1

 

POLUAREA SOLULUI

 

                 Interesul pentru poluarea mediului a crescut foarte mult pentru întreaga populaţie a globului, a instituţiilor şi a organizaţiilor  diverse, unele polivalente, altele cu caracter specializat, orientate exclusiv pe problemele poluării. Fără sol nu există viaţă. Solul format de-a lungul milioanelor de ani poate fi distrus de eroziune în câteva zile. O treime din solul planetei este serios deteriorat, fapt ce are consecinţe fatale asupra naturii. Poluarea este evidentă şi în cazul solului care este cel de-al treilea factor important de mediu, ce trebuie protejat la fel ca şi apa şi aerul. Reziduurile de tot felul care n-au fost evacuate în ape şi aer acoperă uscatul, ambianţa imediată de viaţă a oamenilor, tocmai în locurile aglomerate unde fiecare metru pătrat este intens şi multiplu solicitat, degradează terenurile agricole tocmai acolo unde sunt mai fertile, urâţesc natura acolo unde este mai căutată pentru frumuseţea ei.

Roca ce acoperă pământul a fost transformată de vânt, ploaie şi gheaţă în particule minuscule, ce pe baza dimensiunilor şi calităţii sunt denumite nisip, argilă sau mâl.             

Solul este locul de întalnire a poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în atmosferă se întorc în sol. Apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi antrenându-l spre adâncime, râurile poluate infectează suprafeţele inundate sau irigate, aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întamplare pe sol.

De la mucul de ţigară sau biletul de tramvai până la automobilul abandonat, la picătura de ulei scursă din tractorul care circula pe câmp, toate sunt poluări directe ale solului.                                                                                                                                                            

Solul reprezintă stratul superficial cu grosimea de 20-30  cm de la suprafaţa scoarţei terestre (stratul fertil) care împreuna cu atmosfera învecinata, constituie mediul de viaţă al  plantelor.

Importanţa ecologică a solului rezultă din faptul că:

·         Se află în strânsă legatură cu clima unei regiuni prin configuraţia, structura şi natura lui;

·         Influenţează calitatea surselor de apă subterană şi de suprafaţă;

·         Răspunde direct de creşterea şi dezvoltarea vegetaţiei aferente şi indirect de poluarea alimentaţiei omului;

·         Este un factor important în dezvoltarea socio-economică a aşezărilor umane  ;

Un  kilogram de sol conţine: * ~ 0,78 kg de substanţe minerale;

                                                * ~ 0,04 kg aer;

                                                 * ~ 0,18 kg apă (substanţe dizolvate);

Substanţele  minerale din sol conţin: * ~ 1 % piatră;

                                                  *   ~ 99 % pământ măcinat ( humă, argilă  cu nisip fin), nisip( cuarţ, mică, feldspat, carbonaţi, oxizi de fier);

Substanţele organice din sol conţin: * ~ 81%humus;

                                                          * ~ 10% rădăcini din plante;

                                                           * ~ 9% flora şi fauna  caracteristicile pământului;

Formarea stratului  de humus reprezintă un proces foarte lent şi de durată care presupune mai multe etape. Humusul este un component important al solului reprezentat de resturile vegetale şi animale putrezite sintetizat de bacterii şi ciuperci.

Degradarea  solului reprezintă îndepartarea stratului de humus  sau/şi

modificarea acestuia.

Datorită caldurii şi ploilor abundente, la tropice roca este rapid descompusă şi astfel poate forma o bază cu grosimea  de chiar şi 50 de metri. În regiunile moderate solul fertil este rar mai adânc de un metru. Excepţie sunt malurile Fluviului Mississippi, unde depunerile pot atinge şi adâncimea de 30 de metri. Indiferent de adâncime, la majoritatea solurilor stratul cel mai apropiat de suprafaţă este cel mai fertil, acesta fiind cel mai afectat de eroziune.

Exemplu : “ Gândacii necrofagi îngroapă resturile animale şi astfel aprovizionează solul cu materii prime.”

                  “ Gândacii afânează solul şi astfel îl alimentează cu oxigen, cârtiţele scurmă pământul şi îl aerisesc.”

                   “ În Kenya eroziunea solului este agravată de defrişări, iar elefanţii distrug regiunile cu arbuşti.”

                 “ În Mato Grosso, Brazilia adâncimea albiei trădează, pentru că datorită defrişărilor, apa se poate deplasa fără obstacole.”

  Haldele de reziduuri industriale blochează mari suprafeţe de teren care devin inutilizabile. Amplasarea este uneori atât de neraţională încat produce accidente dezastruoase.

Exemplu : -  “aşa s-a întamplat  cu alunecările de steril din Anglia care au îngropat case şi oameni.”

În cazul unor asemenea volume, nu se mai poate vorbi nici de vegetaţie, nici de posibilităţi de regenerare a naturii.

Procesul de degradare este rezultatul a două fenomene principale:

# creşterea suprafeţei agricole şi a suprafeţei pentru construcţii;

# despădurirea, datorită creşterii continue a suprafeţei arabile, precum şi a cererii de lemn de foc, de construcţii( mobilă), pentru industria celulozei;

Eroziunea solului are loc datorită acţiunii vântului şi a apei. O picătură de ploaie căzută pe sol poate împrăştia pământul în toate direcţiile. Ca rezultat al acestui fenomen, în caz de ploi abundente, solul este împins spre văi. Vântul produce mai rar eroziune  şi chiar şi atunci numai în regiunile uscate. Efectul acestuia este însa mult mai îngrijorător, deoarece într-o singură oră vântul poate deplasa o cantitate de pământ ce ar putea fi mişcată de apă numai în câţiva ani.

În ultima eră glacială, datorită vântului, solul din America de Nord şi Asia a fost distrus. Mai multe milioane de tone de pământ au fost deplasate de vânturi. Chiar şi astăzi, un strat mai înalt de 150 de metri de pământ este purtat de vânturi. La tropice solul este deplasat de ploi asemănătoare potopului, fapt ce poate perturba considerabil echilibrul ecologic. Dacă arborii pădurilor tropicale din regiunile montane sunt defrişaţi, ploile vor spăla stratul superior de pământ aflat de-a lungul văilor şi astfel vor fi inundate păşunile, satele şi drumurile.

Canalele de irigaţii înfiinţate în ţările în curs de dezvoltare se umplu rapid cu mâl şi devin de neutilizat.

Exemplu : “ În Arizona vântul şi ploaia au săpat cavităţi adânci, pantele s-au format din malul spălat de pe vârfurile stâncoase.”

Sursa principală  de poluare a solului o constituie reziduurile.

Dupa  provenienta: 

·         Reziduurile industriale – materii prime, reziduurile solide sau semisolide rezultate din industria de prelucrare a petrolului, industria cauciucului, a îngrăşămintelor sintetice, reziduurile chimice;

·         Reziduuri menajere  - rezultatul activităţii zilnice a omului în locuinţe, locuri publice şi pieţe alimentare;

·         Reziduuri agrozootehnice –substanţe organice putrescibile, substanţe chimice, biostimulatori, insecticide, erbicide, fungicide;

·         Reziduuri radioactive – diverşi izotopi radioactivi utilizaţi în industrie, agricultură, zootehnie, medicină, cercetare ştiinţifică;

De la o fabrică de acid sulfuric de 100 000 t/an capacitate, rezultă simultan 2-300 000 t/an cenuşi negre pentru a căror depozitare sunt necesare 2-3 ha de teren.

Răspândirea petrolului pe sol în zonele de extracţie şi prelucrare constituie o poluare la a cărei extindere contribuie mult apele pluviale. Haldele de cenuşi din industria metalelor neferoase conţin urme de metale grele toxice (Cu, Zn, Cd, Pb), bioxid de sulf şi arsen. Din alte procese chimice rezultă deşeuri masive de var, oxid de fier, sulfat de calciu, care ocupă zeci de hectare de teren.


                              

 

                             

 

 

1

Turismul este o căutare de locuri frumoase şi curate, un prilej de reconfortare fizică şi psihică în mijlocul naturii, dar în incinta campingurilor, ca şi în afara acestora, se produc abateri de la igienă şi educaţie.  Straturile superficiale, chiar primii milimetrii ai solului au o mare capacitate de mineralizare a substanţelor organice şi o energică acţiune de distrugere a germenilor patogeni. Apa este locul de dizolvare şi de antrenare. Microorganismele furnizează plantelor substanţe nutritive degradând poluanţii organici. Solul, spre deosebire de atmosferă şi ape, nu are putere de dispersare, degradarea lui producându-se imediat  şi ireversibil.  

Orice suprafaţă compromisă trebuie să ne reamintească faptul că pentru a se forma trei centimetrii de sol pe cale naturală sunt necesari  300-1000 ani de desfaăşurare a proceselor fizico-chimice şi biologice, iar un strat arabil de 20 cm se formează în 7000 ani.

Avertismentul este şi mai sever pentru acţiunile de modificare a suprafeţei planetei, care duc la degradarea solului prin eroziune.

Volumele uriaşe de aluviuni ajung  în râuri şi fluvii înrăutăţindu-le calitatea. Dacă solul este supus agresiunii unui poluant, întotdeauna va fi investigat şi stratul acvifer subteran, care riscă să fie contaminat prin transferul poluantului de la suprafaţa solului spre adâncime. Însă şi contaminarea unui acvifer cu o substanţă toxică, care pătrunde în profunzime poate produce contaminarea solului prin vaporizarea şi ascensiunea capilară a apei poluate.                                                                                                                                                                  

  La  nivelul solului, hidrocarburile sufocă vegetaţia, poluează atmosfera prin vaporizare şi prezintă un potentţial risc de explozie şi incendiu.  După principiile tehnice generale, pentru depoluarea solului se disting:

Metode fizice  :-bazate pe imobilizarea fizică a poluanţilor în mediul contaminat, fie prin izolare(etanşare, blocare hidraulică), stabilizare;

-          bazate prin extracţia fizică  a poluanţilor din mediul contaminat, prin excavare, pompare, spălare, flotaţie, injecţie cu aer sub presiune, etc;

Metode chimice   : -se aplică pentru separarea, distrugerea sau transformarea poluanţilor în forme mai puţin nocive ( extracţia chimică, oxidarea, reducerea, declorurarea şi precipitarea);

Metode termice   : -distrug, extrag sau imobilizează poluanţii prin supunerea materialului contaminat la temperaturi ridicate (incinerarea, desorbţia termică şi vitrificarea);

Metode biologice  : -constă în biodegradarea poluanţilor sub acţiunea microorganismelor(bioreactorul, biodegradarea în vrac, biodegradarea în situ, bioventring-ul, biosparging-ul), metode de biolixiviere şi bioacumulare a poluanţilor;

 Privim solul ca pe un “cadou al naturii”, deşi aceasta valoare inestimabilă dispare cu o viteză alarmantă. Acest fenomen poartă numele de eroziune a solului. Şi animalele pot eroda solul deplasând solul fără intenţie şi astfel îşi ameninţa propriul habitat. În trecut, pe Insulele Farne trăia o populaţie de foci şi una de alce (Alca torda), păsările au smuls iarba pentru a-şi construi cuiburi, iar focile se rostogoleau în mâl şi astfel au distrus stratul superior al solului. Focile au fost alungate în mod voit şi astfel s-a reuşit alungarea lor de pe insula şi salvarea coloniei de păsări. Şi animalele erbivore contribuie la eroziunea solului, în special în regiunile în care sunt ţinute pe păşuni mici, îngrădite. Caprele pot produce pagube însemnate în regiunile deluroase. În câteva ţări au fost introduse legi în scopul limitării creşterii caprelor, pentru a proteja vegetaţia. Formarea stepelor infertile din zona Mării Mediterane, poate fi explicată în special prin creşterea caprelor într-o proporţie mult mai mare decât posibilităţile zonei.

Exemple:   “ În preeria nord-americană agricultura a condus la furtuni de praf şi eroziune.”

                “În lipsa gardurilor vii, în urma ploilor abundente au loc frecvent alunecări de teren.”

Acolo unde natura a rămas neatinsă, mare parte a solului este protejată de plante, iar când pământul va fi cultivat, solul va ajunge în pericol.

Anual în toată lumea se pierd 26 de miliarde de tone de sol, în special în Africa, China, India, Rusia şi Statele Unite ale Americii. Astfel mai multe mii de kilometri pătrati de sol devine infertil. Acest lucru produce conflicte sociale şi obligă oamenii să defrişeze suprafeţe tot mai întinse de păduri neatinse.

Prin înfiintarea terenurilor terasate putem stopa eroziunea solului, astfel apa nu se va scurge, ci va fi absorbită de pământ. Cea mai sigură protecţie împotriva eroziunii solului este covorul vegetal compact.

Exemplu : “ În Nepal pământurile terasate au stopat eroziunea solului de către apă.”

Fiecare locuitor din oraşele europene “produce” cam 1 kg de gunoi pe zi. In S.U.A. cantitatea este de trei ori mai mare şi creşte cu 2,5% pe an. Menţinerea curăţeniei urbane este o sarcină pe cât de elementară pe atât de dificilă de rezolvat, în mare măsură din cauza unei mentalităţi destul de neglijente; gestul spontan de răspândire a gunoiului.

Ordinul 756/1997 introduce noţiunile:

1.      Prag de alertă- concentraţia de poluant având rolul de a avertiza asupra unui impact potenţial de mediu şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau necesitatea reducerii concentraţiei de poluanţi.

2.      Prag de intervenţie- concentraţia de poluant la care va dispune executarea unui studiu de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiei de poluanţi.

Sunt propuse valori de referinţă pentru elemente chimice în sol : 

                                - compuşi anorganici;

                                - hidrocarburi aromatice  şi poliaromatice, hidrocarburi din petrol;

                                - compuşi organici organoclorurati;

                                - pesticide organoclorurate şi triazinice;

Realizarea protecţiei juridice a terenurilor cu destinaţie agricolă este orientată în trei direcţii : 1. Obligativitatea explorării terenurilor agricole.

     2. Protejarea solului şi creşterea potenţialului productiv al acestuia.

              3. Folosirea terenurilor agricole în alte scopuri decât producţia agricolă.

Pentru relizarea protecţiei juridice se impun :

* creşterea cointeresării economice a producătorilor agricoli;

* protejarea  cu prioritate a terenurilor agricole de calitate superioară;            

               * calificarea şi justificarea preluării de către stat a unor terenuri agricole;                       

     * condiţionarea scoaterii unor terenuri din circuitul agricol de aprobarea din partea organelor puterii administrative;

     * perfecţionarea sistemului de sancţiuni;

În combaterea poluării este important aspectul organizatoric. În acest sens sunt de preferat soluţii de ansamblu edilitare în problema salubrităţii urbane sau tehnologice în cazul reziduurilor  industriale. Sistematizarea şi coordonarea adecvată a unor  acţiuni de detaliu poate preveni situaţii grave, economisând totodată mijloace importante. Un exemplu îl prezintă poluarea din exploatările petroliere care prin dispozitive simple şi măsuri locale consecvent aplicate, se poate practic înlătura, realizându-se astfel şi protecţia calităţii apelor. Şi cea mai mică creştere a temperaturii planetei noastre poate conduce la extreme meteorologice mai grave, decât ne putem imagina noi astăzi, caz în care datorită topirii maselor polare de gheaţă pot determina inundaţii severe. Ar trebui  să înţelegem că tot ce “aruncăm” nu dispare pur şi simplu, fie că e vorba despre gunoiul dispersat în mare sau despre gazele emise în atmosferă. Consecinţele schimbărilor întreprinse în mediul nostru trebuie suportate şi de plante şi de animale pe care le predispunem la inevitabila dispariţie.

Dacă vrem să ne oprim din acest drum spre pierzanie, trebuie să ne schimbăm radical atitudinea faţă de mediul înconjurător şi faţă de ceilalţi oameni.

 

BIBLIOGRAFIE :  Dorin Stănică-Ezeanu, “Protecţia Mediului”, Editura U.P.G. , Ploieşti, 2005.

                               “ Minunata lume a animalelor”-Grupa 11 ‘ Ocrotirea naturii şi a speciilor ’, Editura Reader’s Digest, Bucureşti, 2006(Internationals Masters Publishers SRL);

                               Matei Barnea şi Corneliu Papadopol,  “ Poluarea şi protecţia mediului”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975;

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro