1

R E F E R A T
 

IURIE MOISEI
C U P R I N S :

- DAVA – TERMENUL STRĂMOŞILOR NOŞTRI

- DAVA ESTE RÂU

- DAVA ESTE LOCALITATE

- CONCLUZII

DAVA – TERMENUL STRĂMOŞILOR NOŞTRI

În izvoarele anticilor găsim un şir de denumiri de localităţi (toponime) geto-dacice într-un spaţiu larg departe de Dacia propriu zisă. Toponimele tracilor nordici au o rădăcină comună de DAVA, ca exemplu voi reaminti unele din ele amintite de autorii antici:
CAPIDAVA,  SUCIDAVA,  PETRIDAVA,  PELERDAVA,  BURIDAVA, etc.
Istoricii lingvişti studiind toponimele dacilor, au făcut concluzia că DAVA din aceste toponime, ar avea sens de cetate, oraş, localitate, loc întărit, etc.
Probabil în limba dacilor cuvântul de legătură “şi” se pronunţa “i”, (actualmente la slavi, spanioli şi alţii).
Toponimele compuse sunt  unite prin “i” dintre o rădăcină şi DAVA ca în toponimele următoare:
CAPIDAVA : CAP-i-DAVA,  SUCIDAVA : SUC-i-DAVA,  ZIRIDAVA : ZIR-i-DAVA, SACIDAVA : SAC-i-DAVA,  ZUSIDAVA : ZUS-i-DAVA,  
PATRIDAVA : PATR-i-DAVA, BURIDAVA : BUR-i-DAVA,  
PETRIDAVA : PETR-i-DAVA,  COMIDAVA : COM-i-DAVA,  
RAMIDAVA : RAM-i-DAVA,  DACIDAVA : DAC-i-DAVA,  
ZARGIDAVA : ZARG-i-DAVA,  
PIROBORIDAVA : PIR-o-BOR-i-DAVA,  TAMASIDAVA : TAMAS-i-DAVA,  SANGIDAVA : SANG-i-DAVA,  CLEPIDAVA : CLEP-i-DAVA,  
UTIDAVA : UT-i-DAVA,  NEPIDAVA : NEP-i-DAVA,  
TERMIDAVA : TERM-i-DAVA,  MOLIDAVA : MOL-i-DAVA, etc.

Prima parte a toponimelor geto-dace  ca regulă reprezintă o silabă cu o vocală în mijloc.

CAP    CAP-i-DAVA    4 silabe
SUC    SUC-i-DAVA    4 silabe
ZIR    ZIR-i-DAVA    4 silabe
SAC    SAC-i-DAVA    4 silabe
ZUS    ZUS-i-DAVA    4 silabe
PATR    PATR-i-DAVA    4 silabe
BUR    BUR-i-DAVA    4 silabe
PETR    PETR-i-DAVA    4 silabe
COM    COM-i-DAVA    4 silabe
RAM    RAM-i-DAVA    4 silabe
DAC    DAC-i-DAVA    4 silabe
ZARG    ZARG-i-DAVA    4 silabe
CLEP    CLEP-i-DAVA    4 silabe
TAMAS    TAMAS-i-DAVA    5 silabe
SANG    SANG-i-DAVA    4 silabe
UT    UT-i-DAVA    4 silabe
NEP    NEP-i-DAVA    4 silabe
TERM    TERM-i-DAVA    4 silabe
MOL    MOL-i-DAVA    4 silabe
PIR BOR    PIR-o-BOR-i-DAVA    6 silabe
Ulterior pronunţarea toponimelor a fost combinată fără accentuarea acestei particule de legătură “i”. Este greu sau chiar imposibil de descifrat sensul primei părţi ai toponimelor getice, numai unele se pot înţelege cu aproximaţie.
La fel şi omonimele geto-dacilor puteau fi compuse din două părţi, două cuvinte unite cu particula „I”. Ca exemplu putem să luăm ominimele cunoscute:
BURIBISTA : BUR-i-BISTA, DECIBAL : DEC-i-BAL, COMOSICUS : COMOS-i-CUS, DROMIHETE : DROM-i-HETE, DECINEU : DEC-i-NEU, etc.
Astfel vedem că omonimele de sus sunt compuse din 2 rădăcini.

Dar să revenim la DAVA antică. Care totuşi este sensul părţii a doua DAVA ?

Pentru apărarea localităţii de războinici, fortăreţele se înălţau pe malurile râurilor, râpelor, vârful dealurilor, pe un promontoriu pentru protejarea naturală şi îngreunarea accesului spre ele. Şanţurile de apărare artificiale, reaminteau cursurile râurilor naturale precedente lor. De regulă localităţile de pe malurile râurilor purtau denumirea râurilor. Să presupunem că în limba dacilor sau chiar prototracilor râul se numea DAVA. Acest termen ulterior s-a extins şi asupra şanţului de apărare, apoi şi asupra localităţii de după şanţ.

Deci să presupunem că:

DAVA -  râu                        


DAVA - şanţ de apărare                         


 
DAVA – localitate, loc întărit.


Voi exemplifica cu transformarea altui termen. În limba latină FOSA exprima groapă, adâncitură, fisură, şanţ. Şanţul de apărare la romani se numea FOSATUM. Acest FOSATUM se construia în jurul localităţii protejând-o. Cu scurgerea anilor acest termen s-a redus dar şi a căpătat un alt sens.

Astfel:  FOSATUM              SATUM               SATU               SAT.
Deci satul românesc actual este forma transformată şi prescurtată a şanţului de apărare.
Să revenim la DAVA geto-dacică.
    În limba română dar şi în alte limbi se pot întâlni cuvinte “fosile”, arhaisme, relicte, cu forma transformată care fiind analizate, presupun cuvântul primar iniţial din care au derivat.

DAVA – TAVA – ŢEAVA – ŢEVIO,  unde ŢEVIO în rusă înseamnă uluc.
DAVA – TABA – TOBA – TUBA – TRUBA,  unde TOBA – ţeavă de eşapament al maşinii, TUBE (francez) – ţeavă, TRUBA(rus) – ţeavă.
DAVA – DOUVE (francez) – şanţ cu apă.

Se ştie că la tracii de sud, localităţile se numeau nu numai DAVA ci şi PARAE, purtând denumirea de părăului sau râului. De exemplu capitala bessilor unui trib tracic era BESSA-PARA

DAVA A FOST ŞI ESTE RÂU

Pentru confirmarea ipotezei că DAVA primară a fost râu, vom exemplifica cu hidronime moderne, pe care fiecare le poate depista pe hărţile geografice, luând în consideraţie, că scurgerea timpului le-a modificat ceva. Desigur şi popoarele nomade, care au preluat termenele băştinaşilor, le-au modificat după limbajul său.
Ulterior pentru a consolida ipoteza prezentată, voi exemplifica cu hidronimele moderne care se află în ţările respective, subliniind rămăşiţa cuvântului DAVA:

În Cehia şi Slovacia curg:
RUDAVA, BODVA, SVATAVA, JITAVA, VLTAVA(fosta MOLDAU), OTAVA, LITAVA;

În Polonia curg:
VIDAVA, VIDAVCA, VLODAVCA, DZIALDUVCA, VDA, ŞPROTAVA, TAVA, MOLSTOVA;
    
În Ungaria curg: BODVA, BITVA, ZARIDVA;
    
În Belorusia curg: DITVA, MOSTVA;
    
În Ucraina curg: LIADOVA, MOSTVA;
    
În Lituania şi Letonia curg: VAIDAVA, BARTAVA, VENTA;
    
În ţările fostei Iugoslaviei curg: IADOVA, LENDAVA, NERETVA, STUDVA;
    
În Grecia curge: MEGDOVA;
    
În Rusia curg: PROTVA, NADVA,  NEPREADVA,  SERDOBA;
    
În România curg: MOLDOVA, TUTOVA;
    
În Germania curge: RANDOV;
    
În India curg :  BETVA, GODAVARI;
 În Afganistan curge: ARGAUDAB.

Arealul extins al hidronimelor cu terminaţia DAVA arată arealul extinderii triburilor tracice, urmaşii triburilor indoeuropene.
Făcând analiza lor vedem că cu scurgerea anilor s-au schimbat unele sunete ca D în T, A în O, V în B, etc., fie că s-au redus unele sunete, ori s-au adăugat altele.
Precedentele
 în hidronime    DAVA norma
D-100%
A-200%
V-100%    Terminaţiile
în hidronime    Numărul de silabe
RU    DAVA        3
BO    DVA        2
SVA    TAVA        3
JI    TAVA        3
VL    TAVA        2
MOL    DAU        2
O    TAVA        3
LI    TAVA        3
VI    DAVA        3
VI    DAV    CA    3
VLO    DAV    CA    3
DZIAL    DUV    CA    3
V    DA        1
ŞPRO    TAVA        3
    TAVA        2
MOLS    TOVA        3
BO    DVA        2
BI    TVA        2
ZARI    DVA        3
DI    TVA        3
MOS    TVA        2
LIA    DOVA        3
VAI    DAVA        3
BAR    TAVA        3
VEN    TA        2
IA    DOVA        3
LEN    DAVA        3
NERE    TVA        3
STU    DVA        2
MEG    DOVA        3
PRO    TVA        2
NA    DVA        2
NEPREA    DVA        3
SER    DOBA        3
MOL    DOVA        3
TU    TOVA        3
RAN    DOV        2
BE    TVA        2
GO    DAVA    RI    4
ARGAU    DAB        3
V- 35-87,5%    D-23-57,5%    T-17-42,5%    B-2-5%    1-1-2,5%
2- 13-32,5%
3-24-60%
4-1-2.5%
O-8-20%    U-2-5%    A- 51-127,5%        
39 – 97,5%    Total 40 cazuri    4-10%    

DAVA A FOST ŞI ESTE LOCALITATE

Pe parcursul emigrării tracilor în alte părţi precum şi amestecarea cu alte popoare DAVA – râu, s-a transformat în DAVA – localitate, loc întărit.
Ulterior pentru a consolida ipoteza prezentată voi exemplifica cu toponimele moderne, care se află în ţările respective, subliniind  rămăşiţa DAVA:

În Cehia şi Slovacia sunt aşa localităţi ca:
DAVLE; ROTAVA, SVATAVA, HODOVA-PLANA, HADOV, CLATOVY, SANTOVCA, GOTVALIDOV, MOLDAVA nad PODVOU; CHRASTAVA, LOBENDAVA, MOLDAVA, BRANDOV, Dolni ZANDOV, ROZVADOV, BITOV, ZELETAVA,  

În Polonia sunt:
DAWIA, DAWIDI, SCANDAVA, CLODAVA, VIDAVA, WTODAVA, VLODAWA, RADOW, ZIRARDOW,  LABARTOW

În Lituania sunt:
DOVAINIAI; DOVAINONYS, DOVYDISKIAI, DOVELAI; ŞEDUVA, RIETAVAS, ZADVAIMAI, MINDAUGIAI, GAVALTUVA, MITUVA, ZADUVENA, PAVIDAUJAS, CULANTUVA, DITUVA, DIALTUVA antică (actualul oraş Lientvaris);

În Letonia sunt:
DAVINI, KINDAVA, VENTAVA, VINDAVA antic (actualul oraş Ventspils), MITAVA antică (actualul oraş Elgava), VAIDAVA, VIDATE, KAUDAVA, SKIROTAVA, KARZDABA, VIDAGA, SKELTAVA;

În Belorusia sunt:
 DOUSK, ABYDAVICI, MOLADAVA, RADASTAVA, ALBRECTAVA, SCOKATAVA, CHATAVA, LITVA, CYTVA, ZALATVA, BYASIDAVICY, POSTAVA.

În Macedonia sunt:
DAVATO, DEBAR, BOGDEVO, KRATOVO, UDOVO, VALANDOVO, ZLETOVO.
 
În Germania sunt:
DAVEREN, DAVERDEN, DAVENSBERG, DAVENSTEDT, VILIDAU;

În Ucraina sunt: POLTAVA, SKADOVSK,

În Rusia sunt: SERDOBSC, ROSTOV-pe-Don;

În fostele republici Iugoslave sunt:
DAVCA, DAVOR; DOVJE; LENDAVA, CLADOVO,  GALDOVO, BUDVA;

În Bulgaria sunt: RÎJDAVIŢA, VLADAIA, PODAIVA, DIVDEADOVO, SITOVO,

În Austria este oraşul Viena care înainte se numea VIENDABONI iar mai înainte se numea VIENDAVA;

În Albania sunt: DOVOLAN;

În Ungaria sunt:
 DABAS, BUDAFA, PUSTAVAM, ALINCITOBOZ, DUNAFEOLDVAR, TISAFEOLDVAR;

În Elveţia sunt: DAVOS Platz; DAVOS Monstein; DAVOS Dorf;

În Grecia sunt: DAVLIA; DAVGATA; DAVIA; DOVLA;

În Portugalia sunt: DARDAVAZ,

În Spania sunt:
CARDOBA, CADABO, RIBADAVIA, SADABA, ALMODOVAR; VILLATOBAS; TOBA, TOBAR, TOBARRA

În Franţa este:
DAVAYAT; DAVAYE; DAVEJEAN; DAVENSCOURT, DAVEZIENZ, DAVIGNAC, DAVRON; DAVREI; DOVILLE; LODEVE;

Î

1 n Olanda sunt: ROTTERDAM; AMSTERDAM;

În Belgia sunt: DAVE; DAVERDISSE;

În Danemarca sunt:
DAVINDE; DAVDING; DOVER; DOVEREN; DOVERODDE; ALINGDAM, DVERGETVED, HYORTDAL, VEDDUM, VOLDUM, VINDUM, LINDUM, BREMDAL, HAVREDAL, FREDERIKSDAL, HALDUM, KRONDAL,

În Marea Britanie este:
DAVA; DAVAAR; DAVAN; DAVENTRY; DAVIGTON; DAVIOT; DAVENHAM;  DOVASTON; DOVE Hales; DOVENBY; DOVER; DOVERCOURT; DOVERDALE; DOVERIDGE; DOVERSGREEN;

În Irlanda sunt: PORTADOWN; DOVEA, DOWDALLSHIL, DOWNIES, DOWRA

În Monaco sunt: DAVATO;

În Norvegia sunt:
 DOVRE; DAVIK, TOVIK,  RENDAL; HOLOYDAL; HEMSEDAL; STOR ELVIDAL; FOLLDAL; ALVDAL; EIDSDAL; JOSTEDAL; KVANNDAL; DALE;

În Suedia sunt: DUVED, MUNKEDAL; LILLHARDAL; YTERHOGDAL; LJUSDAL.

În Italia sunt:
DAVAGNA; DAVERIO; DAVOLI; DOVA inf.; DOVA super.; DOVADOLA; DOVERA; DOVENA.

În Turcia sunt:
 DAVARLI; DAVAZLA; DAVDANA; DOVER; DUVARCAM, DUVENLI, DUVENLIK, DUVERDUZU, DUVERTEPE, AZDAVAY; ARTOVA; BULDAN;

În Georgia este:
MEORE-GUDAVA, GARDABANI, AHALDABA, CHALTUBO, DZAVA, DZVARI, DZVARISA, EREDVI, HELTUBANI, HIDISTAVI, LEHAINDRAVO, LIDZAVA, MALTAKVA, MCADIDZVARI, NARDEVANI, PALADAURI, SADZAVAHO, VAKIDZVARI, GUDAUTA, RUSTAVI.

În Privinţa Georgiei, să ne aducem aminte că Herodot, părintele istoriei a scris, că în Caucaz trăiesc masageţii.
Nu întâmplător în Georgia întâlnim aşa toponime ca: OZURGETI, ALGETI, ENAGETI, ERGETA. Aceste date confirmă extinderea tracilor şi în Caucazul de vest.


Precedentele
 în toponime    DAVA norma
D-100%
A-200%
V-100%    Terminaţiile
în hidronime    Numărul de silabe
    DAV    LE    2
RO    TAVA        3
SVA    TAVA        3
HO    DOVA-    PLANA    3
HA    DOV        2
CLA    TOVY        3
SAN    TOV    CA    3
GOTVAL-I    DOV        4
MOL    DAVA     nad PODVOU    3
CHRAS    TAVA        3
LOBEN    DAVA        4
MOL    DAVA        3
BRAN    DOV        3
Dolni ZAN    DOV        2
ROZVA    DOV        3
BI    TOV        2
ZELE    TAVA        4
    DAW    IA    2
    DAW    IDI    3
SCAN    DAVA        3
CLO    DAVA        3
VI    DAVA        3
WTO    DAVA        3
VLO    DAWA        3
RA    DOW        2
ZIRAR    DOW        3
LABAR    TOW        3
    DOVA    INI-AI    4
    DOVA    INO-NYS    4
    DOV    YDI-S-KIAI    4
    DOV    EL-AI    3
ŞE    DUVA        3
RIE    TAVA    S    3
ZA    DVA    IMAI    4
MIN    DAU    GIAI    3
GAVAL    TUVA        4
MI    TUVA        3
ZA    DUV    ENA    4
PAV-I    DAU    JAS    4
CULAN    TUVA        4
DI    TUVA        3
DIAL    TUVA        3
    DAV    INI    3
KIN    DAVA        3
VEN    TAVA        3
VIN    DAVA        3
MI    TAVA        3
VAI    DAVA        3
VI    DA    TE    3
KAU    DAVA        3
SKIRO    TAVA        4
KARZ    DABA        3
VI    DAGA        3
SKEL    TAV        2
    DOUSK        1
ABY    DAV    ICI    5
MOLA    DAVA        4
RADAS    TAVA        4
ALBREC    TAVA        4
SCOKA    TAVA        4
CHA    TAVA        3
LI    TVA        2
CY    TVA        2
ZALA    TVA        3
BYASI    DAV    ICY    5
POS    TAVA        3
    DAVA    TO    3
    DEBA    R    2
BOG    DEVO        3
KRA    TOVO        3
U    DOVO        3
VALAN    DOVO        4
ZLE    TOVO        3
    DAV    ER-EN    3
    DAV    ER-DEN    3
    DAV    EN-S-BERG    3
    DAV    EN-S-TEDT    3
VILI    DAU        3
POL    TAVA        3
SKA    DOV    SK    2
SER    DOB    SC    2
ROS    TOV    -pe-Don    2
    DAV    CA    2
    DAV    OR    2
    DOV    JE    2
LEN    DAVA        3
CLA    DOVO        3
GAL    DOVO        3
BU    DVA        2
RÎJ    DAV    IŢA    4
VLA    DA    IA    3
PO    DAIVA        3
DIVDEA    DOVO        4
SI    TOVO        3
VIEN    DABO    NI    4
    DOVO    LAN    3
    DABA    S    2
BU    DAFA        3
PUS    TAVA    M    3
ALINCI    TOBO    Z    5
DUNA-FEOL    DVA    R    4
TISA-FEOL    DVA    R    4
    DAVO     S Platz    2+1
    DAVO     S Monstein    2+1
    DAV     OS Dorf    2+1
    DAV    LIA    3
    DAV    GATA    3
    DAV IA        3
    DOV    LA    2
DAR    DAVA    Z    3
CAR    DOBA        3
CA    DABO        3
RIBA    DAVIA        5
SA    DABA        3
ALMO    DOVA    R    4
VILLA    TOBA    S    4
    TOBA        2
    TOBA    R    2
    TOBA    R-RA    3
    DAVA    Y-AT    3
    DAVA    YE    3
    DAV    E-JEAN    3
    DAV    EN-SCOURT    3
    DAV    EZ-IENZ    3
    DAV    IG-NAC    3
    DAV    R-ON    2
    DAV    R-EI    2
    DOV    IL-LE    3
LO    DEVE        3
ROTTER    DAM        3
AMSTER    DAM        3
    DAV    E    2
    DAV    ER-DIS-SE    4
    DAV    IN-DE    3
    DAV    DING    2
    DOV    ER    2
    DOV    ER-EN    3
    DOV    ER-ODD-E    4
ALING    DA    M    3
DVERGE    TV    ED    3
HYORT    DA    L    2
VED    DU    M    2
VOL    DU    M    2
VIN    DU    M    2
LIN    DU    M    2
BREM    DA    L    2
HAVRE    DA    L    3
FREDERIKS    DA    L    2
HAL    DU    M    2
KRON    DA    L    2
    DAVA        2
    DAVA    AR    2
    DAVA    N    2
    DAV    EN-TRY    3
    DAV    IG-TON    3
    DAV    I-OT    3
    DAV    EN-HAM    3
    DOVA    STON    3
    DOV     E Hales    3+cuv
    DOV    EN-BY    3
    DOV    ER    2
    DOV    ER-COURT    3
    DOV    ER-DAL-E    4
    DOV    ER-IDG-E    4
    DOV    ER-SGRE-EN    3
PORTA    DOW    N    3
    DOV    EA    3
    DOW    DALL-SHIL    3
    DOW    NI-ES    3
    DOW    RA    2
    DAVA    TO    3
    DOV    RE    2
    DAV    IK    2
    TOV    IK    2
REN    DA    L    2
HOLOY    DA    L    3
HEMSE    DA    L    3
STOR ELVI    DA     L    Cuv+3
FOLL    DA    L    2
ALV    DA    L    2
EIDS    DA    L    2
JOSTE    DA    L    3
KVANN    DA    L    2
    DA    LE    2
    DUV     ED    2
MUNKE    DA    L    3
LILLHAR    DA    L    3
YTERHOG    DA    L    4
LJUS    DA    L    2
    DAVA     GNA    3
    DAV    ER-IO    3
    DAVO    LI    3
    DOVA     Inferior    2+cuv
    DOVA     Superior    2+cuv
    DOVA    DOL-A    4
    DOV    ER-A    3
    DOV    EN-A    3
    DAVA     R-LI    3
    DAVA    Z-LA    3
    DAV    DANA    3
    DOV    ER    2
    DUVA    R-CAM    3
    DUV    EN-LI    3
    DUV    EN-LIK    3
    DUV    ER-DUZ-U    4
    DUV    ER-TEP-E    4
AZ    DAVA    Y    3
AR    TOVA        3
BUL    DA    N    2
MEORE-GU    DAVA         Cuv+3
GAR    DABA    NI    4
ERE    DV    I    3
LEHAIN    DRAVO        4
HIDIS    TAV    I    4
HEL    TUBA    NI    4
LI    DZAVA        3
MCADI    DZVA    RI    4
AHAL    DABA        4
CHAL    TUBO        3
    DZAVA        2
    DZVA    RI    2
    DZVA    RI-SA    3
RUS    TAV    I    3
GU    DAUTA        3
VAKI    DZVA    RI    4
SA    DZAVA    HO    4
PALA    DAU    RI    5
NAR    DEVA    NI    4
MAL    TAKVA        3
V- 174-75,98%    D-185-80,78%    T-44-19,23%    B-17-7,42%    
O-82-35,8%    U-26-11.35%    A- 217-94,75%        1-1-0,43%
2- 60-26,2%
3-122-53,27%
4-41-18%
5-5-2,18%
137 – 60%    Total – 229 cazuri    148 – 64, 6%    


DAVA = DVOR (OGRADĂ) LA SLAVI


Triburile protoslave au avut strămoşi în triburile daco-gete şi respectiv au preluat multe termene inclusiv DAVA. Ulterior acest termen a evoluat  DAVA loc întărit, îngrădit s-a transformat în DVOR.

Ţările europene unde DAVA dacică a evoluat (mai cu seamă la slavi) în DVOR, DVAR, DVUR, DVER, DWR (ogradă, loc întărit):

Bosnia: DVARVIECIAI, DVOR, DVORKINO.
Slovenia: DVOR, DVORI, DVORJANI, DVORSKAVAS.
Serbia: DVORSKA.
Belorusia: DVAREC, DVARYSCA, DVOR – Usveja
Croaţia: DVOR.
Cehia: DVORCE, DVORY nad Luznici, DVUR Kralove
Slovacia: DVOR Mikulas, DVORANI nad Nitrou, DVOREC, DVORIANKY, DVORNIKY, DVORY nad Zitavou.
Polonia: DWORNIC, DWORAKI, DWOREK, DWORNIA, DWORY...
Rusia: DVORIKI, DVORKI, DVORKINO
Lituania: DVARCIAI, DVARCIUS, DVARIKSCIUS, DVARIUKAI, DVARVIECIAI.
Letonia: DVORISCE, DVORUPE.
Germania: DWRGTE, DWRKATEN
Norvegia: DVERBERG

Făcând analiza lor vedem că cu scurgerea anilor s-au schimbat unele sunete ca D în T, A în O, V în B, etc., fie că s-au redus unele sunete, s-au adăugat altele.CONCLUZII

    Cuvântul DAVA ca noţiune a evaluat de la hidronim spre toponim, trecând prin noţiunea tranzitorie ca şanţ de apă. În unele cazuri toponimul a primit şi sens de ogradă ca la slavi.

    DAVA ca formă pe parcursul timpului a evaluat în multe variante, fie prin reducerea sunetelor, fie prin schimbarea lor sau prin înlocuire ca altele. Aceste modificări se explică prin influenţe lingvistice din partea diferitor popoare.
            
    Extinderea termenului ca noţiune pe spaţiul european şi asiatic se explică prin emigrarea tracilor pe parcursul istoric, împrumutarea acestui termen de către popoarele nomade în tranzit, precum şi rădăcinii comune indoeuropene.
           
    Concluziile care confirmă ipoteza expusă se bazează pe datele empirice prezentate, care nu pot fi întâmplătoare având un algoritm logic şi nu pot fi ignorate.
           
    

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro