Mihail Sadoveanu - opera literară

           
Mihail Sadoveanu este creatorul romanului istoric românesc. Este un mare povestitor, alături de Jon Neculce (perioada veche) şi de Jon Creangă (perioada marilor clasici).
         Mihail Sadoveanu a lăsat o operă monumentală concretizată în peste 100 de volume.
         Se debutează cu o schiţă Domnişoar N. din Fălticeni, într-o revistă din Bucureşti, în 1897. Din 1901 Mihail Sadoveanu colaborează la revista Sămănătorul, fiind coaptat în redacţia acestei reviste. Anul 1904 înseamnă marea intrare a lui Mihail Sadoveanu în literatura română prin debutul editorial cu patru cărţi: Povestiri, Crâşma lui moş Precu, Dureri înăbuşite, Soimii.
         Referindu-se la acest aspect, Nicolae Iorga preciza că anul 1904 trebuie numit anul literar Mihail Sadoveanu. Acest debut editorial anunţă încă de pe acum marile teme ale creaţiei sadoveniene: viaţa celor mulţi şi necăjiţi, interesul pentru istorie, dragostea faţă de natură.
         În acelaşi timp cele patru cărţi evidenţiază excepţionalul talent de povestitor al lui Mihail Sadoveanu. În 1907 apare la Iaşi revista Viaţa românească şi Mihail Sadoveanu va deveni un colaborator al acesteia.

Romanele istorice:
         Soimii (1904), Neamul Şoimăreştilor (1915), Zodia cancerului sau vremea Ducă-i Vodă (1929), Creanga de aur (1933), Viaţa lui Ştefan cel Mare (1934), Fraţii Jderi : Ucenicia lui Ionuţ (1935), Izvorul Alb (1936), Oamenii Măriei sale (1942), Nicoară Potcoavă (1952)
Romane sociale:
Baltagul (1930), Strada Lăpuşneanu, Însemnările lui Neculai Manea, Mitrea Cocor
Opere închinate naturii:
         Împărăţia apelor, Valea Frumoasei, Ţara de dincolo de negură, Poveştile de la Bradu, Strâmb, Istorisiri de vânătoare
Povestiri:
         Bordeienii, Hanu-Ancuţei (1929), Dureri înăbuşite, Apa mărilor
Viaţa târgurilor de provincie:
Locul unde nu s-a întâmplat nimic (1933), Barca liniştii, Haia Sanis, Floare ofilită
Lucrări memorialiste:
         Anii de ucenicie, Cele mai vechi amintiri
         Pentru meritele sale Mihail Sadoveanu a fost primit în Academie, rostind cu acest prilej un discurs de recepţie Poezia populară.
         După al doilea război mondial Mihail Sadoveanu a fost recunoscut ca o mare personalitate a vieţii politice şi literare. A fost preşedintele Uniunii Scriitorilor.
         În anii obsedantului deceniu Mihail Sadoveanu face nişte compromisuri, scriind romanele Mitrea Cocor şi Păuna mică, romane complet lipsite de orice valoare literară. Din vasta operă sadoveniană se remarcă proza istorică de foarte bună calitate, operele închinate naturii şi cele care evocă atmosfera apăsătoare a târgurilor de provincie.
         Întreaga operă trăieşte prin excepţionalul talent de povestitor al autorului.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro