1.htm

                             Sintaxa

 

Sintaxa este parte a gramaticii care se ocupa cu imbinarea cuvintelor in propozitii si a propozitiilor in fraze.

     Exista deci :

1.      Sintaxa propozitiei ;

2.      Sintaxa frazei ;

 

     Unitatile sintaxei

1.      Propozitia :

               propozitia este unitatea sintactica de baza ;

              ― propozitia este cea mai mica unitate sintactica care poate constitui o comunicare ;

              ― propozitia este comunicarea logica facuta cu ajutorul unui predicat.(exprimat sau neexprimat) ;

             ― propozitia este alcatuita din parti de propozitie principale sau parti de propozitie principale si secundare ;

         EX. : Eu nu strivesc corola de minuni a lunii. (Lucian Blaga) ;

 

 Unitati sintactice inferioare propozitiei :

     1.Sintagma ― imbinare de cuvinte/grup sintactic alcatuit din cel putin doua cuvinte cu sens lexical.

         EX. :codrii de arama ;nori de zapada ;vis de tinerete ;de peste Dunare―atribut(cuvant subordonat)→substantiv(cuvant regent) ;

      2.Parte de propozitie ―dintr-un cuvant sau dintr-un cuvant cu sens lexical deplin si un cuvant ajutator.

         EX. : …de tinerete ; …de pe ram ;

 

Unitati sintactice superioare propozitiei :

      1.Fraza ―alcatuita din cel putin doua propozitii(principale sau principala si subordonata) .

       2.Textul―secventa continua de propozitie si fraze cu o coerenta logica evidenta .I se mai spune discurs (scurt sau de intindere medie).

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro