea sub supraveghere severă era lipsă īn vechiul Cod Penal.

      A. Mustrarea, conform art.116 CP, constă īn “dojenirea minorului, īn explicarea gravităţii faptei săvīrşite, īn sfătuirea minorului de a se purta īn aşa fel īncāt să dea dovadă de īndreptare, atrăgāndu-i-se totodată atenţia că dacă va săvīrşi din nou o infracţiune, se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

      B. Libertatea sub supraveghere (art.117 CP) ca măsură educativă a libertăţii sub supraveghere constă īn lăsarea minorului īn libertate pe timp de un an, sub supravegherea părinţilor săi, a celui care l-a adoptat sau a tutorelui. Dacă aceştia nu

pot asigura supravegherea īn condiţii satisfăcătoare, instanţa dispune īncredinţarea minorului, pe acelaşi interval de timp, unei persoane de īncredere, de preferinţă unei rude apropiate, la cererea acesteia.

C. Libertatea sub supraveghere severă (art.118 CP).

      Menţionăm că această măsură de pedeapsă aplicată minorului este o noutate pentru Codul Penal Romān din 2005. Astfel, măsura educativă a libertăţii sub supraveghere severă constă īn lăsarea minorului īn libertate pe o perioadă īntre un an şi trei ani, sub supravegherea unei instituţii legal īnsărcinate cu supravegherea minorului sau a serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere.

       Supravegherea poate consta īn includerea minorului īn programe de reintegrare socială, precum şi īn acordarea de asistenţă şi consiliere. Pe durata supravegherii severe, instanţa poate să impună minorului respectarea uneia sau mai

multora dintre obligaţiile prevăzute de art.17 alin. 3.

      Dacă minorul a devenit major la data judecării, se dispune, īn locul măsurii educative a libertăţii sub supraveghere severă, o amendă sub forma zilelor-amendă īntre 15 şi 30 de zile, fiecare zi fiind socotită īntre 50 mii şi 300 mii lei sau munca īn folosul comunităţii pe o perioadă īntre 100 şi 200 de ore. Aceasta deoarece, odată ce se află īn libertate şi atinge majoratul se prezumă că ar putea să-şi plătească singur datoria, astfel resimţind mai bine efectul de constrīngere al pedpsei, iar reeducarea lui devine mai uşoară.

D. Măsura educativă a internării īntr-un centru de reeducare (art.119 CP) se ia īn scopul reeducării minorului, căruia i se asigură posibilitatea de a primi educaţia necesară şi o pregătire profesională potrivit aptitudinilor sale.

      Măsura educativă a internării īntr-un centru de reeducare se dispune cu privire la minorul care, īn raport cu gravitatea faptei săvīrşite şi cu nevoile de reeducare, are posibilitatea de a se īndrepta fără a i se aplica o pedeapsă. Īn timpul internării minorului i se asigură posibilitatea de a primi educaţia necesară şi o pregătire īntr-un domeniu oarecare.

      Măsura se va lua pe timp nedeterminat, īnsă nu poate dura decīt pīnă la īmplinirea vīrstei de 18 ani. Īn mod excepţional, măsura educativă a internării poate dura pīnă la īmplinirea vīrstei de 20 de ani, dacă minorul a comis fapta la o dată apropiată de 18 ani sau dacă gravitatea faptei săvīrşite, nevoile de reeducare a minorului şi necesitatea continuităţii procesului său de pregătire justifică aceasta.

1

De menţionat că din cercetările criminologice efectuate īn unele state europene, inclusiv īn Romānia, rezultă īn mod evident că minorii care au fost supuşi unei măsuri de reeducare īntr-o instituţie specializată sunt mult mai puţin expuşi să

comită o nouă infracţiune după expirarea măsurii educative decāt minorii care au

executat o pedeapsă privativă de libertate īn regim penitenciar.

E. Măsura internării īntr-o instituţie medical-educativă (art.120 CP al Romāniei) se ia faţă de minorul care, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un

tratament medical şi de un regim special de educaţie.

      Asemenea măsurii educative a internării īntr-un centru de reeducare, internarea īntr-o instituţie medical-educativă reprezintă o măsură privativă de libertate, care se ia pe timp nedeterminat şi poate dura doar pīnă la īmplinirea vīrstei de 18 ani. Măsura poate fi ridicată şi īnainte de īmplinirea vīrstei de 18 ani, dacă a dispărut cauza care a impus luarea acesteia.

Dispunīnd ridicarea măsurii, instanţa poate să ia faţă de minor măsura internării īntr-un centru de reeducare.

      Codul Penal al Romāniei din 2005 a fost completat cu o dispoziţie nouă, conform căreia, dacă minorul a devenit major la data judecării, se poate dispune internarea īntr-o instituţie medicaleducativă pīnă la īmplinirea vīrstei de 20 de ani sau īn locul măsurii educative a internării īntr-o instituţie medical-educativă se     poate dispune obligarea la tratament medical şi amenda sub forma zilelor-amendă īntre 10 şi 20 de zile, fiecare zi fiind socotită īntre 50 mii şi 200 mii lei sau munca īn folosul comunităţii pe o perioadă īntre 50 şi 150 de ore.

       Pedepsele aplicate minorului se execută īn regimul prevăzut īn Legea pentru executarea pedepselor.

      Pedepsele complementare nu se aplică minorului.

      Condamnările pronunţate pentru faptele săvīrşite īn timpul minorităţii nu atrag incapacităţi sau decăderi.

      Conform noului Cod Penal al Romāniei din 2005, faţă de minori nu este aplicată amenda drept o măsură alternativă la pedeapsa īnchisorii.

      Suspendarea condiţionată a executării pedespei aplicate minorului este

prevăzută de art.124 CP al Romāniei. Astfel, īn cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate minorului, termenul de īncercare se compune din durata pedepsei īnchisorii la care se adaugă un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, stabilit de instanţă. Dacă pedeapsa aplicată constă īn zile-amendă, termenul de

īncercare este de 6 luni.

       Pe durata termenului de īncercare, dar pānă la īmplilnirea vīrstei de 18 ani, instanţa poate dispune īncredinţarea supravegherii minorului unei persoane din cele arătate īn art.117 ori unei instituţii legal īnsărcinate cu supravegherea minorilor sau serviciului de reintegrare socială şi supraveghere. Totodată, instanţa poate stabili pentru minori una sau mai multe obligaţii prevăzute la alin. 3, art. 117, iar după īmplinirea vīrstei de 18 ani, instanţa poate să-l oblige pe minor să respecte măsurile de supraveghere ori obligaţiile prevăzute de art.103 şi art.107.

      Sustragerea minorului de la īndeplinirea obligaţiilor prevăzute īn art. 117 alin. 3, art. 103 şi art. 107 poate atrage revocarea suspendării condiţionate potrivit art.104 alin. 2 şi art. 107 alin. 2.

      Īn cazul neīndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor stabilite de instanţă, potrivit art.103, se aplică īn mod corespunzător dispoziţiile art. 104 alin.2.       Art. 125 CP al Romāniei prevede suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată minorului. Īn cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere aplicate minorului, termenul de īncercare se compune din durata pedepsei cu īnchisoarea, la care se adaugă un interval de timp de la un an la 3 ani, stabilit de instanţă. Pe durata termenului de īncercare, instanţa poate dispune luarea vreuneia din măsurile prevăzute īn art.124 alin. 2.

      Renunţarea la pedeapsa aplicabilă minorului este prevăzută de art. 126 CP al Romāniei conform căruia, īn cazul infracţiunilor sancţionate cu pedeapsa īnchisorii sau cu pedeapsa īnchisorii stricte de cel mult 2 ani, instanţa poate să nu aplice nici o pedeapsă minorului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat şi a dat dovezi temeinice că se poate īndrepta chiar fără aplicarea unei pedepse.

      Conform art. 127 CP al Romāniei, “Amānarea aplicării pedepsei minorului” īn cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa īnchisorii sau a īnchisorii stricte de cel mult 5 ani, instanţa, după stabilirea pedepsei, poate să amīne aplicarea acesteia, dacă minorul nu are antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat sau dovedeşte că are posibilitatea de a-l acoperi şi după săvīrşirea faptei a dat dovezi temeinice că se poate īndrepta chiar fără aplicarea pedepsei.

      Īn cazul īn care instanţa amīnă aplicarea pedepsei, aceasta fixează īn cuprinsul hotărīrii data la care urmează să se pronunţe asupra pedepsei, care nu poate depăşi doi ani īn momentul pronunţării hotărīrii. Intervalul de timp dintre momentul pronunţării hotărīrii şi data fixată de instanţă constituie perioada de probă pentru minor.

      Īn perioada de probă, dar pānă la īmplinirea vārstei de 18 ani, instanţa poate dispune īncredinţarea minorului unei persoane din cele arătate la art.117 ori unei instituţii legal īnsărcinate cu supravegherea minorului sau serviciului de reintegrare socială şi supraveghere, putīnd să dispună totodată pentru minor unele din obligaţiile prevăzute īn art.117 alin. 3.

      Dacă minorul a avut o conduită corespunzătoare īn perioada de probă, instanţa poate să nu aplice nici o pedeapsă, iar dacă minorul nu a avut o conduită corespunzătoare, instanţa poate fie să amīne īncă o dată pentru acelaşi termen aplicarea pedepsei, fie să aplice pedeapsa īn limitele prevăzute de lege.

      Īn dreptul penal al Rusiei subiect al infracţiunii poate fi numai persoana responsabilă. Īn legislaţia penală responsabilitatea nu este definită, dar ea rezultă din interpretarea logică a noţiunii de iresponsabilitate.

      Īn art. 20 din CP al Federaţiei Ruse se prevede vīrsta de la care subiectul este supus răspunderii penale, totodată indicīndu-se două limite de vīrstă: generală- atingerea vīrstei de 16 ani, şi specială- atingerea vīrstei de 14 ani.

Īn art. 20 alin. 2 CP al Federaţiei Ruse sunt enumerate categoriile de infracţiuni pentru care subiectul va fi supus răspunderii penale de la vīrsta de 14 ani.

      Aceste infracţiuni sunt grupate īn trei grupe: a) infracţiuni grave asupra persoanei: omorul intenţionat ţi vătămarile corporale grave şi medii intenţionate (art. 105, 111, 112), răpirea de persoane (art.126), violul şi acţiunile violente cu

carcacter sexual (art. 131,132); b) majoritatea infracţiunilor contra proprietăţii: furtul, tīlhăria, jaful, escrocheria, īntarea ilegală īn posesia automobilelor fără scopul de a le comite furt, distrugerea sau deteriorarea inteţionată a bunurilor cu circumstanţe agravante (art. 158, 161, 162, 163, 166, 167); c) cīteva infracţiuni contra securităţii publice: terorismul, luarea de ostateci, huliganism cu circumstanţe agravante, vandalism, furt de arme, muniţii, substanţe explozibile şi substanţe narcotice, deteriorarea transporturilor şi căilor de comunicaţie (art.205, 206, 207, 213, 214, 226, 229, 267). Această listă este exhaustivă. Īn textul legii sunt indicate numerele articolelor īn baza cărora se califică infracţiunile date, ceea ce exclude posibilitatea liberului arbitru.

      Conform secţiunii a V-a a CP al Federaţiei Ruse, “Răspunderea penală a minorilor”, capitolul XIV vizează particularităţile răspunderii penale şi ale pedepselor aplicate minorilor.

     Art. 87 “Răspunderea penală a minorilor”:

Alin. 1. Minor este considerată persoana care la momentul săvārşirii infracţiunii a īmplinit 14 ani, dar nu a īmplinit 18 ani;

Alin. 2. Minorilor ce au săvārşit infracţiunea le poate fi aplicată pedeapsa penală sau măsuri cu caracter educativ.

      Art. 88 “Tipurile pedepselor aplicate minorilor”:

Alin . 1. Faţă de minori pot fi aplicate următoarele pedepse:

a) amendă;

b) interdicţia de a practica o anumită activitate;

c) lucrări obligatorii;

d) arestul;

d) privarea de libertate pe o anumită perioadă.

      Art. 89 “Stabilirea pedepsei minorului”:

Alin. 1. Īn vederea stabilirii pedepsei minorului urmează a fi luate īn calcul condiţiile de viaţă şi de educare a acestuia, nivelul dezvoltării intelectuale, alte

trăsături ale personalităţii, precum şi influenţa asupra sa a celor vārstnici.

Alin. 2. Vīrsta minimă ca circumstanţă atenuantă este luată īn cumul cu alte circumstanţe agravante şi atenuante.

      Art. 90 “Aplicarea măsurilor obligatorii cu caracter educativ”:

Alin. 1. Minorul care pentru prima dată a săvīrşit o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi eliberat de răspundere penală dacă se constată că este posibilă corijarea lui datorită aplicării măsurilor obligatorii cu caracter educativ.

Alin. 2. Minorului īi pot fi aplicate următoarele măsuri obligatorii cu caracter educativ:

a) preīntīmpinarea;

b) transmiterea sub supravegherea părinţilor, a persoanelor ce īi īnlocuiesc sau a unui organ de stat specializat;

c) obligarea acestuia de a īnlătura dauna pricinuită;

d) limitarea timpului liber şi stabilirea unor cerinţe speciale referitor la comportamentul minorului.

Alin. 3. Minorului īi pot fi aplicate concomitent cāteva măsuri cu caracter educativ, a căror durată este stabilită de organele ce le numesc.

Alin. 4. Īn caz de neexecutare sistematică de către minor a măsurilor cu caracter educativ, acestea urmează a fi anulate, iar materialele urmează a fi transmise pentru atragerea minorului la răspundere penală.

      Art. 91 “Conţinutul măsurilor obligatorii cu caracter educativ”:

Alin. 1. Preīntāmpinarea constă īn explicarţia dată minorului privind paguba adusă

prin acţiunile sale şi consecinţele săvīrşirii repetate prevăzute de actualul cod.

Alin. 2. Transmiterea minorului sub supravegherea părinţilor sau a persoanelor ce īi īnlocuiesc constă īn obligativitatea acestora de a ţine sub control comportamentul minorilor.

Alin. 3. Obligareaea minorului de a īnlătura dauna pricinuită este aplicată avānd īn

vedere proprietatea acestuia şi capacitatea de a lucra.

Alin. 4. Limitarea timpului liber a minorului vizează interdicţia de a vizita anumite localuri, posibilitatea de a merge īn alte localităţi fără permisiunea organului de stat specializat.78   O măsură foarte binevenită, deoarece anume īn timpul liber, neavīnd o ocupaţie serioasă şi aflīndu-se sub influenţa altor personae, atīt minore cīt şi adulte, acesta este mai dispus la săvīrşirea de infarcţiuni.

      Art. 92 “Liberarea de răspundere a minorului”:

Alin. 1. Minorul condamnat pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin grave poate fi liberat de răspundere penală cu aplicarea măsurilor obligatorii cu caracter educativ, prevăzute īn art. 90.

Alin. 2. Minorul condamnat pentru infracţiuni mai puţin grave poate fi liberat de  pedeapsă, dacă se va constata că scopul pedepsei poate fi atins prin internarea acestuia īntr-o instituţie educativ-curativă pentru minori. Totodată, perioada  internării īntr-o asemenea instituţie nu poate depăşi termenul pedepsei stabilit pentru infracţiunea săvīrşită.

Alin. 3. Aflarea īn instituţia respectivă poate fi īncetată pīnă la expirarea termenului prevăzut de alin. 2 al articolului respectiv, dacă va exista hotărīrea organului de stat specializat, conform căreia minorul, pentru a se corija, nu mai are nevoie de o asemenea măsură. Prelungirea termenului de aflare īntr-o astfel de instituţie după expirarea termenului stabilit este posibilă doar īn cazul īn care se cere finalizarea studiilor.

      Art. 93 “Liberarea condiţionată īnainte de termen”:

Liberarea condiţionată īnainte de termen poate fi aplicată persoanelor ce au săvīrşit

infracţiuni la vīrsta minoră şi au fost condamnate la pedeapsa privativă sau la  lucrări corecţionale după ispăşirea:

- a cel puţin 1/3 din pedeapsa stabiltă de instanţă pentru o infracţine uşoară sau mai puţin gravă;

- a cel puţin ½ din pedeapsa stabilită de instanţă pentru o infracţiune gravă;

- a cel puţin 2/3 din pedeapsa stabilită de instanţă pentru o infracţiune deosebit de

gravă.

Art. 94 “Termenul de prescripţie”:

Termenul de prescripţie īn cazul liberării minorilor de pedeapsă penală este micşorat īn jumătate.

      Art . 95 “Stingerea antecedentelor”:

Pentru persoanele care au săvīrşit infracţiunea pīnă la atingerea vīrstei de 18 ani stingerea antecedentelor are loc astfel:

- un an după ispăşirea privaţiunii de libertate pentru infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;

- trei ani pentru infracţiuni grave şi excepţional de grave.

Art. 96 “Aplicarea prevederilor actualului capitol faţă de persoanele cu vīrsta cuprinsă īntre 18 şi 20 de ani”:

      Īn cazuri excepţionale, avīnd īn vedere caracterul acţiunii săvīrşite, precum şi personalitatea infractorului, instanţa poate să aplice prevederile capitolului respectiv faţă de persoanele cu vīrsta de18-20 de ani, cu excepţia internării acestora īn instituţii cu caracter educativ sau curativ-educativ, precum şi īn coloniile de educare a minorului.

      Decizia legiuitorului rus de a introduce īn Codul Penal un capitol aparte cu privire la minori este una binevenită, şi ar putea fi implementată şi la noi īn ţară.

      Aceste soluţii legislative de ocrotire a minorului infractor, din statele sus enumerate, pot fi de un real folos īn procesul de reformă legislativă a Republicii Moldova, cu atīt mai mult cu cīt ele sunt īn concordanţă cu documentele

internaţionale din domeniul delincvenţei juvenile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   2. Tratamentul penal al minorilor īn sistemul de drept anglo-saxon.

 

      Spre deosebire de ţările familiei romano-germanice, unde izvorul principal al dreptului este legea, īn ţările familiei anglo-saxone ca izvor de bază al dreptului serveşte norma emisă de către judecători şi exprimate īn precedente judiciare. Indiferent de toate īncercările de codificare ( Bentham ş.a.), īn dreptul comun englez, completat şi perfecţionat cu legile “dreptului de echitate”, rămīne un drept de precedent, creat de judecătorie. Acest fapt nu exclude creşterea rolului dreptului statutar(legislativ).

      Ţara īn care s-a născut şi s-a dezvoltat familia de drept anglo-saxon este Anglia. Ulterior acesta a fost preluat de S.U.A. şi transformat īn unul independent. Acesta se aplică pe tot teritoriul S.U.A. cu unele excepţii. Printre ţările sistemul de drept al cărora face parte din această familie sunt şi Australia, Canada, Noua Zeelandă etc.

      Regimul juridic al minorului delincvent īn Anglia evidenţiază particularităţi care ţin de īnsuşi specificul sistemului de drept englez bazat pe tradiţie.   Caracteristic dreptului penal englez, īn privinţa faptelor comise de minori, a fost de-a lungul timpului severitatea excesivă. Pīnă īn secolul al XIX-lea, peste 200 de infracţiuni se pedepseau cu moartea, iar minorii erau socotiţi, după vīrsta de 8 ani, infractori adulţi. Minorii infractori erau trimişi la aceleaşi īnchisori, īnainte de proces, judecaţi de aceleaşi instanţe şi condamnaţi la aceleaşi pedepse, inclusiv moartea, deportarea sau īnchisoarea ca şi adulţii. Dezvoltarea ulterioară a unui sistem judiciar, separat pentru minori, īn Anglia, a constituit un răspuns la ameninţarea pe care o reprezenta delincvenţa juvenilă faţă de ordinea stabilită īn stat, īn condiţiile īn care juraţii refuzau să-i mai condamne din cauza pedepselor prea dure pe care ei ar fi trebuit să le suporte. Nu īntīmplător probaţiunea ca practică a instanţelor de a menţine pe inculpat condamnat sub supraveghere şi sub

influenţa comunităţii, apare īn jurisprudenţa curţilor engleze īncă de la īnceputul secolului al XVIII-lea.  Īn prezent īn cadrul Ministerului de Interne de care aparţine sistemul penitenciar, există un sistem al probaţiunii cu oficii īn toată Anglia. Printre obiectivele oficiilor de probaţiune şi colaborarea cu personalul din īnchisori unde sunt īntemniţaţi minori, colaborarea cu Casele pentru minori.

      Este de menţionat şi faptul că īn īnchisorile engleze de mai mult de 200 de ani sunt prezenţi preoţii, care se implică īn reeducarea infractorilor, deoarece infracţiunea este considerată mai īntīi ca o problemă morală.

      Regimul diferenţiat pentru minori a fost introdus prin Legea din 1908 īn baza căreia au fost īnfiinţate tribunale separate pentru minori care au şi atribuţii īn vederea ocrotirii copilului. Mai tīrziu īn componenţa tuturor tribunalelor au fost incluşi ofiţerii de probaţiune. Acest sistem a fost reformat īn 1969 printr-o nouă lege care a restrīns atibuţiile tribunalelor, acestea putīnd pronunţa numai sancţiuni neprivative de libertate. Ca rezultat minorii puteau fi achitaţi, condiţionat ori nu, sau să li se aplice amendă. Un minor care a săvīrşit o infracţiune pentru care un adult se pedepsea cu īnchisoare, putea să fie obligat să petreacă 24 de ore īntr-un centru de reeducare, cite două, trei ore la sfīrşit de săptămīnă sau să fie plasat sub supravegherea unei personae. Ca excepţie tribunalele puteau aplica pedepse privative de libertate care se ispăşeau īn centre de detenţie sau īn case de reeducare.

      Īn 1974 a avut loc perfecţionarea acestui sistem prin reglementarea serviciului īn folosul comunităţii. Īn cadrul acestui program , minorii participau la activităţi de tīmplărie, pictură, grădinărie, īntreţinerea cluburilor pentru tineret, acordarea de ajutor la spitale etc. Aceste măsuri au intrat ulterior īn legislaţia şi practica altor  state din Europa.

      O nouă măsură este ,,tratamentul intermediar”, care se situează īntre libertatea supravegheată şi plasamentul īntr-o instituţie şi implică programe adoptate la diverse categorii de minori şi tineri delincvenţi ( de exemplu, programe pentru infractori primar, pentru recidivişti etc.); ele cuprind o multitudine de activităţi care

urmează să se desfăşoare īn centrele unde minorii sunt chemaţi să-şi petreacă ziua; anumiţi minori puteau fi obligaţi să-şi petreacă aici sfīrşitul săptămīnii.

      La evitarea, pe cīt posibil, de către minorii infractori a instanţei de judecată contribuie şi ,,Birourile de legătură pentru tineret”, care au īn componenţa lor un ofiţer de probţiune, un ofiţer de poliţie, un lucrător social şi, adeseori, un reprezentant al īnvăţămīntului şcolar. Aceştia se īntīlnesc, zilnic sau săptămīnal, ocazie cu care evaluează gravitatea fiecăreia dintre faptele săvīrşite de minori (ori tineri) īn ziua respectivă sau īntr-o săptămīnă şi decid asupra măsurii educative corespunzătoare.

      Īn favoarea aplicării sancţiunilor neprivative de libertate minorului delincvent se pronunţă şi Criminal Justice Act, din 1982, care stabileşte principiul că o sentinţă cu privaţiunea de libertate a minorului va fi posibilă numai īn cazul īn care alte forme de sancţionare nu ar da rezultate sau din motive de protejare a societăţii īn cazul unor infracţiuni grave.

      Dreptul penal englez prin Legea din 1982 privind justiţia penală conţine principii generale de comportare cu infractorii tineri, indicīnd īn Titlul 1 pedepsele aplicabile pentru aceştia. Conform acestor principii, judecata nu poate stabili pedeapsa cu īnchisoarea persoanei care n-a atins vīrsta de 21 de ani la momentul săvīrşirii infracţiunii.

      Vīrsta răspunderii penale īn Anglia este de 10 ani la momentul săvīrşirii infracţiunii.

      Alături de aceste măsuuri continuie să se aplice şi pedeapsa cu īnchisoarea, faţă de minorii care au săvīrşit infracţiuni grave sau deosebit de grave. Dacă persoana care nu a atins vīrsta de 21 de ani a fost declarată vinovată de săvīrşirea unei infracţiuni, judecata poate emite o hotărīre privind plasarea ei īntr-un centru preventiv sau trimiterea īn īnchisoare pentru tineri pe un termen stabilit sau īi poate

 

aplica detenţiunea pe viaţă, īn cazul īn care nu există o altă cale de corectare a acestuia. Prevedere asemănătoare cu cele ale legii penale ruse, īnchisoarea pentru tineri fiind o măsură necesară īn această situaţie.

      Īn sistemul instituţiilor de executare a sancţiunilor de către delincvenţii minori, un loc aparte īl ocupă ,,casele pentru minori”. Aceste instituţii au mai mult un caracter de protecţie socială decīt represiv. Aici se internează minorii īntre 13-17 ani care au comis infracţiuni grave, iar după 3-6 luni sunt transferaţi la locul unde īşi vor executa pedeapsa. Minorii cu vīrsta sub 13 ani sunt internaţi aici doar cu ordin special, iar cei care depăşesc 17 ani se trimit īn penitenciare-şcoli , iar mai apoi īn internate educative. Tratamentul mai implică un program de muncă de 40 ore pe săptămīnă şi pregătirea īntr-o meserie.

        Situaţia e puţin alta īn Australia. Constituirea CP Federal al Australiei a debutat cu adoptarea Constituţiei Federale din 1900, īn care a fost declarată prioritatea legislaţiei federale asupra legislaţiei statelor (art.109). Constituţia din 1900 declară prioritare principiile şi aspectele dreptului internaţional.

      Reforma penală a Australiei īncepe odată cu adoptarea Legii privind pedepsirea infractorilor (Punishment of offenders Act) din 1901, Legea cu privire la justiţie (Judiciary Act) şi Legea despre extrădare (Extradition Act) din 1903. Īn următoarele decenii, la nivel federal, a fost efectuată reforma juridico-penală ce avea drept scop consolidarea şi unificarea legislaţiei penale şi, īn acest context, menţionăm adoptarea, īn 1904, a Legii vizānd infracţiunile federale. Din punct de vedere formal, acest act consolidat, alcătuit din 8 capitole şi 91 de articole, nu era divizat īn partea generală

şi partea specială.

             Referitor la problema supusă studiului, art. 7.1, cap. 7, partea 2.3, “Circumstanţele ce exclude răspunderea penală”, dispune că “nu sunt pasibile de

răspundere penală persoanele care la momentul săvārşirii infracţiunii n-au atins vīrsta de 10 ani”.

      Copilul ce a atins vīrsta de 10 ani, dar nu a īmplinit 14 ani, poate fi tras la răspundere penală, dacă este conştient de ilegalitatea comportamentului său (alin.1 art. 7.2). Īntrebarea ce vizează conştientizarea de către copil a ilegalităţii comportamentului său este examinată doar de organele de anchetă (alin. 2 art.7.2).

      Considerăm că vīrsta de 10 ani stabilită de Codul Penal al Australiei este prea timpurie pentru răspunderea penală, avīnd īn vedere că la această vīrstă minorul nu este pe deplin conştient de consecinţele faptelor sale.

      Conform dreptului penal al S.U.A., subiect al infracţiunii poate fi atīt persoana fizică cīt şi persoana juridică.

      Vīrsta subiectului īn unele Coduri Penale nu este stabilită, această problemă rămīnīnd la discreţia judecătorului īn fiecare caz aparte. Codul Penal al New York-ului prevede regula generală, conform căreia persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă n-a īmplinit vīrsta de 16 ani. Pentru săvīrşirea omorului agravat, persoana poate fi trasă la răspundere la vīrsta de 13 ani, iar pentru omorul simplu, viol, furt – de la 14 ani.

      Īn ultimii ani īn S.U.A. acţiunile de decriminalizare a faptelor comise de minori, tind să fie īnlocuite cu procedurile de recriminalizare, īn aşa fel ca delincvenţii minori care au comis delicate grave să primească un tratament similar

adulţilor. Toate acestea se efectuează deoarece măsurile luate anterior nu au dat roade, dar, din contra, problema delincvenţei juvenile a devenit şi mai acută. Aceasta pare īn prezent direcţia prioritară spre care merge sistemul justiţiei americane. Ca urmare a acestor schimbări orientate īn direcţia recriminalizării, reformarea sistemului justiţiei pentru tineri a devenit o prioritate pentru Statele Unite, vechiul principiu al apărării, cu prioritate, a intereselor copilului a fost

īnlocuit. Īntre anii 1992-1995, 41 de state americane au modificat procedurile legale, pentru a permite tribunalelor să-i judece pe minori īn cadrul unui regim similar acordat adulţilor, inclusiv pentru infracţiuni non-violente. La rīndul lor cazierele minorilor nu mai sunt confidenţiale, īn numeroase state americane fiind permisă difuzarea numelui şi adresei minorilor īn mass media.

      Reprezentanţii Comisiei de Justiţie Penală din Statele Unite cred, cu convingere, că delincvenţii violenţi ,,cronici” trebuie să fie īncarceraţi atīt timp cīt este necesr a proteja securitatea publică.

      Īn ultimii  ani, cīteva state, au īncercat a combina unele unităţi mici corecţionale pentru tinerii violenţi, cu programe comunitare pentru delincvenţii minori, aceasta a avut un succes notabil. Unele state au īnchis instituţiile prea mari, īn favoarea unor instituţii mai mici care oferă programe intensive. Spre exemplu īn statul Massachutsetts, delincvenţii minori nonviolenţi sunt incluşi īn cămine grup şi īncadraţi īn programe de supraveghere intensivă, care permite personalului să individualizeze serviciile de tratament.

      La fel ca şi alte sisteme sociale, sistemul justiţiei pentru tineri se află īn continuu proces de adaptare şi schimbare, dovedindu-se flexibil faţă de modificările produse īn domeniul delincvenţei juvenile, de la o perioadă la alta. Actuala tendinţă spre recriminalizarea delincvenţei nu este altceva decīt o īncercare de a răspunde valului de violenţă īn care sunt implicaţi, īn prezent, tinerii americani, crescuţi şi socializaţi īnt-o cultură a violenţei.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro