1Promovarea diversitatii entice din RomaniaINTRODUCERE
Romania , o Europa in  miniatura

Lupta impotriva tuturor formelor de discriminare este una dintre cele mei importante sarcini pe care o  sociatate democratica trebuie sa si-o asume.Romania s-a angajat pe o cale fara compromisuri  sa construiasca o societate cu adevarat democratica , o societate in care  sa fie respectate drepturile si libertatie fundamentale ale omului.
Cand vorbim de drepturile omului nu putem omite egalitatea  intre persoane indiferent de originea rasiala sau etnica. In aceasta categorie intra toate etniile care traiesc si sunt cetatenii unei tari. Maghiari, germani, romi, ucraineni, turci, tatari, albanezi, armeni, bulgari, croati, greci,  evrei, italieni, polonezi, sarbi, rusi lipoveni, slovaci, cehi, macedonieni, ruteni- ei sunt cetatenii Romaniei  si viitorii cetateni ai Uniunii Europene. Statutil acordat minoritatilor natioanale a fost si este atent urmarit, constituind unul dintre criteriile politice  care conditioneaza integrarea in Uniunea Europeana.
De Europa ne leaga respectul si deschiderea fata de diversitate etnoculturala, aderenta la  aceleasi valori si suntem convi si ca avem ceva de adaugat inestimabilului patrimoniu uman si european. Deci, Romania trebuie sa sprijine si sa acorde drepturi egale tuturor  cetatenilor ei , indiferent de etnie, care traiesc pe teritoriul acestei tari. Dar pe langa acestea , tara noastra trebuie sa elaboreaze strategii si politici pentru pastrarea, afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice a persoanelor apartinand minoritatilor nationale si srtategii pentru combaterea discriminarii si a prejudecatilor prin promovarea diversitatii culturale, lingvisitice, confesionale etc. In acest scop, Guvernul Romaniei a infiintat, in urma cu 5 ani, Departamentul pentru Relatii Interetnice .
In Romania functioneaza mai multe partide si organizatii ale minoritatilor nationale. Cele reprezentate in Parlament sunt:
•    Uniunea Democrata Maghiara din Romania
•    Forumul Democrat al Germanilor din Romania
•    Partida Romilor Social Democrata
•    Uniunea Sarbilor din Romania
•    Uniunea Armenilor din Romania
•    Uniunea Democrata a Tatarilor Turco¬Musulmani din Romania
•    Uniunea Democrata Turca din Romania
•    Uniunea Ucrainenilor din Romania
•    Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania
•    Uniunea Polonezilor din Romania – DOM POLSKI
•    Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania
•    Uniunea Bulgara din Banat – Romania
•    Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
•    Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania
•    Uniunea Croatilor din Romania
•    Asociatia Macedonenilor din Romania
•    Liga Albanezilor din Romania
•    Uniunea Elena din Romania
•    Comunitatea Italiana din Romania
Din punct de vedere politic, minoritatile care sunt declarate nationale sunt cele  reprezentate in Parlament, participa la guvernare si sunt consultate de catre Guvern. Conform articolului 59 (2) din Constitutie privind alegerea camerelor Parlamentului, se stabileste acest drept de reprezentare automata care stipuleaza: "organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care nu intrunesc in alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate in Parlament, au dreptul la cate un loc de deputat, in conditiile legii electorale". Acest drept a fost recunoscut si garantat si prin intermediul legii 70/1991 privind alegerile locale, care prevede in articolul 2 ca cetatenii romani, fara deosebire de nationalitate, rasa, limba, religie, sex, convingeri politice sau profesie exercita in mod egal drepturile electorale.
.


MISIUNEA DEPARTAMENTULUI PENTRU RELATII INTERETNICE


Departamentul pentru Relatii Interetnice (D.R.I.) e organizat si functioneaza ca structura fara personalitate juridica, in subordinea Primului-ministru si in coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
Misiunea D.R.I. este aceea de a promova diversitatea etnica din Romania si de a largii cadrul de protectie oferit societatii noastre multiculturale. In acest scop, initiem si dezvoltam programe menite sa īmbunatateasca sistemul de protectie a minoritatilor nationale, elaboram strategii pentru combaterea rasismului si xenofobiei si sprijinim organizatiile active īn acest domeniu. Nu īn ultimul rand, activitatea noastra contribuie la procesul de īntarire legislativa si institutionala pentru protectia minoritatilor nationale din Romania, īn contextul aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana.
In realizarea obiectului sau de activitate Departamentul pentru Relatii Interetnice indeplineste urmatoarele atributii principale:
a.    pune in aplicare politica stabilita prin Programul de guvernare in domeniul relatiilor interetnice;
b.    elaboreaza proiecte de legi si alte acte normative din domeniul sau de activitate;
c.    avizeaza proiecte de lege si alte acte normative, care au incidenta asupra drepturilor si indatoririlor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
d.    monitorizeaza aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la protectia minoritatilor nationale;
e.    participa la elaborarea Raportului cu privire la aplicarea de catre Romania a Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale a Consiliului Europei, precum si la elaborarea capitolelor referitoare la minoritatile nationale din rapoartele Romaniei catre alte institutii si organisme internationale;

1 f.    stimuleaza dialogul majoritate - minoritati nationale in vederea imbunatatirii actului decizional si a masurilor de implementare;
g.    promoveaza si organizeaza programe privind garantarea, pastrarea, exprimarea, promovarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
h.    sprijina realizarea unor programe sau activitati interetnice initiate de organizatii, asociatii, fundatii sau institutii publice, pe baza de proiecte;
i.    supune Guvernului spre adoptare, la propunerea fundamentata a Consiliului Minoritatilor Nationale, in baza Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a legilor bugetare anuale, proiecte de hotarari pentru acordarea de asistenta financiara organizatiilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, si pentru aprobarea repartizarii sumelor alocate prin bugetul de stat acestor organizatii;
j.    colaboreaza cu Consiliul Minoritatilor Nationale, in conditiile legii;
k.    colaboreaza cu autoritati ale administratiei publice centrale si locale in indepliniriea atributiilor proprii, in conditiile legii;
l.    stabileste si mentine relatii cu organizatii neguvernamentale din tara si din strainatate, precum si cu organisme si institutii internationale cu activitate in domeniul minoritatilor nationale si al combaterii discriminarii pe criterii etnice;
m.    mentine legaturi permanente si colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, prin reprezentanti cu competente teritoriale, in vederea identificarii problemelor specifice si solutionarii acestora
n.    sprijina cercetarile stiintifice in domeniul relatiilor interetnice, prin mentinerea de contacte si colaborarea cu organizatii, institutii si personalitati din domeniu.
Departamentul pentru Relatii Interetnice isi desfasoara activitatea in stransa colaborare cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu organizatii internationale guvernamentale si neguvernamentale.Acesta este condus de un secretar de stat, ajutat de catre 2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. Secretarul de stat reprezinta departamentul in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice, precum si in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane si straine. Atributiile secretarului de stat si ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

In realizarea obiectului sau de activitate, DRI indeplineste si atributii legislative:
•    elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului strategii pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
•    elaboreaza proiecte de legi si alte acte normative din domeniul sau de activitate;
•    avizeaza proiecte de lege si alte acte normative, care au incidenta asupra drepturilor si indatoririlor persoanelor apartinand minoritatilor nationale;
•    monitorizeaza aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la protectia persoanelor apartinand minoritatilor nationale.
DRI colaboreaza permanent cu Comisia de Invatamant si Tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale, cu Consiliul National pentru combaterea discriminarii, cu Comisii Europene, organizatii neguvernamentale si organizatiile minoritatiilor nationale.


PROGRAME SI ACTIUNI ORGANIZATE DE D.R.I. PENTRU PROMOVAREA DIVERSITATII ETNICEDepartamentul este interesat in a promova diversitatea etnica din Romania si  in a face cunoscuta contributia minoritatilor la civilizatia si cultura dezvoltata de-a lungul secolelor pe teritoriul Romaniei, cunoastere care contribuie la o mai bună intelegere si armonie ontre diferitele etnii. Deasemenea  DRI doreste sensibilizarea majoritatii, pentru o mai ampla si accentuata constientizare a rolului determinant pe care il reprezinta minoritatile nationale in societatea noastra.
In continuare vom prezenta cateva exemple de actiunii ale Departamentului. DRI organizeaza independent sau in parteneriat programe de educatie non-formala cu elevi si tineri din randul tuturor minoritatilor nationale. In ultimii ani DRI a sprijinit editarea unor manuale de liceu pentru elevii din reteaua publica de care beneficiaza minoritatile nationale.
In perioada 8-12 martie 2006, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, a avut loc Editia a XI-a a Salonului de Carte si Presa Bucuresti. La deschiderea oficiala, au participat d-na Mioara Mantale, prefectul municipiului Bucuresti, dl. Markó Attila, secretar de stat DRI, si dl. Karl-Zeno Pinter, subsecretar de stat DRI. Evenimentul a fost organizat de firma Amplus International.
Departamentul pentru Relatii Interetnice a organizat la Medias, in perioada 3 -5 martie, manifestarea cu tema “Organizatiile de tineret ale minoritatilor in dialog.
Departamentul pentru Relatii Interetnice a organizat in data de 22 februarie 2006 la Hotelul Howard Johnson din Bucuresti, la ora 1100, o plenara a Consiliului Minoritatilor Nationale. Obiectivul plenarei l-a constituit discutarea proiectului de aviz al Comitetului consultativ al Conventiei - cadru pentru protectia minoritatilor nationale (Consiliul Europei) privind modul in care Romania pune in aplicare prevederile acestei conventii europene.
Departamentul pentru Relatii Marti, 13 februarie 2006, Biroul de informare al Consiliului Europei la Bucuresti a gazduit prima intalnire a Comitetului National de Coordonare a Campaniei europene a tineretului pentru diversitate, drepturile omului si participare "Toti diferiti - toti egali".
Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) a organizat o serie de manifestari dedicate Zilei minoritatilor nationale, zi care se sarbatoreste in fiecare an la 18 decembrie. Principalul eveniment in seria acestor manifestari a fost proiectul Etnoritm, initiat de un grup de organizatii neguvernamentale format din Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania, Asociatia Romana a Femeilor de Arta, Uniunea Polonezilor din Romania „Dom Polski” si Uniunea Armenilor din Romania.
Universitatea Bucuresti – Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei si Centrul Educatia 2000+ au organizat, in data de 24 noiembrie 2005, cu sprijinul Guvernului Romaniei - Departamentul pentru Relatii Interetnice, seminarul cu tema "Politici interculturale – de la reflectie la practici". In deschidere au luat cuvantul Alexandru Crisan, presedinte executiv al Centrului Educatia 2000+, , Attila Markó, secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice, Valentin Naumescu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Jozsef Koto, secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ioan Panzaru, rectorul Universitatii Bucuresti.
La Tg. Mures, s-a desfasurat Festivalului International de Film de scurt-metraj „Alter-Native”. Proiectul, initiat de Uniunea Democratica a Tineretului Maghiar, cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relatii Interetnice, a inceput in 2 si a avut loc pana in 6 noiembrie, 2005.
In perioada 20 – 24.10.2005 a avut loc la Brasov, stagiul de formare cu tema “Fonduri europene pentru proiecte de succes”, organizata de catre Departamentul pentru Relatii Interetnice al Guvernului Romaniei, impreuna cu European Center for Minority Issues (ECMI) din Flensburg (Germania).
In perioada 7 – 9 octombrie, Departamentul pentru Relatii Interetnice a sprijinit financiar simpozionul cu tema „Europa un patrimoniu comun”.
In saptamana 3 - 7 octombrie 2005 are loc vizita delegatiei Comitetului consultativ al Conventiei cadru pentru protectia minoritatilor nationale al Consiliului Europei, avand ca obiectiv monitorizarea modului īn care Romania aplica documentul juridic mentionat. Programul a īnceput luni, 3 octombrie, cu intalnirea dintre reprezentantii Consiliului Europei si conducerea Departamentului pentru Relatii Interetnice, intalnire care s-a desfasurat la Palatul Victoria.
Īn perioada 25 – 28 august a avut loc la Sinaia seminarul "Modalitati de elaborare a manualelor scolare in limbile minoritatilor nationale". Seminarul a fost organizat de Departamentul pentru Relatii Interetnice in parteneriat cu Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania si a constituit o initiativa a Comisiei pentru invatamant si tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale.
In conformitate cu atributiile ce revin Departamentului pentru Relatii Interetnice, acesta a organizat programul de educatie non-formala pentru elevii care au obtinut premiul I la faza nationala a olimpiadelor de limba materna din acest an, sub genericul “Experiente europene - tabara multietnica”. Programul se desfasoara in perioada 18 iulie – 25 iulie 2005, sub forma de tabara de vara in regiunea Catalonia din Spania.
In perioada 20 – 22 mai, a avut loc, la Busteni, seminarul "Rolul minoritatilor in reforma justitiei din Romania si Uniunea Europeana" , initiat de Asociatia Juristilor Maghiari din Romania cu sprijinul Departamentului pentru Relatii Interetnice.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro