1
Īntroducere

    Este foarte dificil să defineşti o naţiune şi este aproape imposibil să măsori toate amănuntele abstracte care o formează. Se vorbeşte despre naţiuni doar cānd anumite condiţii şi trăsături obiective şi subiective de-finesc un anumit grup. Cele mai obişnuite dintre aceste trăsături sunt des-cendenţa comună, limba, teritoriul,etnitatea politică, obiceiurile, istoria, tradiţiile şi religia, dar puţine naţiuni īndeplinesc simultan toate aceste condiţii. Există multe alte definiţii pentru naţiune şi nu toţi autorii sunt de acord cu ele. Una dintre cele mai simple definiţii, de exemplu, incompletă, dar adevărată, este că naţiunea este un popor avīnd un stat propriu, o moştenire culturală comună şi cīteva viziuni comune.
    Nu toate naţiunile sau grupurile etnice simt la fel din aceleaşi motive, şi nu toate acordă aceeaşi importanţă unei anumite trăsături particulare. Oricum, majoritatea naţiunilor din Europa de Est sunt destul de bine de-finite de limbă, cultură, istoria şi teritoriul lor. Mulţi autori şi cercetători au ajuns la concluzia că numai limba poate forma o bază pentru unitatea naţională şi o unitate de măsură suficient de bună pentru păstrarea trăsă-turilor naţionale sau pentru asimilarea etnică. Romānii, indiferent dacă trăiesc īn Moldova sau īn Romānia, au īn comun un număr impresionant de trăsături comune; printre acestea sunt istoria, cultura şi un teritoriu vecin. Īn plus, limba este extraordinar de uniformă īn toată Daco-Romā-nia, şi nu există nici măcar o singură trăsătură specifică care să-i despartă pe moldoveni de restul romānilor.

Scurt istoric

    Īn 1812, Rusia reuşea să anexeze jumătatea estică a Principatului Romānesc al Moldovei. De atunci şi pīnă la primul război mondial, cu excepţia unor modificări survenite de-a lungul Dunării după războiul Crimeii, teritoriul cunoscut sub numele de Basarabia a rămas sub controlul Rusiei pīnă īn 1918. După primul război mondial, Basarabia s-a unit cu Romānia, dar Moscova n-a acceptat niciodată această unire.

Tratatul de la Paris

    La 28 octombrie 1920  a  fost semnat Tratatul de la Paris de către reprezentanţii Angliei, Franţei, Italiei şi Japoniei pe de o parte şi a Romā-niei pe de alta. Conform Tratatului Basarabia era recunoscută parte in-tegră a statului romān.
    Negocierile de la Paris privind recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu Romānia au decurs īn condiţii dificile, īntīmpinīnd obstaco-le deosebit de mari. Īn primul rīnd a influenţat poziţia ostilă a Rusiei so-vietice faţă de Romānia şi evenimentele războiului civil din īntinsurile fostului imperiu ţarist. Un alt factor ce a frānat tratativele l-a constituit propaganda antiromānească promovată la Paris de către grupările ru-seşti, formate din foşti miniştri ai ţarului şi membri ai guvernului provizo-riu ( Miliucov, Sazanov, Maklakov), care erau susţinuţi de un grup de proprietari emigraţi din Basarabia( A. Krupenski şi A. Şmidt).
    Activitatea diplomaţiei romāne īn scopul recunoaşterii Unirii Basa-rabiei a fost susţinută prin eforturile pline de competenţă şi energie ale lui I. Pelivan, care fusese numit delegat al guvernului romān din partea Ba-sarabiei. El a contribuit la iniţierea cercurilor politice şi a opiniei publice īn problema Basarabiei. La Paris a activat o delegaţie de basarabeni din care făceau parte N. Codrenu, S. Cujbă şi Gh. Năstase.

Populaţia

    Drept urmare a Unirii de la 1918 Romānia aproape că şi-a dublat numărul populaţiei. Majoritatea populaţiei o alcătuiau romānii-71,9%, după care urmau ungurii, germanii, evreii, ucraineni şi alte grupuri etnice minoritate. Īn Basarabia acest indice constituia 56,2%. Īn pofida politicii de colonizare şi īnstrăinare promovată de regimul ţarist, romānii alcă-tuiau majoritatea populaţiei provinciei dintre Prut şi Nistru. Cel mai mare număr de populaţie romānească era concentrat īn judeţele Lăpuşna (82,23%), Orhei (92,44%), Soroca (79,11%). Ruşii şi ucrainenii locuiau īn majoritatea lor īn judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Ismail. Din totalul po-pulaţiei provinciei ruşi alcătuiau 12,3%, rutenii şi ucrainenii 11%, după ei urmīnd evreii cu 7,2%, bulgarii-5,7% şi găgăuzii-3,4%.
    Īn Basarabia populaţia rurală constituia 87%, fapt explicat prin ca-racterul preponderent agrar. Populaţia urbană a regiunii s-a menţinut constantă pe parcursul īntregii perioade interbelice. Cel mai mare oraş al provinciei era Chişinăul (114.896 locuitori), fiind depăşit doar de capitala ţării – Bucureşti cu o populaţie de 639.040.

Reforma agrară

    Predominarea proprietăţii moşiereşti şi ca urmare, lipsa de pămīnt a ţăranilor, necesitatea asigurării populaţiei cu produse alimentare şi a in-dustriei cu materie primă au impus statului īnfăptuirea unor măsuri urgente pentru rezolvarea problemei agrare. O măsură importantă a fost Reforma agrară.
    Īn Basarabia reforma agrară a avut un caracter mai radical. Prin legea de reformă ţăranii urmau să primească loturi de pămīnt de 6-8ha, mai mult decīt īn alte regiuni ale ţării. Au fost declarate expropriate pro-prietăţile care cuprindeau 80% din pămīnturile moşiereşti. Pentru realizarea reformei sa creat un sistem de dirijare numit „Casa noastră”-instituţie de stat cu  sediul la Chişinău, ce se ocupa cu organizarea şi administrarea lucrărilor de expropriere şi īmproprietărire.
    Reforma īn Basarabia a avut anumite particularităţi. Au fost expro-priate şi redistribuite pămīnturile moşiereşti ocupate de ţărani prin vio-lenţă īn urma revoluţiei ruse. Prin legea de reformă agrară erau reparti-zate loturi de colonizare īn judeţele de sud ale Basarabiei. Asemenea lotu-ri primeau ţăranii din localităţile unde suprafaţa de teren necesară pentru īmproprietărire era insuficientă.

Agricultura

    Ca şi īntreaga ţară īn Basarabia agricultura avea un caracter pro-nunţat cerealier. Īn 1939 circa 87% din suprafaţa cultivată era ocupată de cereale. Faţă de perioada de pānă la unire a avut loc o creştere a suprafe-ţei īnsămīnţate cu porumb, care era folosit īn gospodăriile ţărăneşti atāt pentru hrană, cāt şi pentru furaj. Porumbul putea fi cultivat mai mulţi ani pe acelaşi ogor fără epuizarea solului, fiind şi mai rezistent la insecte, bo-li, secetă. Un loc important īn economia ţinutului īl juca cultivarea viţei de vie. A continuat specializarea satelor, īn special din valea Nistrului, īn pomicultură. Basarabia producea circa un sfert din cantitatea de fructe şi struguri exportate din ţară. Īn publicaţiile timpului se menţiona: „O īntin-dere impresionată de zeci de kilometri a masivului de livezi cuprins īntre Nistru Viu şi albia Nistrului Mort… panoramă magnifică unică īn ţară ce se desfăşoară īn faţa ochilor pe culmea dealului din dreptul satelor Co-panca, Chiţcani, Talmaz şi Hadjimus. Această suprafaţă de livezi era nu-mită „California Romāniei”, pentru rolul ei īn producerea şi aproviziona-rea ţării cu fructe”. A fost īncurajată creşterea culturilor tehnice-inului şi cānepei. Un rol important īn economia ţinutului īl ocupa creşterea vitelor. De rānd cu factorii naturali, la dezvoltarea agriculturii a contribuit mişcarea cooperatistă, care a atins īn Basarabia forme mai avansate decīt īn alte regiuni ale ţării.

Industria

    Īn Basarabia dezvoltarea industriei regiunii era orientată mai mult spre satisfacerea necesităţilor locale. Īn anul 1930 īn provincie funcţionau 222 de īntreprinderi. Volumul producţiei industriale nu a cunoscut o cre-ştere substanţială, rămānānd īn ramurile principale la nivelul de pānă la primul război mondial. Cele mai importante centre industriale  erau Chi-şinău şi Bălţi.
    Īn anii 1920-1930 s-a păstrat specializarea ramurilor industriale, acestea fiind puse īn serviciul agriculturii, prelucrīnd materii prime şi producīnd, īn special mărfuri de consum de primă necesitate. Astfel, ra-murile principale erau: industria morăritului, a spirtului, a zahărului, a uleiului vegetal, a postavului ţărănesc, a pielii şi a uneltelor agricole. Lipsa de investiţii şi credite, insuficienţa unor măsuri bine orientate din partea statului au determinat nivelul scăzut al industriei Basarabiei. Pre-dominantă īn cercurile conducătoare ale Romāniei era concepţia prin care Basarabia era privită ca o provincie eminamente agricolă, fără per-spective de dezvoltare a industriei.
    Īn anii crizei economia Basarabiei de asemenea a avut de suferit din cauza supraproducţiei. Numai la Chişinău au fost īnchise 163 de īntre-prinderi. Dacă 1925 volumul producţiei industriale a Basarabiei constitu-ia 6,6% din totalul producţiei industriale a Romāniei, apoi īn 1937- doar 1,7%. Īn unele ramuri economia Basarabiei ocupa ultimul loc printre regiunile ţării.
    Īn Basarabia reţeaua limitată de căi ferate şi de drumuri nu corespundea necesităţilor comerţului intern şi extern. A fost adoptat un program, care prevedea construcţia drumurilor de legătură īntre Basara-bia şi restul teritoriul ţării. Īn perioada 1918-1937 au fost construite 600km de şosea naţională şi circa 200km de şosele regionale. De rānd cu transportul terestru un rol important īl avea transportul fluvial pe Dunăre, Nistru şi Prut.1 Specificul dezvoltării culturale

Integrarea Basarabiei īn cadrul statului naţional unitar romān a avut multiple consecinţe pozitive īn domeniul cultural şi ştiinţific. Este cu-noscută unitatea culturală care exista cu mult timp īnainte de 1918, unita-te care n-a exclus anumite particularităţi de la o provincie la alta. Aceste particularităţi, ce nu-i alterau unitatea fundamentală, o īmbogăţeau şi īi imprimau un farmec aparte. Descătuşīnd energiile, Unirea din 1918 şi politica statului romān au realizat – īn pofida unor obstrucţii şi neīmplini-ri – o solidizare a provinciilor şi participarea la viaţa culturală şi ştiinţifi-că a etnicilor romāni şi a minorităţilor naţionale, fără nici un fel de dis-criminare.
După 106 ani de rusificare şi deznaţionalizare forţată, populaţia Ba-sarabiei a obţinut posibilitatea revenirii la valorile naţionale şi culturale romāneşti, la conştientizarea apartenenţii sale etnice şi lingvistice. Ceea ce s-a produs după 1918 īn Basarabia a fost considerat, pe bună dreptate, „o adevărată revoluţie culturală”. Īn perioada dintre cele două războaie, cultura şi ştiinţa īn Basarabia s-au dezvoltat atīt īn baza acţiunii de stat, precum şi a promovării activităţii diverselor asociaţii obşteşti, culturale şi a iniţiativei private.
Īn domeniul instruirii populaţiei s-a acţionat īn primul rīnd īn di-recţia sporirii numărului şcolilor primare, a corpului profesoral şi a elevi-lor īnscrişi īn aceste instituţii. Prin īntroducerea īn Basarabia a īnvăţă-māntului primar obligatoriu, s-a reuşit deschiderea, practic, īn fiecare sat a unei şcoli primare, īn unele sate mai mari au fost deschise şcoli medii, iar fiecare centru judeţean avea cīteva instituţii de īnvăţămīnt mediu gene-ral şi special. La finele perioadei interbelice, graţie acţiunii de stat īn do-meniul īnvăţămīntului primar, īn Basarabia funcţionau 2.718 şcoli prima-re īn care activau 7.518 īnvăţători, avīnd un contingent de 346.747 elevi īnscrişi. Doar īn municipiul Chişinău funcţionau 44 şcoli primare, 3 gimnazii, 11 licee, 9 instituţii de īnvăţămīnt mediu de specialitate şi două facultăţi ale Universităţii din Iaşi.
O altă direcţie prioritară a acţiunii de stat īn domeniul cultural a constituit-o dezvoltarea īnvăţămīntului mediu şi a celui de specialitate. Īn vederea pregătirii corpului didactic au fost īnfiinţate două şcoli elementa-re de meserii şi 13 gimnazii şi licee industriale, faţă de cele 4 şcoli profe-sionale ce au funcţionat īn Basarabia existau 17 licee de băeţi, 9 licee de fete şi 24 gimnazii şi şcoli medii.
Un rol important īn progresul cultural şi ştiinţific al Basarabiei a aparţinut şcolii superioare – facultăţişor de Teologie şi Agronomie ale Universităţii din Iaşi, precum şi celor trei conservatoare particulare: „Unirea”, „Naţional” şi „Municipal”, care au constituit adevărate aşe-zăminte de īnvăţămīnt superior. Solemnităţile prilejuite de inaugurarea la Chişinău a Facultăţii de Teologie au avut loc la 8 noiembrie 1926, iar deschiderea Facultăţii de Ştiinţe Agricole s-a produs la 9 aprilie 1933, īn ziua celei de-a 15-a aniversări a unirii Basarabiei cu Romānia.
De rīnd cu instituţiile menţionate, īn Basarabia interbelică a funcţio-nat şi un alt centru important de cultură – Universitatea populară din Chişinău, īnfiinţată la 18 februarie 1918 de un grup de intelectuali īn frunte cu Pan Halippa, Şt. Ciobanu, Ion Pelivan ş.a. Instituţia dată a fost considerată, pe bună dreptate, cea de-a cincea universitate de acest fel a Romāniei după cele din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Cernăuţi, īn cadrul ei organizīndu-se numeroase cursuri pentru masele largi ale populaţiei, cu participarea unor astfel de personalităţi precum S. Cujbă, Şt. Ciobanu etc. De asemenea, cu concursul profesorului de la Universitatea din Cluj, Oni-sifor Ghibu, īn Basarabia interbelică a fost īntemeiată asociaţia culturală „Astra”, care a urmărit, pe īntreg parcursul existenţei sale, „cunoaşterea amănunţită a Basarabiei, cu toate laturile şi nevoile ei de toate categorii-le”.
Īn aceeaşi ani, īn Basarabia se atestă o febrilă activitate cultural-artistică, apar īn limba romānă o serie de ziare, cărţi literare şi ştiinţifice, se ţin conferinţe, se joacă piese de teatru, se dau concerte. Au luat fiinţă numeroase formaţiuni coral-artistice precum: Societatea „Doina” condu-să de preotul Gheorghiu-Sulima, corul C.F.R. dirijat de Mihai Stegaru, corul Liceului Eparhial, dirijat de compozitorul Al. Cristea , corul Cate-dralei, condus de preotul Berezovschi etc. Īn 1921 sculptorul Al. Plămă-deală creează Societatea de Arte Frumoase din Basarabia. La Chişinău de asemenea Societatea Filarmonică, iniţiată şi condusă de prof. Anatolie Coţovschi, Institutul Social Romān din Basarabia sub īndrumarea lui Pan Halippa, teatrul „Naţional”, cu sediul īn fosta clădire a nobilimii basara-bene.
Un important eveniment artistic şi cultural al Basarabiei interbelice l-a constituit īnfiinţarea, la 14 decembrie 1939, a Societăţii scriitorilor din Basarabia, avānd īn calitate de preşedinte pe Pan Halippa.Īn această so-cietate au fost īnscrişi  35 membri oficiali, avānd grupuri literare īn toate judeţele Basarabiei, inclusiv la Bucureşti  şi la Iaşi.
Un rol important īn promovarea culturii naţionale a aparţinut presei, periodicelor. O analiză statistică pentru anii 1917-1927 arată că īn Basa-rabia au apărut  58 de ziare, dintre care 24 romāneşti şi 34 ruseşti.
Īn perioada interbelică, īn Basarabia au fost īnregistrate rezultate importante īn toate domeniile – literatură, arte, presă, īnvăţămānt, ştiinţă. Indicatorul sintetic al tuturor acestor realizări l-a constituit, pe de o parte, sporirea gradului de culturalizare a maselor largi ale populaţiei, iar pe de alta – apariţia unei veritabile elite intelectuale basarabene, care va juca ulterior un rol extrem de important īn declanşarea procesului de renaştere şi de eliberare naţională de la finele anilor 1980.

Documente

Legea de reformă agrară pentru Basarabia votat de către Parlamentul Romāniei la 11 martie 1920
Pentru cauza de unitate publică şi naţională se expropriază proprie-tăţile imobiliare din cuprinsul Basarabiei, īn condiţiunile şi măsura prevăzute īn legea de faţă.
Articolul II.[…] proprietăţile ce sunt expuse exproprierii trec asupra statului, libere de orice  obligaţiuni sau orice sarcini de orice natură.
Articolul III. Se vor expropria īn īntregime:
a)    Proprietăţile imobiliare(rurale, urbane) ce aparţin haznalei (statului), udelurilor (coroanei), băncile ţărăneşti şi mănăsti-rilor din străinătate;
b)    Proprietăţile imobiliare rurale ale supuşilor străini[…]
Pămīnturile ce aparţin zemstvelor, oraşelor şi comunităţilor urbane, īn afară de cele ce vor fi recunoscute ca fiind neapărat trebuincioase, ori pentru buna aşezare, ori trebuinţe culturale şi alte nevoi ale zemstvelor sau oraşelor şi comunităţilor urbane[…]
Articolul V. Se vor expropria pămīnturile mănăstirilor locale, lă-sīndu-se fiecărei mănăstiri cīte 50ha pămīnt cultivabil, viile şi grădinile de pomi roditori.
[…]
Ion Ţurcanu, Relaţii agrare din Basarabia īn anii 1918-1940. Chişinău,1991, p.215-354.

Din cuvīntarea īn Senatul Romāniei a arhiepiscopului Gurie
    Prin īnfiinţarea Facultăţii de Teologie din Chişinău s-a făcut un ma-re lucru şi bun, folositor pentru populaţia Basarabiei, s-a săpat un izvor de apă vie a culturii religioase şi naţionale īn mijlocul populaţiei setoase de această cultură.[…]
Buzilă B. Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia, Bucureşti – Chişinău, 1996, p.172.

    „Doresc ca ceea ce este pentru Transilvania Universitatea din Cluj să ajungă a fi, īn curīnd, pentru Basarabia, Universitatea din Chişinău, a cărei bază se pune de fapt azi prin deschiderea Facultăţii de Teologie.
                                (Onisifor Ghibu)
    Buzilă B. Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia, Bucureşti – Chişinău, 1996, p.176.

Din  programul revistei „Viaţa Basarabiei”.
…vom căuta să desţelenim paragina trecutului de robia īn care a trăit Basarabia noastră, mai bine de un veac sub stăpīnirea rusească; …vom căuta să īnfăţişăm sufletul romānesc basarabean īn ceaţa vremuri-lor apuse şi īn splendoarea luminii romāneşti de astăzi;…să cultivăm le-găturile de convieţuire paşnică şi rodnică īntre locuitorii Basarabiei, fără de deosebire de naţionalitate şi religie;…să ţinem īn curent pe cititorul de pe meleagurile basarabene cu literatura noastră romānească şi cu proble-mele de cultură generală.
    
Basarabia īn cadrul Romāniei īntregite(1918-1940), Chişinău, 1993, p.101.

Īncheiere

    Din punct de vedere geografic, Basarabia reprezintă o continuare a teritoriului Romāniei, cu Nistrul separīnd cīmpiile monotone ale Ucrainei de dealurile Basarabiei şi de munţii Romāniei. Basarabia e o parte componentă a Romāniei din foarte multe puncte de vedere.
Opinia proprie
    Sentimentul naţional, patriotic şi uman, care īi apropie pe oameni īntre ei şi īi leagă de ţară, nu poate fi īnlocuit īnsă cu nimic. La temelia oricărei noi ordini mondiale, la baza unei Europe unite, a noii comunităţi internaţionale, nu pot sta decīt naţiunile; naţiuni tolerante faţă de semeni, coezive pe plan intern şi bine integrate pe plan internţional. Īn acest context, īn opinia mea Basarabia nu īşi au locul decīt alături de Ţară.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro