1                        Făcând şi ultimul pas, vei afla cum să O ALTFEL DE ATITUDINE. Atitudinea pe care o ai faţă de necesitatea de a-ţi căuta un nou serviciu contează tot atât de mult ca şi căutarea propriu-zisă. O atitudine pozitivă este în avantajul tău şi te ajută să treci la acţiuni ferme şi precise.

Iată ce înseamnă o atitudine activă:

ˇ înainte de a începe, stabileşte foarte exact domeniul în care doreşti să lucrezi;

ˇ planifică riguros căutarea locului de muncă;

ˇ alcatuieşte o listă cu locurile de muncă vacante;

ˇ foloseste-ţi tot timpul disponibil pentru a căuta de lucru;

ˇ să nu porneşti de la ideea că nu ai nici o şansă.

Nu uita: căutând un loc de muncă lucrezi pentru tine!

METODE  DE  A  GĂSI  UN  LOC  DE  MUNCĂ

Cele mai utilizate şi eficiente modalităţi de a-ţi căuta un loc de muncă sunt:

1) ANUNŢURILE PUBLICITARE:

ˇ citeşte în fiecare zi publicaţiile locale şi naţionale specializate în domeniu, pentru că firmele aleg adesea calea publicităţii;

ˇ studiază cu atenţie condiţiile care sunt solicitate prin anunţ şi compară-le cu pregătirea, calităţile şi dorinţele tale.

2) CONTACTAREA PERSOANELOR CUNOSCUTE:

ˇ încearcă să discuţi cu cât mai multe persoane;

ˇ cine te cunoaşte te poate ajuta:rude , prieteni, vecini, foşti colegi de serviciu;

ˇ întreabă şi oamenii de diverse meserii, pe care îi cunoşti.

3) ÎNTALNIREA CU CEI CARE ANGAJEAZA (este considerată a fi cea mai eficientă metodă)

ˇ identifică firmele unde te-ai putea angaja şi află informaţii referitoare la adresă, telefon, program de lucru etc.

ˇ alege una din modalităţile de contactare a patronilor / managerilor:

ˇ personal : demonstrează că eşti o persoană hotărâtă şi activă dar presupune să ai foarte multă încredere în tine;

ˇ telefonic : permite contactarea mai multor persoane într-un timp scurt dar presupune să ştii să porţi o conversaţie la telefon;

ˇ prin scrisoare: se accentuează abilităţile, calificările şi talentele personale dar numai 10% dintre patroni răspund la o astfel de iniţiativăte pregăteşti pentru a obţine postul dorit.

Acum ştii pentru ce “lupţi”, ce post vrei să obţii. Succesul în realizarea acestui obiectiv depinde de modul în care te prezinţi pe tine însuţi în faţa celor care fac angajarea. Curriculum vitae, scrisoarea de prezentare şi interviul reprezintă cartea ta vizită şi de aceea trebuie să înveţi ce presupune fiecare dintre ele.

CURRICULUM  VITAE (C.V.)

C.V.-ul este un instrument indispensabil pentru cei care vor să obţină un loc de muncă. Modul în care este redactat şi prezentat poate duce la selecţia pentru interviu sau la respingere.

Un C.V. este, de fapt, un memoriu de activitate care se trimite unei instituţii sau firme cu scopul de a oferi informaţii despre tine şi cuprinde:

ˇ OBIECTIVUL (locul de muncă de care eşti interesat)

ˇ STUDII (se menţionează în ordinea importanţei)

ˇ EXPERIENŢA (funcţiile în care ai fost încadrat)

ˇ ABILITĂŢI (informaţii despre ce ştii să faci)

ˇ REALIZĂRI (cele mai semnificative)

ˇ HOBBY-URI (dacă au legatură cu postul vizat)

ˇ RECOMANDĂRI (numele şi adresele persoanelor respective)

Reguli pentru redactarea unui CV:

ˇ nu scrie mai mult de două pagini;

ˇ nu scrie pe hârtie de proastă calitate sau pe hârtie colorată;

ˇ corectează greşelile de ortografie;

ˇ nu face corecturi cu mâna pe hârtia dactilografiată sau editată pe calculator;

ˇ evită repetiţiile;

ˇ nu inventa poveşti despre performanţele tale;

nu menţiona în CV salariul pe care doreşti să-l ai.

SCRISOAREA  DE  PREZENTARE

Se recomandă ca un C.V. sa fie însotit de o scrisoare de prezentare care exprimă interesul tău pentru postul respectiv. De regulă, aceasta trebuie să cuprinda:

ˇ datele tale personale: prenume, nume, adresă, telefon;

ˇ informaţii referitoare la experienţa si aptitudinile tale profesionale;

ˇ solicitarea unei întâlniri pentru interviu.

Când redactezi o scrisoare de prezentare respectă urmatoarele reguli:

ˇ să nu depaşească o pagină;

ˇ să aibă paragrafe scurte şi concise;

ˇ să nu conţină greşeli de ortografie sau punctuaţie.

INTERVIUL

Dacă ai fost invitat pentru un interviu, acesta reprezinta un prim succes. Scrisoarea de prezentare şi CV-ul pe care le-ai trimis au stârnit interesul instituţiei/firmei respective pentru persoana ta. Dar, de acum începe o altă competiţie pe care, de asemenea, trebuie să o caţtigi.

Prima condiţie pentru a te prezenta cât mai bine este să nu te gândeşti la ceilalţi candidaţi, oricât de mulţi ar fi aceştia. Poţi fi singurul care participă la interviu sau poţi fi unul din mai mulţi candidaţi şi să câştigi.

Decizia celui care te intervieveaăa va fi luată numai în funcţie de comportamentul tău.

Pregătirea pentru interviu constă în a învaţa să porţi o convesaţie cu angajatorul şi să răspunzi la anumite întrebări. Scopul tău este să-l convingi pe acesta:

ˇ că tu eşti persoana cea mai potrivită pentru postul respectiv;

ˇ că ai abilitaţile şi deprinderile necesare.

Iată întrebările ce îţi pot fi puse în timpul interviului:

1. Întrebări despre studiile tale:

ˇ unde ai facut liceul/facultatea?

ˇ de ce ai ales domeniul militar?

Trebuie să răspunzi exact, să-ţi accentuezi reuşitele şi să eviţi să vorbeşti despre insuccese.

ˇ arata interesul pentru profesia pe care ai avut-o;

ˇ persoanele indiferente nu sunt decât foarte rar angajate.


1 2. Întrebari despre experienţa profesională

ˇ care au fost atribuţiile tale?

ˇ cui te subordonai?

ˇ ai fost vreodată promovat?

ˇ de ce ţi-ai schimbat locul de muncă?

3. Întrebări despre postul vizat/firma respectivă

ˇ ce crezi că va trebui să faci dacă vei fi angajat?

ˇ ce deprinderi ai pentru postul vizat?

ˇ cunoşti activitatea firmei respective?

ˇ poţi să înveţi repede să faci un lucru pe care nu-l ştii încă?

Informează-te dinainte ce trebuie să faci în postul respectiv! Dacă nu ai toate deprinderile necesare, arată-ţi disponibilitatea de a învaţa!

4. Întrebări despre obiectivele tale:

ˇ obiectivul carierei tale trebuie să fie compatibil cu interesele firmei;

ˇ pe examinator îl interesează dacă tu poţi contribui la succesul firmei/instituţiei respective.

Orice raspuns la astfel de întrebări trebuie să arate că eşti competent sau poţi deveni competent.

O întrebare capcană este: “Vrei să afli ceva despre postul respectiv sau firma noastră?” Această întrebare este pusă pentru a vedea dacă eşti o persoană motivată.

În nici un caz nu răspunde negativ!

Poţi întreba:

ˇ Care sunt planurile de dezvoltare ale firmei?

ˇ Cu cine vei lucra?

ˇ Care sunt posibilităţile de specializare?

ˇ Care este programul de lucru?

Arată-te interesat de slujba vizată şi dornic de a începe să lucrezi!

CUM  SĂ FACI O BUNĂ  IMPRESIE  PE  TIMPUL  INTERVIULUI

Studiile în domeniu au arătat că decizia privind angajarea unei persoane este luata în primele 2-8 minute ale interviului. Iată de ce este necesar să te comporţi astfel încât să faci o bună impresie intervievatorului.

ˇ fii punctual!

ˇ îmbracă-te curat, cu gust, adecvat situaţiei!

ˇ nu fuma şi nu mesteca guma!

ˇ dă răspunsuri clare, concise şi la obiect!

ˇ nu evita privirea celui care te intervievează: priveşte-l direct!

                                  Instituţtia creată pentru sprijinirea firmelor mici în primii 2-3 ani de funcţionare, prin facilităţi menite să atenueze dificultăţile inerente fazei de debut.

Facilităţi:

ˇ punerea la dispoziţie a spaţiului şi utilităţilor aferente (iniţial gratuit sau la o chirie modică şi apoi la o chirie care se va situa permanent sub preţul pieţei);

ˇ asigurarea serviciilor de consultanţă generală în afaceri precum şi de specialitate (consultanţă juridică, de contabilitate, marketing  etc.)

ˇ asigurarea serviciilor suport (secretariat, pază) şi echipamente comune (telefon, fax, copiator, maşină de serviciu etc.);

ˇ consultanţă şi sprijin în vederea obţinerii de microcredite.

 Finanţare: Banca Mondială, prin intermediul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 Spaţiu utilizat: un pavilion dezafectat dintr-o cazarmă, pus la dispoziţie de armată, adaptat acestei destinaţii.

Managementul incubatorului: este asigurat de o firmă de consultanţă managerială stabilită în urma unei licitaţii organizate de ANOFM conform procedurii Băncii Mondiale.

Clienţi eligibili: personalul disponibilizat din armată şi din industria de apărare care doreşte să iniţieze o afacere sau să dezvolte o firmă deja constituită.

Criterii de admitere în incubator: selecţia firmelor incubate se realizează de către managerul incubatorului pe baza unor criterii de evaluare care vizează: fezabilitatea proiectului de afaceri, domeniul de activitate al firmei, capitalul propriu, cererea pe piaţă pentru produsul firmei, potenţial de dezvoltare etc.

În prezent se află în funcţiune 3 incubatoare destinate persoanelor disponibilizate din armata, la Bucureşti, Timişoara şi Sibiu.

 Pentru informatii suplimentare şi inscrieri vă puteţi adresa Ministerului Apărării, Direcţia Management Resurse Umane, tel: 319.58.58, int. 2261 sau 2400.

                 

 

Cine este referentul pentru reconversia profesională?

Este persoana calificată, pregatită pentru a fi în măsură să consilieze militarii profesionişti, să coordoneze activităţile necesare recalificării lor profesionale şi să le acorde sprijinul necesar în vederea plasării pe piaţa muncii.

Referentul îţi acordă asistenţă pe tot parcursul reconversiei tale!

Iată cum:

ˇ îţi oferă informaţii complete despre sistemul de reconversie, care sunt beneficiarii şi condiţiile acestuia;

ˇ îţi pune la dispoziţie baza de date privind posturile vacante;

ˇ te pune în relaţie cu structurile locale ale ANOFM pentru a urma un curs de calificare/recalificare sau pentru a deschide ori a dezvolta o afacere în cadrul incubatorului de afaceri;

ˇ îti înlesneşte contactarea persoanelor care ar putea să te angajeze;

ˇ desfăşoară acţiuni de mediere a muncii, promovând oferte de forţă de muncă provenind din mediul militar în rândul potenţialilor angajatori;

ˇ îti arată cum se întocmesc un CV şi o scrisoare de prezentare;

ˇ te pregăteşte în vederea susţinerii unui interviu de selecţie.

 

Cum trebuie sa procedezi?

 

Hotărăşte-te dacă doreşti să urmezi un program de reconversie profesională.

Sistemul reconversiei a fost creat cu scopul de a te sprijini în realizarea unei noi cariere, civile. Decizia de a beneficia de serviciile sale îţi aparţine, însă, ţie.

Contactează referentul pentru reconversie profesională.

Informează-l despre situaţia ta, precum şi despre eventualele opţiuni privitoare la profesia viitoare şi la zona geografică (judeţ, oraş, sector) care te interesează. Referentul îţi va prezenta, la rândul lui, modul în care te poate sprijini şi, împreună, veţi stabili planul acţiunilor viitoare.

Oferă-i toate datele pe care ţi le solicită.

Pentru a-ţi acorda asistenţa necesară, referentul trebuie să dispună de date referitoare la pregatirea, experienţa ta profesională, calităţile şi aptitudinile pe care le-ai dobândit până în acest moment. Este foarte important să-i furnizezi referentului informaţii corecte, fără a-i ascunde aspecte semnificative legate de evoluţia ta profesională. Toate aceste date sunt confidenţiale şi ele nu vor fi discutate de referent cu alte persoane.

Urmează instrucţiunile sale.

Referentul te va îndruma în legatură cu toate activităţile pe care urmează să le desfăşori. Ţine cont de faptul că tu împreună cu referentul formaţi de acum o echipă al cărei scop este rezolvarea în condiţii cât mai favorabile a situaţiei tale profesionale.

Unde poate fi găsit referentul pentru reconversia profesională?

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro