1  
Este un limbaj de programare, care ne ajuta sa rezolvam probleme  
cu caracter matematic( limbaj- pentru ca folosim cuvinte ,care in memoria      
calculatorului inseamna o comanda).
              Partile componente ale programului Turbo Pascal:
-    bara de meniuri;
-    din meniul FILE optiunea: - NEW=un nou spatiu de lucru;
                                                -OPEN=deschide un fisier deja salvat;
                                                -SAVE=salvam un fisier;
                                                -SAVE AS=schimbam denumirea unui fisier deja salvat.
-meniul compile:- optiunea COMPILE= pentru a corecta greselile     din program;
-meniul run:-optiunea RUN= pentru a rula un program;

                                 Meniul Edit
                                     
     In Windows          In    ms-dos
copy          Ctrl+c        Ctrl+Insert
paste           Ctrl+v        Shift+Insert
cut          Ctrl+x         Shift+Delete
minmize          Alt+tab         Alt+tab
                                          
Spatiul de lucru= o zona in care putem edita instructiuni si text.         Un fisier Pascal, are:- parte declarativa;
 
         progam initializare;
         var a, b, c: integer;
         begin
 
         PROGRAM= cuvant cheie ,dupa care se scrie numele programului.
         VAR=  cuvant cheie ,dupa care, se scrie simbolul‘:’ ,dupa care se introduc variabilele.
          BEGIN= cuvantul cheie ,de la care incepe partea corp a programului.                                            Multimi de valori
                                    

Tip       Valori         Octeti     Reprzentare
 byte     0…….255               1     fara semn
 word      0…….65535               2        fara semn
shortint     -128…..127              1        cu  semn
integer     -32768…….32767              2      cu  semn
longint     -2147483648..2147483647              4      cu  semn
real     2.9e-39……1.7e38              6      cu  semn

-    parte corp program:-toate instructiunile de lucru rezultat si     afisarea valorilor problemei;
-    incepe cu cuvantul cheie BEGIN si se termina cu cuvantul cheie END.

1 Etape de lucru


-scriem un program conform partilor componente;
-compilez (alt+F9);
-rulez (ctrl+F9);
-vizualizarea rezultatelor( alt+F5).
 
                           Instructiuni de lucru

WRITE=scriere;
READ=citire;
-IF: if(‘conditie’)  then(‘propozitie’); else(‘propozitie’).
-CASE:  case conditie of
                 Instr 1;
                 Instr 2;   
                 ……..
                 Instr n.
-WHILE: while conditie do
                    Instr 1;
                    Instr 2;   
                    ……..
                    Instr n.
-FOR:  for var:=val to var do.


                               Operatii

Intreg: adunare(‘+’);
            scaderea(‘-‘);
            inmultirea (‘*’);
            impartirea:-cat(‘div’);
                             -rest(‘mod’).
          Real: adunare(‘+’);
                   scaderea(‘-‘);
                   inmultirea (‘*’);
                   impartirea(‘/’).

                                       

Exemplu program:
      
          Sa se citeasca de la tastatura,trei numere a,b,c. Sa se calculeze suma dintre primul si al treilea ,diferenta  dintre al doilea si al treilea, apoi,sa se calculeze produsul dintre cele doua rezultate.                                         
                    
        program  calcule;
        var a,b,c,p,s,d:integer;
        begin
        write(‘a=’);read(a);   
        write(‘b=’);read(b);
        write(‘c=’);read(c);
        s:=a+c;
        d:=b-c;
        p:=s*d;
        write(‘p=’,p);
        end.
         

                                           Reguli de baza

-dupa fiecare instructiune,se scrie simbolul ‘;’,exceptie facand doar cuvintele :
              -of;
              -do.

-dupa o variabila,cand o scriem intr-o formula de calcul se scrie de fiecare data simbolul ‘:’.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro