1 ROMÂNIA.COORDONATE EUROPENE
( Poziţia geografică, consecinţe social-economice, alte coordonate )    România este o ţară europeană de mărime mijlocie, cu un relief variat şi proporţional dispus, o climă temperată şi o reţea hidrografică bogată. Suprafaţa ţării noastre este de 238 391 kmČ.
COORDONATE MATEMATICE
Ţara noastră este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei de 45ș latitudine nordică cu meridianul de 25ș longitudine estică. Aceasta înseamnă că România se află :
-    în latitudine: la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, poziţie care îi conferă un climat temperat;
-    în longitudine: în emisfera estică a planetei, la jumătatea distanţei între punctele extreme ale Europei, care sunt ţărmul atlantic al Peninsulei Iberice şi Munţii Urali, ultimii delimitând continentul european de Asia.
O asemenea poziţie geografică are o seria de consecinţe pentru ţara noastră, între care:
-    un climat temperat, dar cu interferenţa celorlalte caracteristici climatice de pe continent;
-    întrepătrunderea pădurii, specifică Europei Vestice şi Nordice, cu stepa, caracteristică Europei Estice.
AŞEZAREA GEOGRAFICĂ
    Pe continentul european, România este situată aproximativ în mijloc, la distanţă egală de extremităţile vestică şi estică. În schimb, ţara noastră este mai aproape de Marea Mediterană, din sudul Europei, decât de Oceanul Arctic, aflat în nordul acesteia.
    Aşezarea geografică a României este definită, de asemenea, prin trei elemente naturale de importanţa europeană:
a) este o ţară carpatică: România concentrează pe teritoriul său două treimi din lanţul munţilor Carpaţi;
b) este o ţară dunăreană: marele fluviu limitează sau străbate teritoriul României pe aproape două cincimi din lungimea sa; în plus, Dunărea colectează aproape toate cursurile de apă de pe teritoriul ţării şi este o cale navigabilă de mare însemnătate;
c) este o ţară pontică: are o deschidere de 234 km la Marea Neagră, care asigură legătura cu Oceanul Planetar şi, totodată, cu foarte multe ţări ale lumii.
    România nu este o ţară balcanică propriu-zisă, aşadar nu face parte din Peninsula Balcanică, aşa cum afirmă unele surse. În schimb, România este strâns legată de acest spaţiu geografic prin întreaga sa istorie, prin relaţiile de colaborare şi de prietenie cu ţările din regiune.
COORDONATELE GEOECONOMICE
    La răscrucea dintre mileniile al II-lea şi al III-lea ţara noastră se află situată pe traseul  sau la intersecţia unor axe economice foarte importante:
-    axa VEST-EST, care leagă Europa Occidentală ( dezvoltată tehnologic ) de spaţiul ex-soviectic ( bogat în resurse minerale )
-    la intersecţia axei mărilor ( Marea Mediterană – Marea Neagră – Marea Caspică ) cu axa fluviilor şi canalelor ( Rhin – Main – Dunăre, care leagă Marea Nordului cu Marea Neagră ).

SO8 Constantin Şerban Aleşd
Cărbunaru Adrian
Clasa a VIII-a A

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro