1

Studiu de caz

Mediul geografic din Podişul Dobrogei

 

 

 

1.        Unitate de podiş în partea de sud-est a României, Podişul Dobrogei se prezintă ca un platou suspendat, înconjurat de ape pe trei laturi: Dunărea în vest şi nord, Marea Neagră în est, iar la sud graniţa cu Bulgaria. Este un pământ vechi şi complex sub raport geologic.

2.        Podişul Dobrogei se înscrie în climatul de câmpie şi dealuri joase, având în ansamblu un climat de tip temperat continental, cu veri fierbinţi, sărace în precipitaţii şi adeseori secetoase şi ierni nu foarte reci. Temperaturile medii anuale sunt de 10-11oC, fiind printre cele mai ridicate temperaturi medii anuale din ţară. Precipitaţiile pe de altă parte au cele mai mici valori din ţară: 400 mm anual, pe alocuri atingând 500 mm.

3.        Cu excepţia Dunării, care limitează Podişul Dobrogei în nord şi vest, reţeaua râurilor este destul de săracă, fiind formată din râuri temporare. Există, în schimb, numeroase lacuri, naturale: limanuri fluviatile (Oltina), limanuri fluvio-maritime sau maritime (Babadag, Techirgiol), lagune (Razim, Siutghiol) dar şi lacuri antropice cum ar fi lacurile de agrement din staţiunile de pe litoral şi iazurile piscicole.

4.        Vegetaţia este determinată de încadrarea Podişului Dobrogei în limitele zonei de stepă pontică. Predomină vegetaţia de stepă uscată cu specii de graminee cum ar fi colilia, înlocuită însă, în cea mai mare parte de culturi agricole. Prezenţa unor înălţimi deluroase şi a unor condiţii de umiditate mai ridicată a favorizat dezvoltarea unei vegetaţii forestiere, mai ales în Munţii Măcinului si Podişul Babadag. Se întâlnesc păduri caracteristice etajului stejarului, cu specii cum ar fi cerul şi gârniţa.

  •    Podişul Dobrogei reprezintă o zonă de veche locuire. Densitatea populaţiei este sub media pe ţară, cu excepţia zonei litorale şi a celei din jurul oraşului Tulcea. Economia este complexă, bazându-se pe o agricultură intensivă, folosind pe o scară largă irigaţiile, datorită precipitaţiilor reduse. Prezenţa omului îşi face simţită prezenţa prin înlocuriea unor mari suprafeţe de vegetaţie naturală cu zone agricole, cultivându-se plante precum orz şi porumb, dar şi grâu, floarea-soarelui, soia, mai nou întâlnindu-se vaste livezi de piersici. Satele se întâlnesc la distanţe mari unul de altul şi sunt în general de tip adunat. Principalele oraşe se întâlnesc de-a lungul Dunării (Tulcea, Cernavodă) şi în zona litorală (Constanţa, Năvodari, Eforie, Mangalia).
  • Cele mai ok referate!
    www.referateok.ro