1

                    Internet si intranet


        CE ESTE INTERNET-UL?
    Multe persoane cred că Internet-ul este un loc unde se discută numai despre informatică, unde se întâlnesc numai pasionaţii de calculatoare şi că informaţiile la care au acces sub forma unor abrevieri criptice pe care numai specialiştii le pot înţelege. Această impresie este total greşită. Uşurinţa cu care se pot distribui informaţii, dar mai ales cu care orice utilizator, poate avea acces la informaţii, a făcut din Internet un mediu preferat.
    Structura Internet-ului a făcut posibilă nu numai distribuirea de informaţii „statice”, ci şi existenţa serviciilor. De exemplu, pe baza unei cărţi de credit, se pot face toate rezervările pentru petrecerea concediului de odihnă într-o frumoasă ţară din lume şi se poate plăti utilizând calculatorul de acasă.
        Prin urmare Internet-ul este:
    o cale de comunicare foarte rapidă şi atractivă între oamenii acestei lumi;
    modalitatea prin care oamenii aflaţi oriunde pe Glob pot comunica şi schimba informaţii cu uşurinţă;
    oferta „de toate pentru toţi” remarcându-se prin uşurinţa cu care orice utilizator, fie el şi novice în informatică poate avea acces la informaţii;
    Internet-ul este reţea de reţele. O reţea este un grup de calculatoare care au fost conectate astfel încât să poată comunica între ele ( să facă schimb de informaţii ). Ele îşi pot transmite mesaje unul altuia şi pot folosi în comun informaţiile sub formă de fişiere.
    Internet-ul asigură legătura între peste 21000 de astfel de reţele şi în permanenţă, la acestea se adaugă tot mai multe.
    Unele din reţele sunt administrate de instituţii guvernamentale, altele de universităţi, firme, biblioteci, şcoli.
    Reţelele pot fi de mai multe tipuri:
    LAN ( Local Area Network ) – calculatoarele sunt plasate în interiorul aceleiaşi clădiri sau campus universitar.
    MAN ( Metrropolitan Area Network) – reţea extinsă la nivelul unui oraş.
    WAN ( Wide Area Network) – reţea naţională
    Internet-ul este o interconectare de LAN-uri, MAN-uri şi WAN-uri, prin legături rapide ( satelit, circuite, comunicaţie digitală ).
    Pentru a beneficia de facilităţile Internet-ului, un utilizator trebuie să conecteze calculatorul la una din subreţelele precizate mai sus. In acest mod calculatorul devine nod in Internet si utilizând protocolul TCP/IP va putea folosi diverse programe cu rol de client pentru a putea transfera informaţii de la alte calculatoare cu rol de server conectate la rândul lor, la Internet.
        CINE ADMINISTRAZĂ INTERNET-UL?
    NIMENI !!! nu exista vreo companie care sa impună o serie de reguli. Singurele reguli care guvernează Internet-ul sunt cele ale bunului simt.
Exista totuşi o societate a utilizatorilor numita ISOC (INTERNET SOCIETY), care are obligaţia sa gestioneze din punct de vedere tehnic Internetul si sa standardizeze tehnologia folosită.

        CUM VĂ CONECTAŢI LA INTERNET?    
    Exista patru moduri principale de conectare la Internet :
a)    Legătura permanenta (permanent connection). Sunt folosite de marile organizaţii de genul : universităţi, scoli, corporaţii. Cheltuielile pentru instalarea si funcţionarea unei astfel de legături dedicate sunt de mii de dolari.
b)    Legătura directa prin modem (dial-in direct connection). Acest gen de legături este cel mai bun, după legătura permanentă. Este accesibil persoanelor individuale, si firmelor mici, deoarece cheltuielile pentru instalare si funcţionare sunt aproximative 50 dolari. Deoarece este un serviciu „dial-in”, aveţi nevoie de un modem şi va trebui să formaţi un număr de telefon pe care vi-l indică furnizorul de servicii.
c)    Legătura prin modem şi terminal ( dial-up terminal connection ). Acest gen de legătură va permite conectarea prin modem la furnizorul de servicii şi, după stabilirea legăturii, calculatorul dvs. funcţionează ca un terminal.
1 SERVICII DISPONIBILE ÎN INTERNET
    Comunicarea şi schimbul de informaţii în Internet se realizează prin „servicii” ce permit exploatarea şi căutarea de informaţii aflate în această uriaşă reţea. Pentru oricare dintre servicii există un calculator care solicită informaţii – un client al serviciului respectiv – de la un alt calculator care furnizează informaţiile, numit server. Fiecare calculator legat în reţea, poate fi atât client cât şi server.

        FACTORII CARE DETERMINĂ AGLOMERAREA REŢELEI INTERNET SUNT:
    Asaltul neprofesioniştilor, care în condiţiile unor costuri scăzute de acces manifestă un comportament iraţional şi neeconomic, având ca efect „poluarea” Internet-ului.
    Inexistenţa unor soluţii tehnice de acces care să facă o diferenţiere a serviciilor solicitate si aşa să permită acordarea priorităţii diferenţiate de servicii.

        SOFT PENTRU INTERNET
    Un browser pentru reţeaua world wide web. Browserele existente sunt INTERNET EXPLORER, MOZAIC si INTERNET ASSISTANT, produse ale firmei Microsoft, Netscape, etc.
    Program pentru citirea mesajelor grupurilor de dialog UseNet – Newsz - press, Free agent, etc.

                           INTRANET-UL   

    INTRANET-UL înseamnă utilizarea tehnologiilor INTERNET in vederea legăturii intr-un tot unitar e resurselor informaţionale ale unei organizaţii. Intranet-ul deriva din Internet : este o reţea de calculatoare bazate pe protocoale Internet. INTRANET-ul este răspunsul momentan pentru nevoile legate de gestiunea informaţiilor si lucrul în grup al unei organizaţii. Intranet-ul facilitează comunicarea între oamenii unei organizaţii, concretizându-se in infrastructura tehnologică necesară, unei bune si eficiente colaborări.
    Similitudinea dintre cele două concepte INTERNET si INTRANET face dificilă trasarea unei graniţe de demarcaţie. Totuşi cea mai importanta diferenţă se află nu atât la nivel tehnologic, cat mai ales la cel semantic. INTERNET - ul este zona informaţiilor publice, iar INTRANET-ul este cu predilecţie zona informaţiilor cu caracter privat.

    Avantajele INTRANET-ului derivă din :
    Utilizarea browser – „răsfoitor” ca interfaţa cu utilizatorul .
    „Dizolvarea” distanţelor geografice.
    Costul scăzut de menţinere si întreţinere a unui sistem INTRANET.
    Informaţia disponibila in cadrul unui sistem INTRANET este bine organizată si controlată, ea va avea totdeauna un „stăpân” .
    Asigurarea securităţii informaţiilor gestionate (în special securitatea accesului) .
    Este uşor de învăţat, utilizatorul parcurge o singură dată curba de învăţare a specificaţiilor unei interfeţe (meniuri, bare de instrumente, casete de dialog).    
        

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro