1    CARIERELE DE ROCI UTILE DIN COMUNA TURCOAIA- FACTOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI DE DEGRADARE
A MEDIULUI ÎN ACELAŞI TIMP  

Student :Rusu Felicia Mihaela   Resume
             Granit quarries , as part of Turcoaia’s commune administrative territory has played an important part to economical developement of this . As a result, the number of inhabitans increased , and their living conditions had improved . On the other side , we can’t forget that the activity of this quarries is a factor of  environmental  degradation. This intensive farms cause major modifications of the landscape , therefore impose a cease the activity of this quarriesor at least  a limitation of their

Cuvinte cheie: granit , cariere ,dezvoltare , degradare, halde de steril , ameninţare

             Pe teritoriului administrativ al comunei Turcoaia, se află doua cariere :Cariera Iacobdeal , cea mai mare din tară , şi cariera Turcoaia denumită şi Fântâna Manole.   Nu există anumite date concrete despre începutul exploatărilor şi producţia de piatră a carierelor, dar putem estima , că,  în localitatea Turcoaia ,aceste activităţi  datează din vremuri foarte îndepărtate, şi anume din timpul Imperiului Otoman , unde prin mijloace rudimentare locuitorii aveau să extragă aceste roci, bune la construcţii, pentru fundaţia locuinţelor exploatarea pietrei din Dobrogea, deci şi din Turcoaia , datorită Dunării care a facilitat transportul pe apă al pietrei.Cert este că, în timp , datorită creşterii necesarului de forţă de muncă ,a crescut numărul de locuitori , cum era şi firesc s-au  construit locuinţe în vecinătatea carierei. Astfel de la o  mică aşezare muncitorească populată mai întâi de emigranţi italieni, la care s-au adăugat şi muntenegreni, bulgari , germani şi otomani  alături de români, Turcoaia a evoluat ajungând o comună cu o economie înfloritoare.
              Informaţiile legate de rolul pe care l-a avut activitatea carierelor in dezvolatrea economica a localităţii Turcoaia, precum si impactul negativ pe care îl are asupra mediului  sunt obţinute printr-o serie de metode şi procedee de cercetare geografică:observaţia geografică indirectă prin analizarea hărţii topografice şi a hărţii teritoriului administrativ al comunei , şi directă prin intermediul căreia m-am informat cu privire la pericolul pe care-l reprezintă haldele de steril pentru terenurile si casele aflate la poalele muntelui Iacobdeal  ;descrierea geografică, cu ajutorul căreia am consemnat rezultatele observaţiei şi ale celor obţinute pe alte căi în vederea redării unei imagini de ansamblu asupra activităţii celor doua cariere şi a efectelor acestora ;analiza şi sinteza utilizate pentru a evidenţia evoluţia activităţii carierelor de piatră.  
         Nu există anumite date concrete despre începutul exploatărilor şi producţia de piatră a carierelor, dar putem estima , că,  în localitatea Turcoaia ,aceste activităţi  datează din vremuri foarte îndepărtate, şi anume din timpul Imperiului Otoman , unde prin mijloace rudimentare locuitorii aveau să extragă aceste roci, bune la construcţii, pentru fundaţia locuinţelor exploatarea pietrei din Dobrogea, deci şi din Turcoaia., datorită Dunării care a facilitat transportul pe apă al pietrei .Cert este că, în timp , datorită creşterii necesarului de forţă de muncă ,a crescut numărul de locuitori , cum era şi firesc s-au  construit locuinţe în vecinătatea carierei. Astfel de la o  mică aşezare muncitorească populată mai întâi de emigranţi italieni, la care s-au adăugat şi muntenegreni, bulgari , germani şi otomani  alături de români, Turcoaia a evoluat ajungând o comună cu o economie înfloritoare.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro