1             Surse de deşeuri radioactive


Deşeurile nucleare pot fi rezultatul fiecărei trepte a ciclului de prelucrare a combustibilului nuclear.
    
Sursele antropice (artificiale) de poluare radioactivă pot fi, implicit şi  surse de producere a deşeurilor radioactive şi invers, astfel că se pot enumera ca surse de iradiere radioactivă următoarele:
-    zonele de extracţie şi preparare de minereuri de uraniu, sau de thorium,
-    depozitarea necorespunzătoare a materialelor rezultate radioactive,
-    accidente sau avarii la instalaţiile nuclearo-electrice, nucleare, la vapoare, submarine, avioane cu încarcatură nucleară,
-    experienţe militare nucleare,
-    instalaţiile de producere şi accelerare de particule, necesare studiului structurii materiei şi pentru producerea de izotopi artificiali,
-    instalaţiile de control defectoscopic (cu raze X sau izotopi radioactivi) din industria constructoare de maşini, construcţii civile etc.
-    tratarea sau depozitarea incorectă a deşeurilor radioactive, din centralele nuclearo-electrice.
Există numeroase surse de poluare radioactivă cu importanţă secundară datorită activităţi lor mici, dar care cumulate pot deveni deosebit de periculoase.
    
Dintre acestea, la nivel mondial, trebuie menţionate:

- 3321 unităti nucleare în economie şi viaţa socială (industrie, spitale, şantiere, cercetare, învătământ etc.) care utilizează:
-    circa 6000 de aparate generatoare de raze X,
-    circa 510 instalaţii cu surse  de iridium sau cobalt pentru controlul nedistructiv industrial (activitatea totală 20 000 Ci),
-    circa 300 000 surse radioactive diferite (cu activitate mică între 2 µCi şi câteva sute de mCi) utilizate în diferite procese industriale (măsurat grosimi sau nivele în rezervoare, controlul proceselor tehnologice etc.).
    
Surse cu importanţă mare în România datorită iradierii ridicate pe care o pot produce sunt instalaţiile nucleare, producătorii de combustibil nuclear uzat, deţinătorii de combustibil uzat şi / sau deşeuri radioactive.

Dintre acestea se pot menţiona următoarele:
•    reactorul energetic tip CANDU 6(R) de la U1, împreună cu instalaţiile nucleare asociate (FCN, DICA, DIDR) situate pe amplasamentul CNE Cernavodă,
•    reactorul energetic tip CANDU 6(R) de la U2, împreună cu instalaţiile nucleare asociate (FCN, DICA, DIDR) situate pe amplasamentul CNE Cernavodă,
•    filiala "FCN", situată pe amplasamentul RAAN-SCN de la Mioveni-Arges,
•    filiala "Feldioara" de fabricatie a pulberii sintetizabile de dioxid de uraniu de calitate nucleară,
•    reactorul de încercări de materiale tip TRIGA(R)-14 MW împreună cu instalaţiile nucleare asociate (LEPI, SIGMA şi STDR), situate pe amplasamentul RAAN-SCN Mioveni-Argeş,
• 
1  reactorul de cercetare tip VVR-S(R) - 2 MWt, împreună cu instalaţiile nucleare conexe (DCNU, CPR, STDR) situate pe amplasamentul IFIN "HH" Magurele-Bucuresti,
•    depozitul naţional de deşeuri radioactive (DNDR), situat pe amplasamentul Băiţa-Bihor,
•    titularii de autorizaţie pentru utilizarea radioizotopilor, sub formă de surse închise şi/sau deschise de radiaţii nucleare, în aplicăţii nucleare din diferite sectoare de activitate (industrie, medicina, cercetare, apărare, s.a.).
•    Cantităţile de deşeuri radioactive estimate a fi produse prin operarea acestor instalaţii nucleare pe durată de viaţă proiectata sunt: la reactorul energetic tip CANDU 6(R) - circa. 3750 tone de HLW (SFuDD) şi circa. 2100 m3 de LILW, majoritar SL şi o parte mică LL,
•    reactorul de încercări de materiale tip TRIGA(R)-14 MW: circa. 1 tona de HLW (SFuDD) şi circa. 300 m3 de LILW majoritar SL şi o mica parte LL,
•    reactorul de cercetare tip VVR-S(R)-2 MWt: circa. 0.5 tone de HLW (SFuDD) şi circa. 300 m3 de LILW majoritar SL şi o mica parte LL,
•    aplicăţiile radioizotopilor în industrie, medicina, cercetare: circa. 15 m3/(milion locuitori), de deşeuri tip LILW-SL.
    
O cantitate importantă de deşeuri radioactive, cu mult peste valorile caracteristice producţiei de deşeuri generate prin operarea şi respectiv dezafectarea instalaţiilor nucleare, este generată prin operarea instalaţiilor nucleare industriale de extracţie şi prelucrare a minereurilor de uraniu.
    
Principalele caracteristici radiologice ale acestor deşeuri sunt, radioactivitatea deosebit de scăzută, în limitele fondului natural de radiaţii din zona de extracţie sau prelucrare şi durată de viaţă deosebit de lungă.
    
Cantităţi importante de deşeuri industriale, cum sunt cenuşa de la termocentrala (Mintia) şi cenuşa produsă în instalaţiile de producere a îngrăsămintelor chimice pe baza de fosfaţi (Năvodari, Bacău, Turnu Măgurele), precum şi şlamurile rezultate în industria extractivă, conţin cantităţi mici de materiale radioactive existente în natură (NORM).
    
Concentraţia de material radioactiv în aceste deşeuri este redusă, astfel încât ele nu sunt considerate deşeuri radioactive, dar datorită volumelor mari acumulate şi care sunt în conţinua creştere, aceste deşeuri ridica în prezent probleme ecologice deosebite.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro