Fişa postului

- contabil şef

 • Descrierea postului
 • Postul: contabil şef
 • - serviciu: contabilitate;

 • direcţia: economico-financiară;
 • 1.2. Relaţii ierarhice
  - este subordonat asociaţiilor;
  - are în subordine: contabil 1, contabil 2;
  1.3. Relaţii funcţionale

 • interne: cu cei doi contabili;
 • externe: compartimentele funcţionale şi secţiile de producţie şi aprovizionare desfacere;
 • Descrierea sarcinilor
 • supravegherea contabilităţii;
 • cooperarea cu juristul privind legislaţia economică în vigoare;
 • analiza activităţii economico- financiare a societăţii;
 • întocmirea bilanţului la sfârşitul fiecărui an financiar;
 • întocmirea contului de rezultate şi al balanţei;
 • întocmirea tabloului de disponibilităţi;
 • Responsabilităţi
 • răspunde de eficienţa activităţii economice
 • răspunde de respectarea dispoziţiilor şi a indicaţiilor date de asociaţi în legătură cu problemele de care se ocupă în cadrul serviciilor
 • Limite de competenţă
 • la solicitarea conducerii (asociaţilor) participă la discutarea şi susţinerea activităţii proprii.
 • în lipsa managerului (delegaţie, concediu sau boală) poate pricinui delegarea de autoritate pentru înlocuirea acesteia pe perioada respectivă;
 • 2. Cerinţele postului
  2.1. Studii necesare:

 • pregătire de bază: studii superioare economice (finanţe-contabilitate)
 • specializare-perfecţionare: curs de management      
 • 2.2. Experienţă (stagii) în ani:

 • în domeniu (specialitate): minim 5 ani;
 • în funcţii de conducere: minim 1an;
 • 2.3. Calităţi personale (aptitudini, capacităţi):

 • onestitate şi confidenţialitate
 • posibilitate de analiză
 • competenţă
 •  

   

   

   

   

   

  Cele mai ok referate!
  www.referateok.ro