1
        Sistemul global de monitorizare a climei
   


 Modificarile globale,de clima,devenind o problema in ultimii ani,au ajuns in fruntea politicii internationale.Nivelele  mari de gaze de sera din atmosfera ameninta alterarea mediului pe termen lung.GOSIC(Global ObservingSistems Information Center) monitorizeaza urmatoarele sisteme:GCOS(Global Climate Observing Sistem),GOOS(Global Ocean Observing Sistem),GTOS(Global          Observing Sistem).GOSIC se ocupa cu colectarea,analiza si schimbul datelor globale.Pentru a fi cit mai practice si posibile GCOS,GOOS si GTOS construiesc programele prin parteneriate cu alte organizatii.
     Exemple de parteneri:WNO,IOC,FAO,NASA.Programele care exista in general sunt proiectate ca sa precizeze informatii de un anumit tip care este valabila pentru distributie nationala si internationala.
     Informatiile de la GCOS,GOOS si GTOS vor fi deseori colectate,analizate si documentate la un standard necesar intelegerii modificarilor climatice.
     Ghidarea si evaluarea a sistemului GOSIC    de SSC (Science Steerning Comnittees)ale celor trei sisteme de observare.GOSINC prezinta rapoartele la intilnirile cu Science Steerning Comnittees si primeste directiuni pentru cercetarile de viitor.
      GOSIC ofera un motor de cintare in toate centrele lor de date pentru a falicita un acces rapid la o serie de produse si observatii globale.Totodata GOSIC explica accesul online pentru programele,informatiile si serviciile oferite.
       Programele online include informatii despre cercetarii care conduc proiectele de observare despre comitetele de conducere,date stiintifice etc. mai sunt incluse link-uri pentru documente importante in cercetari.
      GOSIC are sustinere si este in parteneriat cu NOAA (National Oceanic end Atmospheric Admnistrations), NCOC (National Clinic Data Center)                  CAP II
              SISTEME GLOBALE DE MOMINORIZARE A CLIMEI
                                           
     GCOS (Global Climate Observing Sistem)a fost infiintat in 1992 si isi are sediul in Organizatia mondiala meteorologica din Geneva-Elvetia.
      Sistemul global de Monitorizare a Climei este prezent in peste 150 de tari.Obiectivul principal al GCOS este sa astearna fundatia unor capabilitati mai bune de detectat,a schimbarilor in clima si pentru o precizie a variatiei climei pe glob.
       Prioritatiile principale sunt monitorizate sistemului climatic,detectarea schimbariilor climatice in special in ecosistemele terestre.Mai au ca si scop aprovizionarea de informatii referitoare la clima pentru dezvoltarea economica mondiala,pentru cercetari care au ca scop intelegerea,modelarea si predictia sistemului climatic.In ultima decada a secolului XX (GCOS) Sisteme Globale de Monitorizare a Climei a contribuit foarte mult la atentia pe care comunitatea mondiala o da problemei schimbarii de clima si efectului de sera,si a asistat in atragerea atentiei mondiale a potentialului si impactului nociv asupra sanatatii si economiei nationale.
       Din 1992 pina in 1998 GCOS Sistemul Global de Monitorizare a Climei a stabilit conferinte cu alte programe asemanatoare care aveau nevoie de date privind sistemul atmosferic,meteorologic,oceanografic si terestru unele include si observatii din satelit.Acestea au format baza inbunatatirilor recente de care pot beneficia sistemul national metereologic si sistemul national hidrologic.Sistemul Global de Monitorizare a Climei contribuie la eforturile de a mari capacitatea si implicare tariilor implicate,pentru a le determina sa participe in activitati analitice si observationale.Recent Sistemul Global de Monitorizare a Climei sa consultat cu S.B.S.T.A. la conferinta natiunilor unite si a dezbatut schimbarile climatice pe glob.In particular Sistemul Global de Monitorizare a Climei a produs “Raport despre necesitatea sistemului de observare globala al climei” pentru a patru sesiune a conferintei.
      Acest raport a fost primit cu un interes larg si a marit implicarea intre Sistemul Global de Monitorizare a Climei SBSTA si Conventie.Activitatile concrete ale Sistemului Global de Monitorizare a Climei lucreaza printr-o apreciere in toate sistemele climatice care includ atmosfere,oceanele,suprafata terestra,criosfera si biosfera.Conceptul si scopul Sistemului Global de Monitorizare a Climei este format din SSC care le definesc obiectivele si identifica necesitatiile de inbunatatire a sistemului. Nevoia de cercetare necesita programe si posibilitatea schimbarii de date libere deschise si a fost aprobata de a patra conferinta a partidelor din cadrul natiunilor unite pentru schimbarile climatice.
       

1 CapIII                  
                   COPERATII CU ORGANIZATII EXISTENTE                                                                                                                                            
      
Cateva organizatii nationale si internationale au de a face cu colectarea datelor analizei si a schimbarilor globale.Pentru a extinde practic si posibil GCOS GTOS si GOOS create prin programele acestei organizatii prin parteneriat.Exemplele include programe folosite de WMO,IOC,FAO,NASA si programul de cautare al ICSU si altele. Programele existente in general sunt create pentru a avea de-a face cu informatie specifica care este valabil national si international.Informatia GCOS,GOOS si GTOS va fi colectata,analizata si documentata la un standard convenabil pentru a intelege si a descoperii schimburile climatice.Aceaste informatie si produsul ei vor avea nevoie de-o administrare procedurala si de o administrare a informatiei si a continutului care difera de la doua informatii valabile din sistemul deja existent.Gosic face posibil munca cu sistemele existente pentru a creea si a developa sccesul si procesul de documentare care sunt compatibile  si pot fi implementate in sistemele existente pentru beneficiul tuturor.Gosic nu pastreaza informatia el mentine informatia despre datele stabile care sunt valabile si care arata spre centrul echipei de pastrare.Gosic nu creeaza sau modifica prezentarea.Daca centrul identifica sursa datei si informatiei,vor aparea in Gosic.Gosic deasemenea asigura accesul la informatie a sumara.Diagrama climatica indica si documenteaza developarea la data center sau prin participarea organizatiei stiintifi

CAP IV

               STRATEGII DE VIITOR   
       Sistemele de observare se deteriorizeaza in special intr-un numar de tari mai slab dezvoltate.Sistemul Global de Monitorizare a C limei va lucra in special cu agentii internationali precum si cu sponsori pentru identificarea deficientelor si a gasi metode de a-si mari fondurile.Cresterea capacitatii este foarte importanta pentru WNO si este reflectata in obiectivele de viitor ale Sistemului  Global de Monitorizare a Climei.Congresul WNO din Geneva a definit “noi fonduri sunt necesare in secretariat si membrilor pentru a putea cerceta sistemele atmosferice si hidrologice din planul Sistemului Global de Monitorizare a Climei”.
      Schimbarile climei vor deveni mult mai vizibile publicului pe parcursul sec XX .Un sistem de observare global pentru clima cum este Sistemul Global de Monitorizare a Climei este vital in adresarea problemelor climatice fata de lume,acum si in viitor.                                   

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ,
TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
SPECIALIZAREA I.S.B.E


SISTEMUL GLOBAL DE          MONITORIZARE  A                                                                             CLIMEI  
             
COORDONATOR:                                                          STUDENT:                Ş.l.dr. ing. Gabriela Onofrei                                     Stanca Adrian                                                           

                                          2008/2009
  Cap V                                             

BIBLIOGRAFIE

Cap VI
                                                          CUPRINSCap I  .Generalităţi                                                                                                                                                                                
Cap. II Sisteme globale de monitorizare a clime   
Cap III Coperatii cu organizatii existente
Cap IV  Strategii de viitor
Cap V Bibliografie
Cap VI Cuprins

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro