1

Introducere. 3

Capitolul I .    Demografia - știință socială. 5

§.1.1   Abordări teoretice  ale demografiei . 5

§.1.2  Evoluția situației demografice a lumii . 9

Capitolul III .  Mișcarea naturală și mecanică a populației . 13

§.2.1 Structura și numărul populaţiei.  Sexul şi vīrsta . 13

§.2.2  Mișcarea naturală a populației. 16

§.2.3  Starea civilă a populaţiei . Nupţialitatea și Divorţialitatea. 25

Capitolul III .  Prognoza evoluției demografice din perspective a diverselor cercetări. 28

§.3.1  Prognoza evoluției demografice in lume. 28

§.3.2 Particularitățile  evoluției populației īn Republica Moldova. 34

Concluzii și Recomandări 37

Bibliografie


Introducere

 

Actualitatea temei :  Demografia - știinţă socială avānd drept obiect studiul populaţiilor umane sub raportul numărului, al distribuţiei spaţiale, al structurilor, al mişcării naturale şi migratorii, precum şi al relaţiilor reciproce dintre populaţie şi factorii socio-economici. Ca orice ştiinţă socială, demografia dispune de un număr de surse de informaţii primare asupra populaţiilor umane. Aceste surse variază cantitativ şi calitativ de la o populaţie umană la alta, de la o ţară la alta, īn funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi: vechimea sistemului statistic naţional, grupul general de dezvoltare economică şi socială, funcţionarea administraţiei. Cunoaşterea structurilor  demografice și socio-economice este indispensabilă cunoaşterii schimbărilor pe care le cunoaşte o populaţie īn timp, şi ne ajută să īnţelegem mai bine fenomenele demografice ca intensitate şi alte particularităţi. Demografii au fost interesaţi de ceea ce se īntāmplă cu natalitatea, mortalitatea, migraţia, numărul şi structura populaţiei. De exemplu, demografii au arătat un interes profund pentru factorii care influenţează planificarea familială īn ţările īn curs de dezvoltare. Studii asupra tendinţelor din ţările dezvoltate include dezbateri dacă natalitatea va rămāne la aceste nivele sau dacă schimbările īn structura familială este cauzată de numărul īn creştere al divorţurilor. Mortalitatea şi consecinţele ei sunt la fel de importante şi īn ţările dezvoltate şi īn cele īn curs de dezvoltare.

Gradul de cercetare a temei : Există numeroase concepții abordate īn literatura de specialitate referitoare la evoluția demografica a lumii, de asemenea actual se realizeaza diverse studii

asupra structurii populației , cīt si asupra diverselor fenomene sociale care nemijlocit au o influență directă asupra indivizilor umani. Īn acest sens, s-au impus specialiști ca : T.Rotariu (« DEMOGRAFIE SI SOCOLOGIA POPULATIEI » , Polirom ,2003), V.Cicodeica  (« DEMOGRAFIE »  , Petroșani 2006), V.Moșneaga, L.Corbu-Drumea ( « POPULAŢIA REPUBLICII MOLDOVA  ĪN CONTEXTUL MIGRAŢIILOR INTERNAŢIONALE » ,  V.I , Iași 2006), etc. De asemenea putem evidenția activiatea diverselor instituții specializate ca spre exemplu  Biroul Național de Statistică din R.Moldova  care se ocupa cu studierea diverselor fenomene demografice și elaborarea diverselor statistici sociale.

1

Scopul și obiectivele lucrării : Lucrarea de față are drept scop identificarea actualității situației demografice atīt in lume, cit și accentuarea acesteia pe teritoriul R.Moldova. Īn acest context, pentru realizarea mai eficientă a acestui scop, au fost propuse următoarele obiective :

·         De  a analiza abordările conceptului de demografie ;

·         De  a evidenția evoluția demografică a lumii ;

·         De  a enumera și analiza elementele componente ale mișcării naturale și mecanice a populației ;

·         De  a aborda o prognoză demografică a evoluției populației atīt īn context global cīt și īn contextul R.Moldova.

Structura lucrării și volumul ei : Lucrarea este formată din trei capitole. Primul capitol intitulat ‘’Demografia- știință socială’’, conține două paragrafe, capitolul doi ‘’Mișcarea naturală și mecanică a populației ‘’ conține trei paragrafe, iar capitolul trei  ‘’ Prognoza evoluției demografice din perspective a diverselor cercetări ‘’ e compus din două paragrafe. Volumul lucrării este constituit din 39 pagini .


 

Capitolul I .    Demografia - știință socială

 

§.1.1   Abordări teoretice  ale demografiei .

 

    Cuvīntul ,,demografie” vine din limba greacă  şi este format din cuvīntul ,,demos” care īnseamnă popor  şi ,,graphe” care īnseamnă descriere. Demografia, deci, este  ştiinţa care are ca obiect populaţiile umane pe care le studiază sub aspectul numărului şi al repartizării geografice, structurii după diferite caracteristici demografice şi socio-economice, evoluţiei lor, precum  şi al factorilor ce determină schimbările numărului  şi structurii pentru a pune īn lumină regularităţile după care se produc fenomenele demografice. In acest scop demografia foloseşte cu precădere metode cantitative-statistice, matematice, modele. Sub raport istoric demografia a apărut odată cu statistica, desprinzīndu-se treptat  de sub ,,tutela” ei, pentru a deveni o  ştiinţă autonomă. Datorită aspectului dual-biologic şi social- al fenomenelor sale demografia a cunoscut un proces de ,,biologizare”  şi, actual, mai recent,  de ,,socializare”. In consecinţă, se pot distinge două abordări ale demografiei: īn sens īngust, corespunzīnd specificităţii obiectului ei, demografia studiază cu metode statistice-matematice populaţiile umane, concentrīndu-şi atenţia asupra fertilităţii, mortalităţii, nupţialităţii şi migraţiei, iar īn sens larg, corespunzīnd caracterului interdisciplinar al obiectului ei, studiază īn plus mobilitatea socială, structura social-economică a populaţiei  şi factorii social-economici care influenţează fenomenele demografice precum şi raportul reciproc dintre populaţie şi economie. Termenul de demografie a fost folosit pentru prima dată  īn  lucrarea ,,Elemente de statistică umană sau demografie comparată” (Paris, 1855) de către demograful  şi statisticianul francez Achille Guillard, īn concepţia căruia demografia descrie masele cu  ajutorul numerelor  şi după sfera pe care ele o ocupă. Termenul de demografie a fost propus de către demograful francez Emile Levasseur īn 1878, la cel de-al doilea congres

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro