1

                                        UN  MANUAL  SLAVON  DE  LOGICĂ     

         Fondul de manuscrise slave din secolele XIII-XIX al Academiei Republicii socialiste Romāne cuprinde, īntre altele, scrieri de filozofie antică şi medievală, printre  care un īnsemnat număr de texte de logică. Prin depozitele şi bibliotecile principale din ţara noastră se mai găsesc, desigur, şi alte manuscrise slave avānd conţinut filozofic. Va trebuie să ne īntreptăm atenţia şi spre acele manuscrise slave care s-au copiat īn ţările romāne şi care se găsesc prin numeroase arhive şi biblioteci īn aproape toată Europa.

        Īn manuscrisul slavon nr. 72 alcătuit din 28 de caiete, fiecare din cāte 8 foi de pergament, din Biblioteca Academiei,datānd din secolul al-XIV-lea, se află inclus şi un scurt tratat de logică. Aceasta pare sa fie cel mai vechi text cu un astfel de conţinut care a ajuns pānă la noi. Examinarea lui mai de aproape ne va īngădui să ne facem o imagine mai clară şi mai adecvată despre filozofia şi logica pe care le-au cultivat cărturarii romāni de orientare slavonă īn perioada constituirii şi consolidării statelor feudale romāneşti de sine stătătoare.            

       Poate că tocmai acest caracter de ,,manual’’, iar nu cercetare originală, a făcut pe istoricii culturii romāne să lase la o parte examinarea unora dintre aceste scrieri, precum şi a rolului lor īn ansamblul preocupărilor filozofico-teoretice din cultura romānă īn veşmānt slavon.   

        Cercetarea atentă a manuscrisului slavon de logică demonstrează lipsa de temei a acestei lipse de interes susţinut privind studierea  acestor manuscrise.                                                                                                          Relevānd orientarea raţionalistă a preocupărilor de logică prezente īn acest manuscris, autorul cărţii schiţează cāteva idei interesante şi originale despre contextul ideologic al secolului al-XIV-lea romānesc.

       Lucrarea de faţă este rezultatul activităţii īntreprinse de cercetătorii Institutului de Filosofie si Psihologie "C. Radulescu-Motru" al Academiei Romāne īn colaborare cu specialişti īn domeniul logicii de la instituţii universitare si culturale de prestigiu din Romānia. Scopul elaborării prezentei Istorii a logicii romāneşti a fost de a īnfăţişa publicului interesat contribuţiile logicienilor romāni la dezvoltarea  disciplinei, īncepānd de la primele scrieri care s-au pastrat şi pāna azi. 

       Lucrarea slavă păstrează īn īntregime caracterul nominalist, formal şi teoretic al logicii damaschiene. Acest lucru l-am putut observa prin reducţiile şi adaosurile ce le cuprinde, scrierea slavă accentuează caracterul mistic al logicii: fiinţele īşi au īnceputul, numele şi mişcarea de la Dumnezeu; părinţii bisericii au īnlăturat ,,certurile’’ filozofilor ,,cei vechi’’, stabilind soluţiile logico-filozofice īn funcţie de dogmele creştine. Īn această concepţie substanţa singură, īn īnţelesul de totalitate a ipostazelor, are existenţă naturală, iar esenţa este la Dumnezeu. 

         Scopul lui Aristotel şi al adepţilor săi, fie păgāni, fie creştini, era de a lua īn stăpānire formele gāndirii, de a face cunoscute criteriile prin care să poată determina cazurile īn care gāndirea este corectă şi cānd anume ea nu este corectă.Unui scop similar īi este destinată şi lucrarea slavonă. Totuşi aici se impune un corelativ important: autorul slav nu se ocupă de cercetarea şi elaborarea formelor gāndirii, ci se mulţumeşte să īnfăţişeze pe scurt rezultate deja stabilite prin cercetare.  

         Este admis că la Aristotel logica nu poate fi privită ca avānd un caracter dominant psihologist, deşi soluţionează şi unele momente de psihologia cunoaşterii, mai ales īn Analitice şi īn Despre interpretare, mai puţin īn Categorii. Īn schimb, ea prezintă un puternic aspect lingvistic, aspect ce s-a dovedit foarte dificil pentru cercetătorii din veacurile următoare. Se pare că a fost dificil să se stabilească faptul că Aristotel apreciază corect legăturile intime dintre gāndire şi limbaj, că īn logica sa el porneşte totdeauna de la distincţiile verbale curente, nu pentru a se opri la ele, ci pentru a putea păşi mai departe īn sfera regulilor şi legilor gāndirii. Dacă īn clipa īnceperii cecetării se pare că formele logice sunt subordonate structurii  limbajului, gramaticii, apoi curānd se observă cum nu se poate mai limpede că lingvistica este subordonata formelor gāndirii.

         Judecānd din punctual de vedere al problemei condiţiilor, aspectul de manual al scrierii slavone confirm o dată mai mult părerea că ea era destinată unor īnvăţăcei, se adresa tinerilor care invăţau carte spre a deveni capabili nu numai să caligrafieye şi să copieze texte, ci oameni īn stare să alcătuiască acte şi scrisori, să tălmăcească populaţiei textile evanghelice, hrisovele duhovniceşti sau scrisorile negustorilor, să militeze, ca preoţi şi călugări, īmpotriva ereziilor şi īmpotriva catolicismului militant.

1

Cele şapte părţi ale lucrării cuprind date despre īnceputurile investigaţiei logice si fixarea terminologiei de specialitate romāneşti, dezvoltarea īnvăţămāntului logic universitar romānesc pāna la cel de-al doilea război mondial, contribuţiile esenţiale din logica matematica, logica dialectică, logica sistematică şi istoria logicii, rezultatele cercetării din domeniul logicii ale unor autori proeminenţi contemporani, precum si prezentarea cātorva contribuţii romāneşti īn logica juridică.     

 

           SPIRITUALITATEA  ROMĀNEASCĂ  PĀNĂ LA  JUMĂTATEA SECOLULUI AL-XV-LEA

        Constituirea şi īntărirea statelor independente, Ţara Romānească, Moldova şi Transilvania, au marcat momente ascendente īn consolidarea şi dezvoltarea feudalismului pe teritoriul lor. Pe temelia raporturilor de proprietate feudale s-au cristalizat şi clasele specific acestei orānduiri: boierimea şi ţărănimea. Aceste clase erau structurate īn diferite stări sociale. Aceste categorii posedă nu numai pămānturi īntinse, păduri, rāuri şi bălţi, ci şi sate, tārguri şi chiar oraşe. ,,Casa’’ sau ,,curtea’’ boierului era īn acelaşi timp centru economic şi administrativ, militar şi politic, tot ea includea, īn afară de membrii de familie, pe robi, servitor, meşteri, garda personală īnarmată, diferiţi slujbaşi şi biserica locală.

        Cele mai vechi monumente scrise la noi se plasează īn veacul al-X-lea. Este vorba despre inscripţiile de la Basarabi (Dobrogea), Sīnicolaul Mare (Banat) şi Bucov (Ploieşti). Primul document slavo-romān care nu s-a păstrat este hrisovul domnitorului muntean Vladislav I dat mănăstirii Vodiţa, document ce se păstrează la Arhivele statului din Bucureşti. Pentru Moldova, cel mai vechi document slavo-romān cunoscut este scrisoarea din 10 februarie 1388 a lui Petru Muşat către regele polon Vladislav Jagello. Printre documentele scrise trebuie să include şi inscripţiile de ctitorie, care au fost desigur īn număr mult mai mare decāt cele pe care le cunoaştem astăzi, unele dintre ele provenind din Transilvania (Maramureş, Haţeg). 

        Primele cărţi religioase folosite īn ţările romāne erau īn limba slavă veche aduse din sudul Dunării, din Bulgaria şi Serbia. Odată ajunse pe teritoriul Romāniei ele au trebuit copiate si răspāndite, pentru a se putea folosi biserica. Cărţile slave copiate īn ţările romāne pānă īn secolul al-XV-lea ar fi: o Evanghelie, numită ,, Savina Kniga’’; un Minei pe luna lui martie numit ,,Codex Supresilensis’’; trei Evangheliare care se află acum la Sofia, la Moscova şi la

Reims; două Evangheliare existente īn depozitul Academiei R. S. Romānia; două file dintr-un manuscris liturgic īn manuscrisul nr. 84.

 

             GĀNDIREA  ROMĀNEASCĂ  ŞI  DOCTRINA  HESYCHASTĂ

       Un prim moment legat de influenţele hesychasmului īn ţările romāne, atestat documentar , este corspondenţa dintre Nicodim şi Eftimie al Tārnavei. Nu cunoaştem scrisorile călugărului din Ţara Romānească, dar s-au păstrat două răspunsuri ale patriarhului bulgar. Printre răspunsurile pe care i le dă Eftimie lui Nicodim se află şi următoarele: cum pot fi deosebite creaturile lui Dumnezeu de creaturile lumeşti şi de creaturile spirituale; dacă Dumnezeu este prezent īn toate cāte sunt, de ce mai este nevoie să se ceară, prin rugăciune, ajutorul sfinţilor pentru unirea cu Dumnezeu; īn ce constă natura şi puterea făpturilor diavoleşti?

       Un promor al linie hesychaste īn cultura religioasă slavo-romānă a fost şi Grigore Ţamblac (1364-1452). Documente şi izvoare certe arată că Grigore Ţamblac era un om īnvăţat, de factură atonită, a luat parte nemijlocită la viaţa politică şi social şi culturală a Moldovei īntre anii 1401 şi 1406, a stat īn fruntea delegaţiei ortodoxe la consiliul de la Constanţa, este autorul uni īnsemnat număr de predici şi scrieri habiografice, precum şi copistul, sub numele de Gavriil monahul, unui mare număr de manuscrise  slavone.

       Printre scrierile tipic hasychaste este socotită Leastviţa sau Scara văzduhului. Această scriere a avut o largă răspāndire īn mediul monahal, dar şi īn mediul laic romānesc. Autorul are īn vedere o īnchipuită scară cerească, pe care o urcă īn visul său biblic Iacob.

       Au circulat īn societatea romānească şi lucrări ale pricipalilor reprezentanţi ai doctrinei hesychaste Grigore Palamas, Ioan Cantacuzin şi alţii. Aşadar,  literatura de orientare hesychastă a cunoscut o circulaţie intensă īn mediul cărturăresc din societatea romānească. 

       Fiecare material din această lucrare este īnsoţit de cāte o bibliografie cuprinzānd atāt opera autorului prezentat, cāt si opinii formulate īn decursul timpului despre aceasta, astfel īncāt cei intresaţi sa aiba posibilitatea, continuānd pe cont propriu investigaţia, de a-şi forma o imagine cāt mai coerentă despre valoarea fiecăreia.       

         Autorul lucrării de faţă a pus accentul pe prezentarea obiectivă a contribuţiilor romāneşti īn domeniul logicii, limitānd pe cāt posibil opiniile personale cu privire la semnificaţia acestora.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro