1          Federatia Rusa de la destramarea URSS pana in prezent

La 25 decembrie 1991, semnarea declaraţiei tripartite (Rusia, Ucraina, Belarus), considerată drept data încetării existenţei URSS, fosta Republică Sovietică Socialistă Rusă (RSFSR) şi-a căpătat independenţa. “Rusia post-comunistă se află în cadrul unor graniţe care nu au precedent istoric. Ca şi Europa, ea  va trebui să consacre cea mai mare parte a energiei sale pentru a-şi defini identitatea” (H. Kissinger, “Diplomacy”, pag. 25).
Politica externă a noului stat ex-sovietic a fost sinuoasă în mai multe privinţe, ea încercând totuşi să păstreze o constantă: puterea de la Kremlin întruchipata de preşedintele Boris Elţîn (conform constituţiei seful statului este şi seful puterii executive), a urmărit promovarea cu consecvenţă a unor relaţii de colaborare cu SUA şi marile puteri occidentale. Desigur această politică nu a izvorât din simpatie reală pentru sistemul democratic occidental,  ci din dorinţa de a reuşi să depăşească cu ajutorul vestului criza economică şi politică, căreia trebuiau să-i facă faţă toate republicile ex-sovietice după dispariţia fostei URSS, fenomen de la care nu face excepţie nici Federaţia Rusă.
Dar, chiar dacă forţele liberale au căutat, poate în mod sincer, să-şi însuşească regulile democratice, care să garanteze derularea vieţii politice în mod civilizat, în Rusia a existat şi există încă un potenţial conservator de sorginte ex-sovietică care acţionează pentru restauraţie. Aceste forţe, având în frunte Partidul Comunist, au blocat adesea procesul democratic, punând în pericol evoluţia Rusei spre o reală democraţie. De dragul susţinerii grupării liberale şi forţelor democratice marile puteri vestice au făcut numeroase concesii Moscovei, tolerând inclusiv pretenţiile exagerate ale Federaţiei Ruse, de a fi recunoscută ca unic “ succesor de drept şi continuator “ al fostei URSS, deşi pretenţii similare erau îndreptăţite să ridice şi celelalte republici ex-sovietice. Încheierea convenţiei de bază de colaborare dintre Rusia şi NATO, semnată la Paris în 1997 a reprezentat apogeul concesiilor.
Convenţia a dat practic Rusiei dreptul de a opune în mod legal “ veto “ la acţiunile alianţei. Rezultatul s-a văzut în poziţia  Rusiei faţă de intervenţia NATO în Iugoslavia, pentru oprirea procesului de “ purificare etnica “ declanşat de preşedintele Milosevici în provincia Kosovo, locuită în majoritate de etnici albanezi.
Dincolo de declaraţiile pacifiste ale ambelor părţi, mai mult sau mai puţin oficiale, poziţiile şi obiectivele Rusiei şi ale celorlalte mari puteri ale lumii au rămas şi sunt şi în prezent opuse.
Lumea occidentală şi în primul rând SUA, urmăresc neutralizarea puterii nucleare a Rusiei. (indiferent de afirmaţiile liniştitoare ale liderilor de la Kremlin şi de fenomenul de dezagregare reală a industriei de război a Rusiei moştenita de la fosta URSS, acest potenţial rămâne încă un pericol real pentru securitatea lumii.)
De asemenea un ţel, deşi nedeclarat expres, al occidentului este transformarea Rusiei dintr-un stat excesiv totalitar, cu o politică agresivă, imprevizibilă într-o ţară modernă, cu o politică raţională, capabilă să se integreze în comunitatea statelor civilizate, în stare să-şi rezolve contradicţiile externe nu prin forţă ci prin negocieri paşnice. Aceasta ar facilita în primul rând includerea uriaşelor bogaţii naturale ale Rusiei în circuitul valorilor mondiale, fără ciocniri violente de interese sau conflicte armate (de aceea Rusia a şi fost acceptată în grupul celor 7, G-7 devenind G-8).
Rusia, deşi conştientă de slăbiciunea ei (a pierdut “ războiul rece “ împreună cu întregul  “ lagăr socialist “), având încă mulţi lideri tributari spiritului restaurator neoimperial rămâne încă refractară faţă de transformările dorite de occidentali. Speranţa în refacerea puterii imperiale este nu numai prezentă dar chiar într-o ascensiune, indiferent dacă cei care o promovează aparţin taberei democratice sau forţelor procomuniste. Ea nu ezită să şantajeze aşa zişii “ parteneri “ vestici cu potenţialul ei nuclear, Boris Elţîn vorbind cu mândrie nedisimulată de “grupul celor 8 “ – G-8 – în care chipurile ar fi admisă şi Rusia la egalitate cu celelalte 7 mari puteri ale lumii, deşi este evident ca ţara sa mai are mult până să depăşească stadiul de subdezvoltare şi statutul de mai sus e obţinut prin şantaj. În ultimii ani lucrurile au evoluat în direcţia dorită de occidentali. Rusia a ajuns atât de dependentă economic şi financiar (are o datorie externă de cca. 200 miliarde dolari, pe care nu are cum s-o plătească) de marile puteri occidentale, încât aspiraţiile neoimperiale şi naţionalismul belicos velicorus, în condiţii normale nu-şi mai pot pune în practică idealurile revanşarde.
Pe fondul de mai sus, în decursul celor aproape 13 ani care s-au scurs de la dispariţia URSS, lumea politică în general nu a fost pregătită pentru a percepe la dimensiunile lor reale fenomenele care s-au petrecut pe teritoriul fostei URSS. Câţiva ani buni (cel puţin pana la alegerile parlamentare din decembrie 1993 şi votarea constituţiei), din păcate, în unele state vestice s-a menţinut mitul atotputernicei Moscovei, Federaţia Rusă fiind în continuare confundată cu defuncta URSS. Confuzia aceasta a însemnat în practică considerarea Federaţiei Ruse, în ciuda slăbiciunii ei, drept un pol de putere capabilă încă să se contrapună cu succes în SUA şi lumii occidentale, şi nu cum este de fapt, unul din  “ marii învinşi în războiul rece “.
Procesul de demitificare a fostei URSS a mers lent mai ales în fostele ţări socialiste, unde o bună parte din clasa politică nu a crezut multa vreme ca un colos de dimensiunea URSS s-a prăbuşit atât de repede. În realitate procesul de coroziune exista încă de la formarea URSS. Populaţiile din Caucaz nici astăzi nu-i acceptă pe ruşi, ucrainenii s-au considerat totdeauna o rasă aparte în fostul imperiu rus şi sovietic, iar “ lagărul socialist “ a fost creat artificial, ţările membre fiind atrase în el în mod forţat cu complicitatea puterilor occidentale învingătoare în război, în frunte cu SUA.
Unele evenimente postbelice din fosta URSS, ca destalinizarea şi începuturile timide ale unor reforme democratice, lansate de Hrusciov, au permis de fapt şi atragerea URSS şi statelor satelite în marele proces istoric, cunoscut sub denumirea de “ conferinţa de securitate şi cooperare europeana “ (CSCE). Acceptând să participe la acest proces, URSS şi-a semnat de fapt “ actul de deces “, deoarece prin implicarea oficială în dialogul global pe tema drepturilor omului, puterea sovietică şi-a subminat propriile-i rădăcini, ea existând practic exclusiv prin încălcarea grosolană a oricărei libertăţi individuale şi prin negarea proprietăţii private şi instaurarea terorii ideologice. Primul rezultat al CSCE a fost trezirea “ maselor socialiste “ din letargia comunistă prin apariţia primelor mişcări dizidente în însăşi inima imperiului sovietic. A urmat perioada brejneviană cunoscută drept “ epoca stagnării “. Leonid Brejnev l-a debarcat pe Nichita Hrusciov printr-o conspiraţie de palat, dar nu a mai putut să mai readucă ţara în starea în care se afla pe vremea lui Stalin. În mod firesc după “ stagnarea “ din timpul lui Brejnev, nu putea urma decât “ perestroika “ lui Mihail Gorbaciov. E adevărat că în bună măsura Gorbaciov a fost inspirat, susţinut şi încurajat deschis în promovarea politicii sale de deschidere spre vest, de Eduard Şevardnadze, ca secretar al CC al PCUS şi ministru de externe. Se spune ca fără Şevardnadze Germania n-ar fi obţinut unificarea.

RUSIA ŞI STRĂINĂTATEA APROPIATĂ

După încheierea războiului rece, fiecare ţară europeană a blocului socialist a fost confruntată cu problemele dificile şi dureroase ale tranziţiei. Într-o ţară obişnuită tranziţia a însemnat trecerea de la totalitarism la democraţie şi de la economia centralizată la cea de piaţă. În cazul Rusiei, tranziţia a însemnat şi trecerea de la statul imperial la cel post imperial.
Este delicată pentru că de 300 de ani ruşii trăiesc în minte cu ideea imperială, care le oferea un gen de compensaţie la greutăţile şi lipsurile vieţii cotidiene. De data aceasta, prăbuşirea imperiului a fost însoţită de o prăbuşire a nivelului de trai, chiar a securităţii personale. A dispărut şi “aroma ideologică” pe care o răspândea, totuşi, existenţa imperiului: suferim, dar cel puţin suntem mari şi chiar temuţi. De aceea, populaţia este tentată să privească dispariţia imperiului ca o pierdere, ca o tragedie, mai mult ca un “complot” deliberat pentru a dezmembra un guvern şi o naţiune (D. Yergin şi T. Gustafson, “Rusia 2010 and What It Means for the World”, pag. 211).
Vorbind despre imperiu şi ideea imperială la ruşi, nu putem să nu amintim că imperiul sovietic din perioada socialistă a acestei uniuni avea o existenţă structurată în mai multe cercuri concentrice. Primul, după cum preciza şi Zbigniew Brzezinski (“Game Plan”, pag. 48) este imperiul Marii Rusii. Aproximativ 145 milioane de ruşi dominau aproximativ 145 milioane de oameni aparţinând unor numeroase naţiuni ne-ruse, incluzând 50 milioane de musulmani asiatici şi 50 milioane de ucraineni.
Al doilea este imperiul sovietic. Prin intermediul său, Moscova controla state satelit în care trăiau 120 milioane de mongoli. Al treilea este imperiul comunist al Moscovei, care includea state precum Cuba, Nicaragua, Vietnam, Angola, Ethiopia, Yemenul de Sud şi Coreea de Nord, dependente de Moscova din raţiuni ce ţineau de sprijin militar şi economic, ghidare politică, etc. Aceste state din urmă au o populaţie de circa 130 milioane locuitori. Prin urmare, 145 milioane de ruşi au exercitat un control politic asupra unui sistem imperial care includea 545 milioane de oameni răspândiţi în întreaga Eurasie şi în teritorii dependente de peste mări. Cu alte cuvinte, misiunea internaţionalistă a leninismului, consideră autorul american, nu a reprezentat decât un alt înveliş pentru promovarea unor interese imperiale mai vechi. DE ANALIZAT FRAGMENTUL
Fosta URSS conţinea 15 republici unionale care au devenit state independente. Evgheni Yasin ne propune o sistematizare a lor pe care o reproducem mai jos (“The Economic Space of the Former Soviet Union, past and present” în J. Williamson, “Economic Consequences of Soviet Disintegration).
Republicile Slave: Rusia, Ucraina, Belarus. Cu anumite rezerve, spune autorul, Moldova ar putea intra în această grupă (din nou, am spune, mentalităţile imperiale, care nu observă “amănuntul” că 65% din populaţia acestui stat este formată din moldoveni, deci români).
Republicile Transcaucaziene: Georgia, Armenia şi Azerbaidjan. În ciuda diferenţelor de religie, adaugă autorul, populaţiile acestea sunt strâns conectate - istoric şi cultural - cu Turcia, Iranul şi Orientul Mijlociu.
Statele baltice: Estonia, Letonia şi Lituania care s-au dezvoltat şi se află şi astăzi sub influenţa Germaniei, Poloniei şi ţărilor scandinave.
Republicile din Asia Centrală: Uzbekistan, Kirghistan, Tadjikistan şi Turkmenistan au devenit parte a imperiului mult mai târziu, iar colonizarea rusească a avut o influenţă redusă.
O poziţie specială ocupă Kazahstanul, unde ruşii deţin o pondere de peste 40% din populaţie.
Cum vor evolua aceste state în raport cu Rusia? Există un scenariu ca fiecare să aibă propria monedă şi să evolueze cu totul independent de Rusia; ipoteza opusă este ca toate să formeze un spaţiu economic comun, un spaţiu al rublei. Realist este un scenariu intermediar, în care unele dintre aceste ţări vor forma o uniune economică împreună cu Rusia, altele nu. De pildă, Bielorusia deja a alcătuit o uniune cu Rusia. Este foarte probabil să se alăture acestei uniuni şi Kazahstanul, ţară mare în care populaţia rusească deţine o pondere importantă.
Ar fi, fără îndoială, riscant să se facă judecăţi sigure în privinţa evoluţiei fiecărui stat. În 1991 la Alma Ata s-a semnat un acord care vroia să întemeieze un gen de Uniune Europeană a Estului, ceea ce numim Comunitatea Statelor Independente (CSI), dar această Uniune a funcţionat modest. Cauzele sunt multiple. Fiecare dintre aceste ţări are şi o strategie proprie de evoluţie şi nu vede în mod pozitiv, din punct de vedere politic, un tip de subordonare faţă de Moscova. În acelaşi timp, legăturile economice şi sursa de materii prime pe care o reprezintă Rusia constituie un îndemn spre integrare. Există, deci, două tendinţe contrare în atitudinea acestor ţări şi numai timpul va hotărî care va fi învingătoare. În tot cazul, analiştii spun că un tratat de genul celui de la Alma Ata ar putea fi semnat între Rusia, Bielorusia, Kazahstan şi Republicile din Asia Centrală, eventual cele transcaucaziene, cu excepţia Azerbaijanului.

Al doilea stat din punct de vedere demografic din fostul spaţiu al URSS (52 milioane de locuitori) şi-a proclamat printre primele independenţa. Din punct de vedere politic, Ucraina îşi doreşte independenţa, dar, în acelaşi timp, ea are o acută dependenţă energetică faţă de Rusia. Acesta este paradoxul în care se zbate Ucraina.
O ţară de dimensiunile Ucrainei cu poziţia sa geopolitică nu se poate desprinde de vechea legătură economică decât cu un efort financiar foarte mare pe care acum nu şi-l poate în nici un fel permite. Pe fondul unei tranziţii complicate, în care reforma nu a fost condusă, potrivit specialiştilor, foarte bine, Ucraina a ajuns să aibă o datorie de zeci de miliarde de dolari faţă de Rusia.
Ecuaţia geopolitică a Ucrainei este, poate, cea mai complexă dintre toate republicile unionale. Pledează pentru acest lucru existenţa celor aproape zece milioane de ruşi care trăiesc în această ţară. Faptul că Ucraina deţine Crimeea, ţinut rusesc, locuit în majoritate de ruşi, făcut cadou de către Hruşciov în 1954 cu ocazia împlinirii a trei sute de ani de la unirea Ucrainei cu Rusia. Iar cine deţine Crimeea, deţine o poziţie cheie la Marea Neagră. Mai presus de toate, aceste ţări au un trecut comun de aproape 350 de ani care nu poate fi şters în câţiva ani. Cum spuneam, foarte importantă din punct de vedere geopolitic este poziţia Ucrainei care “ocupă” ieşirea fostului imperiu spre Europa. De aceea, “transformarea ei dintr-o prelungire europeană a Rusiei într-o barieră a Rusiei spre Europa va fi foarte greu de acceptat de către Moscova” (P. Dobrescu, “Nu este loc de utopie”, în volumul “Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei”).
Dintre celelalte republici unionale o situaţie ceva mai clară au republicile baltice. Sunt singurele care nu au aderat la CSI. Ele doresc să restabilească legăturile lor istorice: Estonia cu Finlanda, Letonia cu celelalte ţări scandinave, Lituania cu Germania şi Polonia. Ca suprafaţă ele sunt, fiecare, de mărimea Austriei sau Ungariei, dar populaţia este de 1,6 milioane (Estonia), 3,7 milioane (Lituania), 3,5 milioane  (Letonia).
Există două tipuri de probleme delicate în cazul acestor ţări: ele exportau către celelalte foste republici unionale cca. 50% din Produsul Intern Brut. Prin urmare, un interes economic foarte important le face să menţină legăturile comerciale cu fostul spaţiu sovietic. În acelaşi timp, obiectivul politic declarat este să diminueze aceste legături şi să intre în spaţiul de influenţă occidental. Din punct de vedere strategic, aceste ţări sunt semnificative pentru Rusia, întrucât pe teritoriul lor trec rute comerciale foarte importante. În plus, porturile ruseşti de la Baltică sunt îngheţate pe timpul iernii. Desprinderea acestor state accentuează situaţia Rusiei de “înfundătură continentală”. Ne explicăm astfel de ce Rusia se împotriveşte tentativelor de integrare a acestor state în structurile occidentale. Ne explicăm şi de ce Occidentul a manifestat oarecare prudenţă în încurajarea tendinţelor de desprindere.
Poziţia statelor din Caucaz prezintă de asemenea un real interes deoarece fiecare dintre ele întâmpină  serioase dificultăţi în tentativa de a obţine independenţa. Este semnificativă în acest sens situaţia Georgiei.

1 Georgia este o ţară relativ mică, are o suprafaţă aproximativ egală cu cea a Irlandei pe care trăiesc 5,5 milioane de locuitori. Cu o pauză de câţiva ani, imediat după primul război mondial, ea a fost de la începutul secolului al XIX-lea integrată Rusiei. Georgia se învecinează cu Marea Neagră unde are două porturi: Suhumi şi Batumi. Pe de altă parte, valoarea poziţiei geopolitice a Georgiei a crescut datorită descoperirilor de resurse petrolifere în Marea Caspică, această ţară situându-se pe unul dintre drumurile pe care petrolul ar putea ajunge la Marea Neagră şi de aici spre Europa.
Până în 1990 avea un nivel de trai peste media republicilor unionale. Ea producea cele mai bune vinuri din fosta URSS şi avea un export masiv întrucât fostul imperiu nu avea o producţie proprie cât de cât îndestulătoare. În plus, gruzinii erau buni comercianţi şi ei erau particularii care aprovizionau piaţa Moscovei cu zarzavaturi (erau consideraţi un fel de “milionari socialişti”). De la acest nivel, în 1995 locuitorii capitalei - Tbilisi - nu aveau apă caldă decât de două ori pe săptămână câte două ore. Amintim acest lucru pentru a vedea cum simt, cum pot percepe oamenii obişnuiţi premisele tranziţiei şi cum se poate explica apariţia unor orientări nostalgice.
Georgia s-a proclamat independentă în 1991, iar primul preşedinte care a câştigat alegerile a fost Zviad Gamsakurdia. Din 1992 puterea a fost preluată de Eduard Şevardnadze, fostul ministru de externe al URSS. Se părea că Georgia va deveni cu adevărat independentă. Numai că pe teritoriul său au izbucnit – la timp, am spune – mişcări de independenţă a unor provincii.
Prima a fost cea iniţiată de Osetia de Sud. Osetinii, popor din Caucaz, trăiesc în două provincii: Osetia de Nord integrată Federaţiei Ruse (600 mii de locuitori), şi Osetia de Sud (100 mii de locuitori dintre care 65% osetini şi 30% gruzini) care face parte din Georgia. Osetia de Sud îşi proclamă independenţa. Georgia declară neconstituţionalitatea hotărârii. Izbucneşte un conflict militar care ia sfârşit doar în 1993, când Georgia aderă la CSI, prilej cu care dobândeşte sprijinul Moscovei în soluţionarea conflictelor interne. În mai 1996, se semnează Memorandumul ruso-gruzino-osetin cu privire la asigurarea securităţii şi încrederii între părţi.
Cumva după acelaşi scenariu are loc şi conflictul din Abhazia - republică autonomă a Georgiei, situată pe litoralul Mării Negre (540 mii de locuitori dintre care 17% abhazi, 43% gruzini şi 17% ruşi) având capitala la Suhumi. Abhazia îşi declară independenţa, Tbilisi nu recunoaşte hotărârea, izbucneşte conflictul armat, abhazii fiind sprijiniţi de “voluntari” din Caucazul de Nord. Cert este că la 14 mai 1994 a fost semnat la Moscova un acord de încetare a focului în zona conflictului georgiano-abhaz care prevede crearea unei zone de securitate unde să fie dislocate forţe de menţinere a păcii ale CSI. În 1996, Georgia şi Abhazia au convenit “prelungirea mandatului trupelor ruse”.
Deci, republicile unionale sunt supuse şi unor presiuni de felul acesta din partea Moscovei. Şi ele nu au de ales. Acceptă medierea Moscovei, acceptă trupe ruseşti pentru a-şi salva existenţa statală. Pe de altă parte, exemplul dat arată cât de complicată este situaţia nu numai în Caucaz, ci în mai toate republicile unionale. Fiecare republică are “pungi de populaţie” de altă etnie care pot repede deveni masă de manevră. De aceea, problema independenţei acestor republici faţă de Rusia este foarte complicată şi trebuie tratată cu mare prudenţă şi, am spune, cu înţelegere.
Armenia nu are ieşire la mare sau la alte căi de comunicaţie importante. Trei dintre cele patru ţări cu care se învecinează sunt islamice (Turcia, Azerbaijan şi Iran), iar de Georgia este despărţită de un munte traversat numai de o cale ferată care nu poate transporta mai mult de o pătrime din comerţul ţării. Poziţia sa este izbitor de asemănătoare cu cea a Nepalului sau Lesoto - deci fără acces direct la o cale de comunicaţie importantă. De aceea, o bună relaţie cu Moscova este principala soluţie de supravieţuire.
Cea mai mare ţară caucaziană - Azerbaidjanul (8 milioane locuitori) - a suferit mult în urma conflictului din Nagorno Karabah pentru că a fost înfrântă de o ţară mai mică (Armenia) şi pentru că a pierdut un important teritoriu. Regiunea Nagorno Karabah (Karabahul de munte) a fost o enclavă în cadrul Azerbaijanului. Cei 190 de mii de locuitori ai săi erau în proporţie de 80% armeni şi 20% azeri. În 1920, congresul armenilor din Nagorno Karabah decide unirea acestei zone cu armenii. La intervenţia lui Stalin, acest teritoriu este cedat Azerbaidjanului.
La sfârşitul deceniului al IX-lea au loc demonstraţii ale armenilor din enclavă în favoarea unirii cu Armenia. Se ajunge la conflict deschis. În primăvara lui 1993 se declanşează ofensiva etnicilor armeni în urma căreia sunt deschise două coridoare de legătură cu Armenia şi este cucerit 10% din teritoriul azer. Cu un an mai târziu are loc un gen de reglementare, un acord semnat de părţile implicate la Moscova.
Azerbaidjanul este o ţară vecină cu Iranul (de altfel pe teritoriul său trăiesc mulţi iranieni). Pe de altă parte, importanţa acestui stat a crescut odată cu descoperirea rezervelor de petrol din Marea Caspică. Frustrat de victoria armeană, precum şi de sprijinul sovietic implicit acordat Armeniei în timpul conflictului, Azerbaidjanul dezvoltă legături vizibile cu Occidentul (mai ales cu SUA). De altfel, şi ţările occidentale au tot interesul să amplifice cooperarea cu Baku. De aceea traiectoria acestei ţări va fi, fără îndoială, ascendentă.
Plină de necunoscute este şi evoluţia ţărilor din Asia Centrală. Au înalte rate de creştere a populaţiei şi, în acelaşi timp, sunt printre cele mai sărace republici ale fostului spaţiu sovietic. Rolul lor clasic în vechea diviziune socialistă a fost acela de a produce materii prime. Foarte important între aceste state este Uzbekistan. Cu o populaţie de 24 de milioane şi o suprafaţă mai mare decât a Germaniei şi mai mică decât a Franţei, beneficiind de o conducere realistă şi hotărâtă, Uzbekistanul a consemnat în ultimii ani ritmuri de creştere economică. El se detaşează între cele patru ţări. Dar aceste ţări suferă două tipuri de influenţe cu semnificaţii geopolitice de netăgăduit: influenţa ţărilor musulmane situate la sud - şi influenţa Chinei situată la vest.

RELAŢIILE DINTRE NOUL STAT FEDERAŢIA RUSĂ ŞI ROMÂNIA

Politica Federaţiei Ruse se deosebeşte radical de cea practicată în fosta URSS, deoarece are un sistem pluripartid, are chiar unele libertăţi democratice reale, între ele libertatea presei fiind cea mai distincta, iar uriaşa maşinărie militară sovietică, pe lângă fragmentarea ei în celelalte 14 republici ex-sovietice, suferă şi este pe cale de dezagregare din cauza unei slăbiciuni economice de durată, ce  nu poate fi depăşită încă multe decenii de acum încolo (chiar dacă la putere s-ar instala forţele neocomuniste).
Şi politica noastră faţă de Rusia a avut conotaţii duplicitare (iar din păcate aceasta nuanţa persistă şi în prezent). România a optat oficial în mod firesc pentru integrarea în NATO şi Uniunea Europeană. Dar, din păcate nu a luat pe plan intern masurile necesare drastice, nepopulare de reformă, reclamate de această cerere, iar în politica externă a mai continuat sa flirteze în diverse ocazii şi cu Federaţia Rusă. Momentul adevărului a venit însă rapid.
Moscova a respins orice pretenţii româneşti de reabilitare istorică prin condamnarea pactului Ribentrop-Molotov în litera unui tratat politic de bază bilateral, ca şi cererile legitime de despăgubiri pentru tezaurul românesc depus în 1916 în Rusia.
Basarabia a rămas “ mărul discordiei “ în continuare în relaţia cu Moscova, deşi România nu mai are graniţă comună cu Rusia. (Ar fi fost totuşi o greşeala fatală daca în iunie 1992 România s-ar fi implicat activ nu numai cu sprijin logistic ci şi cu forţe umane de partea Chişinăului, fiindcă am fi intrat în conflict nu cu secesioniştii transnistreni, ci cu Armata a 14-a sovietică, devenită rusă prin bunul plac al Moscovei.
Iar în privinţa tratatului politic cu Rusia, deşi era evident că în condiţiile de mai sus el nu-şi mai are nici un rost (orice tratat se încheie atunci când prin el se rezolvă o problemă divergentă) totuşi la Bucureşti, în virtutea inerţiei, s-a menţinut părerea că dacă nu încheiem un asemenea tratat cu Rusia, atunci înseamnă ca nu dorim relaţii normale cu această ţară. Mai mult, se susţinea în unele birouri că şi prietenii noştri occidentalii ne-ar îndemna să încheiem acest tratat fiindcă altfel nu am îndeplini condiţiile de a întra în NATO.
În primul rând că occidentalii ne spuneau din pură complezenţă că România ar trebui să aibă relaţii bune cu Moscova. Pe fond ei însă nici nu aveau de gând să-şi complice şi mai mult relaţia lor proprie cu o Rusie pe care doreau să o aservească şi nicidecum sa o întărească, încurajând o legătură strânsă cu una din ţările mari din fostul lagăr socialist aşa cum era România.
La NATO nu s-a pus niciodată semnul egalităţii între tratatele încheiate cu Ungaria şi Ucraina şi un eventual tratat de bază cu Rusia. Cu cele două ţări vecine erau de dorit raporturi normalizate în optica de viitor a NATO, dar cu Rusia, care nu mai avea frontieră comună cu ţara noastră un asemenea document, nu avea nici un rost, cu atât mai mult cu cât Rusia însăşi, refuzând punctele de interes pentru partea română, ea singură s-a retras şi a blocat de fapt procesul negocierilor. În aprilie 1996 Primakov a dorit sa parafeze numai acel text al tratatului care conţinea o serie de clauze agreate de partea rusă, clauze care ne-ar fi complicat demersurile noastre pe lângă NATO. Primakov s-a arătat şocat (sau aşa a vrut să pară) când doar cu 24 de ore înainte de sosirea la Bucureşti, la reuniunea OCEMN, i s-a spus că partea romană nu e pregătită de parafare.
Susţinătorii tratatului aduc în discuţie teoria ,, dependenţei ,, economice a României de Rusia, care dacă, chipurile s-ar supăra, ne-ar închide gazele şi conductele de ţiţei. Este o teorie emanată de la propaganda moscovită. Adevărul este ca Rusia este dependentă de România şi nu invers. Partea română virează anual în bugetul Rusiei peste un miliard de dolari (suma ce reprezintă diferenţa între importul şi exportul românesc în şi din Rusia). România plăteşte comercial cu bani grei aceste produse energetice (din fericire plata se face prin intermediul unor firme occidentale şi putem beneficia de preţurile reale ale pieţei, altfel partenerii comerciali ruşi ne-ar percepe tarife cu mult peste preţul pieţei) şi nu le primeşte gratuit.
Iar după cum se ştie, singura sursă reală de venituri în valută a Rusiei este exportul ei de produse energetice. De aceea ea nu are cum să ne şantajeze cu oprirea livrărilor atâta timp cât le achităm contravaloarea.
De aceea se tărăgănează de ani de zile şi rezolvarea unor probleme relativ simple. Aceste probleme trenează încă din 1991-1992 şi este puţin probabil că partea rusă va găsi voinţa politică necesară sa le dea o rezolvare în sensul dorit de noi. Nici în domeniul politic nu aveam prea multe interese comune. Şi nu e vorba numai de valul de emoţionalitate pe care îl produce la Moscova insistenţa României de a deveni membru NATO. (Evghenii Primakov spunea cu nonşalanţă la toate întâlnirile oficiale cu noi că România are dreptul să-şi aleagă politica proprie, chiar şi de aderare la NATO. Dar, în convorbirile intime cu partenerii occidentali, reprezentanţii Moscovei nu se sfiiau să le atragă atenţia acestora ca sunt pe cale să primească în alianţă ,,un stat cu probleme,, şi în plus ,,divizat,,. Iar dacă interlocutorul uimit întreba cum este România ,,un stat divizat,, , atunci răspunsul venea prompt: dar Basarabia, Republica Moldova, pe care Bucureştiul le consideră un ,,al doilea stat romanesc ?,,).
O inventariere a eventualelor interese politice ale Moscovei unde ar dori sprijinul României ne arată o listă extrem de săraca. Până de curând Moscova era gata sa ne ofere garanţii de securitate proprii, dacă renunţam la  NATO şi încheiem doar un document bilateral cu SUA, care să ne dea un statut similar cu cel al Finlandei. Evident  o ofertă absolut neconvenabilă părţii române. A mai fost insistenţa Moscovei să o sprijinim sa devină membru plin al Comisiei Dunării. Şi aici însă România a devenit neinteresantă când Germania şi-a oferit sprijinul.
 În esenţă deci Rusia actuală nu mai poate fi o putere de care România să se teamă în mod bolnăvicios aşa cum s-a întâmplat până la dispariţia URSS şi nici un stat de al cărui sprijin sa avem nevoie imperioasă. Rămâne desigur o mare putere, chiar dacă e slăbită economic şi politic. De aceea se cuvine a fi tratată cu atenţie, dar nu exagerată ci în funcţie de interese.
Dar se impune însă imperios să renunţăm la orice atitudine duplicitară şi să scăpăm de complexul de inferioritate faţă de Rusia, fiindcă ea nu mai este din fericire ,, colosul vecin de la răsărit ,,ci numai o mare putere înglodată în greutăţi şi datorii.
În acelaşi context se cuvine ca România sa susţină fără rezerve consolidarea independentei noilor state ex-sovietice, independenţă pe care fosta metropolă căuta să o submineze pe toate căile. În acest spirit şi prezenţa activă a diplomaţiei romaneşti în capitalele marilor state ex-sovietice şi în special în republicile caucaziene, este în deplină concordanţă atât cu strategia NATO şi Uniunii Europene cât şi cu interesele naţionale ale Romanei în această zonă geo-politică atât de importantă pentru viitor.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro