1 Clasele 7-8
Problema 1 - Diplomă
1.  Creaţi o diplomă pentru concursul de integrame în Microsoft Word dupa model şi descriere şi salvaţi fişierul cu numele diplomă.doc.
2.  Setaţi pagina: mărime A4, orientare Portrait, margini de 2 cm, alegeţi o bordură pentru pagină.
3.  Titlul să fie cu WordArt, fontul Impact, mărimea 48, aspectul ca şi în model. Să fie centrat în mijlocul paginii şi schimbaţi culorile de umplere într-o nuanţă de gri.
4.  Copiaţi textul din fişierul diplomă.txt pe care îl găsiţi în folderul de lucru.
5.  În afară de ultimele două rânduri textul este aliniat în mijloc.
6.  Formatul textului să fie: Comic Sans MS, mărimea 22 pt.
7.  Numele elevului este cu Script MT Bold, mărimea 36 pt. Pentru premiul, nume şi şcoală folosiţi trei culori diferite. Concursul de Rebus să fie înclinat.
8.  Formataţi numele şcolii astfel încât să apară cu majuscule.
9.  Prin folosirea tabelelor realizaţi integrama din mijlocul paginii. Unele margini nu sunt vizibile, iar o coloană are culoare de umplere. Textul este scris cu Times New Roman 12 pt.,unele litere sunt îngroşate.
10.  Ultimele două rânduri: director şi data sunt cu font Times New Roman 22 pt
11.  Textul director aliniat la dreapta şi are o indentare la dreapta de 2 cm.
12.  Textul Data... este aliniat la dreapta şi are o indentare la stânga de 2 cm.
13.  Creaţi o formă cu AutoShape, adăugaţi textul Rebus pe Auto Shape, să fie cu fontul Impact 40 pt. şi aşezaţi în partea de jos a paginii. Să aibă şi culoare de umplere.
Problema 2 - Ziua Şcolii
1.  Creaţi o prezentare pentru Ziua Şcolii în Microsoft Powerpint după model şi descriere şi salvaţi fişierul cu numele ziuascolii.ppt.
2.  Să conţină trei diapozitive cu fundalul gradient, folosind două nuanţe de albastru, colorat pe diagonală. Diapozitivele să fie create folosind şabloanele Layout conform modelului.
3.  Pe primul slide să apară titlul Ziua Şcolii şi două imagini, imaginile le găsiţi în folderul de lucru.
4.  Titlul să fie de font Comic Sans MS, mărimea 54 pt., culoare albă, cu umbră.
5.  Pe slide-ul 2 titlul să aibă acelaşi aspect ca şi pe slide-ul 1, textul să fie de font Bookman Old Style, mărimea 36, culoare galbenă şi marcatorii din model.
6.  Pe slide-ul 3 titlul să aibă acelaşi aspect ca şi pe slide-ul 1, textul de font Times New Romacn, mărimea 36, culoare albă. Sălile nu au marcatori, sunt centrate şi au mărimea 40.
7.  Setaţi un efect de tranziţie pentru slide-uri.
8.  Setaţi câte un efect de animatie diferit pentru cele două imagini din slide-ul 1.
9.  Setaţi câte un efect de animaţie diferit pentru titlu şi pentru textul din slide-ul 1.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro