1 Marketingul  serviciilor Financiar Bancare
Subiecte Examen

1.    Definiti mk si identificati cele 3 dimensiuni ale acestuia
Ansamblul instrumentelor de analiza , metodelor de previziune si de cercetare a pietei utilizate in vederea cunoasterii cadrului dinamic al cererii si nevoilor consumatorilor .
Dimensiuni ale mk :
-    dimensiunea operationala ( realizarea activitatilor care permit patrunderea , mentinerea si extinderea pe piata )
-    dimensiunea strategica ( metode si tehnici de analiza a mediului si  de fundamentare  a strategiei )
-    dimensiune culturala ( conceptia , starea de spirit care orienteaza intregul demers al  intreprinderii)

2.    Identificati si analizati factorii ce pot influenta comportamentul consumatorului de servicii financiar bancare persoana fizica
Factori:
-    Culturali( asociati credintelor de baza , eticii moralului, limbajuluivalorilor traditionale )
-    Sociali ( grupurile  sociale au inpact direct si indirect asupra convingerilor de baza si valorilor fiind interpretate si aplicate in diferite circumstante ).
-    Personali ( acesti factori sunt , varsta , ocuptia , stilul de viata , etapa din ciclul de viata )
-    Economici ( veniturile disponibile , economiile si mijloacele fixe , datoriile , puterea de imprumut si atitudinea privind relatia cheltuire-economisire)
-    Psihologici( doi factori majori influenteaza acest factor :
a)    motivatia , considerate o stare interiaoara care mobilizeaza un organism in vederea unui anumit scop ;
b)    Percepia, sau reatia unei personae este foarte mult influentata  de perceptia ei privind o situatie sau un produs .Perceptiile putand fi diferite .

3.    Prezentati relatia dintre organizatia prestatoare de sevicii financiar bancare  si clientul persoana juridica.
 
- organizatiile pot folos serviciile si produsele unei ingure banc pentru:
•    Imprumuturi;
•    Obtinerea unui venit sub forma de dobanda;
•    Transfer de bani
•    Gestionarea riscului pentru propriile lor afaceri;
•    Obtinerea de informatii financiare;
•    Consultanta sau expertiza in domenul financiar bancar
- 3 factori au o influenta mare: - marimea firmei
                                                  - sectorul economic
                                                  - stilul de conducere
4.    Personalul , element esential al reusitei politicii de marketing .

Personalul de vanzare trebuie sa se comporte astfel incat ,  pentru consummator , decizia de cumparare sa para un process firsc sis a implice minimum  de efor. In acelasi imp are un rof foarte important in promovarea serviciului financiar .
Persnalul este important pt ca :
-    reprezinta  serviciul finacnciar bancar ;
-    reprezinta compania in fata consumatorului;
-    este cel care vinde serviciul .

5.    Enumerate si analizati caracteristicile serviciilor financiar bancare

a)     Intangibilitatea ,serviciile sunt intangibile , poate fi dificil pt un client sa inteleaga sau sa evalueze valoarea lor inainte de cumparare .
b)    Inseparabilitatea .Serviciile  nu pot fi create si stocate in vederea unui viitor consum , ele fiind create si consummate pe loc
c)    Perisabilitea , Cum produsele sunt produse si vandute in acelasi timp ele nu pot fi depozitate pt viitor
d)    Variabilitatea , Calitatea serviciilor depinde de cine le asigura , cand ubde si timpul necesar pt asigurarea serviciului
e)    Responsabilitatea confidentialitatii , asigurarea protectiei si administrarea fondurilor intr-o maniera multumitoare
f)    Fluxul infomatioal in dublu sens , tranzactii in dublu sens (banca –client)

6.    Care sunt facotrii care influenteaza strategiile de produs
Strategiile de produs sunt influentate de o serie de factori , atat interni cat si externi ,  privind diversificarea, extinderea sau inoirea produselor .

Factori:   -   consumatorii ( PF, PJ Statul ,Societati Financiare)
-    concurenta ( fiind o importanta sursa de informatii ce pot fi utilizate in deczii referitoare la politica de produs)
-    mediul tehnologic ( cu influenta asupra dezvoltarii produselor cat si aasupra strategiilor de distributie )
-    legislatia si cadrul juridic ( produsele fiind influentate si controlate prin sistemul de taxe impuse de normele juridice)
             

7.    Prezentati particularitatile pretului serviciilor financiar bancare

a)    Importanta pretului pt vanzator prin ( costurile produsului, profitul obtinut din vanzare , capacitatea de adaptare la cerintele pietei)
b)    Importanta pretului pt comparator prin( valoarea produsului sau serviciului, costurile suportate , puterea de cumparare )

8.    Ce intelegeti prin comisioane explicite ,dar prin comisioane implicite .

a)    comisioanele explicite sunt specifice si identificaabile in tarifele serviciilor ( commission standard  pt transfer de bani, schimb valutar , retragere de numerar etc)
b)    Comisioanele implicite se aplica de obicei conturilor curente care ofera ,, servicii bancare gratuite ,,( commission la retragere , commission de mentenanta )

9.    Analizati factorii care influenteaza formarea preturilor .
Doi factori importanti Interni si Externi
a)    Factorii interni sunt cei din interiorul institutiei si sunt sub control         ( obiectivele companiei , celelalte componente ale mixului de mk , evaluarea riscului, structura costului)
b)    Factorii externi ,asupra carora compnia are un control redus sau inexistent , dar trebuie sa cunoasca impactul asupra pretului.
Factorii externi pot fi factori interni ai sectorului de activitate ( actionari intermediari , concurenta) si externi ( consumatori , legislatia )


1 10.    Care sunt particularitatile Distributiei in sectorul financiar bancar

principalele particularitati sunt:
   * tipurile de canale de distributie de care are nevoie o banca
   * potentialul fiecarui canal de distributie
   * accesul clientilor la servicii
   *  valoarea investitiei necesare
   *  timpul
   *  rezultatele scontate
11.    Prezentati avantajele si limitele distributiei  serviciilor prin canale electronice

Avantaje :
-    livrare constanta
-    costuri scazute
-    accesibilitate mare
-    retea mare de distributie
-    raspuns rapid din partea consumatorului
-    posibilitati de alegere pt consumatori

 
12.    Enumerati obiectivele politicii de promovare intr-o institutie financiar bancara
-    atragerea de noi consumatori
-    mentinerea consumatorilor actuali
-    informarea personalului
-    formarea unei imagini pozitive a institutiei
-    promovarea

13.    Care sunt factorii cre influenteaza promovarea serviciilor financiar bancare

-    apatia consumatorilor
-    gradul mare de risc
-    credibilitatea scazuta a surselor de informatii
-    minoritatea  consumatorilor din piata
-    competitia dintre serviciile financiare similare

14.    Prezentati mijloacele promotionale utilizate in sectorul financiar bancar

-    publicitatea
-    promovarea vanzarilor
-    reducerea tarifelor
-    marca

15.    Analizati strategiile de formare si mentinere a relatiilor preferentiale de marketing.
-    financiar ( stimulente de ordin financiar
-    nivelul social ( serviciile sunt persoalizate sa corespunda nevoilor individuale
-    nivelul relatiilor personalizate , fiind abordate ca:
relatii personalizate de masa  / individuale /
-  nivelul structural  , implica legaturi structurale cat si financiare , sociale si personalizate intre consumatori si companie


 
16.    Particularitatile organizarii compartimentului de marketing intr-o institutie  prestatoare de servicii fnanciar bancare .
 - nu pot indeplini majoritatea serviciilor fara prezenta fizica a consumatorului;
- inseparabilitatea productiei si consumul de servicii conduce la o descentralizare a prestatiei
- inseparabilitatea serviciilor schimba rolul departamentului de marketing intr-o companie de servicii
- companiile de servicii -  prestatorii devin personal de vaizare si specialisti de marketing
- auditul de marketing – trebuie sa evalueze eficacitatea activitatii de marketing a firmei prin modul in care managementul a reusit sa implice personaluldin prima linie in activitati de marketing
- termenul de compartiment de marketing se confunda cu cel de functie de marketing care este mult mai larg
-este util in elaborarea cercetariilor de marketing, a strategiilor firmei si a executarii programelor de marketing
-activitatiile unei firme se impart in 3 categorii:
                                  - activit traditionale
                                                  * cercetariile de marketing;
                                                  * elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei
                                                  * sistemul comunicational a firmei
                                  - activit administrative
                                                   * servicii de finante- contabilitate
                                                   * cercetare- dezvoltare
                                  - activit implicate direct in prestarea serviciului
                                                   * activitati din zona marketingului interactiv
17.    Calitatea serviciilor elemente definitorii
Caliatea este interpretata ca o comparatie facuta de catre consummator intre serviciul de care a beneficiat cu serviciul dorit rezultand mai multe posibilitati:
Serviciu:
     -    nesatifacator
-    acceptabil
-    foarte bun
-    peste asteptari

18.    Ce intelegeti prin indicele de evaluare a activitatii de mk in servicii  si care sunt aspectele ce trebuie cercetate in componentele acestuia .

Indicele evaluarii  activitatii de marketing intr-o companie de servicii este reprezentat de aprecierea sistematica , obiectiva si complexa a eficientei comportamentelor acestei activitati.
Componente:
-    orientari in marketing
-    marketingul  organizational
-    mk catre consumatorii potentiali
-    mk catre consumatorii actuali
-    mk intern
-    calitatea serviciilor .

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro