1 RM ĪN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
Tatiana GOREA
Facultatea Drept, anul III, IRIM

Coordonator ştiinţific:
Larisa IATCO,magistru īn drept

“Harta Europei nu va fi completă pīnă cīnd Moldova nu se va alătura statelor membre ale UE.”

Consacrarea RM ca subiect al DI, la 27 iunie 1991, a constituit un moment important īn calea evoluţiei statului.
Īn timp, politica externă a RM a oscilat de la Est la Vest, aceasta datorită lipsei unei orientări clare şi a problemelor mari de ordin economic, politic, social cu care se confruntă ţara noastră.
Faptul că RM a devenit din 2004 stat vecin al NATO şi din ianuarie 2007 īn apropiata vecinătate a UE, au determinat cursul politicii pro-europene la Chişinău.
 Deci la moment obiectivul esenţial o reprezintă integrarea īn UE, structură care antrenează īntr-un proces dinamic de transformare şi consolidare economică, politică şi militară a statelor membere.
Īn unanimitate este recunoscut faptul că RM este un stat European, atīt geopolitic, economic cīt şi cultural, care pe parcursul secolelor a fost influenat de diverse culturi.
 Integrarea europeană reprezintă un proces, care implică atīt beneficii cīt şi riscuri pentru statele implicate. Pentru RM un stat care parcurge o perioadă de tranziţie - integrarea īn UE, ar aduce cu siguranţă mai multe beneficii decīt riscuri. Avantajele integrării RM īn UE ar fi:
-Aplicarea standartelor europene, care cel puţin īnseamnă civilizaţie.
-mijloace financiare alocate prin intermediu programelor (ex. TACIS)
-Investiţiile care ar da posibilitate creşterii bunăstării simplilor cetăţeni
-Piaţa de desfacere se va extinde , adică ar avea loc o orientare de la est – spre vest , astfel s-ar evita eventualele crize economice , aşa cum a avut loc īn 1998.
-O respectare mai strigentă a drepturilor omului
-O eventuală soluţionare mai rapidă a conflictului Transnistrean, īntru-cīt problema Transnistreana s-ar transforma īntr-o problemă  a UE.
Īnsă pe līngă avantaje, integrarea presupune şi anumite dezavantaje.
Ori de cīte ori un popor acceptă să adere la astfel de structuri, renunţă voluntar īntr-o anumită măsură la suveranitatea proprie şi acceptă impunerea regulilor structurii respective.
Dezavantaj ar fi şi creşterea impozitelor, pentru că RM va trebui să participe la cuferele UE; vor creşte investiţiile străine , de care īnsă vor beneficia investitorii străini, dar nu şi cei autohtoni.
Cu toate acestea, RM ar avea nevoie de UE , este destul de straniu faptul că majoritatea īncearcă să găsească mai multe dezavantaje īn drumul nostru spre UE, īn loc să-şi pună problema unde-i fericrea şi avantajul de a trăi īn CSI.
O cerinţă impusă de structurile UE, faţă de statele care doresc să se integreze īn UE, este satisfacerea aşa numitele “Criteriile de la Copenhaga“:
-atingerea unei stabilităţi a instituţiilor  care asigură democraţia, supremaţia legii.
-existenţa unei economii de piaţă īn funcţionare.
-capacitate de a face presiunii concurenţiale şi puterilor de piaţă din UE.
-posibilitate de a-şi asuma obligaţiuni, īn legătură cu calitatea de membru, inclusiv realizarea obiectivelor uniunii, politice, economice, monetare.
-garantarea  că aderarea ţării nu va slăbi integrarea europeană.
La acest compartiment RM, trebuie să depună un efor major, īntru-cīt situaţia actuală este incompatibilă cu cerinţele impuse de “criteriile de la Copenhaga”.
Pentru a-şi vedea visul realizat, RM trebuie să parcurgă un şir de trepte. Mai īntii de toate, trebuie să capete statulul de stat asociat (acordul de asociere reprezintă un tratat dintre UE şi o ţară non UE. La 27 octombrie 1997 P. Lucinshii adresează Comisiei Europene solicitare cu privire la semnarea unui Acord de Asociere la UE, īnsă solicitarea a fost calificată drept prematură şi nerealistă.)
Următorul pas o reprezintă obţinerea statutului de stat candidat, urmată de demararea negocierilor efective de aderare. Această etapă presupune adoptarea, aplicarea şi dezvoltarea acquis-ului comunitar.
Unul din principiile fundamentale de aderare la UE, este acela că cea mai mare parte a acquis-ului nu este negociabilă, ea constituind temelia construcţiei europene , el trebuie preluat şi instituit de statul candidat. Pot face obiectul negocierilor, doar unele aspecte mai dificile.

1 Durata negocierilor este diferită de la stat la stat, īn dependenţă de gradul de pregătire al fiecăreia (de ex: Austria, Finlanda a avut nevoie de 16 luni, iar Portugalia tocmai de 80 de luni, pentru negocierea aderării la UE).
Un ultim pas pīnă la aderarea efectivă la UE, o reprezintă redactarea şi convenirea Tratatului de aderare de către UE şi statul candidat; obţinerea consimţămīntului Parlamentului European prin adoptarea tratatului de aderare precum şi semnarea, şi ratificarea Tratatului de aderare de către toate statele membre ale UE şi statul candidat.
 Īn cazul RM, primul pas īn intensificarea dialogului cu UE la constituit semnarea APC, la 28 noiembrie 1994.
APC consacră RM īn calitate de partener direct al UE, fiind privit ca un angajament bilateral, prin intermediul căruia UE s-a angajat să susţine eforturile RM orientate spre consolidarea democraţiei sale şi finalizarea tranziţiei spre economia de piaţă. Pe cīnd RM s-a angajat să respecte valorile democratice, principiile DI, ale dreptului omului, ale economiei de piaţă, toate fiind declarate elemente esenţiale ale APC.
APC urmăreşte cooperarea īn diferite domenii: cooperare economică, legislativă, financiară, schimb de mărfuri, dialog politic.
Cu toate că acordul instituţionalizează relaţiile cu RM, el nu oferă o perspectivă clară de integrare , ci doar un parteneriat.
Una din cerinţele prevăzute īn APC (art.50) este “armonizarea legislaţiei prezente şi viitoare a RM cu legislaţia UE”.
RM va depune toate eforturile pentru ca legislaţia sa, să devină treptat compatibilă cu legislaţia UE.
Anul 2005 poate fi considerat, unul de o semnificaţie majoră pentru aprofundarea relaţiilor īntre RM şi UE, īntru-cīt a fost adoptat PAUE-RM –  plan prin care este pusă temelia dezvoltării unei relaţii privilegiate bilaterale, avīnd ca scop consolidarea stabilităţii, securităţii şi bunăstării reciproce īn diverse domenii.
La moment toate eforturile guvernării sunt īndreptate spre implementarea PA,dacă acesta nu reuşeste nimeni nu va fi penalizat , īnsă de rezultatul implementării depinde succesul dialogului dintre cele două părti.
Structura PA este foarte asemănătoare cu criteriile de aderarea la UE:
-Criteriul politic: stabilitatea instituiţiilor care garantează democraţia, supremaţia legii, drepturile omului şi respectarea, protecţia drepturilor minorităţilor.
-Criteriul economic: existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a face faţă competiţiei pe piaţă internă a UE.
-Criteriul acquis-ului: capacitatea de asumare a obligaţiilor de membru.
PA nu presupune aderarea RM la UE, īnsă măsurile prevăzute īn PA, vor ajuta RM să se apropie de criteriile de aderare şi deci să fie un stat mult mai pregătit pentru demararea procesului de aderare la UE,un stat mai prosper şi mai democratic.
 Accentul final īn aplicabilitatea PA se pune pe rapoartele de implementare a acestuia.
Īn ceea ce priveşte rezultatul implementării PA, pīnă la etapa actuala Comisia consideră că, RM a īnregistrat progrese īn mai multe domenii, cum ar fi controlul frontierii moldo-ucrainene şi problema transnistreană.
  Īnsă nota estimativă a experţilor dată publicităţii prin rapotul privind implementarea PA vizează  şi un şir de goluri, restanţe īn domenii ca: administraţiei publice, dezvoltării social-economice, sistemul judiciar, protecţiei drepturilor omului, transparenţei guvernării.
Raportul cuprinde  un şir īntreg de recomandări īn celelalte sfere sociale ca: sănătatea, mass-media, audiovizualul, migraţie, educaţie, instruire, criminalitatea organizată, domeniul ecologic, transport, turism etc
De rezultatul acestui plan depinde viitorul nostru European, cu cīt rezultatele vor fi mai pozitive şi desigur neartificiale cu atīt vom fi priviţi de către structurile europene, ca nişte posibili viitori membri ai ei.
Deci afirmaţia că integrarea Europeană, pentru RM, este o ţintă şi un proces este justificată.
 Integrarea europeană reprezintă cheia succesului īn dezvoltarea democratică a RM.


Bibliografie:
1. Planul de acţiuni UE-RM, Chişinău 2006
2. Avram I., UE şi aderarea Romāniei, Bucureşti 2001
3. Ipp, Noile frontiere in Europa de sud-est RM, Ucraina, Romānia, Ştiinţa 2002

     


Cele mai ok referate!
www.referateok.ro