1 Obiectul: Geografie
 


   Tipuri de climate:
                      Pe întinsul Asiei se găsesc 11 tipuri de climate zonale, plus cel montan.

y    Climatul ecuatorial, cu ploi abundente pe tot parcursul anului, cuprinde Arhipelagul Indonezian, parte din Filipine şi Peninsula Malacca, adică ASIA de SE.
y    Climatul tropical umed, de nuanţă musonică, are un scurt anotimp arid (iarna). Este specific pentru Indochina şi India. Vara se formează pe suprafeţele oceanice cicloni tropicali numiţi locali taifun (arie de joasă presiune atmosferică ce provoacă furtuni şi precipitaţii abundente). În aceste areale se găseşte polul ploilor, la Cherrapunji (statul Assam din NE Indiei), cu o medie de 11 m apă de ploaie pe an, dar s-au înregistrat 23 m în 1861.
y    Climatul tropical semiarid, cu un lung anotimp lipsit de ploi (de 8-9 luni pe an), se întâlneşte pe unele fâşii din India (Thar), dar mai ales în podişul indian (Podişul Deccan).
y    Climatul tropical arid (de deşert) este specific pentru Arabia, vestul Pakistanului şi al Afganistanului (unde musonii de vară, ploioşi, bat spre NE şi nu afectează părţile continentale situate le vest de India).
y    Climatul subtropical cu vară ploioasă cuprinde China şi sudul Japoniei, unde musonii de vară aduc ploi dinspre Oceanul Pacific.
y    Climatul mediteranean, cu vară aridă, este specific pentru ţărmul Mării Mediterane, sudul Mării Negre, sudul Caspicei, avansând pe văi adăpostite spre sud, pe sub Munţii Zagros, până la Golful Persic. Se găseşte relativ la aceeaşi latitudine de climatul anterior, dar pe faţada vestică a continentului.
y    Climatul temperat cu ierni aspre, de nuanţă umedă, are o extindere foarte mare, de la Ural la Pacific, cuprinzând şi o parte din nordul Chinei, dar mai ales din Japonia. Iarna este cu atât mai aspră, cu cât mergem spre est. Aici, spre lumina nordică a zilei, este şi polul frigului -Oimiakon, cu - ‚71 grade celsius.
y    Climatul temperat continental cu ierni aspre, dar secetos (de stepă) se situează în sudul climatului anterior (Asia Centrală, Tibet, parte di Gobi etc.).
y    Climatul temperat continental arid (de deşert) ocupă centrul continentului, la est de Caspica, la nord de barajul lanţului muntos al Himalaiei.
y    Climatul continental de tundră (subartic sau subpolar) are ierni foarte reci şi friguroase. Ocupă fâşia din nordul taigalei. Aici apare un alt pol al frigului -Verhoiansk  (-60 grade celsius). Precipitaţiile anuale sunt sub 250 mm.
y    Climatul polar este socotit cel cu gheţari, fiind specific pentru insulele arctice. Este un deşert „alb”, unde fauna se dezvoltă numai în lungul ţărmurilor.
y    Climatul montan se caracterizează printr-o etajare climatică şi de vegetaţie. Se formează brize de munte şi foehn, cât şi o expunere variată a versanţilor.
          Etajele sunt: cel al culturilor de la poala muntelui sau de pe văi, al pădurilor de foioase, de conifere, al stepei alpine (sau al tundrei alpine), al gheţarilor şi al zăpezilor permanente. Versanţii sudici sunt mai umezi.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro