Mircea cel Bătrân
(1386 – 1418)

 

        În 1354, turcii cucereau primul oraş din Europa, portul Gallipoli. Treptat au fost supuse şi statele sârbe ş bulgare, iar la sfârşitul secolului al XIV-lea, otomanii atingeau frontierele Ţării Româneşti.
Ajutorul dat de Mircea cel Bătrân sârbilor şi stăpânirea Dobrogei atrage asupra sa campania de pedepsire condusă de Baiazid I, urmărindu-se transformarea ţării în paşalâc.
Printre cele mai spectaculoase bătălii a fost şi cea de la Rovine ( 10 octombrie 1394 sau 17 mai 1395), în care turcii au fost umiliţi de mica armată a Ţării Româneşti. Mircea cel Bătrân încheie tratar de alianţă anti-otomană cu Sigismund Luxemburg la Braşov (7 martie 1395). În 1396 Ungaria organizează o cruciadă antiotomană la care participă şi Mircea, însă este învinsă la Nicopole.
Profitând de slăbirea imperiului după moartea lui Baiazid, Mircea se implică în luptele pentru tron, încercând să impună un domn favorabil politicii lui externe. Încercarea eşuân, noul sultan, Mehmed I organizează o nouă campanie (1417) împotriva lui, în care este învins de Poartă, neavând parte de sprijinul aliaţilor. El cedează Dobrogea şi acceptă să plătească tribut turcilor.
Acestă soluţie era convenientă pentru ambele părţi : Mircea ştia că nu poate înfrânge armata turcă, Poarta considera că e mai uşor să integreze ţările române în sfera lor de influenţă decât să le cucerească.
Titlul lui Mircea s-a mărit considerabil de-alungul domniei, mai puţin la sfârşit când cedează Dobrogea turcilor. Titlul său de când a urcat la tron era foarte scurt : „...cel în Hristos binecredincios, Io Mircea  voievod, din mila lui Dumnezeu domn a toată Ungrovlahia...”. Cel mai complet titlu al său, emis în 1406 semnifica : Eu, domn din mila lui Dumnezeu Mircea, mare voievod, stăpânitor independent al Ţării Româneşti (Ungrovlahiei), duce (herţeg) al Amlaşului şi al Făgăraşului, domn al Banatului Severinului şi al Dobrogei (Podunavia), până la Marea Neagră (Marea cea Mare) şi stăpânitor independent al cetăţii Dârstor (Silistra).
Mircea cel Bătrân a fost fără îndoială un mare domnitor, reuşind să respingă mult timp primejdia turcească.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro