1 Din legendele Olimpului


                    ZEUS
    

    Pentru a afla cine a fost ZEUS trebuie să ştim mai întâi cine au fost înaintaşii şi urmaşii lui. Astfel aflăm că dragostea dintre zeiţa GHEEA (partea de pământ ruptă din haos) şi URANUS (adică cerul) s-au născut titanii. Pentru că  Uranus nu dorea ca puterea să – i fie luată de unul dintre fii săi, acesta s – a hotărât să – i închidă în Tartar, fundul pământului. La îndemnul mamei lor singurul titan care a avut curajul să – l doboare pe Uranus a fost CRONOS.  Acesta a fost blestemat de Uranus să păţească acelaşi lucru.
    După ce puterea a fost luată de titani adică de Cronos şi fraţii lui, acesta a hotărât să – şi găsească o soţie. Astfel a găsit – o pe REEA cea mai frumoasă titanidă. Din căsătoria lor s – au născut doi băieţi HADES şi POSEIDON şi trei fete: HESTIA, DEMETRA, şi HERA. Deoarece lui Cronos îi era frică să nu – i fie luată puterea de unul din fiii lui, a hotărât să – i mănânce. Durerea de mamă a Reei a făcut – o să – i ceară ajutor zeiţei GHEEA astfel aceasta, atunci când a născut ultimul copil, l – a dat bunicii care l – a ascuns. Acesta a primit numele de ZEUS.
    Când Zeus a ajuns la vârsta bărbăţiei a hotărât să pună capăt nenorocirilor făcute de tatăl său Cronos şi să – şi poată salva fraţii înghiţiţi de acesta. Eliberarea celor cinci fraţi a fost posibilă cu ajutorul unei băuturi miraculoase pregătită de o verişoară de – a sa  METIS. Aceasta era fiica titanului OCEAN.
    Asfel Zeus a împărţit lumea în trei părţi, două părţi le – a dat celor doi fraţi, Poseidon şi Hades. Hades a luat ţinuturile subterane, Poseidon – zeu peste ape iar Zeus – cerul, adică a rămas stăpânul adevărat. Celor trei surori le – a dat şi lor puteri. Hestiei i – a dat focul, Demetra a luat bogăţia holdelor şi livezilor iar Hera, cea mai sfioasă dintre ele a devenit soţia lui Zeus.
    Astfel a ajuns Zeus să domnească pe muntele Olimp. El a avut mai mulţi copii atât cu Hera cât şi cu Metis dar şi cu alte zeiţe.
    Cea mai dragă fiică acestuia, era zeiţa Atena făcută cu Metis. Împreună cu Hera a avut pe zeul Hares, un băiat frumos dar încet la minte. Deoarece acesta se simţea bine doar în luptă şi îi plăcea să vadă sânge, zeus l-a numit Zeul războiului nedrept.
    Deoarece zeus nu era mulţumit de copii pe care îi năştea Hera a hotărât să – şi ia alte soţii care să – i dăruiască copii buni adică zeii să ajungă la 12 ca număr precum erau titanii. Astfel la un moment dat, în Olimp erau 12 zei.
-    HEFAISTOS – zeul făurar;
-    AFRODITA – zeiţa dragostei şi a frumuseţii; cea mai frumoasă dintre zeiţe, căsătorită cu cel mai urât dintre zei – Hefaistos;
-    ARES – zeul războiului nedrept;
-    ARTEMIS – zeiţa vânătorii;
-    ATENA – zeiţa înţelepciunii;
-    HERMES – zeul negoţului deoarece era şiret, viclean, mincinos dar şi dibaci;
-    APOLLO – zeul soarelui, numit aşa de Zeus datorită frumuseţii lui. Era cel mai iubit dintre băieţi.
Zeus şi toţi olimpienii cereau ascultare deplină deoarece ei erau neam de zei, sămânţă de titani, urmaşii lui Uranus şi ai Gheei, cei care după cum spune legenda dăduseră viaţă la tot ce era în Univers.


Cele mai ok referate!
www.referateok.ro