1 Principalele programe de modernizare şi dezvoltare aflate în derulare au ca surse de
finanţare:
- credite externe şi interne;
- surse proprii de finanţare;
- alocaţii de la bugetul de stat;
Din creditele externe sunt derulate doua programe majore de modernizare şi anume:
1. Dotarea cu 120 automotoare DESIRO (Sageata Albastra)
Programul a început în anul 2003, s-au livrat şi sunt în exploatare 76 unitaţi. Programul se
derulează în continuare la SC ASTRA Vagoane de Calatori SA Arad, finanţarea fiind asigurată pentru
încă 19 automotoare care se vor livra în 2005 şi în primul semestru din 2006.
Pentru ultimul lot de 25 unităţi (lot 7) sunt demarate formalităţile pentru deschiderea finanţării
dar necesită acte normative promovate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului a inaintat un Memorandum la Ministerul Finanţelor Publice pentru a fi
aprobata in Sedinta de Guvern suma necesara de finantat pentru demararea lotului.
2. Modernizarea a 57 LDE
prin contract cu General Motors.
Programul se derulează începând cu anul 2004, au fost realizate şi recepţionate 27
locomotive. Până la sfârşitul acestui an se vor mai livra 10 locomotive iar următoarele 20 se vor livra
în 2006.
Sunt negocieri în curs pentru contractarea a încă 5 locomotive în limita plafonului alocat de
JBIC în yeni.
Din creditele interne:
În baza unui credit de 25 milioane USD contractat cu HVB Bank a fost declanşat programul
naţional de modernizare a sistemului de emitere a legitimaţiilor de călătorie.
Până la data de 01.10.2005 au fost puse în funcţiune 82 posturi de vânzare în staţiile
Bucureşti Nord, Focşani, Bucureşti Basarab, Ploieşti Sud, Ploieşti Vest, Brăila, Timişoara şi Agenţiile
de voiaj nr.1 şi 2 din Bucureşti, Agenţiile de voiaj Brăila şi Timişoara. De asemenea a început
programul de pregătire a personalului prin punerea în funcţiune a câte unei săli de instruire la nivelul
fiecărei regionale.
În sfârşitul anului 2005 se va instala unitatea centrală de rezervare în noua configuraţie de
mare capacitate şi se va continua extinderea sistemul în unităţi cu activitate preponderentă de
călători.
Programul va continua în 2006 şi 2007 şi va asigura în final circa 700 posturi de vânzare, in
peste 350 de locaţii.
Finanţări din alocaţii bugetare:
În limita alocaţiei aprobate de 432,7 miliarde lei s-au contractat şi se vor realiza următoarele
obiective:
- dotarea cu 4 vagoane noi de călători
fabricate la ASTRA Arad; aceste vagoane sunt deja
realizate şi sunt în exploatare;
- dotarea cu 20 vagoane cu locuri de dormit
reconstruite şi modernizate la Atelierele CFR
Griviţa. Au fost livrate 12 vagoane şi urmează încă 8 până în luna octombrie;
- modernizări locomotive
prin:
∙ Montarea de echipamente electrice de încălzire electrică a trenurilor
∙ Grupuri electrogene de încălzire a trenurilor de călători
- finalizarea sistemului pilot de detectare a cutiilor de osii calde
; sistemul este pus în
funcţiune la intrarea în staţia Bucureşti Nord şi este în procedura de omologare AFER;
Finanţări din fonduri proprii:
În limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de guvern, Consiliul de Administraţie a
aprobat un program de investiţii în valoare de 357 miliarde lei cuprinzând în principal;
- extinderea modernizării a încă 20 revizii de vagoane cu detectoare de fusuri calde;
- instalaţii mobile de încărcat baterii de acumulatori (16 unităţi)
- instalaţii de protecţie, diagnoză şi semnalizare tip EPSAI (16 bucăţi)
- instalaţii de climatizare pentru 14 vagoane de călători care vor fi cuprinse în programul de
reparaţii generale.
De asemenea sunt cuprinse lucrări de modernizare pentru regionale în ceea ce priveşte:
- dispozitivele de linii din depouri şi revizii de vagoane;
- clădiri de exploatare din depouri şi revizii de vagoane;
- staţii de spălare, decantoare si staţii de epurare a apelor;
Există de asemenea proiecte pentru care nu este asigurată finanţarea, căutându-se în
continuare solutii în următoarele variante:
- de la bugetul de stat, prin majorarea alocaţiei la rectificarea anuală;
- credite furnizor sau credite contractate de societate în baza unei garanţii de stat sau a unor
scrisori de confort;
- leasing operaţional sau financiar în condiţii de eficienţă economică.
Principalele proiecte pregătite sunt:
1. Continuarea dotării cu vagoane noi
de călători fabricate la ASTRA Arad (vagoane CORAIL),
astfel:
∙ Două vagoane în construcţie clasică (nr.49 şi 50);
∙ Realizarea de prototipuri noi pentru:
✓ Vagon salon clasa I;
✓ Vagon salon clasa a II-a;
✓ Vagon dormit
∙ Continuarea fabricaţiei de vagoane salon, cls. I şi a II-a în proporţie 1:4
Dotarea cu vagoane de călători nou construite este necesară în perspectiva dezvoltării relaţiilor
internaţionale ale României, modernizării transportului feroviar de călători în trafic intern şi
internaţional, conform cerinţelor actuale. Acest lucru va fi însă posibil numai în măsura în care se vor
putea obţine finanţări şi se vor aloca sumele necesare pentru realizarea acestui program de investiţii.
De aceea, ritmul anual al achiziţiilor de vagoane noi se va stabili în raport de resursele financiare ale
CFR Călători.
Estimarea financiară a acestui program este următoarea:
Tip vagon Clasa Buc. Preţ unitar
(EUR) Suma (EUR)
AVA 200 CFR compartimentat II 2 995223 1990446
AVA 200 CFR salon (prototip) I 1 1051154 1051154
AVA 200 CFR salon (prototip) II 1 1019535 1019535
AVA 200 CFR salon (serie) I 5 809371 4046855
AVA 200 CFR salon (serie) II 18 798097 14365746
TOTAL 27 22473736
2. Introducerea funcţiei de climatizare
la vagoanele de călători modernizate clasa a II-a seria 2076
din compunerea trenurilor InterCity.
Vagoanele seria 2076 (cu viteza de 160 km/h), sunt vagoane modernizate în cadrul programului
ALSTOM şi sunt provenite din vagoane seria 2050 cu viteza maximă de 140 km/h, import Gorlitz –
Germania anii 1982 – 1984.
Din cele 100 de vagoane modernizate în cadrul acestui program au fost dotate cu instalaţie de
climatizare numai 30 vagoane clasa I şi 10 vagoane bar-bistro.
Restul de 60 vagoane seria 2076 în prezent dotate numai cu instalaţie de încălzire şi ventilaţie,
vor fi echipate şi cu instalaţie de climatizare, structura vagonului permiţând montarea agregatelor de
climatizare.
3. Realizarea a 62 vagoane modernizate de 160 km/h
, climatizate, pentru trenuri InerCity,
provenite din seria 2050 la RG, în următoarea structură:
- 24 clasa I
- 21 clasa a II-a
- 17  bar-bistro

1 Vagoanele seria 2050 sunt vagoane import Gorlitz – Germania anii 1982 – 1984, cu viteza
maximă de 140 km/h, compartimentate (10 compartimente, 80 locuri), echipate cu boghiuri Gorlitz  V,
frână automată de mare putere tip KNORR, uşi de acces pliante, încălzire cu aer cald (în sistem
electric sau cu abur).
După modernizare
- carcasa vagoanelor se va consolida pentru viteza maximă de160 km/h, amenajarea
interioară fiind cu 6 compartimente şi salon central, (în total 54 locuri clasa I, respectiv 60
locuri clasa a II-a).
- vor fi echipate cu boghiuri Y32RS construcţie nouă modernă, osiile montate având roţi
monobloc şi discuri de frână
- vor fi echipate cu frână modernă de mare putere cu sistem electronic antiblocaj, uşi acces
automate cu temporizare la închidere, instalaţie de încălzire, ventilaţie şi climatizare,
instalaţie modernă de sonorizare.
4. Realizarea a 121 de vagoane modernizate
de 140 km/h, pentru trenuri rapide, provenite din
vagoane seria 2057 la RG în următoarea structură: 27 clasa I, 80 clasa a II-a şi 14 bar-bistro.
Vagoanele seria 2057 sunt construite de IVA Arad în perioada 1984 – 1987, cu viteza maximă
140 km/h, compartimentate (10 compartimente, 80 locuri) echipate cu boghiuri Minden Deutz, frână
automată de mare putere tip KNORR, încălzire cu aer. Cu ocazia modernizării se vor efectua lucrări
de reparaţii generale la carcase şi boghiurile vagoanelor, viteza de 140km/h, vor avea o structură
compartimentată (cu câte 6 locuri în compartiment) sau tip salon, uşi acces automate cu temporizare
la închidere, instalaţie de încălzire, ventilaţie şi climatizare, instalaţie modernş de sonorizare.
Se are în vedere analiza posibilităţilor de creştere a vitezei maxime de circulaţie la 160 km/h.
5. Continuarea achiziţiei de automotoare rulate
, de tip LVT-LVS dau Duewag pentru înlocuirea
trenurilor scurte pe secţii secundare. În funcţie de starea tehnică şi uzură aceste echipamente se pot
achiziţiona la preţuri de max 250 000 EURO şi au costuri de exploatare mult mai reduse decât trenul
clasic format din locomotivă şi vagoane. În prezent există oferte pentru cca 20 automotoare, urmând
a se prezenta  Consiliului de Administraţie o propunere de oportunitate a achiziţiei.
6. Realizarea unui număr de 60 – 90 rame electrice
pentru trafic mediu şi lung în vederea
asigurării unor condiţii de călătorie mai bune cu consumuri energetice reduse.
Este elaborat studiul de fezabilitate şi se redactează caietul de sarcini şi specificţie tehnică, fiind
în analiză 2 variante posibile:
∙ realizarea unui prototip fabricat la ASTRA Arad, pe platforma unui vagon AVA 200 prin
amenajare ca vehicul motor în cooperare cu firma ALSTOM Franţa
∙ declanşarea unei licitaţii internaţionale în momentul asigurării finanţării, ţinând seama de
intenţiile formulate de BOMBARDIER şi SIEMENS.
7. Modernizarea vagoanelor etajate individuale
destinate formării unor trenuri accelerate la
distanţe medii şi lungi (400 – 500 km). Prototipul fabricat la REMAR Paşcani a realizat creşterea
vitezei la 120km/h, climatizare, informarea călătorilor la bord, uşi cu închidere automată. Prototipul
este estimat la 20 miliarde lei, urmând ca la producţia de serie să fie redus cu circa 10%.
Se caută soluţii de finanţare pentru realizarea a cel puţin 12 vagoane, din care să se realizeze
2 garnituri de tren.
Proiectul privind serviciile feroviare de calatori de lung parcurs
Notificare privind prezentarea Concluziilor Raportului de mediu
Operatorul national roman de transport feroviar de calatori, CFR Calatori a solicitat Bancii
Europene de Reconstructie si Dezvoltare (“BERD”) sa asigure finantarea in vederea modernizarii
serviciilor  de calatori de lung parcurs, fapt ce va contribui, in mod semnificativ, la cresterea eficientei
energetice si la reducerea  impactului asociat poluarii atmosferei si zgomotului.
In concordanta cu Politica de mediu BERD, au fost efectuate investigatii de mediu, pentru a se
evalua situatia actuala a companiei in ceea ce priveste mediul, precum si impactul de mediu
proiectului. Investigatiile au aratat ca proiectul va imbunatati eficienta si rezultatele in ceea ce
priveste reducerea emisiilor in atmosfera si a nivelului de zgomot.
In contextul potentialei participari a BERD la proiect, Concluziile Raportului de mediu (ERS)
referitoare la proiect au fost puse la dispozitia publicului:
∙ Pe site-ul Companiei: www.cfr.ro/calatori
∙ Pe site-ul BERD: www.ebrd.com
Proiectul privind serviciile feroviare de calatori de lung parcurs
Concluziile Raportului de mediu
1 Descrierea proiectului
Proiectul implica un imprumut de 150 milioane EUR in favoarea CFR Calatori, operatorul
national roman de transport feroviar, in scopul finantarii proiectului de modernizare a serviciilor
sale de lung parcurs.
2 Clasificare de mediu si motivatie
Proiectul afisat B/1/ Reinnoirea parcului de material rulant este prevazuta sa asigure
reducerea volumului de energie folosit (de la 673 kJ/calatori km, la 562 kJ/calatori km) si o
reducere de aproximativ 10 % in ceea ce priveste emisia de gaze cu efect de sera rezultata din
tractiune. Pe de alta parte, se va avea in vedere ca furnizarea marfurilor si a serviciilor sa
respecte cerintele UE si pe cele nationale privind mediul si totodata ca furnizorii sa asigure un
nivel acceptabil al performantei de mediu.
CFR Calatori detine 75 unitati de intretinere si exploatare a materialului rulant (depouri si
revizii de vagoane), avand probleme de mediu asociate cu poluarea istorica, gestiunea deseurilor,
utilizarea de produse chimice periculoase, zgomot si probleme de sanatate si securitate a muncii.
In prezent, se lucreaza la un Sistem de management de mediu si la un Plan de actiuni, in
concordanta cu cerintele Bancii. Adoptarea unui Sistem de management de mediu si a unui Plan
de actiuni, care sa satisfaca cerintele Bancii, va fi convenita in Acordul de Imprumut, iar
implementarea acestora va fi monitorizata prin intermediul unor rapoarte anuale si a unor vizite
regulate.
3 Date preluate in perioada evaluarii de mediu
In mai 2006, un specialist din domeniul mediului din partea Bancii a efectuat o evaluare de
mediu si a problemelor privind  sanatatea si securitatea muncii.
4 Probleme de mediu
Investigatiile de mediu au aratat ca proiectul ar avea drept rezultat o imbunatatire
semnificativa a mediului, si anume, ar spori eficienta energetica si ar reduce impactul privind
poluarea atmosferei si zgomotul. Proiectul va fi astfel structurat incat sa intruneasca standardele
nationale si UE de mediu; masuri adecvate de reducere a impactului au fost introduse in faza de
concepere a proiectului. Nu exista un impact negativ asociat cu implementarea Programului de
Investitii. Impactul legat de constructii va fi, foarte probabil, restrans, va fi pe termen scurt si va fi
prevenit sau redus, in mod eficient, prin aplicarea practicilor si a planificarii internationale in
domeniul constructiilor.
5 Oportunitati privind mediul
Se asteapta ca proiectul sa aiba drept rezultat o imbunatatire semnificativa a eficientei
energetice, implicit cu beneficii in privinta mediului. Prin viitoarele modernizari se vor reduce
consumul de combustibil si emisiile.
6 Masuri de reducere a impactului
∙ Toate depourile vor obtine toate autorizatiile de mediu necesare ,
∙ CFR Calatori va dezvolta un program de comunicare cu publicul,
∙ Depourile vor face investitii pentru a imbunatati monitorizarea emisiilor in atmosfera, a
gestiunii deseurilor si a materialelor periculoase,
∙ CFR Calatori va implementa un Sistem de management de mediu.
7 Afisare a informatiilor si consultare
O evaluare a impactului de mediu in cadrul acestei etape a proiectului nu a fost necesara. In
contextul participarii BERD la proiect, aceste concluzii ale raportului de mediu au fost afisate pe
site-ul CFR Calatori www.cfr.ro/calatori
si in limba engleza, pe site-ul BERD, la www.ebrd.com
.
8 Monitorizare si raportare
CFR Calatori va raporta catre BERD anual, cu referire la impactul asupra mediului si la
implementarea masurilor de reducere a impactului. Banca va evalua concordanta proiectului cu
standardele din domeniul mediului si cel social, pe durata derularii proiectului, prin consultarea
acestor rapoarte. Specialistul de mediu BERD sau reprezentantii numiti pot efectua, de
asemenea, v

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro