1


În Egipt se obişnuia adorarea diferitelor divinităţi,unele sub forma umana,altele cu înfăţişare animală, altele hibride(om si animal).Chiar si corpurile cereşti putea fi considerate divinităţi. O zeitate putea apărea in mai multe forme, manifestându-se sub mai multe aspecte ale ba(elementul care oferea zeilor capacitatea de a avea mai multe înfăţişări).

Ptah, zeul creator
Ptah e zeul care a creat lumea, de acea a fost numit Ptah Ta-Tenen, adică zeul care are legătura cu pământul. Zeul Ptah era reprezentat ca un om cu aspect de mumie. Ptah era venerat si intr-un templu din partea de vest a Tabei, în apropierea localităţii Deir el-Medina. Si Ptah a fost asociat altor divinităţi. Zeul a primit aspect de soim si a început sa fie asemănat cu zeul morţilor, Sokar. Aşa a fost creat zeul Ptah-Sokar. Începând cu perioada Noului Regat a fost asemănat cu Osiris si aşa a devenit zeul Ptah-Sokar-Osiris. Osiris,judecătorul morţilor

Osiris, judecătorul morţilor
Osiris a fost declarat zeu al imperiului morţilor. Cultul sau a fost răspândit in Noul Regat,perioada in care a devenit divinitatea principala a panteonului. Deoarece se crede ca Osiris a avut un trecut regal,el este înfăţişat cu un sceptru legat şi cu bici. Sanctuarul sau principal se găsea in Abydos, in Egiptul de Sus. Osiris fiind judecătorul morţilor,conducea judecata sufletului,petrecuta in Sala celor Doua Adevăruri


1 Isis, mama tuturor zeilor
Isis era sora şi soţia lui Osiris. Ea era adorata ca divinitate principala. Intr-o localitate din Delta, Behbeit el-Hagar se găsea primul templu dedicat ei. Isis era fica lui Geb si Nut. Începând cu Noul Regat, Isis apărea reprezentata cu coarne de vaca si disc solar. Lui
Isis i se mai spune si ,,marea vrăjitoare ,deoarece acesta putere i-a fost data de Ra, când i-a spus numele ei secret. Numele egiptean al lui Isis era Aset, care înseamnă "tron".

Horus, protectorul faraonului
Horus era copilul lui Isis si al lui Osiris. Recunoscut ca zeu suprem, acesta a fost considerat „Marele Zeu”. Pentru egipteni faraonul era Horus, şoimul ceresc ai cărui ochi reprezentau soarele şi luna. Horus era reprezentat cu cap de şoim. Egiptenii venerau şoimii pentru maiestuozitatea, forţa şi capacitatea de a zbura la mari înălţimi. Fii lui Horus erau : Amset, Duamutef, Hapi şi Gebehsenuf. Aceştia protejau vasele canopice. Vasele canopice erau recipientele care conţineau organele interne ale mumiilor. Ficatul era depus într-un vas cu capacul în forma de cap de om, acesta fiind Amset. Un vas în formă de şacal adăpostea stomacul, acesta era Duamutef. Capul de babuin era capul în care se păstrau plămânii, acesta era Hapi. Un cas cu cap de şoim păstra intestinele, acesta era Gebehsenuf.

Ra si Aton, puterea soarelui
La începutul dinastiei a II-a, Ra a fost adorat ca zeul soare. Aton înseamnă „discul solar”. Akhenaton a vrut ca acesta să fie unicul zeu căruia să i se oficieze un cult. În fiecare noapte Ra făcea o călătorie nocturnă a Soarelui, traversând 12 porţi. Cele doisprezece porţi erau asimilate cu cele 12 ore din noapte. Când Ra trecea de a doisprezecea poartă, soarele răsărea din nou pe cer. Apofis era şarpele gigantic trimis de Seth, zeul distrugerii, ca să-l împiedece pe Ra să treacă de a doisprezecea poartă.

Maat, ordinea cosmica
Considerată fiica lui Ra, zeul Soare, Maat apărea în spatele tatălui său în barca ce îi purta în fiecare noapte în lumea de dincolo. Fiind personificarea justiţiei şi responsabila ordinii din Univers, Maat a fost considerată protectoarea judecătorilor. Pentru a fi în stare să-şi exercite datoria in mod demn judecătorii purtau la gât o amuletă a acestei divinităţi.

Thot, scribul zeilor
Thot era zeul scrieri, al limbii şi stăpânul cuvintelor divine. În general el era simbolul înţelepciunii. Thot era reprezentat sub forma unui babuin sau ibis. Lui Thot i-a fost atribuită ca soră zeiţa Sesat, "stăpâna cărţilor". Se considera că Thot, zeul măsurii,era legat de pasărea ibis datorită lungilor salturi care măsurau patru palme.

Hathor, zeiţa feminităţii
Hathor era o zeiţa celesta: numele sau Hwt-Hr înseamnă ,,Casa lui Horus,,. Conform unui mit, ea s-a născut în acelaşi moment în care Ra a devenit zeul Soare. Hathor era reprezentată şezând lângă Ra în barca solară. Ea era şi protectoarea dragostei, a muzicii şi a dansului, fiind venerată de artişti. Templele dedicate lui Hathor prezintă o particularitate: capitelurile cu capul zeiţei cu urechi de vacă, animalul său sacru. Sunt deci considerate ,,capiteluri hathorice’’, pe care le găsim în temple ca Deir el-Bahri şi Abu Simbel.

Anubis, păzitorul necropolelor
Lumea morţilor, atât de importantă pentru egipteni,se găsea sub protecţia lui Anubis. Acesta era reprezentat sub forma unui om cu cap de şacal, acesta fiind animalul lui sacru. Ca protector al necropolelor, zeul apărea şi pe sigiliile care închideau porţile mormântului. Tot legat de tărâmul morţilor e şi rolul lui Anubis din timpul cântăririi sufletului. Zeul conducea ritualul în Sala celor Doua Adevăruri. Aici trebuia să cântărească sufletul şi să vadă daca e la fel de uşor ca statuia-imagine a zeiţei Maat. Lângă Anubis apărea şi Thot care îl asista, notând rezultatul cântăririi.

Sobek, zeul crocodil
Crocodilii sunt importanţi pentru egipteni. Încă din timpurile străvechi le-a fost asociat acestor animale zeul Sobek. El este înfăţişat cu corp de om, cap de crocodil şi coroană cu coarne răsucite, pene şi uraeus. Conform unor legende, era creatorul lumii, ieşit din apele haosului sau Nun. Fiind crocodil el era un zeu pozitiv dar si negativ. În textele sarcofagelor crocodilul apare ca demon a lumii de apoi, care trebuia distrus.

Bastet, zeiţa pisica
Bastet era protectoarea familiei. Ea era considerată şi zeiţa a lunii. În templul lui Bastet erau crescute pisici, sacrificate şi apoi mumificate.

Sakhmet, zeiţa leoaica
Sakhmet era reprezentată cu un disc solar şi un uraeus, în forma unei leoaice sau unei femei cu cap de leoaică. Era supranumită şi „cea puternică” dar în realitate acest atribut îi revenea lui Hathor care, conform legendei când oamenii conspirau împotriva lui Ra se transforma în Sakhmet, pentru ai distruge. Sakhmet simboliza flăcările solare. Funcţia ei era de a distruge duşmanii zeului Ra.

Seth, dezordinea
Seth era zeul negativ al Egiptului. După o legenda se spune ca Seth a fost aruncat în adâncurile lumii de dincolo de către Horus când Seth a pierdut o bătălie. De aceea în fiecare noapte îl trimite pe Apofis să-l împiedice pe Ra să termine călătoria nocturnă  a Soarelui. Pentru că dacă soarele nu străluceşte pe cer, Seth poate ieşi la suprafaţa.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro