1 Romanul

Romanul este o creaţie epică în proză demari dimensiuni cu o acţiune complicată structurată pe mai multe planuri la care iau parte numeroase personaje, dintre care unora li se realizează un portret amplu.
Romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu are trăsături specifice prin care se deosebeşte de alte specii literare.
o    Acţiunea romanului este complicată, există mai multe fire narative.
o    Apar indicii de timp şi spaţiu. Întâmplările romanului se petrec în interval mare de timp şi în mai multe locuri.
o    Fiindcă este o creaţie epică are un subiect structurat pe momentele subiectului.
o    În roman apar conflicte puternice: principale şi secundare; exterioare şi interioare.
o    Acţiunea are multe detalii.
o    Personajele romanului au trăsături specifice princare se deosebesc de alte tipuri de personaje.
o    Ele sunt numeroase.
o    Destinul personajului de roman este utmărit într-un interval mare de timp.
o    I se realizează un amplu portret fizic şi moral.
o    Personajele sunt tipuri umane, reprezentative pentru o categorie socio-umană. Vitoria e reprezentantă a muntencei aprige, părintele Dănil este preotul de sat, baba Maranda e vrăjitoarea satului, subprefectul Anastase Balmez e reprezentantul autorităţii administrative.
o    Personajul de roman e prezentat în relaţie cu alte personaje: atitudinea Vitoria faţă de Ghiorghiţă uneori aspră, alteori blândă; faţă de autorităţi ea arată o atitudine de neîncredere; faţă de cucoana Maria arată o umilinţă simulată; faţă de Minodora e autoritară; faţă de ucigaşi la începutneştiutoare,iar în final aspră, aprigă, neiertătoare.
o    Romanul oferă o imagine amplă asupra lumii, pe care o înfăţişează în întreaga ei complexitate. Se înfăţişează locuri, oameni, îndeletnicirile lor, obiceiurile, tradiţiile, mentalităţile(modul de a privi viaţa şi lumea), atitudinile. Din acest punct de vedere „Baltagul” poate fi considerat: roman monografic(pentru că prezintă din toate punctele de vedere viaţa şi obiceiurile muntenilor), roman al familiei, roman mitic(pentru că preia mituri din literatura română, „Mioriţa”, şi literatura universală, Isis şi Osiris), roman iniţiatic, roman de dragoste,roman poliţist.
o    Modurile de expunere utilizate. In acest roman se utilizează toate modurile de expunere.
o    Stilul indirect liber: autorul preia elemente din vorbirea personajelor ca şi când ar face parte din aceeaşi lumecu ele; se accentuează astfel impresia de autenticitate. Apar numeroase regionalisme, cuvinte şi expresii populare.
o    Limbajul lui Sadoveanu este un limbaj poetic, uşor arhaizant. Apar numeroase figuride stil şi procedee artistice.
Caracterizarea personajului de roman

1.    Situarea în operă.
Personajul principal al romanului... este...
2.    Cine e şi ce face?

1 Vitoria este…
3.    De ce e personaj de roman?
4.    Mijloace de caracterizare
5.    Trăsături argumentate prin povestire:
o    portretul fizic: „ochii căprii în care se răsfrânge lumina căstani a părului”, are „gene lungi răsfrânte încîrligaşe”, „ochi aprigi”, mai poartă urmele unei frumuseţe trecute, e îmbrăcată ca o nevastă de oier bogat, pe sub cojoace are sumăieş, poartă ciubote şi „casâncă de mătase”. Înfăţişarea ei demonstrează o frumuseţe neobişnuită.
Se insistă în mod deosebit asupra portretului moral.
o    portretul moral:
-este pricepută şi harnică, are spirit practic şi gospodăresc pentru că ştie  să-şi organizeze treburile;
-dragostea şi grija o determină să plece la drum;
-este o femeie puternică, aprigă are o voinţă de fier;
-nu se lasă înspăimântată nici de oameni, nici de natură;
-ştie să-şi educe copiii;
-trăieşte într-o lume patriarhală căreia îi păstrează cu străşnicie tradiţiile şi obiceiurile;
-este prevăzătoare;
-deşi neumblată în lume ştie să vândă fără să se lase înşelată;
-credincioasă şi superstiţioasă pentru că ea se conduce după nişte semne;
-reminiscenţe ale unor credinţe şi practici păgâne, precreştine;
-îndrumătorii îi sunt Sfânta Ana, Dumnezeu şi Nechifor Lipan;
-are putere de convingere, este iscusită, ştie să afle de la cei pe carei întâlneşte ceea ce trebuie;
-e şireată şi vicleană,ştie să-i folosească pe oameni, este o bună cunoscătoare a sufletului omenesc; atunci când e nevoie face pe neştiutoarea; ştie să se adapteze la orice situaţie; îşi gândeşte bine faptele, nu reacţionează pripit, are răbdare;
-e o fire introvertită tot ceea ce are în suflet rămâne pentru ea;
-gândeşte limpede, nu-şi pierde nici o dată luciditatea deşi durerea ei e cumplită, e neobosită şi necruţătoare în descoperirea vinovaţilor, faţă de ei dovedeşte chiar o anumită cruzime;
-are spirit justiţiar, doreşte înfăptuirea dreptăţii;
-are putere să iasă dintr-o lume cunoscută şi să intre în alta, necunoscută;
-este plină de gânduri, de patimă şi de durere; „se desfăcuse de lume şi intrase direct în sine”;
-„îşi înăbuşea o înţepătură duşmănoasă”;
-are spirit de analiză;
-„avea într-ânsa o putere şi o taină pe care Lipan nu era în stare să le dezlege. Venea la dânsa ca la pacea bună.”
-are „ochii întunecoşi”;
-are un puternic sentiment al datoriei şi al responsabilităţii faţă de Nechifor Lipan;
-are o puternică viaţă interioară;
6.    Modurile de expunere utilizate în realizarea portretului.
7.    Figurile de stil şi procedeele artistice.
8.    Mijloacele expresive ale limbii.
9.    Aprecieri critice despre personaj.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro