1 Zidul Berlinului


    Potrivit acordului dintre SUA, URSS si Marea Britanie, din 12 septembrie 1944, confirmat si dezvoltat de declaratia din 5 iunie 1945, fosta capitală a Reichului a fost divizată în patru sectoare - american, britanic, francez si sovietic - aflate sub autoritatea Comandamentului Aliat din Berlin.

Destrămarea “Marii Aliante” s-a repercutat asupra situatiei din fosta capitală germană. În perioada iunie 1948 - mai 1949, autoritătile sovietice au blocat căile de acces (sosele, căi ferate) ale puterilor occidentale spre Berlin, ceea ce a determinat crearea unui “pod aerian” pentru aprovizionarea populatiei din cele trei sectoare (america, francez si britanic) ale orasului.

După constituirea, în 1949, a Republicii Democrate Germane, autoritătile noului stat comunist si-au stabilit resedinta în partea estică a Berlinului, ocupată de trupele sovietice. Libera circulatie dintre Berlinul occidental si cel sovietic - care a permis refugierea în Vest a unui mare număr de cetăteni est-germani - a fost oprită de autoritătile sovietice la 13 august 1961, între cele două părti ale orasului fiind înăltat un zid de separare (Zidul Berlinului). Numerosi cetăteni est-germani (aprox. 170) si-au pierdut viata, încercând să escaladeze zidul în căutarea libertătii.

Odată cu prăbusirea regimului în Republioca Democrată Germană, Zidul Berlinului a fost demolat (1989).

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro