PROCESORUL DE TEXTE WORD

 

                        Procesorul de texte WORD este un program foarte puternic pentru prelucrarea textelor, care tinde să devină un procesor de publicaţii asigurând pe lângă operaţiile clasice de prelucrare a textelor şi organizarea lor sub formă de tipăritură: broşuri, ziar, carte.
Aplicaţia WORD din pachetul Microsoft Office oferă următoarele facilităţi:

Meniurile procesorului de texte sunt:

File – conţine opţiuni pentru lucrul cu fişiere document pe care le creează şi le actualizează
WORD. Ele pot fi  documente (.doc) sau şabloane de documente (.dot)
Meniul File conţine în general următoarele opţiuni:

New

Deschide un fişier nou de date. Salvează modificările din fişierul care a fost în lucru.

Open

Deschide un fişier de date care a fost creat anterior. În caseta de dialog Open,
în lista File Name cu numele fişierelor care pot fi deschise, vor fi afişate fişierele care au extensia asociată aplicaţiei.

Save

Salvează modificările făcute. După salvare, fişierul de date rămâne deschis şi se poate continua lucrul în el.

Save As

Salvează noua versiune a fişierului de date sub un alt nume şi cu extensia implicită aplicaţiei. Fişierul iniţial rămâne neschimbat şi va fi închis.

Print

Tipăreşte la imprimantă fişierul de date. Dacă nu este instalată nici o imprimantă, opţiunea nu este disponibilă.

Print Setup…

Permite alegerea unei imprimante din lista de imprimante instalate şi a opţiunilor de tipărire. Opţiunile depind de tipul imprimantei.

Exit

Închide fişierul care era în lucru şi termină ecuaţia aplicaţiei.

 

                        Edit – conţine opţiuni pentru operaţii de editare (de modificare a documentelor).
Meniul Edit conţine următoarele opţiuni:

 


Opţiunea

Scurtătura

Semnificaţia

Undo

Ctrl + Z

Anulează ultima acţiune de corectură în fişierul de date.

Cut

Ctrl + X

Şterge din fişier zona de date selectată şi o copiază în Clipboard.

Copy

Ctrl + C

Copiază din fişier în Clipboard zona de date selectată.

Paste

Ctrl + V

Copiază conţinutul memoriei Clipboard în fişier în poziţia cursorului sau în locul zonei selectate.

                        View – conţine opţiuni pentru a stabili modul de afişare în fereastra aplicaţiei.

                        Insert – conţine opţiuni pentru înserarea în documentul activ, în poziţia cursorului, a diferitelor entităţi.

                        Format – conţine opţiuni pentru formatarea textelor şi a obiectelor înserate în texte.

                        Tools – conţine opţiuni pentru întreţinerea documentului.

                        Table– conţine opţiuni pentru administrarea tabelelor înserate într-un document.

                        Windows– conţine opţiuni pentru organizarea ferestrelor document ale aplicaţiei.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro