1 Petrolul şi gazele naturale

    Petrolul

     În România, folosinţele principale ale petrolului sunt, îndeosebi, drept combustibil apoi ca lubrifiant şi materie primă în chimie.
Utilizarea în procesul de combustie este conferită de randamentul energetic deosebit de mare, dispunând de o putere calorică cuprinsă între 9000 – 11000 kcal/ kg. La aceasta se adaugă avantajul arderii fără produse reziduale (cenuşă) care ar putea aduce prejudicii integrităţii mediului înconjurător.
     Aceste calităţi explică folosirea petrolului, în cea mai mare parte, în scopuri energetice.
 
    Gazele naturale

     Gazale naturale dispun de o putere calorică ce poate ajunge până la 13850 kcal/ m3  şi se utilizează în două direcţii majore:
-    drept combustibil
-    ca materie primă în industria electrică
     Folosite drept combustibil, gazele constituie o sursă energetică excelentă, cu ardere
completă, fără să degaje fum sau să lase cenuşă, putând fi transportate prin conducte la distanţe de mii de kilometri şi nefiind prea poluate.
     Ca materie primă pentru industia chimică, gazele naturale pot fi utilizate pentru obţinerea metanului, etilenei ori amoniacului., negrului de fum, maselor plastice, firelor şi maselor sintetice.
     Gazale naturale se împart în două categorii:
-    gazul metan
-    gazul de sondă
1.    GAZUL METAN – numit şi gaz natural uscat, se găseşte singur în zacământ, conţine
o mare proporţie de metan şi o cantiate mică de hidrocarburi superioare metanului.
     Gazul metan se utilizează aşa cum a fost extras, fiind supus doar unor operaţii curente de separare mecanică a impurităţilor solide şi lichide şi a compuşilor de sulf.
2.    GAZELE DE SONDĂ – numite şi gaze umede sau asociate, se găsesc în zăcământ
împreună cu petrolul odată şi împreună cu acesta.
     Gazul de sondă poate fi extras direct di zăcământ, fiind exploatat odată cu petrolul, dar poate proveni şi din rafinarea petrolului.
     Din propan şi butan se obţine gazolina, din acre se extrag benzine uşoare, utilizate în aviaţii sau în alte domenii care necesită carburanţi de calitate superioră

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro