1                                          Nopţi la Serampore
                                               Povestire
                                Reliefarea elementelor fantastice

                  Mircea Aliade ( 1907-1986 ) a fost cel mai mare om de cultura român din veacul al XX-lea şi, deopotrivă, un mare scriitor, compatibil cu A.Gide, A.Malraux, A Camus, E.Ionesco si cu alte spirite de excepţie ale vremii sale.
                  Nuvela intitulată “Nopţi la Serampore” se încadreaza in proza fantastică a lui Mircea Eliade şi apare in 1940, intr-o plachetă, alături de nuvela “Secretul doctorului Honigberger”.
                   Tema operei “Nopţi la Serampore” o constituie o experientă existenţială neobişnuită, pe care o trăise naratorul atunci când era tânăr – şi anume ieşirea din timpul şi din spaţiul real.
                    Relatarea se face la persoana I, naraţiunea desfăşurându-se la nivelul a trei timpuri: prezentul ( în care naratorul îşi aminteşte această întamplare  ), trecutul apropiat    ( în care s-a petrecut ciudata lui aventură ), şi trecutul îndepartat ( timp în care a intrat, fără voie, tânărul european aflat in India).
                    Prezentului îi aparţine prima propoziţie a textului – mărturisire nostalgică a omului matur care reeditează mitul eternei reîntoarceri în vremea celor dintîi experienţe iniţiatice: ,,Nici o data n-am sa uit nopţile petrecute cu Bogdanof si Van Manen, înî mprejurimile Calcuttei, la Serampore si Titagarh”.     
                    Confesiunea explică şi titlul nuvelei: nopţile petrecute la Sermapore, constituie un timp mitic şi magic, în care , într-un spaţiu încărcat de sacralitate, naratorul trăieşte o hierofanieą.
                          Conţinutul nuvelei ar putea fi povestit astfel:
                   Pe vremea când se afla la studii in India, povestitorul ( ,, un foarte taânăr învăţăcel” în cultura si misterele acestei ţări ) se împrietenise cu alţi doi europeni: Bogdanof ( un rus, orientalist celebru ) şi Van Manen ( un olandez care stătea aici de mulţi ani, bibliotecar al Societaţii asiatice din Bengal ).
                   Ultimul le-a sugerat celorlalţi să meargă împreună la Serampore, în apropiere de Calcutta, unde un prieten al său ( pe nume Budge ) avea o casă veche. Aşa începe minunatul timp petrecut în lungi discuţii pe teme religioase, magice sau oculte.
                   Într-o noapte, cei trei europeni pornesc spre Calcutta, într-o maşina condusă de şoferul gazdei.
                   La un moment dat, toţi trei trăiesc o senzaţie stranie, având impresia că s-au rătăcit, deşi drumul spre ţinta lor era unul singur.
                   Tocmai când naratorul încerca să recunoască locurile prin care treceau, liniştea nopţii este sfâşiată de ţipătul înspăimântător al unei femei care cerea ajutor, strigând că moare, ca şi când ar fi fost înjunghiată.
                   Înfioraţi de zguduitoarea chemare, europenii au sărit din maşina, încercând să găsească, în interiorul pădurii bengaleze, fiinţa aflată în primejdie. Orice căutare este însa zadarnică, după o vreme, cei trei dându-şi seama că în codru nu se afla nici o fiinţa omenească; mai mult decât atât, fiecare dintre ei trăiau nişte senzaţii ciudate ( ,, aveam necontenit senzaţia că visez şi că nu mă pot trezi din vis “ ) ca şi când pădurea ar fi exercitat asupra lor efecte magice.
                  Obosiţi şi crezând ca au avut halucinaţii, cei trei se întorc în şosea, dar nu mai găsesc nici maşina dar nici pe şoferul pe care-l striga zadarnic. Se hotărăsc atunci să meargă pe jos spre Serampore, dar aventura lor iniţiatică nu se sfârşise încă: în aceeaşi clipă, părându-li-se că zăresc lumina unui felinar care se afundă în junglă, cei trei pornesc în direcţia ei, dar pierd imediat înşelătoarea iluzie. Cu toate acestea, atraşi parcă de o chemare mai puternică decât ei, cei trei bărbaţi îşi continuă drumul ( tot mai greu prin desişul padurii ). Strădania le este  răsplătită atunci când ajung la margine, în preajma unei case parcă din alt veac; în mod curios însă, în faţa casei erau mai multe vetre de jăratec, dar nici un om.
                  Primiţi de un bătrân ciudat, europenii sunt conduşi la stăpânul aşezrii                  ( Nilamvara Disa ), ,, un bărbat între doua  vârste, cu o figura foarte palidă, cu privirile înţepenite”; întreaga lui înfăţişare, mişcările dictate parcă de o forţă nevăzuta şi fiorul care-i scutura trupul, la răstimpuri, accentuează stranietatea acestei întâmplări. Mai mult încă, deşi Nilamvara i-a anunţat, de trei ori, că li se pregătesc camerele pentru odihnă, nimeni şi nimic nu se mişca în această casă ciudată.
               
1 Amintindu-şi de ţipătul auzit în pădure, Van Manen i-a relatat gazdei întreaga întamplare. Acesta i-a produs lui Dasa o suferinţă atroce, exprimată în propoziţii de neînţeles, din care se distingea numai numele Lila.
                Europenii au înţeles atunci că femeia fusese ucisă; într-adevăr, curtea se umplea de umbre, câţiva oameni îmbrăcaţi neobişnuit purtând şi o năsălie˛ de ramuri.
                Considerând că este mai bine să se retraga, cei trei bărbaţi pleacă spre Serampore,  unde ajung în zori. Acolo află, cu stupoare , că nici ei, nici şoferul, nu ieşiseră din casă întreaga noapte, iar întâmplarea la care asistase se petrecuse cu o sută cincizeci de ani în urmă.
                Mai târziu, aflându-se la o mănăstire din Himalaya, naratorul a încercat să dezlege misterul celor întâmplate, într-o discuţie cu un ascet învăţat ( Shivananda ); opiniile celor doi sunt însa total diferite. Astfel, tânărul susţinea că practicile magice ale unui profesor din Calcutta ( care fusese zărit în acea seară, în pădure ), ar fi creat o ,,zonă sacră ”de care ar fi fost absorbiţi cei trei europeni, proiectaţi astfel în alt timp.
                Shivananda i-a explicat însa ca realitatea nu este decât o iluzie, o nălucire                 ( conform mitului indian al zeiţei Maya ); în această lume iluzorie, oricine poate produce transformări, apelând pentru aceasta la anumite forţe oculte.
                Pentru a dovedi că are dreptate, Shivananda l-a proiectat din nou pe tănarul european în spaţiul şi în vremea lui Nilamvara, producându-i o a doua ieşire din timp. În final, se arată că, în dimineaţa următoare când s-a trezit din somn, naratorul ( aflat la Serampore ) a găsit o lume nespus de calmă si plină de strălucire.
                In sens larg, prin fantastic  se înţelege ceea ce este creat de imaginaţie, ireal, plăsmuit. Conform opiniei lui Tzvrtan Todorov, condiţia dobândirii fantasticului pur constă în perfecta împletire dintre straniu şi miraculos   ( elemente care pot fi întâlnite şi în ,,Nopti la Serampore” ) .
                Ca şi în alte opere ale lui Mircea Eliade, fantasticul apare ca o ruptură în ordinea firească a lucrurilor ( din noaptea ciudatei întâmplări sau, poate, a unui vis avut de narator).
                 Astfel, drumul, ţipătul femeii din pădure, rătăcirea celor trei prin junglă, înfăţişarea spectrală a lui Dasa şi a celor din casa lui, modificarea curgerii timpului ( care ,,sare” înapoi cu o sută cincizeci de ani ) ţin de fantastic.
                 De asemenea, şi de data aceasta, fantasticul apare şi se manifestă în cadrul relaţiei dintre sacru şi profan: cei trei europeni sunt nişte iniţiaţi şi numai lor le este dat să intre în ,,zona sacră” ( pe care profesorul din Calcutta o crease prin magie ). De altfel, cifra trei ca şi faptul că, prin apropiere, curge Gangele sporesc această sacralitate.
                 În schimb, Budge nu poate participa la revelaţia celor trei, lui nereuşindu-i nici măcar ritualul vânătorii; el rămâne în spaţiul şi în timpul profan, ca şi şoferul maşinii.
                 În sfârşit, fantasticul se împleteşte cu mitul zeiţei Maya, dând naştere unor profunde interogaţii filozofice.
           
                                    
                                               Note:
          
                        1. hierofanie -   revelatia sacrului.
                        2.  năsălie       -   suport de lemn pe care se aşează sicriul.  

                   
                                                  Enache Andre Razvan
                                                  Clasa A IX-A  G                                   
                       

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro