Afişarea textelor

            Biblioteca unit-ului Graph pune la dispoziţia utilizatorului un număr însemnat de subprograme orientate spre editări de texte pe ecran. Aceste subprograme permit utilizarea mai multor tipuri de caractere, dimensionarea şi alinierea caracterelor, precum şi direcţia textului putând fi selecţionate.

Procedura SetTextStyle defineşte forma caracterelor textului ce se vor utiliza la scrierea textelor, direcţia de scriere, precum şi dimensiunea caracterelor.

Sintaxă: Procedure SetTextStyle(Stil_caracter, Direcţie, Dimensiune : Word);

            Stil_caracter – variabilă care defineşte numărul setului de caractere
DefaultFont = 0;
TriplexFont = 1;
SmallFont = 2;
SansSerifFont = 3;
GothicFont = 4;
ScriptFont = 5;
SimplexFont = 6;
TriplexScript = 7;

                        ComplexFont = 8;

                        EuropeanFont = 9;
BoldFont = 10;
Direcţie – stabileşte direcţia de scriere
HorizDir = 0 – stabileşte scrierea de la stânga la dreapta;
VertDir = 1 – stabileşte scrierea de jos în sus;
Dimensiune – dimensiunea caracterelor;

            Procedura SetColor stabileşte culoarea de afişare.

Sintaxa: Procedure SetColor(Culoare : Word);

Culoare – Valori intre 0 şi 15 sau constantele folosite si cu TextColor (White,              
Red, Black etc.) sau constantele definite în unit-ul Util (Alb, Rosu, Negru etc.);

Procedura SetTextJustify fixează valorile de aliniere ale textului. Aceste
Valori sunt utilizate de procedurile de editare propriu zise.

Sintaxa: Procedure SetTextJustify(Oriz,Vert : Word);

Oriz – Stabileşte alinierea orizontală;
LeftText = 0 – stânga;
CenterText  = 1 – centru;
RightText = 2 – dreapta;
Vert – Stabileşte alinierea verticală;
BottomText = 0 – jos;
CenterText = 1 – centru;
TopText = 2 – sus;

            Procedura OutText trimite un şir de caractere la dispozitivul standard de ieşire, coordonatele punctului de început al textului fiind determinate de poziţia pointerului actual ( MoveTo(x,y); ). Textul scris va apare conform informaţiilor stabilite de procedurile SetTextStyle şi SetTextJustify.

Sintaxa: Procedure OutText(St : String);

            St – textul care se va scrie;

            Procedura OutTextXY funcţionează similar procedurii OutText, cu deosebirea că începutul textului este definit de coordonatele x şi y ale ecranului (şi nu de pointerul actual).

Sintaxa: Procedure OutTextXY(x,y : Integer; St : String);
X – coordonata orizontală a ecranului;
Y – coordonata verticală a ecranului;
St – textul care se va scrie;

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro