1 UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
FACULTATE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ŞI INTERNAŢIONAL


PROIECT DE PRACTICĂ

AGENŢIA KARO TOUR – DEPARTAMENTUL DE TICKETINGSTUDENTĂ:
ANUL :
SERIA :
GRUPA :
MAI 2008

CUPRINS:
CAPITOLUL I –Agenţia Karo Tour……………………………………3

Istoric…………………………………………………………………………
Sediul…………………………………………………………………………
Domeniul de practică - Departamentul Ticketing………………………
Modalităţi de plată…………………………………………………………
Termeni şi condiţii – Extras………………………………………………

CAPITOLUL II – Activităţi desfăşurate…………………………………6

Concluzii ……………………………………………………………………8
  CU NOI,  SPRE ORICE DESTINAŢIE! – AGENŢIA X

Capitolul I

Agenţia X
      
        Acreditată IATA şi membră ANAT, X este o agenţie de turism    tour-operatoare.
       Sectorul de activitate al agenţiei îl reprezintă prestarea de servicii. Activitatea acestei agenţii constă în promovarea şi comercializarea unor aranjamente turistice diverse, ca şi vânzarea de servicii turistice izolate.

Istoric:
       Agenţia X s-a înfiinţat în anul 2004.
Obiectul de activitate al agenţiei de turism este vânzarea de pachete şi servicii turistice, rezervare bilete de avion, transport terestru de călătorii în regim ocazional şi activităţi de turism ca şi tour-operator.
       Agenţia are următoarea structură tehnică:
Biroul secretariat – efectuează activităţi ca : înregistrarea şi trierea corespondenţei sosite, instruirea şi coordonarea activităţii paznicilor, curierilor şi comisionarilor.
Departamentul dezvoltare – are ca sarcină creşterea vânzărilor, la conducerea căruia se află un expert în relaţii publice şi marketing. Departamentul are întocmit un fişier general al partenerilor (societăţi şi persoane).În afară de încheierea de contracte se ocupa şi cu întocmirea planurilor publicitare.
Departamentul turism – cu departajarea pe turism extern şi intern
Departamentul ticketing – rezervări şi emiteri bilete de avion
        Personalul agenţiei este structurat astfel: personal administrativ – cu funcţii de conducere, de ordine şi de îngrijire, personal tehnic – personal de execuţie şi care este destinat vânzărilor.

Sediul:
       S.C. X  S.R.L este situată pe strada Franceză nr. 68 (ca punct de reper Hanul lui Manuc), sector 3, Bucureşti. Agenţia nu are alte filiere în România, iar punctul de lucru este acelaşi cu sediul agenţiei.

Descrierea agenţiei – Departamentul Ticketing
În calitate de agenţie acreditată IATA, X:
-    emite bilete de avion pentru orice companie aeriană: TAROM, AIR FRANCE, KLM, LUFTHANSA, BRITISH AIRWAYS etc.
-    oferă informaţii legate de durata călătoriei, frecvenţele si orarele de zbor.
-    oferă  posibilitatea de a călătorii la cele mai mici preţuri ale unei companii aeriene disponibile în momentul primirii solicitării clientului sau folosind zboruri de conexiune către destinaţia finală.
-    efectuează rezervări pentru bilete de avion conform solicitărilor clientului.
După efectuarea rezervării, le sunt comunicate clienţilor data limită pentru emiterea biletului, condiţiile de anulare, condiţiile de schimbare a datelor de călătorie.
Astfel, agenţia îndeplineste 3 funcţii:
-    funcţia comercială: vânzarea biletelor
-    funcţia de intermediere: facilitează contactul între client şi prestator
-    funcţia de informare-promovare a acţiunilor turistice: pliante, brosuri


1 Modalităţi de plată
        Rezervarea şi emiterea biletelor de avion se face de către agenţia Karo Tour.
Plata biletelor se face astfel:
1.    Numerar în RON, USD sau EUR
Plata în numerar în RON, USD sau EUR se face la cursul BNR din ziua plăţii plus un comision de 2 %.
2.    Transfer bancar
Dacă se optează pentru această modalitate de plată, se vor transmite agenţiei copia ordinului de plată cu viza băncii,pe numărul de fax sau pe  adresa de e-mail a agenţiei.

Extras din ,,Termeni şi condiţii”
Agenţia :
-    nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru serviciile oferite de companiile aeriene.
-    nu asigură nici o garanţie cu pricire la aranjamentele documentelor de călătorie (paşapoarte, vize, vaccinuri necesare ).
Pasagerul :
-     este responsabil să se asigure că va călătorii în conformitate cu măsurile aplicabile documentelor de călătorie.
-     este direct responsabil pentru respectarea condiţiilor impuse de liniile aeriene privind timpii de îmbarcare, reconfirmarea zborurilor sau a oricăror altor reguli.
Pasagerul trebuie sa aibă în vedere că timpul minim pentru îmbarcare recomandat de liniile aeriene este de 120 de minute pentru zborurile internaţionale şi 90 de minute pentru zborurile interne. De asemenea trebuie avut în vedere faptul că unele companii aeriene solicită reconfirmarea zborului cu cel puţin 72 de ore înaintea plecării.
Cupoanele biletului de avion trebuie utilizate în ordine consecutivă. În cazul nerespectării acestor prevederi, compania aeriană îşi rezervă dreptul de a anula biletul în cauză.
În cazul în care pasagerul doreşte anularea sau modificarea biletului de avion, acesta trebuie să informeze în scris sau telefonic agenţia Karo Tour. În anumite situaţii, anularea/modificarea biletului s-ar putea să nu fie posibilă sau să necesite respectarea anumitor reguli.
Pentru a beneficia de cele mai mici tarife este recomandat să se solicite rezervarea biletului de avion din timp;de asemenea este bine să se aibă în vedere faptul că biletul cel mai ieftin este supus de regulă unor restricţii (durata minimă/maximă a călătoriei, taxa pentru anularea/modificarea biletului).Capitolul II

Activităţi desfăşurate

       În perioada 12.05 – 29.05.2008, am participat la următoarele activităţi în cadrul departamentului de ticketing:
1.    Familiarizarea cu ofertele pentru bilete de avion pe diferite destinaţii.
Agenţia X , fiind acreditată IATA, se afla in baza de date a fiecărei companii aeriene, astfel încât agenţia este înştiinţată permanent prin e-mail cu modificările privind ofertele de bilete ( ex: compania modifica preţul combustibilului). (a se studia anexele 1 şi 2)  
2.    asistarea agentului de ticketing în efectuarea activităţilor precum:
-    informarea clienţilor referitor la preţul călătoriei (a se studia anexa 3), data limită de emitere a biletului către destinaţia dorită, condiţii de anulare sau modificare a datelor de călătorie.
Modificarea sau anularea biletului se face în schimbul unei sume de bani cerute de către compania aeriană la care s-a efectuat rezervarea. În cazul biletelor achiziţionate la  preţul cel mai mic, pasagerul se confruntă cu cele mai multe restricţii, ele neputând fi anulate sau modificate decât în cazuri excepţionale.
-    emiterea de bilete pentru diferite categorii de pasageri  (a se studia anexele 4 - 8 )
Procesul parcurs de către agentul de ticketing, privind emiterea biletului solicitat de către client este următorul:
Agentul, deţinând coordonatele călătoriei clientului respectiv destinaţia, perioada, preferinţe legate de o anumită companie aeriană, preferinţe legate de costul biletului ( ex:la cel mai mic preţ ), efectuează o cercetare în sistem din care vor  rezulta mai multe rute, directe sau cu zboruri de conexiune, data limită de emitere, şi costul biletului la care agenţia adaugă un comision de 10%, acestea fiind prezentate clientului. Tot cu ajutorul sistemului, agentul poate verifica documentele necesare pe durata călătoriei, vaccinuri cerute, vize, probleme privind bagajele, etc.
Astfel agentul îi poate furniza solicitantului informaţii referitoare la condiţii de călătorie, documente necesare, preţul biletului.
Clientul îşi alege astfel ruta dorită după studierea cotaţiei de preţ trimisă de către agenţie.
Agentul face astfel rezervarea biletului către compania aeriană aleasă, înştiinţând pasagerul cu data limită la care se va putea efectua plata către agenţie(numerar sau prin transfer bancar).
Ulterior rezervării, agentul primeşte electronic confirmarea, fiind apoi emise biletele electronice. Acestea sunt de format A4 si conţin informaţii referitoare la data plecării, ora plecării, ruta cu escalele aferente, etc.
-    emiterea documentelor fiscale, în funcţie de modalitatea de plată aleasă.    (a se studia anexele 9 şi 10)
-    efectuare de rezervări în sistemul AMADEUS


Concluzii

În produsul turistic oferit se materializează nu numai serviciile prestatorilor, ci şi serviciile proprii ale agenţiei X , ceea ce contribuie la conferirea unui grad mai ridicat de originalitate a produselor turistice şi la o mai mare satisfacţie pentru beneficiari, consumatorii serviciilor cumpărate.

În turism se pot face plăţi cash, prin carduri, cecuri de călătorie sau voucher.

Pentru a beneficia de cele mai mici tarife este recomandat să se solicite rezervarea biletului de avion din timp;de asemenea este bine să se aibă în vedere faptul că biletul cel mai ieftin este supus de regulă unor restricţii (durata minimă/maximă a călătoriei, taxa pentru anularea/modificarea biletului).

Agenţia X acţionează ca şi agent pentru companiile aeriene.

Veniturile departamentului provin din vânzările de bilete de avion.
 
Cele mai ok referate!
www.referateok.ro