1 Performanţe tragice în istoria omenirii.
Războiul ca stare de permanenţă .


Definit ca un conflict armat de durată între două sau mai multe state, în vederea realizării unor interese economice sau politico-teritoriale, războiul a fost considerat de anumite curente de opinie drept un inevitabil motor al progresului. Pentru alţi gânditori el apare însă ca o uriaşă frână în calea dezvoltării, o teribilă traumă psihică provocată umanităţii şi un mod nedorit pentru a demonstra adevărul de o profunzime revoltătoare conţinut de maxima:  “homo homini lupus” (“omul este lup pentru oameni”). Se pare că războiul a apărut pe pământ o dată cu apariţia acestei flori a creaţiei: omul. Din zorii istoriei până astăzi lumea a fost zguduită de mii de conflicte, diferite ca durată, cauze, intensitate şi urmări. În anul 1939 se publică o statistică internaţională referitoare la istoria războiului în lume, evidenţiind următorul ,,clasament”: Germania – 24; Italia – 32; Spania – 75; Austro-Ungaria – 131; Rusia – 151; Anglia – 176; Franţa – 185. De departe însă, cele mai traumatizante experienţe războinice ale pământenilor au fost cele două războaie mondiale care au zguduit Terra în secolului al XX-lea. Bilanţul este înfricoşător: zeci de milioane de morţi, răniţi şi dispăruţi, economii întregi distruse, transporturi dezorganizate, iremediabila pierdere a unor valori nepreţuite ale culturii spirituale. Izbucnit la 15 iulie 1914  şi încheiat  la 11 noiembrie 1918, primul război mondial s-a soldat cu circa 10 milioane de morţi şi 22 de milioane de răniţi şi dispăruţi. Cu o remarcabilă vigoare omenirea încerca să îşi caute un nou făgaş al evoluţiei. Prea curând însă uitarea a acoperit cu valul său protector lungii ani de lipsuri şi suferinţe, ducând lumea – după numai două decenii de pace – în pragul unui nou război. “Cine nu învaţă din istorie este condamnat să o repete”. Nori sumbri acopereau cerul unei lumi care nu îşi revenise după “primul război total”. Fascismul şi militarismul câştigau teren, împreună cu teritoriile periculoase ale “spaţiului vital ” sau a “raselor superioare şi inferioare”.
    La 1 Septembrie 1939, punând în aplicare “Planul Alb”, armatele lui Adolf Hitler atacau Polonia declanşând cel de-al doilea război mondial, război ce se va transforma în cea mai mare grozăvie trăită de omenire de la începuturile sale. Din Europa până în Africa şi Asia, din Oceania până în America, un cerc de foc şi de moarte a cuprins pământul pentru 6 ani: 1939 – 1945. Un inimaginabil potenţial militar a fost aruncat peste glob. Statele neutre s-au văzut atacate, cele mai mici au fost cucerite, statele mari au luptat din răsputeri pentru a supravieţui şi pentru a-şi atinge scopurile, în timp ce zeul necruţător al războiului şi-a cules “cuvenitele“ jertfe de sânge şi suferinţă pe fronturile din Europa, Africa şi Asia. Timp de 2194 de zile au fost angajate în luptă uriaşe eforturi materiale şi umane. Au participat 61 de state, cu o populaţie de 1,7 miliarde locuitori, adică 3/4 din întreaga lume. Operaţiunile militare s-au desfăşurat pe teritoriile a 40 de state din patru continente, pe o suprafaţă de 22 de milioane de km2, supus unor inimaginabile distrugeri. Numărul celor mobilizaţi în acest război a fost de 110 milioane, iar armamentul folosit şi fabricat s-a cifrat la 653.000 avioane, 287.000 tancuri şi circa 1.000.000 de tunuri, pentru a enumera doar cele mai importante arme de luptă. Omenirea a suferit pierderi imense: circa 51 de milioane de morţi, răniţi şi dispăruţi, adică 25.298 victime la fiecare 24 de ore, o adevărată culme a aberaţiei şi ororii în lume.
    Aceste rânduri nu s-au vrut o apologie a războiului, a crimei organizate în numele “intereselor superioare“, nici o istorie completă a conflictelor interumane, ci mai degrabă un mijloc de a trezi în minţile şi inimile cititorilor dorinţa vie de a face din ,, Pace “, nu din război, o stare permanentă de existenţă. Scopul acestui articol poate fi atins doar dacă veţi reuşi să înţelegeţi că cifrele prezentate nu reprezintă altceva decât oameni, doar dacă veţi reuşi să vă imaginaţi aceste milioane de vieţi prinse în vâltoarea necruţătoare a conflictelor, destine tulburate şi zdrobite în final de zeul Război şi cortegiul său întunecat de ajutoare: Foamea, Focul, Boala, Cruzimea şi Moartea. Orice război are un sfârşit. Suferinţele nu!

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro