Sisteme informatice

În viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indinspensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt ca traim într-o societate informatizata . În zilele noastre, întâlnim calculatoare peste tot, de la bacanul din colt, care-si tine evidentele sale cu ajutorul unui PC si pâna la ghiseul la care platim telefonul. Peste tot sunt calculatoare, legate eventual între ele si formând astfel retele de calculatoare. Toate acestea se datoreaza faptului ca ne dam seama din ce în ce mai mult ca PC-ul ne usureaza munca. Dar trebuie de subliniat faptul ca un calculator este de fapt o "masinarie" care prelucreaza o serie de informatii pe care i le dam. Informatia, este elementul esential din acest întreg lant. De fapt, în practica întâlnim, printre altele, doua concepte legate de aceasta si anume sistemul informational si  sistemul informatic.
Sistemul informational este  ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, transmisie, prelucrare, etc. de informatii.
Rolul sistemului informational este de a transmite informatia între diferite elemente . De exemplu, în cadrul unei unitati economice, roulul sistemului informational este de a asigura persoanele din conducere cu informatii necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de alta natura..
În cadrul sistemului informational se regasesc : informatia vehiculata, documentele purtatoare de informatii, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informatiei, etc.
Printre posibile activitati desfasurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate :achizitionarea de informatii din sistemul de baza, completarea documentelor si transferul acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor, etc.
În cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare  si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare.Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.
Ansamblul de elemente implicate în tot acest proces de prelucrare si transmitere a datelor pe cale electronica  alcatuiesc un sistem informatic.
Într-un sistem informatic pot intra : calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, softwer-ul, datele  prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul , teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.
Se poate spune deci, ca sistemul informational este inclus în sistemul informatic, acesta din urma fiind o componenta esentiala a primului.
Sistemele informatice acopera cele mai diverse domenii.În functie de specializare, avem :

Pentru exemplificarea celor araate, în continuare voi expune modalitatea de realizare a unei aplicatii legate de probleme de personal.
Pentru aceasta trebuie facuta o analiza a acestui domeniu si de a cunoaste particularitatile acestuia, precum si analiza sistemului actual, înainte de informatizare, al acestui domeniu. Trebuiesc stabilite clar scopul, rezultatele, ceia ce trebuie obtinut în final din prelucrarea datelor, cât si datele de intrare.
Astfel, luam ca exemplu o intrepsrindere cu 250 salariati, dintre care 30 fac parte din categoria T.E.S.A. si a muncitorilor indirect productiv, 115 sunt muncitori calificati si angajati pe o perioada nedeterminata, iar restul sunt muncitori calificati si necalificati angajati pe o perioada de 6 luni.
De la bun început ne propunem sa realizam aceasta aplicatie într-un limbaj de programare cât mai eficient în astfel de situatie – în cazul nostru folosim FoxPro.
Trecem deci la analizarea problemei de la general la particular prin asanumita metoda descendenta sau top-dpwn.
Construim programul principal cu meniurile aplicatiei. Stabilim deci modulele necesare.
La discutiile cu beneficiarul s-a stabilit ca aceasta aplicatie sa fie implementata într-o retea informatica formata dintr-un server aflat chiar în biroul "Personal-salarizare" si trei statii de lucru aflate în teritoriu (doua în interiorul intreprinderii, câte unul pentru fiecare sectie si unul la punctul de lucru "Vladeni".
Tot atunci s-a stabilit strategia de prelucrare a datelor; datele vor fi introduse la fiecare dintre cele trei terminale si apoi prelucrate pe serverul din biroul "Personal".
Se stabileste deci ca aplicatia va avea urmatoarele module:
1.         Introducere date – cu ajutorul acestui modul se vor introduce datele referitoare la personal în sistem. Acest modul va fi instalat la rândul sau pe toate cele trei statii de lucru.
2.         Vizualizare/modificare date – permite vizualizarea si/sau modificarea/corectia anumitor date introduse.
3.         Listare – cu acest modul se vor lista la imprimanta diferite liste cu pontaje, liste de personal, etc
4.         Prelucrare date – daca celelalte trei module vor fi instalate pe fiecare din cele 3 statii de lucru, acesta va fi instalat doar pe server, aici centralizându-se datele.
5.         Liste centralizate – se vor scoate listele finale, obtinute dupa centralizarea si prelucrarea datelor.

Se executa proiectarea bazei de date pentru introducerea datelor initiale si la proiectarea interfetei cu utilizatorul, tinând seama de discutiile purtate cu acestia si de analiza facuta .
Astfel, baza de date va avea urmatoarea structura :

      Marca
Nume
Functia
Locul de munca
Salariul
Muncitor/TESA
Adresa
Telefonul
Cod numeric personal
Buletin
Tipul angajarii
Data nasterii
Data angajarii
Data încadrarii în munca
Copii
Retineri personale
Deduceri personale (pentru impozitul global)
Luna de lucru

Pe baza acestei structuri se executa macheta de introducere a datelor primare, apoi se proiecteaza blocul de vizualizare/modificare a datelor si în final, procedura de listare.
Odata terminate si testate blocurile ce urmeaza a fi implementate pe statiile de lucru, se trece la proiectarea aplicatiilor de pe server si anume la blocul de centralizare a datelor si la modulul de liste centralizate.
Centralizarea datelor se face pe o structura de baza de date asemanatoare cu cea în care s-au facut actualizari pe statiile de lucru, având aceleasi câmpuri ca acestea si ân plus altele necesare calcularii salariilor, etc. Acest subprogram adauga deci la baza de date de pe server bazele de date de pe statiile de lucru, le sorteaza dupa tipul angajatului (TESA sau muncitor), dupa locul de munca, etc, pregatind astfel baza de date pentru listele centralizate – obiectivul final al aplicatiei.
Dupa terminarea si testarea aplicatiei, urmeaza instructajul beneficiarului si în final darea în folosinta cu asigurarea întretinerii aplicatiei.
În linii mari acesta este proiectul de realizare a unei aplicatii pe teme de personal într-o intreprindere.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro