1 Populatia Romaniei
PROIECT DIDACTIC

Obiectul: Geografie Generala
Clasa a-VIII-a
Tema: Numărul populaţiei şi evoluţia numerica.
Densitatea populaţiei şi repartiţia ei geografica
Tipul  lectiei: predare-invatare
Resurse: - didactice:conversatia euristica, problematizarea,explicatia
                -materiale: manulalul scolar, harta fizica a romaniei
Scopul lectiei: dobandirea de noi cunostinte in verderea realizarii obiectivelor lectiei
Obiective operationale:
-capacitati de comunicare:
       O1-la sfarsitul lectiei elevii vor putea descrie evolutia numerica a populatiei tarii din 1930 pana in present                                                    
      O2-elevii vor utiliza corect notunile de populatie, evolutie numerica spor natural, natalitate, mortalitate, contingent,
 -capacitati de tip cognitiv:
        O3-sa inteleaga cauzele scaderii numarului de locuitori ai tarii
        O4-sa explice modificarea numarului de locuitori si a sporului natural
        O5-sa perceapa ordinea fenomenelor prezentate anterior,
  -capacitati de tip -aptitudini:
       O6-sa-si dezvolte memoria prin invatare,
       O7-sa-si dezvolte capacitatile de sinteza si analiza unor fenomene, procese socio-umane(sporul natural, conditii istorice etc)

Desfăşurarea lecţiei
1-    organizarea clasei: organizarea, prezenta clasei, comunicarea tipului de activtate si finalitatile asteptate la sfarsitul lectiei.
2  - desfasurarea lectiei:.insusirea cunostintelor noi
3  - Pregătirea apercetivă- se poartă o discuţie cu elevii despre raspindirea populatiei pe  unităţile de relief
4  - Anunţarea temei şi scrierea titlului lecţiei ( se prezintă competenţele operaţionale)
5 - Dirijarea īnvăţării şi dobāndirea de noi  cunoştinţe- se solicită activitatea elevilor prin īntrebări ajutătoare şi interactive, elevii folosesc tabelele din manual şi atlas;
6 - Asigurarea feed-back-ului- se fixează noţiunile prin evalurea la hartă a elevilor şi prin completarea unei scheme de pe tablă
7 - Anunţarea temei pentru acasă.de transcris telelele di carte pag:59.

 
Schema lectiei
Numărul populaţiei şi evoluţia numerica.
Densitatea populaţiei şi repartiţia ei geografica

     Ţara noastră are īn prezent un număr de 21,7 milioane locuitori, fiind din acest punct de vedere o ţara cu un important potenţial demografic, situāndu-se īn rāndul ţārilor mijlocii-mari.
 Cercetatorii au aratat ca in decursul ultimelor şapte decenii, populaţia a crescut cu mai mult de o treime. După 1990 a īnceput să scadă uşor: astfel, dacă īn 1990 existau 23,2 milioane locuitori, īn prezent numărul populaţiei s-a redus cu mai mult de 1,5 milioane locuitori.
Evoluţia numerică a populaţiei care a fost intr-un timp in creştere  este datorată sporului natural
Sporul natural reprezintă diferenţa (redată īn valori absolute sau relative) dintre natalitate şi mortali¬tate.
Prin natalitate se īnţelege numărul de persoane care se nasc īntr-un an (sau proporţia acestora la 1000 locuitori), iar prin mortalitate numărul per¬soanelor care au decedat īntr-un an.
  
1  Sporul natural a īnregistrat numeroase fluc¬tuaţii īn decursul timpului. Datorită sporului natural ridicat din anumiţi ani (1950-1955, 1967-1970) populaţia ţārii a īnregistrat creşteri numerice mai mari. După anul 1991 sporul natural a fost negativ şi a contribuit - alături de plecarea temporară sau definitivă din ţară a unui anumit număr de persoane - la scăderea numerică a popu¬laţiei                            
Evolufia numărului populaţiei tării, īntre                                    
An    Nr. loc
1970    20.252.541
1977    21.559.910
1980    22.201.387
    
1987    22.940.430
1988    23.053.552
    
1990    23.206.720
1991    23.185.084
1992    22.810.035
    

1997    22.545.925
2002    21.698.181
    1970 şi 2002
Populaţia Romāniei ia diferite recensăminte
dintre anii 1930 şi 2002
Anul recensămāntului    Nr. loc.
1930    14.280.729
1948    15.872.624
1956    17.489.450
1966    19.103.163
1977    21.559.910
1992    22.810.035
2002    21.698.181
Cele mai mari valori ale creşterii populaţiei s-au īnregistrat īn anul 1977 cānd s-au născut peste 0,5 milioane persoane, ceea ce reprezintă cel mai numeros con¬tingent din istoria Romāniei. Acest lucru a fost determinat de anumite măsuri ale regimului comu¬nist īn domeniul politicii demografice.
Īn prezent datorită sporului natural scăzut la nivelul īntregii ţāri, precum şi a altor factori, īn prezent populaţia ţării se afla īntr-o continuă scădere numerică.

Densitatea populaţiei ţării noastre este de 91 locuitori/km2, puţin mai redusă decāt densitatea medie a continentului nostru care este de 102 locuitori/km2
Există,  diferenţieri legate de alti¬tudinea reliefului; astfel, atāt densitatea populaţiei cāt şi concentrarea acesteia scad cu īnălţimea, regiunile mai īnalte avānd o densitate redusă (īn unele locuri sub 25 locuitori/km2) dar şi alte regiuni ale ţării sunt caracterizate de  densităţi reduse, cum ar fi īndeosebi Delta Dunării, unde există īntinderi mari de ape.
Regiunile depresionare, atāt din interiorul lanţului carpatic cāt şi din zonele deluroase exterioare acestuia, prezintă con¬centrări importante de populaţie şi au densităţi ridicate.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro