PROCESUL DE PRODUCTIE

              DOROBANTU MARIAN CRISTIAN    clasa a IX-a B Colegiul Tehnic Mecanic  << GRIVITA>>

 • Factoriide productie reprezinta resursele meteriale si umane care participa la producerea de no bunuri economice
 •          In economia de piata, factorii de productie se afla in proprietatea agentilor economici care  isi asuma responsabilitatea utilizarii lor in activitati impuse de piata, cu respectarea reglementarilor existente. 

  Factori de productie clasici
  Munca este activitatea  constienta, specific umana desfacurata in scopul     obtinerii de bunuri economice, in vederea satisfacerii trebuintelor
  Pamintul (natura) factorul de productie natural, este cadrul de desfasurare a  tuturor activitatilor umane, principalul mijloc de productie in agricultura,                        depozitul originar al resurselor de materii prime si energetic.  
  Capitalul reprezinta totalitatea bunurilor produse prin munca si utilizarea pentru obtinerea altor bunuri material si servicii destinate vinzarii.
  Dpa modul in care se consuma si se  inlocuieste, capitalul se imparte in capital fix si capital circulant : capitalul fix  este format din bunuri material de folosinta indelungata , care sunt utilizate in mai multe cicluri de productie , se depreciaza treptat si sunt inlocuite dupa o anumita perioada de timp.
  : capitalul circular este concretizat in resurse materiale, care se consuma in intregime intr-un singur ciclu de productie si se inlocuieste  dupa fiecare nou ciclu. In cadrul acestuia, simt cuprinse: materiile prime, materialele de baza si auxiliare, semifabricatele, energia si combustibilul consumat in activitatile productive, resurse banesti etc.

  Neofactori
  Inventia este o creatie stiintifica sau tehnica concretizata in producerea de noi bunuri economice care prin insusirile lor constructive si economice se  deosebesc essential de cele existente si care nu au mai fost breventate sau facute publice in tara sau strainatate
  Progresul este saltul calitativ intr-un anumit domeniu de activitate si pot fi: >stintifice – ansamblu descoperirilor epocale si al marilor realizari teoretice                                       >ethnic-consecinta utilizarii si valorificarii rezultatelor cercetarii stiintifice           
  Informatia este o suma da cunostinte veridice, ordonate si folosite. Ea devine un element de cea mai mare importanta atat pentru desfasurarea si caracterizarea muncii, cit si pentru potentarea celorlalti factori de productie
  Managementul acticitatii reprezinta modul de organizare si conducerea unei inteprinderi, firme.                                                                                                                               2. Procesul de  producte reprezinta totalitatea activitatilor care au scop transformare organizata si realizatade om a materialelor prime si  semifabricatelor  in produse finite, prin utilizarea si combinarea factorilor  de produse.
  Procesul de munca reprezinta  activitatea prin care omul transforma obiectele munci, cu ajutorul mijloacelor de munca , in bunuri materiale.
  Procesul tehnologic reprezinta totalitatea operatiunilor de prelucrare prin care obiectelor munciisunt transformate din material prime in produs finit
  Procesul natural este acela in decursul caruia se produce modificari fizice, chimice, biologice etc.
  Dupa procentul de participarela transformarea obiectului muncii in produse finite: a. procesul de baza ,care realizeaza transformarea materiei prime in produse finie, si care pot fi: >pregatitoare, care pregatesc material prima in vederea prelucrarii ex.curatarea tablei                                                                                                                                                                                                              
  >prelucratoare, care preiau obiectele muncii de la procesele pregaatitoare si la transforma conform proceselor tehnice.
  >montaj-finisare, care executa ultimele operatii si asigura anuite calitati produsului finit                                                                                                                                  
  >control, prin care  se verifica calitatea produselor
  b. process auxiliar care permit buna desfacurare a proceselor de baza
  c. process de deservire,care asigura conditiile normale de lucru de baza si auxiliare fara sa intervina direct in faricare                                                                   
  Dupa gradul de dotare tehnica:
  a.proces manual, la care se utilizeaza forta  muncitorului sau a animalelor                                     
  b.proces mecanizat, la care forta omului este inlocuita de cea a masinilor,dirijata in fiecare moment de acesta.                                                                                                         
  c.procese automatizate,la care masina executa operatiile si mentine automat parametric stability de om.                                                                                                                
  d.proces robotizat, la care activitatile sunt realizate cu ajutorul robotilor                                   
   e.proces informatizat, la care parametrii masinii sunt stabiliti de calculator, care in functie de conditiile exterioare allege Solutia optima .

  Cele mai ok referate!
  www.referateok.ro